Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Hikmet Sürmeli
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412416
Dahili
:
2001
Oluşturma
:
2015-11-27 14:23:37
Düzenleme
:
2018-01-14 22:35:26
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SU ÜRÜNLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM YORK ÜNİVERSİTESİ - İNGİLTERE 2001
DOKTORA İLKÖĞRETİM (FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2008
DOÇENTLİK İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ÜAK 2015
Doktora Tezi

1. Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Çalışmaları ile ilgili Tutum, Bilgi ve Biyoetik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Fatma ŞAHİN, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İnsanda Üreme Konusunun 13-14 Yaşlarındaki Öğrencilere Anlatımı Danışman: Dr. R.M. Bob Campbell, Diğer, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, York, İngiltere / Birleşik Krallık, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ.DR. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-01-24 - Devam ediyor
DOÇ.DR. EĞİTİM FAKÜLTESİ ERASMUS KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-01-24 - Devam ediyor
DOÇ.DR.HİKMET SÜRMELİ MÜDÜR YARDIMCISI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-08 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3000
2015
3. Kavacık, L.; Yanpar yelken, T.; Sürmeli, H. Innovation Practices in Elementary School Science and Technology Course and Their Effects on Students. TURKİSH EDUCATİON ASSOCİATİON, 2015, 40, 247-263. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2613

Publications_001.pdf

2013
2. Saka, M.; Sürmeli, H. Çevre Etiği Yaklaşımlarına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL PROTECTİON AND ECOLOGY , 2013, 14, 1443-1452. 1000 + 0
Publications_002.pdf

2010
1. Sürmeli, H.; şahin, F. Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji Çalışmalarına Yönelik Tutumları . EĞİTİM VE BİLİM, 2010, 35, 145-157. 1000 + 0
Publications_008.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2170
2017
11. Ongun, A.; Sürmeli, H. TÜRKİYE VE İRLANDA’NIN 5. VE 6. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN SOCİAL SCİENCES, 2017, 8, 634-657. 200 + 0
10. Tuhtakaya, N.; Sürmeli, H. FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE POLONYA. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2017, 8, 1953-1973. 200 + 0
9. Kılıç, M.; Sürmeli, H. FEN BİLİMLERİ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE SİNGAPUR. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN SOCİAL SCİENCES, 2017, 8, 808-830. 200 + 0
8. Sürmeli, H.; Duru, N.; Duru, R. Nükleer Enerji ve Nükleer Santraller Konusuna Yönelik Öğretmen Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2017, 11, 293-319. 200 + 0
2016
7. Yıldırım, M.; Sürmeli, H.; Güven, .; Ergun, M. ÖĞRETMENLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ UYGULANMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2016, 1, 174-188. 170 + 0
2015
6. Yıldırım, M.; Sürmeli, H. Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Önceki Öğretmenlerinin Etkisi. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, 2, 180-190. 200 + 0
2014
5. Sancar tokmak, H.; Sürmeli, H.; özgelen, S. Dijital Öykü Oluşturma Çalışmasından Sonra Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPACK Gelişimleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL & SCİENCE, 2014, 9, 247-264. 200 + 0
Publications_004.pdf

2013
4. Sürmeli, H.; Saka, M. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL VE BİLİMSEL OLMAYAN BİLGİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 957-972. 200 + 0
Publications_007.pdf

3. Sürmeli, H. Çevre Eğitimi için İnformal bir Ders: Çevre Eğitiminde Filmlerin Kullanıması. INTERNATİONAL J. SOC. SCİ. & EDUCATİON, 2013, 4, 239-249. 200 + 0
Publications_006.pdf

2. Sürmeli, H.; Saka, M. Öğretmen Adaylarının Antroposentrik, Biyosentrik ve Ekosentrik Çevre Etiği Yaklaşımları. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2013, 5, 159-163. 200 + 0
Publications_005.pdf

1. Sürmeli, H. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevresel Okuryazarlık ve Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 2281-2285. 200 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1970
2017
10. Saka, M.; Sürmeli, H. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözde Bilimsel Senaryolarda Bilimin Doğasını Kullanımı . TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2017, 7, 504-525. 200 + 0
2014
9. Taşkaya, S.; Sürmeli, H. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerin Değerlendirilmesi. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2014, 13, 160-181. 200 + 0
Publications_009.pdf

2013
8. Ergun, M.; Yurdatapan, M.; Sürmeli, H. FEN VE TEKNOLOJİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARINDA KAZANDIRILMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MİLLî EĞİTİM, 2013, 200, 49-67. 200 + 0
Publications_010.pdf

2012
7. Sürmeli, H.; şahin, F. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Klonlma Çalışmaları ile ilgili Düşünceleri ve Etik Görüşleri. CUKUROVA UNİVERSİTY FACULTY OF EDUCATİON JOURNA, 2012, 41, 76-86. 200 + 0
Publications_013.pdf

2010
6. Sürmeli, H.; şahin, F. Üniversite Öğrencilerinin Genetik Mühendisliği ile ilgili Biyoetik Görüşleri: Genetik Testler ve Genetik Tanı. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2010, 7, 119-132. 200 + 0
Publications_014.pdf

2009
5. Apaydın, Z.; Sürmeli, H. Üniversite Öğrencilerinin Evrim Teorisine Yönelik Tutumları. LKÖĞRETİM ONLİNE, 2009, 8, 820-842. 200 + 0
Publications_011.pdf

4. Sürmeli, H.; şahin, F. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 3, 33-45. 200 + 0
Publications_015.pdf

3. Sürmeli, H.; Saka, M. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Yaklaşımları. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 17, 160-177. 200 + 0
Publications_012.pdf

2007
2. Yıldırım, M.; Sürmeli, H.; Benzer, E.; şahin, F. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 25, 185-196. 170 + 0
Publications_016.pdf

2006
1. Apaydın, Z.; Sürmeli, H. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL SEÇİLİM, ADAPTASYON VE MUTASYON İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 22, 31-46. 200 + 0
Publications_017.pdf

Ulusal - Diğer 100
2007
1. Sürmeli, H.; Yıldırım, M. İLKÖĞRETİM 6. SINIF VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTESİ İLE İLGİLİ EV ÖDEVLERİNDE VELİ-ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMİ. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2007, 2, 1-12. 100 + 0
Publications_018.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 7500
1. yanpar yelken, T.; Sancar tokmak, H.; özgelen, S.; Incikabı, L. Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları, ISBN: 9786055213176, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 258 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 0
2. Genç, . Evrim, Bilim ve Eğitim, ISBN: 9758271881, NAZIM KİTAPLIĞI , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 309 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 7500
1. Sürmeli, H. Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-320-748-1, NOBEL Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 324 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 5000
2. Sürmeli, H.; Yıldırım, M. Öğretim İlke ve Yöntemleri: Etkinlik ve Ders Planı Örnekleri ile Zenginleştirilmiş, ISBN: 978-605-170-187-5, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 415 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 2500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2200

11. YILDIRIM, M.; Sürmeli, H., Preservice Teachers’ Views About Engineerıng Design Based Science Education, . International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 2017-05-18, 2017-05-21, Aydın, Türkiye, 2017. 200

10. Kaygsız, G.; Sürmeli, H., Determination of The Differences Between Preservice Teachers’ and Pedagogical Formation Students’ Self Efficacy and Perspectıves to Teachıng Profession.. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology , 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, 2016. 200

9. Yıldırım, M.; Sürmeli, H., Do They Learn To Teach Science From Their Previous Teachers. International Conference on New Horizons in Education , 2015-06-10, 2015-06-12, Barcelona, İspanya, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

8. Sürmeli, H., Examination the effect of science fiction films on science education students’ attitudes towards STS course. Cyprus Internatioal Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-10, North Cyprus Campus, Türkiye, 2012. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

7. Sürmeli, H.; Saka, M., Paranormal beliefs of preservice teachers’. 3rd World Conference on Educational Sciences, 2011-02-03, 2013-02-07, İstanbul, Türkiye, 2011. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

6. Saka, M.; Sürmeli, H., Examination of relationship between preservice science teachers’ sense of efficacy and communication skills. World Conference on Educational Sciences, 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

5. Sürmeli, H.; Şahin, F., Examination of university students’ attitudes towards biotechnological studies in terms of faculty and gender variables. World Conference on Educational Sciences, 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

4. Sürmeli, H.; Şahin, F., Evaluation Of University Students’ Bioethical Peceptions About Biotechnological Studies: Cloning Case. Frontiers in Science Education Research Conference, 2009-03-22, 2009-03-24, North Cyprus., Türkiye, 2009. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

3. Sürmeli, H.; Aşçı, M.; Kızılhan, P., Determination of the relationship between the samples of instructional methods and techniques prepared for 4th and 5th grade primary school science and technology curriculum and the principles of situated learning in Turkey. World Conference on Educational Sciences, 2009-02-04, 2009-02-07, North Cyprus , Türkiye, 2009. 200
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Saka, M.; Sürmeli, H.; Öztuna, A., Which attitudes preservice teachers’ have towards environmental ethics.. World Conference on Educational Sciences, 2009-02-04, 2009-02-07, North Cyprus, Türkiye, 2009. 200
Scientific_Meetings_007.pdf

1. Sürmeli, H.; Yıldırım, M.; Şahin, F., Science Textbooks’ Analysis For Environmental Education. 13th World Conference in Education, 2008-09-02, 2008-09-07, Antalya, Türkiye, 2008. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 1085

11. Gök, B.; Ongun, A.; Sürmeli, H., Okulöncesi Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Çevre Eğitimi ve Çevre Etiğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Symposium of Education and Values (ISOEVA), 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 100

10. Kılıç, M.; Sürmeli, H., Fen Bilimleri Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye ve Singapur. in International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

9. Gök, B.; Günlü, E.; Sürmeli, H., Ortaokul Öğrencilerinin Mühendisliğe Bakış Açıları. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

8. Cangüven, H.; Öz, O.; Sürmeli, H., TÜRKİYE VE HONG KONG FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

7. Ongun, A.; Sürmeli, H., Türkiye ve İrlanda’nın 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programlarının ve Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

6. YILDIRIM, M.; SÜRMELİ, H.; GÜVEN, İ.; ERGUN, M., Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerilerini Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Algı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı, 2016-07-13, 2016-07-15, Viyana, Türkiye, 2016. 85

5. Saka, M.; Sürmeli, H., Determinatıon of Nos Ideas By Means of Pseudoscientific Scenarios. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology , 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, 2016. 100

4. Saka, M.; Sürmeli, H., Bilimin Doğası Görüşlerinin Sözdebilimsel Metinlerle Belirlenmesi. Uluslararası Eğitimde Matematik, Fen ve Teknoloji Konferansı, 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://www.icemst.com

3. Kaygısız, G.; SÜRMELİ, H., ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖZYETERLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası Eğitimde Matematik, Fen ve Teknoloji Koferansı, 2016-05-19, 2016-05-22, Bodrum, Muğla, Türkiye, 2016. 100

2. Yalçınkaya, T.; Sürmeli, H., Öğretmen Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımına Yönelik Görüşleri: Astronomi-Astroloji Örneği. International Congress on Education, 2015-06-04, 2015-06-07, Athens, Yunanistan, 2015. 100

1. Saka, M.; Sürmeli, H., Determination of Pre-Service Teachers’ Environmental Ethics Approach: A Scale Development Study. International Conference on Innovation and Challenges in Education, 2013-04-26, 2013-04-28, Kütahya, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 47

1. SÜRMELİ, H.; Yıldırım, M.; Göcük, A.; Sevgi, Y., Engineering design activities and secondary school students’ performances and views.. ESERA , 2017-08-21, 2017-08-25, Dublin, İrlanda, 2017. 47

Ulusal - Özet - Sözlü 147

3. Duru, N.; Duru, R.; Sürmeli, H., NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER SANTRALLER KONUSUNA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

2. Saka, M.; Sürmeli, H., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE ETİĞİ YAKLAŞIMLARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİ. 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

1. Sürmeli, H.; Yıldırım, M.; Mısır, M.; İnce, K., ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARI VE PARANORMAL İNAÇLARI ARASINDAKI İLİŞKİ. 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 47

Ulusal - Yürütücü 100

1. Tasarım Temelli Fen Eğitimi: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Performansları ve Görüşleri, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2643, 6600 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Çalışmaları ile ilgili Biyoetik Görüşlerinin ve Bilimsel Bilgilerinin İkilemler Kullanılarak Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: EGT-C-DRP-050608-0153 , 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Ortaokul Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Dijital Öykü Hazırlama Yoluyla Geliştirilmesi , TÜBİTAK, Proje No: 113B268, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2012,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 550

3. Tutku YALÇINKAYA, SÖZDEBİLİM TEMALI BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZDEBİLİM İLE İLGİLİ ALGILARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. AYŞE ÇELİKBAŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEMEL ALAN ÇEVRE EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DAVRANIŞLARINA, FARKINDALIKLARINA, TUTUMLARINA ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE TUTUMLARINA ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Levent KAVACIK, İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde ve Isı Ünitesinde Grupla Yenilikçi (İnovasyon) Projeler Oluşturmanın Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN210 Fen Teknolojisi ve Toplum ( Se Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖP210 Çevre Eğitimi ( Seçmeli Genel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 512 Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşıml Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Bahar FEN 537 Fen Eğitminde Sosyo - Bilimsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Bahar FEN 530 Fen Eğitiminde Bilimsel Araştı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN401 Biyoljide Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 537 Fen Eğitminde Sosyo - Bilimsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 515 Fen Eğitiminde Bilimsel Araştı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FEN 512 Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşıml Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP210 Çevre Eğitimi ( Seçmeli Genel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN210 Fen Teknolojisi ve Toplum ( Se Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 512 Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşıml Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Bahar FEN 511 Fen Eğitiminde Proje Geliştirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ203 Okulöncesinde Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz FEN401 Biyoljide Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FEN 512 Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşıml Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Güz FEN 523 Karşılaştırmalı Fen Öğretim Pr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN210 Fen Teknolojisi ve Toplum ( Se Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP210 Çevre Eğitimi ( Seçmeli Genel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN 511 Fen Eğitiminde Proje Geliştirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar UEF 507 Fen ve Teknoloji Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek L... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar OSD Çevre Etiği Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN401 Biyoljide Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz UEF 507 Fen ve Teknoloji Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Güz FEN 511 Fen Eğitiminde Proje Geliştirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 512 Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşıml Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 523 Karşılaştırmalı Fen Öğretim Pr Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz OSD Çevre Etiği Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN210 Fen Teknolojisi ve Toplum ( Se Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar MÖP210 Çevre Eğitimi ( Seçmeli Genel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar MÖP210 Çevre Eğitimi ( Seçmeli Genel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN 511 Fen Eğitiminde Proje Geliştirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar FEN 512 Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşıml Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar UEF 509 Proje Geliştirme ve Uygulama Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar OSD Çevre Etiği Eğitimi Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz FEN401 Biyoljide Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz UEF 507 Fen ve Teknoloji Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz UEF 509 Proje Geliştirme ve Uygulama Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 512 Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşıml Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 523 Karşılaştırmalı Fen Öğretim Pr Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 511 Fen Eğitiminde Proje Geliştirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP210 Çevre Eğitimi ( Seçmeli Genel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN210 Fen Teknolojisi ve Toplum ( Se Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN 512 Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşıml Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar UEF 509 Proje Geliştirme ve Uygulama Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar FEN 523 Karşılaştırmalı Fen Öğretim Pr Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar FEN 511 Fen Eğitiminde Proje Geliştirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN 523 Karşılaştırmalı Fen Öğretim Pr Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz UEF 507 Fen ve Teknoloji Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP210 Çevre Eğitimi ( Seçmeli Genel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN210 Fen Teknolojisi ve Toplum ( Se Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN 512 Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşıml Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar FEN 511 Fen Eğitiminde Proje Geliştirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-0-1
Güz FEN401 Biyoljide Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN 511 Fen Eğitiminde Proje Geliştirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN210 Fen Teknolojisi ve Toplum ( Se Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz FEN401 Biyoljide Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar FEN210 Fen Teknolojisi ve Toplum ( Se Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD252 Fen. ve Tekn. Prog. ve Plan. * Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-0-1
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3