Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Hatice Oruç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Faks
:
+90--
Oluşturma
:
2015-09-09 12:26:24
Düzenleme
:
2017-05-08 15:45:30
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013
Ulusal - Özet - Poster 23

1. ORUÇ, H.; BAYRAK, G.; ÖZKAYA, T.; COŞKUN YILMAZ, B., 1800 MHZ ELEKTROMANYETİK ALAN UYGULANMIŞ SIÇAN BÖBREKLERİNİN IŞIK MİKROSKOBİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 23
http://emanet2015.org/

Ulusal - Yürütücü 100

1. Doksorubisin kaynaklı ovaryum hasarında kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin PTEN/AKT/FOXO3a yolağı ve folikülogenez üzerine etkilerinin incelenmesi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2851, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100