Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Selvi
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıp Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-09-29 12:39:15 .
Düzenleme
:
2018-09-03 14:03:48 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 2002
LİSANS İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ABANT IZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ABANT IZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Klasik test ve madde tepki kuramlarına dayalı değişen madde fonksiyonu belirleme tekniklerinin farklı puanlama durumlarında incelenmesi Danışman: Dr. Devrim ÖZDEMİR ALICI, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Stufflebeam'in program değerlendirme modeli ile Milli Eğitim Bakanlığı sürücü kurslarında kullanılan sürücü eğitim programının değerlendirilmesi Danışman: Dr. Bayram BIÇAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. MERSİN UNİVERSİTESİ 2014-02-04 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KURUL ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ YAYIN VE DOKÜMANTASYON KURULU 2016-04-27 - 2019-04-27
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4450
2018
7. Hallıoğlu kılınç, O.; Keçeli, M.; Bozlu, G.; Delibaş, A.; Karpuz, D.; Selvi, H. Evaluation of T-wave alternans in pediatric patients with chronic renal failure. JOURNAL OF ELECTROCARDİOLOGY, 2018, 51, 622-627. 400 + 0
10.1016/j.jelectrocard.2018.04.013

6. Hallıoğlu kılınç, O.; Keçeli, M.; Bozlu, G.; Delibaş, A.; Karpuz, D.; Selvi, H. Evaluation of T-wave alternans in pediatric patients with chronic renal failure. JOURNAL OF ELECTROCARDİOLOGY, 2018, , -. 400 + 0
10.1016/j.jelectrocard.2018.04.013

5. Hallıoğlu kılınç, O.; Keçeli, M.; Bozlu, G.; Delibaş, A.; Karpuz, D.; Selvi, H. Evaluation of T-wave alternans in pediatric patients with chronic renal failure. JOURNAL OF ELECTROCARDİOLOGY, 2018, 51, 622-627. 400 + 0
10.1016/j.jelectrocard.2018.04.013

2017
4. Erdoğan, S.; Orekici temel, G.; Selvi, H.; Ersöz kaya, . An Alternative Method Used in Evaluating Agreement among Repeat Measurements by Two Raters in Education. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2017, 17, 5-24. 750 + 0
10.12738/estp.2017.1.0357

2016
3. Erdoğan, S.; Orekici temel, G.; Selvi, H.; Ersoz kaya, I. An Alternative Method Used in Evaluating Agreement among Repeat Measurements by Two Raters in Education. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2016, 17, 217-236. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.1.0357

Publications_006.pdf

2. Orekici temel, G.; Erdoğan, S.; Selvi, H.; Ersöz kaya, I. Investigation of Coefficient of Individual Agreement in Terms of Sample Size, Random and Monotone Missing Ratio, and Number of Repeated Measures. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2016, 16, 0-0. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2016.4.0080

Publications_003.pdf

2014
1. Ogenler, O.; Selvi, H. Variables Affecting Medical Faculty Students’ Achievement: A Mersin University Sample. KOWSAR MEDİCAL INSTİTUTE, 2014, 16, 0-0. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.5812/ircmj.14648

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2. Selvi, H. Tıp Fakültelerinde Uygulanan Teorik Sınavlarda Kullanılan Testlerin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi: Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Örneği. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 39, 240-247. 200 + 0
http:/http://www.scopemed.org/?mno=152033/

2010
1. ömür, S. Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 2, 109-113. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/epod/article/view/5000045536/5000042888

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
6. Selvi, H.; Alıcı, D. Investigating the Impact of Missing Data Handling Methods on the Detection of Differential Item Functioning. INTERNATİONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS İN EDUCATİON, 2018, 5, 1-14. 0 + 0
10.21449/ijate.330885

5. öncü, E.; Selvi, H.; Köksoy vayısoğlu, S.; Ceyhan, H. Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeğigeliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 207-215. 0 + 0
10.17826/cumj.427962

2017
4. Selvi, H.; Alıcı, D. Investigating Different Theory-Based Differential Item Functioning Methods Under Different Scoring Situations. INTERNATİONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS İN EDUCATİON, 2017, 4, 223-239. 0 + 0
10.21449/ijate.334584

3. Selvi, H.; Alıcı, D. Investigating Different Theory-Based Differential Item Functioning Methods Under Different Scoring Situations. INTERNATİONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS İN EDUCATİON, 2017, 4, 223-239. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.21449/ijate.334584

Publications_007.pdf

2. Selvi, H.; özdemir alıcı, D. Investigating the Impact of Missing Data Handling Methods on the Detection of Differential Item Functioning. INTERNATİONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS İN EDUCATİON, 2017, 5, 1-14. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.21449/ijate.330885

Publications_008.pdf

1. Selvi, H.; Alıcı, D. Investigating the Impact of Missing Data Handling Methods on the Detection of Differential Item Functioning. INTERNATİONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS İN EDUCATİON, 2017, 5, 1-14. 0 + 0
10.21449/ijate.330885

Ulusal - Diğer 300
2016
3. Selvi, H. Tıp Fakültesi Dönem I-II-III’de Uygulanan Testlerin Betimsel Açıdan Incelenmesi: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 8, 79-89. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinsbd/article/view/5000159944/5000161560

Publications_004.pdf

2. Selvi, H. Hekim adaylarının akademik başarılarını etkileyen değişkenlerin ikili karşılaştırmalar yöntemiyle ölçeklenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 9, 32-52. 100 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinsbd/article/view/5000172540

Publications_005.pdf

2013
1. Selvi, H. Stufflebeam’in Program Değerlendirme Modeliyle Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında Kullanılan Sürücü Eğitim Programının Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 315-325. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000422/1002000309

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. SELVI, H.; OZDEMIR, D.; BASUSTA, N., Çok önemli fakat yapamam: Tıp Fakültesi öğrencilerinin genek mesleksel yetkinliklere ilişkin önem ve özyeterlik algıları. Mac-ETL-2016, 2016-12-09, 2016-12-10, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016. 200
https://goo.gl/2zYLTs

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. SELVİ, H.; OREKİCİ TEMEL, G., Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama ve Regresyon Ağaçları Yöntemiyle Sınıflama Başarılarının İncelenmesi. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 100
http://kayit.asoscongress.com/files/Maras_Ozet.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. SELVI, H.; OZDEMIR, D., Kayıp Veri Giderme Yöntemlerinin Değisen Madde Fonksiyonu Saptama Teknikleri Üzerindeki Isleyisinin Incelenmesi. Kayıp Veri Giderme Yöntemlerinin Değisen Madde Fonksiyonu Saptama Teknikleri Üzerindeki Isleyisinin Incelenmesi, 2016-09-01, 2016-09-03, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://epod2016.akdeniz.edu.tr/_dinamik/333/53.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 5 ] . 5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BES 503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Bahar Tİ-BES 514 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar Tİ-BES 529 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar Tİ-BES 514 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar BES 610 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-2-4
Bahar BES 502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Güz DHF 207 Araştırma Teknikleri Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-0-2
Güz SY 309 Sağlık Yönetiminde İstatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 1-2-2
Güz SY 207 Sağlık Bilimlerinde Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-2-3
Güz BES 610 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-2-4
Güz Tİ-BES 514 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz BES 503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz TÜE 507 Öğrenme Sürecini İzleme ve Değ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BES 610 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-2-4
Bahar BES 502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Bahar HEM 635 Sağlık Bilimlerinde Ölcme Arac Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Güz SY 309 Sağlık Yönetiminde İstatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 1-2-2
Güz SY 207 Sağlık Bilimlerinde Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-2-3
Güz BES 610 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-2-4
Güz BES 503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Güz BES 502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Güz TÜE 507 Öğrenme Sürecini İzleme ve Değ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar BİS 608 Sağlık Bilimlerinde Ölçme ve D Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar HEM 635 Sağlık Bilimlerinde Ölcme Arac Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Bahar BES 610 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-2-4
Güz SY 309 Sağlık Yönetiminde İstatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 1-2-2
Güz SY 207 Sağlık Bilimlerinde Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-2-2
Güz BES 502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Güz BES 503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Güz BİS 608 Sağlık Bilimlerinde Ölçme ve D Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz TÜE 507 Öğrenme Sürecini İzleme ve Değ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK 226 Mesleki İngilizce Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar GK202 Bilgisayar II Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar BES 502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Bahar TÜE 508 Araştırma Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 2-2-3
Bahar BES 610 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-2-4
Güz SY 207 Sağlık Bilimlerinde Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-2-2
Güz BİS 608 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ÖLÇME VE D Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ B... 3-0-3