Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Hasan Yürek
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14848 .
Faks
:
+90-324-3610046 .
Oluşturma
:
2015-05-29 05:55:28 .
Düzenleme
:
2019-02-19 13:36:23 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Mehmet Eroğlu'nun Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Danışman: Dr. Şerif Aktaş, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Modernizmin Yeri Danışman: Dr. Mustafa Apaydın, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2002-11-05 - 2005-11-29
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2005-11-29 - 2009-05-29
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2009-05-29 - 2009-05-29
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2009-10-26 - 2012-05-29
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2012-06-20 - 2015-09-10
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-11 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2008
1. Yurek, H. A comparative study of "Sihr-i Helal" and enjambment techniques. BILIG, 2008, 179-192. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3600
2018
18. Yürek, H.; Kutlu, M. Hatırlama Üzerine Bir Roman: "Yüzünde Bir Yer". ASOS JOURNAL, 2018, 6, 93-101. 200 + 0
17. Yürek, H. "BÜYÜK GÖZALTI” ÜZERİNE TEMATİK BİR DEĞERLENDİRME. ASOS JOURNAL, 2018, 5, 77-87. 200 + 0
2017
16. Yürek, H. İnsan Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı: Şair Öldü. KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 9, 281-300. 200 + 0
15. Yürek, H. Nahit Sırrı Örik’ten Teorik Bir Çalışma: Roman ve Hikâye Hakkındaki Bir Kalem Denemesi. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 2017/2, 111-120. 200 + 0
2016
14. Yürek, H.; Sarıkaya, H. Hıfzı Topuz'un Romancılığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, IX, 99-109. 200 + 0
http://turkkulturu.org.tr

2015
13. Yürek, H. Büyük İkramiye ile Para ve Hayat Şiirlerinden Hareketle Tevfik Fikret'in Maddi Değerlere Bakışı. ASOS JOURNAL, 2015, 3, 70-78. 200 + 0
2013
12. Yürek, H. Ermişlik ve Dağın Öte Yüzü Üçlemesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 49, 193-202. 200 + 0
Publications_004.pdf

11. Yürek, H. 19. Yüzyılın İlk Yarısındaki Bektaşiliğe Romancı Penceresinden Bakmak: Çerağlar Uyanırken. TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELî ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013, 68, 75-88. 200 + 0
Publications_003.pdf

10. Yürek, H. Bir Romancının Şairliği: Yaşar Kemal'in Şiirlerine Genel Bir Bakış. TÜRK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2013, 34, 253-276. 200 + 0
Publications_005.pdf

9. Yürek, H. Yüz: 1981 ve Kusma Kulubü'ndeki Başkahramanların Karşılaştırmalı İncelemesi. TURKİSH STUDİES, 2013, 8, 1551-1559. 200 + 0
Publications_007.pdf

8. Yürek, H. İntibah ve Nadide Romanlarının Mukayeseli İncelemesi. 21 YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, 2013, 6, 42-55. 200 + 0
7. Yürek, H. Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın "Rüya"ları. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2013, 13, 249-263. 200 + 0
Publications_006.pdf

2012
6. Yürek, H. Haldun Taner'in Berlin Mektupları'nın İçeriği Üzerine Bir Değerlendirme. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 46, 141-152. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.159

Publications_001.pdf

2011
5. Yürek, H. Bab-ı Esrar ve Aşk Üzerine Bir Mukayese Denemesi. TURKİSH STUDİES, 2011, 6, 1623-1636. 200 + 0
Publications_002.pdf

2008
4. Yürek, H. Adalet Ağaoğlu'nun Dar Zamanlar Adlı Üçlemesinde Aydın. FOLKLOR/EDEBİYAT, 2008, 56, 147-157. 200 + 0
3. Yürek, H. Mehmet Eroğlu'nun Romanlarında Aforizmalar. TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2008, 18, 167-202. 200 + 0
2007
2. Yürek, H. Taaşşuk-ı Tal'at ve Fitnat Üzerine Yeni Değerlendirmeler. FOLKLOR/EDEBİYAT, 2007, 50, 213-221. 200 + 0
1. Yürek, H. Modernist Romanda Zaman Anlayışı. TÜRKBİLİG, 2007, 13, 182-190. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2011
2. Yürek, H. Abdülhak Şinasi Hisar ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Fiziki İstanbul Algısına Dair Bazı Tespitler. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, IV, 131-138. 200 + 0
2008
1. Yürek, H. Türk Edebiyatından Örneklerle Modernist Romanın İki Temel Tekniği: İç Konuşma ve Bilinç Akışı. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 5, 55-68. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
1. Yürek, H. Türk Edebiyatında Modernist Etkinin Boyutları. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 28, 187-202. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 2000
1. Yürek, H. Ahmet Oktay'ın Şiir Dünyası, ISBN: 978-605-344-005-5, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 240 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2000
1. Yürek, H. Edebi Metinlerde Zaman Kavramına Dair İncelemeler, ISBN: 9786053444121, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 310 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
2. Yürek, H. Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret, ISBN: 978-605-9100-50-2, Kesit Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 432 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
3. Yürek, H. Edebiyat ve Sinema, ISBN: 978-605-62313-0-8, Hat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 557 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
4. Yürek, H. Edebi Eserden Beyaz Perdeye, ISBN: 9786053244974, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 561 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
5. Yürek, H. Yaşayan Hikâyemiz, ISBN: 9786054646999, Kesit Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 592 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 250
http://kesityayinlari.com
6. Yürek, H. Kent İnsan Roman Türk Romanında Kentleşme Olgusu Üzerine İncelemeler (1980-2010), ISBN: 978-605-180-418-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 345 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1850
1. Yürek, H. İnsan Manzaralarının Ressamı: Mehmet Eroğlu'nun Romancılığı, ISBN: 978-605-60467-8-0, Otorite, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 332 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1850
1. Yürek, H. Şerif Aktaş'a Armağan, ISBN: 975-267-608-1, Kurgan Edebiyat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 494 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
2. Yürek, H. Hatay Sevdalısı Bir Yazar Burhan Günel, ISBN: 9786054982936, Semerci Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 184 Sayfa, Türkçe, Antalya, Türkiye, 2016. 500
3. Yürek, H. Romandan Sinemaya, ISBN: 9944-761-05-2, Ürün, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 328 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 250
4. Yürek, H. Onlar Ölümü Seçti, ISBN: 9786055230289, Sonçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 214 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
Ulusal - Kitap Çevirme 1850
1. Yürek, H. Nadide, ISBN: 9786055230418, Sonçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 348 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 100
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2600

13. YÜREK, H., AHMET OKTAY’IN ŞİİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

12. YÜREK, H., YABANCILAŞMA VE MODERNİST ROMAN ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

11. Yürek, H., BİR VİCDAN ROMANI: KUSMA KULÜBÜ. II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 200

10. YÜREK, H., Bir Askerî Darbe ve Bir Roman. 3. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-25, 2017-04-28, Roma, İtalya, 2017. 200

9. YÜREK, H.; BOZKURT, M., Ustam ve Ben Adlı Romanın Yeni Tarihselcilik Bağlamında İncelenmesi. 3. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-25, 2017-04-28, Roma, İtalya, 2017. 200

8. YÜREK, H., KOCA REN ADLI ROMANDA ALMANYA’YA GÖÇÜN GENÇ İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR BİR İNCELEME. IlI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 2016-10-21, 2016-10-22, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

7. YÜREK, H., A Mithat Pasha Novel: Death in Taif. V. Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, 2016-09-22, 2016-09-25, Budapeşte, Macaristan, 2016. 200
http://uagp.org

6. YÜREK, H.; YAMAN, Ç., KUVAYİ MİLLİYE DESTANININ MARKSİST ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. 1. Uluslararası Bilimsel Araștırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), 2016-05-19, 2016-05-22, Madrid, İspanya, 2016. 200
http://ibaddergisi.net

5. YÜREK, H., An Overview on Turkey at the and of 20 th Century and at the beginning of 21 st Century with the Viewpoint of a Novelist. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, 2015-04-17, 2015-04-19, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016. 200
http://www.uapg.org

4. Yürek, H., Ahmet Oktay'ın Şiirlerinde Varoluşçuluğun İzleri. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-17, Mersin, Türkiye, 2015. 200

3. Yürek, H., Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1891'de Yayımlanan İlk Romanı Nadide. II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 2014-05-23, 2014-05-25, Saraybosna, Bosna Hersek, 2014. 200

2. Yürek, H., Bir Kurtuluş Savaşı Hikâyesi: Kuvâ-yı Milliye. I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, 2011-11-01, 2011-11-03, Çankırı, Türkiye, 2013. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Yürek, H., Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinde Geri Kalmışlığın Sebepleri ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu, 2011-10-12, 2011-10-14, İstanbul, Türkiye, 2011. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 1100

11. YÜREK, H., Çetin Altan'ın "Küçük Bahçe"si. 3rd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), 2018-07-09, 2018-07-11, Üsküp, Makedonya, 2018. 100
http://www.ibadcongresses.org

10. YÜREK, H., "“Yere Düşen Dualar” Adlı Roman Hakkında. 2. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-29, Kiev, Ukrayna, 2018. 100
http://iksadkongre.org

9. YÜREK, H., YABANCILAŞMA VE MODERNİST ROMAN. I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
http://www.bilmescongress.com

8. YÜREK, H., Ahmet Oktay’ın Şiir Üzerine Düşünceleri. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
http://www.bilmescongress.com

7. YÜREK, H., A Conscience Novel: Kusma Kulübü. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 100

6. YÜREK, H., Bir Askerî Darbe ve Bir Roman. 3. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-25, 2017-04-28, Roma, İtalya, 2017. 100

5. YÜREK, H., Ustam ve Ben Adlı Romanın Yeni Tarihselcilik Bağlamında İncelenmesi. 3. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-25, 2017-04-28, Roma, İtalya, 2017. 100

4. YÜREK, H., Koca Ren Adlı Romanda Almanya’ya Göçün Genç İnsan Üzerindeki Etkisine Dair Bir İnceleme. lll. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 2016-10-21, 2016-10-22, İstanbul, Türkiye, 2016. 100
http://www.cogeyb.org

3. YÜREK, H., A Mithat Pasha Novel: Death in Taif. V. Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, 2016-09-22, 2016-09-25, Budapeşte, Macaristan, 2016. 100

2. YÜREK, H.; YAMAN, D., Kuvâyi Milliye Destanı’nın Marksist Eleştiri Bağlamında Genel Bir Değerlendirmesi. 1. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ, 2016-05-19, 2016-06-22, Madrid, İspanya, 2016. 100

1. YÜREK, H., Nadide'den Hareketle Tanzimat Dönemindeki Aileye Bakış. Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 2016-03-25, 2016-03-27, Edirne, Türkiye, 2016. 100
http://motifsempozyum.com

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Yürek, H., Modernist Roman Üzerine. Genç Bilimadamları Sempozyumu, 2009-05-04, 2009-05-06, Ankara, Türkiye, 2009. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. YÜREK, H.; Kutlu, M., Hatırlama Üzerine Bir Roman: “Yüzünde Bir Yer”. 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Elazığ, Türkiye, 2018. 50
http://sanatveestetik.com/

2. YÜREK, H., BİR VİCDAN ROMANI: KUSMA KULÜBÜ. II. Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 50
http://asoscongress.com

1. YÜREK, H., Burhan Günel'in Kendini Anlattığı İki Hikâye: Uzun Yol Sürücüsü ve Küstümçiçeği. Burhan Günel Anma Günleri ve Burhan Günel Sempozyumu, 2016-04-07, 2016-04-08, Hatay, Türkiye, 2016. 50
http://defne.bel.tr

Ulusal - Özet - Poster 25

1. YÜREK, H., Türk Edebiyatı. Ders Kitabı Değerlendirme Paneli, 2015-10-23, 2015-10-24, Ankara, Türkiye, 2015. 25
http://www.meb.gov.tr

Ulusal - Yürütücü 500

5. Şebnem İşigüzel'in RomanlarI Üzerine Bir İnceleme, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2992, 6834 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Sema Kaygusuz'un Romanları Üzerine Bir İnceleme, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2544, 7860 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

3. Elif Şafak'ın Romanlarının Yeni Tarihselcilik Bağlamında İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1801, 6000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Çetin Altan'ın Edebi Kişiliği Üzerine Bir Değerlendirme, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2219, 5000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Şeyh Bedreddin Destanı ve Kuvayi Milliye Destanı'nın Marksist Eleştiri Bağlamında İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1404, 7031 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. Durdane Çiğdem Yaman, Şeyh Bedrettin Destanı ve Kuvayi Milliye Destanı'nın Marksisit Eleştiri Bağlamında İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Mahfuz Kutlu, Sema kaygusuz'un Romanları Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Mehmet Erdal Bozkurt, Elif Şafak'ın Romanlarının Yeni Tarihselcilik Bağlamında İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. Sema Uğurel, Çetin Altan'ın Edebi Kişiliği Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Savaş Yıldızhan, Yaman Koray'ın Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Melis Akkurt, İbrahim tenekeci'nin Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Hasan Sarıkaya, Hıfzı Topuz'un Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Halide Okyar, Şebnem İşigüzel'in Romanları Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 140
1. 21. YüZYıLDA EğITIM VE TOPLUM , [ 2015 : 1 ] . 4
2. 21. YüZYıLDA EğITIM VE TOPLUM , [ 2014 : 2 ] . 8
3. AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
4. ANKARA ÜNIVERSITESI DIL VE TARIH-COğRAFYA FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
5. AğRı İBRAHIM ÇEçEN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
6. CURRENT RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
7. FOLKLOR-EDEBIYAT ULUSLARARASı KıBRıS ÜNIVERSITESI , [ 2017 : 1 ] . 4
8. GAZI TüRKIYAT DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
9. HITIT ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY AND INTERCULTURAL ART , [ 2018 : 1 ] . 4
11. IğDıR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
12. IğDıR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
13. KARADENIZ SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
14. KARADENIZ SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2016 : 2 ] . 8
15. MERSIN üNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
16. RESEARCHER: SOCIAL SCIENCE STUDIES , [ 2017 : 1 ] . 4
17. SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
18. TIDSAD , [ 2015 : 1 ] . 4
19. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
20. TURKISH STUDIES , [ 2016 : 1 ] . 4
21. TURKISH STUDIES , [ 2019 : 1 ] . 4
22. TÜRÜK , [ 2017 : 1 ] . 4
23. TÜRÜK , [ 2018 : 1 ] . 4
24. TüRK KüLTüRü , [ 2016 : 4 ] . 16
25. TüRKLüK BILIMI ARAşTıRMALARı , [ 2015 : 1 ] . 4
26. TüRüK ULUSLARARASı DIL, EDEBIYAT VE HALKBILIMI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
27. ULUSLARARASı BILIMSEL ARAşTıRMALAR DERGISI (IBAD) , [ 2018 : 1 ] . 4
28. ULUSLARARASı BILIMSEL ARAşTıRMALAR DERGISI (IBAD) , [ 2018 : 1 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE438 Yeni Türk Edebiyatında Çağdaş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 570 Yeni Türk Edebiyatında Bilimse Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE437 Yeni Türk Edebiyatında Çağdaş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 569 Yeni Türk Edebiyatında Bilimse Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Yaz TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE106 Türkçe Kompozisyon II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE105 Türkçe Kompozisyon I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-0-1
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2