Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Ilker Fatih Kara
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Yapı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Müh. Fak. Inşaat Müh. Böl. Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir Mersin .
Telefon
:
+90-324-3600001 .
Dahili
:
17038 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-07-20 15:58:03 .
Düzenleme
:
2019-01-14 07:51:06 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Scholar ID
h-index
7

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL UNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Betonarme Yapıların Çatlama Etkisi Göz Önüne Alınarak Lineer Olmayan Analizi Danışman: Dr. Cengiz Dündar, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Çatlak Kirişli Betonarme Çerçevelerin Rijit Diyafram Modeli ile Üç Boyutlu Analizi Danışman: Dr. Cengiz Dündar, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999-11-29 - 2007-08-15
YRD. DOÇ. DR. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2008-01-21 - 2012-06-29
DOÇ. DR. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-11-28 - 2016-03-09
DOÇ. DR. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-03-14 - 2017-11-20
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKANI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-08-31 - 2017-11-20
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 15000
2016
15. Kara, I.; Ashour, A.; Köroğlu, M. Flexural performance of reinforced concrete beams strengthened with prestressed near-surface-mounted FRP reinforcements. COMPOSİTE PART: B , 2016, 91, 371-383. 1000 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.01.023


Alıntılanma Sayısı: 1
14. Kara, I. Flexural performance of FRP-reinforced concrete encased steel composite beams. STRUCTURAL ENGİNEERİNG AND MECHANİCS, 2016, 59, 775-793. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12989/sem.2016.59.4.775

2015
13. Kara, I.; Ashour, A.; Köroğlu, M. Flexural behavior of hybrid FRP/steel reinforced concrete beams. COMPOSİTE STRUCTURES, 2015, 129, 111-121. 1000 + 75
http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.03.073


Alıntılanma Sayısı: 15
2014
12. Ashour, A.; Kara, I. Size effect on shear strength of FRP reinforced concrete beams. COMPOSİTE PART: B ENGİNEERİNG, 2014, 60, 612-620. 1000 + 25
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.12.002


Alıntılanma Sayısı: 5
2013
11. Kara, I.; Ashour, A. Moment redistribution in continuous FRP reinforced concrete beams. CONSTRUCTİON AND BUİLDİNG MATERİALS, 2013, 49, 939-948. 1000 + 30
http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.03.094


Alıntılanma Sayısı: 6
10. Kara, I.; Ashour, A.; Dundar, C. Deflection of concrete structures reinforced with FRP bars. COMPOSİTE PART: B ENGİNEERİNG, 2013, 44, 375-384. 1000 + 95
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.04.061


Alıntılanma Sayısı: 19
2012
9. Kara, I. Empirical modeling of shear strength of steel fiber reinforced concrete beams by gene expression programming. NEURAL COMPUTİNG AND APPLİCATİONS, 2012, 23, 823-834. 1000 + 10
http://dx.doi.org/10.1007/s00521-012-0999-x


Alıntılanma Sayısı: 2
8. Kara, I.; Ashour, A. Flexural performance of FRP reinforced concrete beams. COMPOSİTE STRUCTURES, 2012, 94, 1616-1625. 1000 + 55
http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2011.12.012


Alıntılanma Sayısı: 11
7. Kara, .; Dündar, C. Prediction of deflection of high strength steel fiber reinforced concrete beams and columns. COMPUTERS AND CONCRETE, 2012, 9, 133-151. 1000 + 0
2011
6. Kara, I. Prediction of shear strength of FRP-reinforced concrete beams without stirrups based on genetic programming. ADVANCES İN ENGİNEERİNG SOFTWARE, 2011, 42, 295-304. 1000 + 125
http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2011.02.002


Alıntılanma Sayısı: 25
2010
5. Kara, I.; Dundar, C. Three-Dimensional Analysis of Tall Reinforced Concrete Buildings with Nonlinear Cracking Effects#. MECHANİCS BASED DESİGN OF STRUCTURES AND MACHİNES, 2010, 38, 388-402. 1000 + 25
http://dx.doi.org/10.1080/15397734.2010.483551


Alıntılanma Sayısı: 5
2009
4. Kara, I.; Dundar, C. Prediction of deflection of reinforced concrete shear walls. ADVANCES İN ENGİNEERİNG SOFTWARE, 2009, 40, 777-785. 1000 + 15
http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2009.02.002


Alıntılanma Sayısı: 3
3. Kara, I.; Dundar, C. Effect of loading types and reinforcement ratio on an effective moment of inertia and deflection of a reinforced concrete beam. ADVANCES İN ENGİNEERİNG SOFTWARE, 2009, 40, 836-846. 1000 + 30
http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2009.01.009


Alıntılanma Sayısı: 6
2. Kara, .; Dündar, C. Three dimensional analysis of reinforced concrete frames considering the cracking effect and geometric nonlinearity. STRUCTURAL ENGİNEERİNG AND MATERİALS, 2009, 31, 163-180. 1000 + 0
2007
1. Dundar, C.; Kara, I. Three dimensional analysis of reinforced concrete frames with cracked beam and column elements. ENGİNEERİNG STRUCTURES, 2007, 29, 2262-2273. 1000 + 50
http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2006.11.018


Alıntılanma Sayısı: 10
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2130
2016
11. Sarıdemir, M.; Kara, . Fiberle Güçlendirilmiş Silis Dumanı İçeren Betonların GEP ile Tahmini. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5, 208-217. 200 + 0
10. Severcan, M.; Kara, .; Akçaözoğlu, K. Değişik Yüklemeler Etkisi Altında Farklı Donatı Oranlarına Sahip Betonarme Kirişlerde Oluşan Deplasmanların Deneysel Olarak İncelenmesi. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5, 135-147. 200 + 0
9. Kara, .; Cullazoğlu, F.; Severcan, M. Enine ve Boyuna FRP donatılı Betonarme Kirişlerin Kesme Dayanımı. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5, 157-167. 200 + 0
2008
8. Dündar, C.; özçete, F.; Kara, . Çatlamalar ve İkinci Mertebe Etkiler Göz Önünde Bulundurularak Yapıların Üç Boyutlu Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK.MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 23, 231-244. 200 + 0
7. Kara, .; Dündar, C. Çatlamaların Betonarme Perdelerin Rijitlikleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 23, 36-50. 200 + 0
6. Kara, .; Dündar, C. Betonarme Kiriş Elemanlarda Bulunan Farklı Donatı Oranlarının ve Yükleme Tiplerinin Etkili Atalet Momenti Üzerine Olan Etkisinin İrdelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 23, 51-65. 200 + 0
2007
5. Kara, .; Dündar, C. Kirişlerde ve Kolonlarda Oluşan Çatlamalar Göz Önünde Bulundurularak Betonarme Çerçevelerin Rijit Diyafram Modeli ile Üç Boyutlu Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 22, 63-77. 200 + 0
4. Kara, .; Dündar, C. Çatlamalar ve İkinci Mertebe Etkiler Göz Önünde Bulundurularak Betonarme Çerçevelerin Üç Boyutlu Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 22, 79-91. 200 + 0
2006
3. Dündar, C.; Kara, .; Dilmaç, B. Türk Deprem Yönetmeliği 98’de Önerilen Yatay Öteleme Koşullarının İrdelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 21, 99-112. 200 + 0
2005
2. Dündar, C.; Tokgöz, S.; Baran, T.; Kara, . İki Eksenli Eğilme ve Eksenel Basınç Altında Betonarme Kolon Deneyleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 20, 53-65. 130 + 0
1. Dündar, C.; Kara, .; Tanrıkulu, A. Etkili Rijitlik Modelleri Kullanılarak Yapıların Üç Boyutlu Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 20, 67-80. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2013
1. Pourhosseın, P.; Dündar, C.; Kara, . Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Betonarme Kiriş ve Kolonlarda Çatlamalar Gözönüne Alınarak Deplasmanların Belirlenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 29, 109-118. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1770

9. Sarıdemir, M.; Kara, İ.; Severcan, M.; Deneme, İ., Modelling of Compressive Strength of Steel Fiber Reinforced Concrete with Silica Fume by Gene Expressing Programme’. 2nd Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 2017-05-08, 2017-07-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 170

8. Kara, İ.; Sinani, B., Prediction of Punching Shear Capacity of Two-Ways FRP Reinforced Concrete Slabs. 5th UBT Annual International Conference on Business, Technology and Innovation (Civil Engineering, Infrastructure and Environment), 2016-10-28, 2016-10-30, Durres, Arnavutluk, 2016. 200

7. Kara, İ.; Ashour, A., Flexural behaviour of Ultra-High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Beams Reinforced with FRP and Steel Rebars. 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, 2016-09-21, 2016-09-23, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

6. Ashour, A.; Kara, İ., Shear Capacity of FRP Reinforced Concrete Beams. 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures, 2013-06-26, 2013-06-28, Guimarães, Portekiz, 2013. 200

5. Severcan, M.; Sarıdemir, M.; Kara, İ., Uçucu Kül İçeren Betonların Basınç Dayanımının Genetik Programlama ile Tahmini. International Science and Technology Conference (ISTEC 2010, 2010-10-27, 2010-10-29, Famagusta, KKTC, 2010. 200

4. Dündar, C.; Kara, İ., 3-D Analysis of R/C Frames Using . 6th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, Design, Assessment and Retrofittig of RC Structures (Framcos-6), 2007-06-17, 2007-06-22, Catania, İtalya, 2007. 200

3. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Geometrik Nonlineerlik ve Çatlamaların Etkisi Göz Önüne Alınarak Yapıların Üç Boyutlu Analiz. 7th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2006), 2006-10-11, 2006-10-13, İstanbul, Türkiye, 2006. 200

2. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures. Annual Proceedings of Technical University in Varna, 2004-10-07, 2004-10-09, Varna, Bulgaristan, 2004. 200

1. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Yapıların Kirişlerdeki Çatlama Göz Önüne Alınarak Rijit Diyafram Modeli ile Üç Boyutlu Analiz. ECAS2002 International Syposium on Structural and Earthquake Engineering, 2002-10-14, 2002-10-14, Ankara, Türkmenistan, 2002. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Kirişlerde ve Kolonlarda Oluşan Çatlamalar Göz Önüne Alınarak Yapıların Rijit Diyafram Modeli ile Üç Boyutlu Analizi. Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre ve Sergisi, 2004-04-15, 2004-04-17, İstanbul, Türkiye, 2004. 100

2. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Kirişlerde ve Kolonlarda Oluşan Çatlamalar Göz Önüne Alınarak Yapıların İki Boyutlu Analizi. Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, 2002-10-23, 2002-10-25, Gümüşhane, Türkiye, 2002. 100

1. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Kirişlerdeki Çatlamalar Göz Önüne Alınarak Çerçevelerin Üç Boyutlu Analizi. Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongre ve Sergisi, 2001-11-01, 2001-11-03, Ankara, Türkiye, 2001. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Betonarme Kiriş Elemanlarda Bulunan Farklı Donatı Oranlarının ve Değişik Yükleme Tiplerinin Atalet Momentleri ve Deplasmanlar Üzerine Olan Etkisinin İrdelenmesi, BAP, Proje No: FEB 2011/14 , 9000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Fatih Cullazoğlu, FRP Donatılı Betonarme Kirişlerin Eğilme ve Kesme Etkisi Altındaki Analizi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası
1. University of Bradford, School of Engineering , 2014-09-17 - 2015-08-03, Bradford, İngiltere / Birleşik Krallık.
2. University of Bradford, School of Engineering , 2011-03-14 - 2012-01-06, Bradford, İngiltere / Birleşik Krallık.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İNŞ 420 Bitirme Ödevi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 0-2-1
Bahar İNŞ 322 Yapı Statiği II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 4-0-4
Bahar İNŞ 320 Betonarme II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 4-0-4
Güz İNŞ 305 Betonarme I Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 4-0-4
Güz İNŞ 307 Yapı Statiği I Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 4-0-4
Güz İNŞ 502 İleri Yapı Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 3-0-3
Güz İNŞ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 4-0-0
Güz İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İNŞ 320 Betonarme II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 4-0-4
Bahar İNŞ 322 Yapı Statiği II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 4-0-4
Bahar İNŞ 420 Bitirme Ödevi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 0-2-1
Bahar İNŞ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 4-0-0
Bahar İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 4-0-0