Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Hülya Taştan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
25 Nisan 1983 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
3997 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-23 13:54:10 .
Düzenleme
:
2018-05-14 13:12:03 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ ABANT IZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK TOURİSM AND HOTEL MANAGEMENT 2008
DOKTORA İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Kısıt yönetiminde kalite maliyetlerinin kullanımı: Bir otel işletmesinde uygulama Danışman: Dr. ELİF NURSUN DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2014.

Yüksek Lisans Tezi

1. Seyahat acentalarının düzenlediği paket turlardaki müşteri şikayetleri ve çözüm önerileri: İstanbul'daki seyahat acentalarının şikayet-çözüm sistemleri üzerine bir araştırma Danışman: Dr. Kamil Unur, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2008.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-07-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2018-10-26 - Devam ediyor
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ TURİZM FAKÜLTESİ 2017-04-26 - Devam ediyor
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2019-01-01 - 2021-01-01
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2018-10-15 - 2021-10-15
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2017-03-06 - 2020-03-06
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ 2016-05-09 - 2019-05-09
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-29 - 2018-10-21
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. Taştan, H.; Kızılcık, O. KAHRAMANMARAŞ’TA BULUNAN YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNE YÖNELİK TRIPADVISOR.COM’DA PAYLAŞILAN ŞİKÂYETLERİN SINIFLANDIRILMASI . ÇUKUROVA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 26, 270-284. 200 + 0
http://http://sbeski.cu.edu.tr/dergi/dosyalar/2017.26.1.1414.pdf

Publications_003.pdf

2014
2. Taştan, H.; Demircioğlu, E. KISITLAR TEORİSİ ARAÇLARINDAN DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2014, 23, 61-75. 200 + 0
Publications_005.pdf

2010
1. Unur, K.; çakıcı, A.; Taştan, H. PAKET TURLARDAKİ MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ VE SEYAHAT ACENTALARININ BU ŞİKAYETLERLE KARŞILAŞMA SIKLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2010, 19, 391-408. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2018
1. Taştan, H.; Soylu, A.; Demir, . ADANA LEZZET FESTİVALİNE KATILAN BİREYLERİN FESTİVAL ALGILARININ BELİRLENMESİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2018, 71, 334-349. 100 + 0
10.16992/asos.13690

Uluslararası - Alan endexleri 0
1. Taştan, H.; Iflazoğlu, N. Hatay’ın Unesco Gastronomi Şehri Olması İle İlgili Yerel Restoran İşletmelerinin Farkındalığının Değerlendirilmesi. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2018, 6, 384-393. 0 + 0
10.21325

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2015
2. Taştan, H.; Demircioğlu, E. DÜŞÜNME SÜRECİ ARAÇLARI VE KALİTE MALİYETLERİNİN BİRLİKTE KULLANILMASI: BİR OTEL İŞLETMESİNDE UYGULAMA. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2015, 46, 97-114. 200 + 0
Publications_001.pdf

2010
1. çakıcı, A.; Unur, K.; Taştan, H. SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMAKTA OLAN MÜŞTERİ ŞİKÂYET ÇÖZÜM TÜRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 13, 241-253. 200 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 100
2017
1. Taştan, H.; Kızılcık, O. Kahramanmaraş’ta Bulunan Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Tripadvisor.com’da Paylaşılan Şikâyetlerin Sınıflandırılması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, , -. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. Taştan, H.; Kızılırmak, . Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm, ISBN: 978-605-254-082-4, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 340 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Taştan, H.; Enes, K.; şahin, E. Global Conference on Business and Economics, ISBN: 978-1-7321275-1-7, ANAHEI Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 9 Sayfa, İngilizce, Sarasota, Amerika Birleşik Devletleri, 2018. 0
https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=anaheipublishing
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3500
1. Taştan, H. Genel Turizm, ISBN: 978-975-442-777-6 , Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 18 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2015. 3000
2. Taştan, H. Genel Turizm, ISBN: 978-975-442-777-6, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 24 Sayfa, Türkçe, ERzurum, Türkiye, 2015. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2390

11. TAŞTAN, H.; ENES, K.; Bektarım, N., Türk Kahvesi Tüketim Alışkanlığındaki Farklılıkların Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, MERSIN, Türkiye, 2018. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

10. TAŞTAN, H.; Altun, O.; Akman, E., Yalın Üretimin 5S’i ve Bir Gıda İşletmesinde Uygulanması. 2. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİKONGRESİ:İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

9. TAŞTAN, H.; SOYLU, A.; Uygun, A., Uluslararası Fast Food İşletmelerinin Hizmetleriyle İlgili Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

8. TAŞTAN, H.; SOYLU, A.; Demir, Ş., Gaziantep ve Hatay İllerinin Gastronomik ve Kültürel Değerlerinin Seyahat Blogları Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi. FUTOURISM 2017 - The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Türkiye, . 200

7. Taştan, H.; Soylu, A.; Demir, Ş., Gaziantep ve Hatay İllerinin Gastronomik ve Kültürel Değerlerinin Seyahat Blogları Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi . FUTOURISM 2017 - The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2018-01-30, MERSİN, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

6. TAŞTAN, H.; GENÇ, E., Turist Rehberlerinin Yaşadıkları Mesleki Zorlukların Cinsiyete ve Yıllara Göre İncelenmesi. FUTOURISM 2017 - The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-12-30, MERSİN, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

5. ŞİMŞEK, N.; TAŞTAN, H.; DÖNMEZ, B., Fonksiyonel Gıdaların Yararlı Bulunması ve Kullanım Sıklığı İlişkisi. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability,, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Türkiye, . 200

4. ŞİMŞEK, N.; TAŞTAN, H.; DÖNMEZ, B., Fonksiyonel Gıdaların Yararlı Bulunması ve Kullanım Sıklığı İlişkisi. FUTOURISM 2017 - The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-12-30, MERSİN, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

3. Taştan, H.; Dönmez, B.; Yetim, A.; Cicik, Ş., The Role of Local Foods Offered at Restaurants in the Atractinevess of Hatay Destination. 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, 2017-07-10, 2017-07-15, Gazimagusa, KKTC, 2017. 190
http://www.ahtmm.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-7th-AHTMM-Proceedings.pdf

2. Taştan, H.; Öz, H., Coğrafi İşaretlemenin Gaziantep Şırası Açısından Önemi. II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-05-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

1. Taştan, H.; Metin, U.; Doğru, E., Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin yemekhane hizmetinden memnuniyeti. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, Antalya, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Taştan, H.; Oyan, S., KIRSAL ALANLARDA GASTRONOMİ TURİZMİNİN ÖNEMİ: NARLIKUYU KAHVALTI RESTORANLARI ÖRNEĞİ. I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2016-04-22, 2016-04-23, Gazimagosa, KKTC, 2016. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. TAŞTAN, H.; SOYLU, A., GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ VE ORGANİK GIDALAR ÜZERİNE MERSİN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÇALIŞMASI. 19. Ulusal Turizm Kongresi, 2018-10-17, 2018-10-21, Afyon, Türkiye, . 100

3. Taştan, H., KISITLAR TEORİSİ VE BEŞ AŞAMALI SÜREKLİ GELİŞİM SÜRECİ: BİR OTEL İŞLETMESİNDE UYGULANMA. 16. Ulusal Turizm Kongresi, 2015-11-12, 2015-11-15, Çanakkale, Türkiye, 2015. 100

2. Taştan, H.; Demircioğlu, E., Konaklama İşletmelerinde Kalite Maliyetleri Bir Otel İşletmesinde Uygulama. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 100

1. Çakıcı, A.; Unur, K.; Taştan, H., Paket Turlardaki Müşteri Şikayetleri Üzerine Bir İçerik Analizi. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-04-23, 2008-04-27, Antalya, Türkiye, 2008. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Sinem Göksal, Turizm endüstrisinde çalışan mutfak personelinin psikososyal risk algıları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

1. Ersin Genç, TURİST REHBERLERİNİN YAŞIDIKLARI ZORLUKLARIN KARİYER BAĞLILIĞINA ETKİSİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] . 2
3. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. Washington State üniversitesi , 2011-07-22 - 2012-07-13, Washington state, Amerika Birleşik Devletleri.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST208 Yiyecek İçecek Maliyet Muhaseb Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar TUI116 Busıness Statıstıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI116 Busıness Statıstıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR206 Busıness Statıstıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR206 Busıness Statıstıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO 636 Turizm İşletmelerinde Kültürle Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar GST 526 Gastronomi Araştırmaları II Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar GST 524 Akademik Yazma Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TREH 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Da... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar GST 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SY 221 Sağlık Turizmi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz GST111 Matematik Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUR107 Busıness Mathematıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI107 Busıness Mathematıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUR107 Busıness Mathematıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI107 Busıness Mathematıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz GST207 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi 1-2-2
Güz TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Da... 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Güz GST 525 Gastronomi Araştırmaları I Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz TİO 639 Doğal Kaynak Yönetimi ve Turiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 306 Sağlık Kurumlarında Pazarlama İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar TUR206 Busıness Statıstıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR206 Busıness Statıstıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar GST410 Bitirme Projesi Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar GST208 Yiyecek İçecek Maliyet Muhaseb Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar TUI116 Busıness Statıstıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI116 Busıness Statıstıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Bahar TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Da... 4-0-4
Bahar TREH 528 Eko Turizm Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek L... 3-0-3
Bahar GST 526 Gastronomi Araştırmaları II Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SY 221 Sağlık Turizmi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz GST207 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi 1-2-2
Güz GST425 Halkla İlişkiler Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz GST403 Menü Planlama Turizm Fakültesi 1-2-2
Güz İŞL205 Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Güz GST111 Matematik Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TREH 527 Türkiye ve Dünyada Yiyecek - İ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek L... 3-0-3
Güz GST 505 Sağlıklı Beslenme ve Diyetetik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Güz TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Da... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST208 Yiyecek İçecek Maliyet Muhaseb Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar SY 306 Sağlık Kurumlarında Pazarlama İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar REH 108 Finansal Okur - Yazarlık Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 1-1-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar GST 512 Menü Hazırlamada Maliyet Anali Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Da... 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Güz GST111 Matematik Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz GST207 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi 1-2-2
Güz SY 221 Sağlık Turizmi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz GST 505 Sağlıklı Beslenme ve Diyetetik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz TREH 515 Turizmde Müşteri Memnuniyeti O Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek L... 3-0-3
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST208 Yiyecek İçecek Maliyet Muhaseb Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar SY 218 Sağlık Turizmi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar SY 114 Hukukun Temel Kavramları İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar GST 512 Menü Hazırlamada Maliyet Anali Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar OSD Kariyer ve Kadın Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Beslenme ve Kültür İlişkisi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Beslenme ve Kültür İlişkisi Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Kariyer ve Kadın Rektörlük 2-0-2
Güz GST207 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi 1-2-2
Güz GST111 Matematik Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TI425 Turist Rehberliği ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI425 Turist Rehberliği ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TİO-557 Turizm İşletmelerinde Bütçelem Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz GST-505 Sağlıklı Beslenme ve Diyetetik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Turizm Fakültesi 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-0-1