Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Durukan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
22645
Oluşturma
:
2015-11-27 15:57:08
Düzenleme
:
2017-12-03 22:54:36
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Scopus ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1989
TIPTA UZMANLIK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-03-01 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2250
2013
4. Döğen, A.; Durukan, H.; Güzel, A.; öksüz, Z.; Kaplan, E.; Serin, M.; Serin, A.; Emekdaş, G.; Aslan, G.; Tezcan, S. Vajinal Candida glabrata İzolatlarının Mikrosatellit Gösterge Analizi ile Genotiplendirilmesi ve DNA Dizi Analizi ile Antifungal Direnç ile İlişkili Mutasyonların Belirlenmesi . MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, 2013, 47, 109-121. 550 + 0
http://www.mikrobiyolbul.org/abstracttext.aspx?issue_id=187&ref_ind_id=2899

Publications_003.pdf

2012
3. Gözükara, I.; Dilek, T.; Durukan, H.; Düsmez apa, D.; Kabil kucur, S.; Dilek, S. Extragastrointestinal Stromal Tumor during Pregnacy. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2012, 2012, 1-3. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2012/846747

2011
2. Dilek, T.; Doruk, A.; Gozukara, I.; Durukan, H.; Dilek, S. Effect of cervical length on second trimester pregnancy termination. WİLEY-BLACKWELL, 2011, 37, 505-510. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1447-0756.2010.01391.x

2010
1. Tok, E.; Yasa, O.; Ertunc, D.; Savas, A.; Durukan, H.; Kanik, A. The Effect of Pelvic Organ Prolapse on Sexual Function in a General Cohort of Women. ELSEVİER BV, 2010, 7, 3957-3962. 450 + 118
http://dx.doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.01940.x


Alıntılanma Sayısı: 23
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 160
2009
1. Dilek, T.; Durukan, H.; çayan, F.; öztürk, .; Dilek, S. Efficacy of combined administration of misoprostol for early and late second trimester pregnancy termination. JOURNAL OF THE TURKİSH GERMAN GYNECOLOGİCAL ASSOCİATİON, 2009, 10, 76-79. 160 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 570
2016
4. çoban , .; Durukan , H.; Dilek , U.; Doruk , A.; Dilek , . LEEP sonrası rekürren/rezidüel CIN 2-3 belirlenmesi, sitoloji mi, HPV DNA mı?. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 2016, 47, 101-105. 160 + 0
http://dergipark.gov.tr/zktipb/issue/27383/288228

Publications_004.pdf

3. Durukan, H.; çevikoğlu, M.; Dilek, U.; Yazıcı, F.; çelik, Y. Galen veni anevrizmal malformasyonunun prenatal renkli doppler ultrasonografi ile tanısı ve yönetimi - olgu sunumu. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 2016, 47, 13-16. 180 + 0
http://dx.doi.org/10.16948/zktb.86210

Publications_005.pdf

2015
2. öztürk gözükara, .; Polat, M.; Kabil kucur, S.; Yüksel, B.; Seven, A.; şencan, H.; Durukan, H. Yüksek rakımda yaşayan adölesan gebeliklerde maternal hemoglobin konsantrasyonunun değerlendirilmesi. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 2015, 46, 59-62. 40 + 0
http://dx.doi.org/10.16948/zktb.25604

Publications_007.pdf

1. Durukan, H.; Tok, E.; Tok, D.; Aytan, H. Mersin ilinde, hedef popülasyonda kadınların kendisi tarafından algılanan inkontinansın prevalansı ve yaş gruplarına göre inkontinans tiplerinin dağılımı. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 2015, 46, 1-5. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.16948/zktb.68373

Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 140
2014
3. Akbaş, E. Cytogenetic and clinical evaluation of two cases with 45,X/46,X,i(Xq) and 46,X,i(Xq) karyotype. ASSOCİATİON OF HEALTH INVESTİGATİONS, 2014, 5, 444-448. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2014.03.0436

Publications_001.pdf

2. Gozukara, I.; Kucur, S.; Durukan, H.; Dilek, S. Spontaneous Uterine Rupture in Choriocarcinoma During Chemotherapy: A Case Report and Literature Review. LOOKUS BİLİSİM, LTD., 2014, 47, 34-36. 75 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/aot.2014.69775

1. Dilek, T.; çayan, F.; Doruk, A.; Durukan, H. The role of 3D ultrasonography in the analysis of fetal cardiac anatomy. PERİNATAL JOURNAL , 2014, 22, 33-37. 65 + 0
10.2399/prn.14.0221007

Publications_002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 95

1. Durukan, H.; Durukan, Ö.; Dilek, T.; Yazıcı, F., TOTAL UTERINE PROLAPSUS IN A VIRGIN PATIENT: CASE REPORT. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 95
Scientific_Meetings_006.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 255

6. Durukan, H.; Çevikoğlu, M.; Durukan, Ö.; Dilekçi, E.; Dilek, T., SPONTANEOUS UTERINE RUPTURE IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 45
Scientific_Meetings_008.pdf

5. Durukan, H.; Durukan, Ö.; Gözükara, İ.; Dilek, T., ASYMPTOMATIC AMPULLARY TUBAL ECTOPIC PREGNANCY AT 10 WEEKS OF GESTATION. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 47
Scientific_Meetings_007.pdf

4. Kıllı, M.; Durukan, H.; Kıllı, İ.; Çayan, F., FETAL UMBİLİKAL KORD KANI DEĞERLERİNİN GEBELİK PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 42
Scientific_Meetings_010.pdf

3. Durukan, H.; Çevikoğlu, M.; Ay, Ö.; Durukan, Ö.; Dilek, T., PRENATAL DIAGNOSIS OF MOSAIC TRISOMY 9. 25’th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY, 2017-05-17, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 45
Scientific_Meetings_009.pdf

2. Dilek, T.; Gündoğan, S.; Durukan, H.; Çayan, F., BEFORE AMNİOCENTESİS YOU NEED MORE THAN ADVANCED MATERNAL AGE. 11. TÜRK-ALMAN JİNEKOLOJİ KONGRESİ , 2016-05-11, 2016-05-15, Antalya, Türkiye, 2016. 37
Scientific_Meetings_012.pdf

1. Dilek, T.; Gündoğan, S.; Durukan, H.; Çayan, F., SOFT MARKERS FOR ANEUPLOİDY AND SECOND TRİMESTER SCREENİNG. 11. TÜRK-ALMAN JİNEKOLOJİ KONGRESİ , 2016-05-11, 2016-05-15, Antalya, Türkiye, 2016. 37
Scientific_Meetings_011.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 47

1. Durukan, H.; Çayan, F.; Ay, Ö.; Dilek, T., 2006-2014 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARIMIZ. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-09, Antalya, Türkiye, 2016. 47
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Poster 85

4. Ülger, S.; Ülger, M.; Durukan, H.; Özgür, D.; Delialioğlu, N., DETERMINATION OF THE PRESENCE OF TRICHOMONAS VAGINALIS AND COEXISTANCE WITH HPV ON CERVICAL CYTOLOGICAL SAMPLES. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi , 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, 2016. 15
Scientific_Meetings_013.pdf

3. Durukan, H.; Gündoğan, S.; Çevikoğlu, M.; Dilek, T., FETAL ANATOMİK TARAMADA FARKEDİLEN AĞIZ İÇİ KİTLE VE PROGNOZ. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 2016-10-05, 2016-10-09, Antalya, Türkiye, 2. 23
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Durukan, H.; Çayan, F.; Ay, Ö.; Dilek, T., 2006 - 2014 YILLARI ARASINDA KORYON VİLLÜS ÖRNEKLEMESİ SONUÇLARIMIZ. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-09, Antalya, Türkiye, 2016. 23
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Durukan, H.; Bulut, P.; Gözükara, İ.; Yazıcı, F.; Dilek, U., DÜZENLİ ADET GÖREN ADÖLESANDA PELVİK KİTLEYİ TAKİT EDEN MÜLLERİYAN ANOMALİ: HERLYN WERNER-WUNDERLİCH SENDROMU. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2015-05-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 22
Scientific_Meetings_004.pdf

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Gülnihal Üstün, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDE SERUM HAPTOGLOBİN DÜZEYİNİN MATERNAL SUBKLİNİK ENFEKSİYON VE PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ iLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 10
1. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 0
2. ZEYNEP KAMIL TIP BÜLTENI , [ 2015 : 6 ] [ 2016 : 4 ] . 10
1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği , Üye No: Delege, Türkiye, 2010-08-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KHD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum St Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2