Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Durukan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
22645 .
Oluşturma
:
2015-11-27 15:57:08 .
Düzenleme
:
2018-12-28 04:01:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
24
ARTICLES WITH
CITATION DATA
3
SUM OF THE
TIMES CITED
32
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
10.67
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1989
TIPTA UZMANLIK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-03-01 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2250
2013
4. Döğen, A.; Durukan, H.; Güzel, A.; öksüz, Z.; Kaplan, E.; Serin, M.; Serin, A.; Emekdaş, G.; Aslan, G.; Tezcan, S. Vajinal Candida glabrata İzolatlarının Mikrosatellit Gösterge Analizi ile Genotiplendirilmesi ve DNA Dizi Analizi ile Antifungal Direnç ile İlişkili Mutasyonların Belirlenmesi . MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, 2013, 47, 109-121. 550 + 0
http://www.mikrobiyolbul.org/abstracttext.aspx?issue_id=187&ref_ind_id=2899

Publications_003.pdf

2012
3. Gözükara, I.; Dilek, T.; Durukan, H.; Düsmez apa, D.; Kabil kucur, S.; Dilek, S. Extragastrointestinal Stromal Tumor during Pregnacy. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2012, 2012, 1-3. 650 + 17
http://dx.doi.org/10.1155/2012/846747


Alıntılanma Sayısı: 1
2011
2. Dilek, T.; Doruk, A.; Gozukara, I.; Durukan, H.; Dilek, S. Effect of cervical length on second trimester pregnancy termination. WİLEY-BLACKWELL, 2011, 37, 505-510. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1447-0756.2010.01391.x

2010
1. Tok, E.; Yasa, O.; Ertunc, D.; Savas, A.; Durukan, H.; Kanik, A. The Effect of Pelvic Organ Prolapse on Sexual Function in a General Cohort of Women. THE JOURNAL OF SEXUEL MEDİCİNE, 2010, 7, 3957-3962. 450 + 118
http://dx.doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.01940.x

Publications_015.pdf


Alıntılanma Sayısı: 23
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 405
2018
4. Durukan, H.; Gundogan, S.; çevikoğlu kıllı, M.; Dilek, T. Oral Mass of a Fetus Incidentally Found during Second Trimester: Ultrasound Survey and Postnatal Prognosis of the Baby. HİNDAWİ LİMİTED, 2018, 2018, 1-3. 95 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2018/6590710

Publications_016.pdf

3. Arslan, G.; ülger, M.; ülger, S.; Durukan, H.; Yazıcı, F.; Emekdaş, G. Female genital tuberculosis cases with distinct clinical symptoms: Four case reports. INTERNATİONAL JOURNAL OF REPRODUCTİVE BİOMEDİCİNE, 2018, 16, 57-60. 55 + 0
Publications_017.pdf

2017
2. Durukan, H.; Gözükara, İ.; Cevikoglu, M.; Dilek, T. Isolated fetal lymphatic malformation of the thigh: prenatal diagnosis and follow-up. EDİTORA CUBO MULTİMİDİA, 2017, 7, 49-53. 95 + 0
http://dx.doi.org/10.4322/acr.2017.009

Publications_009.pdf

2009
1. Dilek, T.; Durukan, H.; çayan, F.; öztürk, .; Dilek, S. Efficacy of combined administration of misoprostol for early and late second trimester pregnancy termination. JOURNAL OF THE TURKİSH GERMAN GYNECOLOGİCAL ASSOCİATİON, 2009, 10, 76-79. 160 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1225
2016
10. Durukan, H.; çevikoğlu, M.; Dilek, U.; Yazıcı, F.; çelik, Y. Galen veni anevrizmal malformasyonunun prenatal renkli doppler ultrasonografi ile tanısı ve yönetimi - olgu sunumu. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 2016, 47, 13-16. 180 + 0
http://dx.doi.org/10.16948/zktb.86210

Publications_005.pdf

9. çoban , .; Durukan , H.; Dilek , U.; Doruk , A.; Dilek , . LEEP sonrası rekürren/rezidüel CIN 2-3 belirlenmesi, sitoloji mi, HPV DNA mı?. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 2016, 47, 101-105. 160 + 0
http://dergipark.gov.tr/zktipb/issue/27383/288228

Publications_004.pdf

2015
8. Durukan, H.; Tok, E.; Tok, D.; Aytan, H. Mersin ilinde, hedef popülasyonda kadınların kendisi tarafından algılanan inkontinansın prevalansı ve yaş gruplarına göre inkontinans tiplerinin dağılımı. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 2015, 46, 1-5. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.16948/zktb.68373

Publications_006.pdf

7. öztürk gözükara, .; Polat, M.; Kabil kucur, S.; Yüksel, B.; Seven, A.; şencan, H.; Durukan, H. Yüksek rakımda yaşayan adölesan gebeliklerde maternal hemoglobin konsantrasyonunun değerlendirilmesi. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 2015, 46, 59-62. 40 + 0
http://dx.doi.org/10.16948/zktb.25604

Publications_007.pdf

2014
6. Dilek, T.; çayan, F.; Doruk, A.; Durukan, H. Fetal Kardiyak Anatominin Değerlendirilmesinde Üç Boyutlu Ultrasonografinin Yeri. PERİNATOLOJİ DERGİSİ, 2014, 22, 33-37. 130 + 0
Publications_008.pdf

2011
5. Doruk, A.; Dılek, T.; Durukan, H.; Dılek, S. EMERGENCY CERVICAL CERCLAGE: A CASE SERIES. JOURNAL OF TURKİSH SOCİETY OF OBSTETRİCS AND GYNECOLOGY, 2011, 8, 144-148. 75 + 0
10.5505/tjod.2011.59489

Publications_010.pdf

2010
4. öztürk, .; Durukan, H.; çamsarı, A.; Dilek, S.; Dilek, T. GEBELİKTE SUBAKUT ANTERİOR MİYOKARD ENFARKTÜSÜNÜN PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİOPLASTİ (PTCA) VE İNTRAKORONER STENT YERLEŞTİRİLMESİ İLE TEDAVİSİ. JOURNAL OF TURKİSH SOCİETY OF OBSTETRİCS AND GYNECOLOGY, 2010, 7, 235-238. 80 + 0
Publications_012.pdf

2008
3. Dilek, T.; Durukan, H.; çayan, F.; öztürk, .; Doruk, A.; Dilek, S. İleri maternal yaş grubundaki gebelerde artmış anöploidi riskini belirlemede ultrasonografiyle düzeltilmiş yaş Riskinin rutin karyotip analizi ile maliyet karşılaştırılması. TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ DERGİSİ, 2008, 6, 41-47. 150 + 0
Publications_011.pdf

2007
2. Tok , E.; Durukan , H.; Karabacak, T.; Ertunç, D.; Yaşa, O.; Savaş, A.; Dilek, S. ENDOMETRİAL KARSİNOMDA ALT UTERİN SEGMENT TUTULUMUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ, 2007, 10, 65-67. 140 + 0
Publications_013.pdf

1. Doruk, A.; Tok, E.; Karabacak, T.; Ertunç, D.; Durukan, H.; Aban, M.; Dilek, S. GÖRÜLME YAŞINA GÖRE OVER KANSERİNİN HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ, 2007, 10, 68-71. 80 + 0
Publications_014.pdf

Ulusal - Diğer 140
2014
3. Akbaş, E. Cytogenetic and clinical evaluation of two cases with 45,X/46,X,i(Xq) and 46,X,i(Xq) karyotype. ASSOCİATİON OF HEALTH INVESTİGATİONS, 2014, 5, 444-448. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2014.03.0436

Publications_001.pdf

2. Dilek, T.; çayan, F.; Doruk, A.; Durukan, H. The role of 3D ultrasonography in the analysis of fetal cardiac anatomy. PERİNATAL JOURNAL , 2014, 22, 33-37. 65 + 0
10.2399/prn.14.0221007

Publications_002.pdf

1. Gozukara, I.; Kucur, S.; Durukan, H.; Dilek, S. Spontaneous Uterine Rupture in Choriocarcinoma During Chemotherapy: A Case Report and Literature Review. LOOKUS BİLİSİM, LTD., 2014, 47, 34-36. 75 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/aot.2014.69775

Uluslararası - Özet - Sözlü 265

3. Bektaş, O.; Korkmaz, K.; Durukan, H.; Çayan, F., Hemivertebranın Prenatal Tanısı. 10. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-30, Muğla, Türkiye, 2018. 75
Scientific_Meetings_036.pdf

2. Durukan, H.; Uzun, A.; Yıldırım, D.; Çayan, F., Manyetik Rezonans Görüntülemenin Fetal Anomali Taramasına Katkısı. 10. Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-30, Muğla, Türkiye, 2018. 95
Scientific_Meetings_037.pdf

1. Durukan, H.; Durukan, Ö.; Dilek, T.; Yazıcı, F., TOTAL UTERINE PROLAPSUS IN A VIRGIN PATIENT: CASE REPORT. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 95
Scientific_Meetings_006.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 355

8. Durukan, H.; Uzun, A.; Kıllı, M., Reproductive period labial fusion diagnosis and treatment: A case report. XII. Turkish-German Gynecological Congress, 2018-04-27, 2018-05-01, Girne, KKTC, 2018. 50
Scientific_Meetings_038.pdf

7. Durukan, H.; Kıllı, M., Late Postpartum Bleeding and Management in Patients with Placenta Previa; Two Cases. XII. Turkish-German Gynecological Congress, 2018-04-27, 2018-05-01, Girne, KKTC, 2018. 50
Scientific_Meetings_039.pdf

6. Durukan, H.; Çevikoğlu, M.; Ay, Ö.; Durukan, Ö.; Dilek, T., PRENATAL DIAGNOSIS OF MOSAIC TRISOMY 9. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 45
Scientific_Meetings_009.pdf

5. Durukan, H.; Durukan, Ö.; Gözükara, İ.; Dilek, T., ASYMPTOMATIC AMPULLARY TUBAL ECTOPIC PREGNANCY AT 10 WEEKS OF GESTATION. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 47
Scientific_Meetings_007.pdf

4. Durukan, H.; Çevikoğlu, M.; Durukan, Ö.; Dilekçi, E.; Dilek, T., SPONTANEOUS UTERINE RUPTURE IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 45
Scientific_Meetings_008.pdf

3. Kıllı, M.; Durukan, H.; Kıllı, İ.; Çayan, F., FETAL UMBİLİKAL KORD KANI DEĞERLERİNİN GEBELİK PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 42
Scientific_Meetings_010.pdf

2. Dilek, T.; Gündoğan, S.; Durukan, H.; Çayan, F., BEFORE AMNİOCENTESİS YOU NEED MORE THAN ADVANCED MATERNAL AGE. 11. TÜRK-ALMAN JİNEKOLOJİ KONGRESİ , 2016-05-11, 2016-05-15, Antalya, Türkiye, 2016. 37
Scientific_Meetings_012.pdf

1. Dilek, T.; Gündoğan, S.; Durukan, H.; Çayan, F., SOFT MARKERS FOR ANEUPLOİDY AND SECOND TRİMESTER SCREENİNG. 11. TÜRK-ALMAN JİNEKOLOJİ KONGRESİ , 2016-05-11, 2016-05-15, Antalya, Türkiye, 2016. 37
Scientific_Meetings_011.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 215

5. Durukan, H.; Tağa, S.; Uzun, A.; Yazıcı, F., Açıklanamayan infertilitesi olan hastalarda artifsiyel inseminasyonla birlikte planlanmıs cinsel ilişkinin gebelik sonuçlarına etkisi. 2. Çukurova Kadın Doğum Günleri, 2018-09-21, 2018-09-22, Adana, Türkiye, 2018. 47
Scientific_Meetings_035.pdf

4. Arslan, J.; Durukan, H.; Durukan, Ö.; Yazıcı, F., Plasenta previa nedeniyle sezaryen yapılan hastalarda bakri balon kullanımının etkinligi. 16. jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2018-05-09, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 42

3. DURUKAN, H.; UZUN, D.; DERİCİ, D.; TAŞDELEN, B.; ÇAYAN, F., GECİKMİŞ KORD KLEMPLENMESİNİN KORD KAN GAZLARI VE MATERNAL SONUÇLARA ETKİSİ. I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLER, 2017-11-24, 2017-11-25, ADANA, Türkiye, 2017. 45
Scientific_Meetings_005.pdf

2. Durukan, H.; Çayan, F.; Ay, Ö.; Dilek, T., 2006-2014 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARIMIZ. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-09, Antalya, Türkiye, 2016. 47
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Taşdelen, B.; Kul, S.; Dilek, U.; Durukan, H., Down sendromu diagnostik testlerinin doğruluğunun test sonuçlarının birleştirilerek değerlendirilmesi. XI. Ulusal biyoistatistik kongresi, 2008-05-27, 2008-05-30, Malatya, Türkiye, 2008. 32
Scientific_Meetings_015.pdf

Ulusal - Özet - Poster 516

25. Durukan, H.; Durukan, Ö.; Gözükara, İ.; Yazıcı, F.; Dilek, S., PRİMER OVARYAN FİBROSARKOM 4 YILLIK SURVEY; VAKA SUNUMU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2018-01-12, 2018-01-12, Antalya, Türkiye, 2014. 22
Scientific_Meetings_023.pdf

24. Ülger, S.; Ülger, M.; Durukan, H.; Özgür, D.; Delialioğlu, N.; Ertabaklar, H.; Aslan, G., DETERMINATION OF THE PRESENCE OF TRICHOMONAS VAGINALIS AND COEXISTANCE WITH HPV ON CERVICAL CYTOLOGICAL SAMPLES. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi , 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, 2016. 15
Scientific_Meetings_013.pdf

23. Durukan, H.; Gündoğan, S.; Çevikoğlu, M.; Dilek, T., FETAL ANATOMİK TARAMADA FARKEDİLEN AĞIZ İÇİ KİTLE VE PROGNOZ. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 2016-10-05, 2016-10-09, Antalya, Türkiye, 2. 23
Scientific_Meetings_003.pdf

22. Durukan, H.; Çayan, F.; Ay, Ö.; Dilek, T., 2006 - 2014 YILLARI ARASINDA KORYON VİLLÜS ÖRNEKLEMESİ SONUÇLARIMIZ. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-09, Antalya, Türkiye, 2016. 23
Scientific_Meetings_002.pdf

21. Durukan, H.; Bulut, P.; Gözükara, İ.; Yazıcı, F.; Dilek, U., DÜZENLİ ADET GÖREN ADÖLESANDA PELVİK KİTLEYİ TAKİT EDEN MÜLLERİYAN ANOMALİ: HERLYN WERNER-WUNDERLİCH SENDROMU. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2015-05-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 22
Scientific_Meetings_004.pdf

20. Aytan, H.; Tok, E.; Tok, D.; Durukan, H.; Bulut, P., BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ACİL PERİPARTUM HİSTEREKTOMİ YAPILAN VAKALARIN İNCELENMESİ. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-15, Antalya, Türkiye, 2014. 15
Scientific_Meetings_032.pdf

19. Bulut, P.; Durukan, H.; Yazıcı, F.; Türkmenoğlu, M.; Dilek, T.; Çayan, F., ERKEN İKİNCİ TRIMESTER DÖNEMİNDE NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ: SPONTAN UTERİN RÜPTÜR. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 214. 18
Scientific_Meetings_031.pdf

18. Çayan, F.; Kara, T.; Durukan, H.; Dilek, U., İLERİ HAFTA SEZARYEN SKAR EKTOPİK GEBELİK. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 18
Scientific_Meetings_030.pdf

17. Akbaş, E.; Yazıcı, F.; Durukan, H.; Topal, H.; Erdoğan, N., 45,X/46,XX,İ(XQ) VE 46,X,İ(XQ) KARYOTİPİ GÖSTEREN İKİ OLGUNUN KLİNİK VE SİTOGENETİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 17
Scientific_Meetings_029.pdf

16. Durukan, H.; Çevikoğlu, M.; Yazıcı, F., IVF SONRASI SAĞ OVARYEN, SOL TUBAL- BİLATERAL EKTOPİK GEBELİK OLGUSU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-15, Antalya, Türkiye, 2014. 25
Scientific_Meetings_028.pdf

15. Dilek, T.; Doruk, A.; Durukan, H.; Kara, E.; Dilek, B., PRENATAL TANI ALAN FETAL İNTRAKRANİYAL KİTLE:OLGU SUNUMU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-15, Antalya, Türkiye, 2014. 17
Scientific_Meetings_027.pdf

14. Dilek, T.; Durukan, H.; Apaydın, F., PRENATAL TANI ALAN SOL İNGÜNAL LENFANJİYOMA:OLGU SUNUMU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 25
Scientific_Meetings_026.pdf

13. Üstün, G.; Durukan, H.; Aytan, H.; Ertunç, D., İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDE SERUM HAPTOGLOBİN DÜZEYİNİN MATERNAL SUBKLİNİK ENFEKSİYON VE PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 21
Scientific_Meetings_025.pdf

12. Durukan, H.; Aytan, H.; Bilik, E.; Köse, A.; Türkmenoğlu, Ö., GEBELİKTE İZOLE TUBA TORSİYONU; 2 VAKA SUNUMU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 22
Scientific_Meetings_024.pdf

11. Durukan, H.; Çam, İ.; Yazıcı, F.; Dilek, T., PRİMER HİPEROKSALÜRİ TİP-I NEDENİYLE KOMBİNE KARACİĞER VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTADA BAŞARILI GEBELİK SÜRECİ; OLGU SUNUMU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 23
Scientific_Meetings_023.pdf

10. Durukan, H.; Yazıcı, F.; Tok, C.; Gürses, İ., EKTOPİK MOLAR GEBELİK VE MALİGN SEKEL GELİŞİMİ; OLGU SUNUMU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 23
Scientific_Meetings_021.pdf

9. Yazıcı, G.; Durukan, H., ROKİTANSKY KÜSTER HAUSER MAYER SENDROMUNDA ADNEKSİYAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN MYOM OLGUSU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 25
Scientific_Meetings_020.pdf

8. Durukan, H.; Yazıcı, F.; Dilek, T.; Tok, D., HİSTEREKTOMİ SONRASINDA VAJEN KAF RÜPTÜRÜ VE İNTESTİNAL PROLAPSUS. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 23
Scientific_Meetings_019.pdf

7. Durukan, H.; Çevikoğlu, M.; Dilek, T.; Yazıcı, F.; Çelik, Y., GALEN VEN ANEVRİZMASININ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİYLE PRENATAL TANISI VE YÖNETİMİ. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 22
Scientific_Meetings_022.pdf

6. Durukan, H.; Tok, E.; Ertunç, D.; Aytan, H.; Akalan, G., GENEL POPÜLASYONDA STRES ÜRİNER İNKONTİNANS İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2013-05-15, 2013-05-19, Antalya, Türkiye, 2013. 22
Scientific_Meetings_018.pdf

5. Tok, E.; Ertunç, D.; Durukan, H.; Aytan, H., THE EFFECT OF ABDOMINAL HSYTERECTOMY PERFORMED FOR UTERINE LEIOMYOMA ON FEMALE SEXUAL FUNCTION. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2013-05-15, 2013-05-19, Antalya, Türkiye, 2013. 18
Scientific_Meetings_017.pdf

4. Gözükara, İ.; Kamalak, Z.; Uludağ, E.; Durukan, H.; Tok, E., KORYOKARS‹NOMDA SPONTAN UTERUS RÜPTÜRÜ:OLGU SUNUMU. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2013-05-15, 2013-05-19, Antalya, Türkiye, 2013. 15
Scientific_Meetings_033.pdf

3. Ertunç, D.; Tok, E.; Aytan, H.; Durukan, H., THE EFFECT OF GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE ANTAGONIST IN UNSUCCESSFUL CONTROLLED OVARIAN STIMULATION AND INTRAUTERINE INSEMINATION CYCLES WITH PREMATURE LUTEINIZATION. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2013-05-15, 2013-05-19, Antalya, Türkiye, 2013. 16
Scientific_Meetings_034.pdf

2. Dilek, T.; Avlan, D.; Durukan, H., Konjenital mezoblastik nefroma: Prenatal tanı ve postnatal yönetimi. 8. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 2012-09-26, 2012-09-30, Fethiye, Türkiye, 2012. 25
Scientific_Meetings_014.pdf

1. Gözükara, İ.; Tok, E.; Bozdoğan, R.; Küçür, S.; Durukan, H.; Dilek, S., Endometrium Kanserinde P57 ile İmmunohistokimyasal Boyamanın Sağkalım ve Diğer Prognostik Parametrelerle İlişkisi. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2012-05-09, 2012-05-13, Antalya, Türkiye, 2012. 11
Scientific_Meetings_016.pdf

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 800

2. Jale Arslan, PLASENTA PREVİA NEDENİYLE SEZARYEN YAPILAN HASTALARDA BAKRİ BALON KULLANIMININ ETKİNLİĞİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Gülnihal Üstün, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDE SERUM HAPTOGLOBİN DÜZEYİNİN MATERNAL SUBKLİNİK ENFEKSİYON VE PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ iLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 10
1. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 0
2. ZEYNEP KAMIL TIP BÜLTENI , [ 2015 : 6 ] [ 2016 : 4 ] . 10
Uluslararası 50
1. Obstetrik ve jinekolojik Ultrasonografi Derneği, 2018-09-30, Muğla, Türkiye. 50
Ulusal 25
1. 2. Çukurova Kadın Doğum Günleri , 2018-09-22, Adana, Türkiye. 25
1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği , Üye No: Delege, Türkiye, 2010-08-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2