Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Hacı Kurt
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5315
Oluşturma
:
2015-11-10 13:59:32
Düzenleme
:
2017-12-08 14:06:27
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1985
LİSANS KAMU YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS SOSYAL VE POLİTİK BİLİMLER THE UNİVERSİTY OF TEXAS AT SAN ANTONİO 1997
DOKTORA KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOÇENTLİK YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKASI ÜAK 2012
Doktora Tezi

1. Türkiye'de Kent-Kır Karşıtlığı Danışman: Dr. Can Hamamcı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentleşme ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-01-06 - 2018-01-06
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-01-06 - 2018-01-06
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-06 - 2018-01-06
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-06 - 2018-01-06
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2017
2. Kurt, H. Çevre Sorunlarının Kavşağında Biyolojik Çeşitlilik. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 22, 825-837. 200 + 0
2006
1. Kurt, H. Türkiye'de Kent Planlarının Siyasal Amaçlarla Yozlaştırılması: Ankara Örneği. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 5, 110-122. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2010
4. Bayraktar, S.; Kurt, H.; Yılmaz, B. Yerel Siyasetin Bir Bilinmeyeni : Kamuoyunda Mersin İl Genel Meclisi . ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER , 2010, 19, 29-61. 200 + 0
3. Bayraktar, U.; Kurt, H. Reform Sonrası Bir İl Genel Meclisi: Arzuhalci İle Noter Arası Siyasal Bir Organın Doğuşu . ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 65, 31-56. 200 + 0
2006
2. Kurt, H. Türkiye'de Kent-Köy ve kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİİ, 2006, 3, 55-84. 200 + 0
1. Kurt, H. Göç Eğilimleri ve Olası Etkileri. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İİBF YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ,, 2006, 4, 135-159. 200 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1850
1. Bayraktar, S.; Kurt, H.; Yılmaz, B.; Kamalak, .; Doğan, A.; Keleş, R.; Akdoğan, A.; Gönülşen, U.; Bayırbağ, M.; Keskin, N. Reform Sonrası İl Genel Meclisleri: Dönüşüm ve Statüko, ISBN: 978-605-5679-72-9, Kalkedon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 750, 154 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 50
2. Kurt, H. Türkiye'de Kent-Köy Çelişkisi, ISBN: 975-7351-91-1, Siyasal Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1200, 254 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2003. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1850
1. Kurt, H. Toplumcu Belediyecilik, ISBN: 978-605-5679-20-0, Kalkedon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 250
2. Kurt, H. Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı, ISBN: 978-9944-5435-4-5, YAYED, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
3. Kurt, H. Kent ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine, ISBN: 978-975-533-556-8, İmge Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 250
4. Bayraktar, U.; Kurt, H.; Kamalak, .; Yılmaz, B.; Güney, A. 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, ISBN: 978-975-8918-32-4, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 50
5. Kurt, H. Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, ISBN: -, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
6. Kurt, H. Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, ISBN: 975-295-371-9, Beta, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 250
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 260

3. KURT, H., Yurttaşlık Hukuku Kenttaşlık Hukukuyla Başlar . Yeni Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu , 2013-09-14, 2013-09-15, Ankara, Türkiye, 2014. 100

2. KURT, H., Yerel Özerklik Bağlamında Yeni Köy Kanunu Tasarı Taslağı. 5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2011-11-21, 2011-11-23, Ankara, Türkiye, 2013. 100

1. GÜNEY, A.; BAYRAKTAR, S.; KAMALAK, İ.; KURT, H.; YILMAZ, B., İl Genel Meclisleri: Fransa-Türkiye Karşılaştırmasının İlk Bulguları . 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu , 2008-10-23, 2008-10-24, Sakarya, Türkiye, 2008. 60

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin Örneğinde İl Genel Meclisi: Üyeler, İşlevler ve Değişim, TÜBİTAK, Proje No: 107K518, 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2200

11. Metin KUBİLAY, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Gerze İlçesi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Özgür ÜZELAKÇİL, Türkiye'de Postmodern Planlama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Ahmet BOZAN, Türkiye'de Termik Santraller Sorunu: Enerji Güvenliği ve Çevre Açısından Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Serat KÜÇÜKTERZİ, Büyükşehir Alan Genişlemesinin Turizm Belediyeleri Üzerine Etkisi: Muğla Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Yılmaz KAPIKIRAN, Türkiye'de Çevre Sorunları Bağlamında Sivil Toplum Örgütlerinin İşlevsellikleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Nedime ÖZKARA, E-Belediye: Tarsus Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Ender AKDENİZ, Atatürk ve Yönetim Felsefesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Ahmet Arda GAYRETLİ, Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Plan Uygulamaları: Pilot Kuruluşlar Üzerine Bir Araştırma , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ayla YALÇINÖZ ŞAHİN, Kente Karşı İşlenen Suçlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

2. Mehmet Sinan CEBE, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Kapsamında Belediye Yasası ve Büyükşehir Belediye Yasası, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

1. Nibal Fatma TANGÖR, Çevre Hukukunun İşlevselliği: Mersin Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4000
1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2015 : 1000 ] [ 0 : 0 ] . 4000
2. AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DAKüLTESI DERGISI , [ 2013 : 1000 ] . 0
3. MüLKIYE DERGISI , [ 2014 : 1000 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2015 : 500 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM240 Enviromental Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM236 Publıc Polıcıes İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM340 Envıronmental Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM238 Urban Socıology İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 646 Cumhuriyet Dönemi Kırsal Alan Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM137 Toplum Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz SEC351 Local Polıtıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM337 Professıonal Englısh II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 667 Türkiye’de Kentleşme ve Beledi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM 561 Kent Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 557 Yerel Siyaset ve Demokrasi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEC356 Publıc Sphere İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM236 Publıc Polıcıes İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM232 Kamu Politikaları İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM340 Envıronmental Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM334 Çevre Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM238 Urban Socıology İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM230 Kent Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 586 Görsel Kent Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KAM 646 Cumhuriyet Dönemi Kırsal Alan Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM337 Professıonal Englısh II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM137 Toplum Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 561 Kent Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM340 Envıronmental Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM230 Kent Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM238 Urban Socıology İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 646 Cumhuriyet Dönemi Kırsal Alan Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM137 Toplum Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM453 Kırsal Türkiyenin Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 561 Kent Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM334 Çevre Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM340 Envıronmental Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM238 Urban Socıology İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM230 Kent Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 522 Kent ve Çevrenin Güncel Sorunl Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM137 Toplum Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM453 Kırsal Türkiyenin Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 561 Kent Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM424 Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar KAM340 Envıronmental Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM230 Kent Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM238 Urban Socıology İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM334 Çevre Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 522 Kent ve Çevrenin Güncel Sorunl Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM453 Kırsal Türkiyenin Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 1-0-1
Güz KAM137 Toplum Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 561 Kent Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 503 Kent Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM424 Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar KAM334 Çevre Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM238 Urban Socıology İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM230 Kent Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 522 Kent ve Çevrenin Güncel Sorunl Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM137 Toplum Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM453 Kırsal Türkiyenin Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 503 Kent Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM424 Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar KAM334 Çevre Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM326 Yerel Yönetimler II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM434 Kentleşme ve Konut Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM230 Kent Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 552 Kent Ekonomisi ve Küreselleşme Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM453 Kırsal Türkiyenin Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM137 Toplum Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 503 Kent Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 504 Yerel Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM334 Çevre Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM220 Çevre Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 2-2-3
Bahar KAM434 Kentleşme ve Konut Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM230 Kent Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar CM424 Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar KAM326 Yerel Yönetimler II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM423 Kırsal Gelişme Politikaları İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 2-0-2
Güz KAM453 Kırsal Türkiyenin Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM137 Toplum Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3