Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Hilal Kargın Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
12037 .
Faks
:
+90-324-3412530 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-07-28 11:59:30 .
Düzenleme
:
2019-02-07 13:49:36 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ZOOTEKNİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS ZOOTEKNİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ EGE ÜNİVERSİTESİ 1999
Doktora Tezi

1. Süreklü Üretim Sisteminde Brachionus plicatilis Üretimi ve Besin Değeri Danışman: Dr. Şevket GÖKPINAR Şevket GÖKPINAR, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 1998.

Theses_004.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Etlik Piliçlerde Besin Madde Yoğunluğu ile Artık yağların Karkas performansı ve Öğelerine Etkileri Danışman: Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ Nizamettin ŞENKÖYLÜ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 1992.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-05 - 2015-11-05
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-09-10 - 2018-09-10
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
MERKEZ KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2013-04-15 - 2016-04-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2012-09-10 - 2015-09-10
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2012
2. Yilmaz, H. The Proximate Composition and Growth of Spirulina platensis Biomass (Arthrospira platensis) at Different Temperatures. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2012, 11, 1135-1138. 0 + 0
Publications_020.pdf

2010
1. Yilmaz, H.; Ayas, D.; Yilmaz, H. The Effects of Different Salinity Ratios on Reproductive Rates and Proximate Composition of Spirulina platensis in a Helical Photobioreactor. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2427-2431. 0 + 5
Publications_021.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2015
11. Kargın yılmaz, sezgin ve duru, K. Farklı Besin Ortamlarının Spirulina platensis'in Yağ ve Yağ Asid Kompozisyonuna Etkileri. JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVENCES, 2015, 14(5), 125-129. 0 + 0
Publications_017.pdf

2014
10. Kargın yılmaz ve sezgin, . Spirulina platensis’in (Cyanophyceae) Üre ve Sodyum Bikarbonat Takviyeli KURU Tavuk Gübresi Kullanılarak Üretimi . AFRİCAN JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2014, 13(14), 1597-1603. 0 + 0
http://www.academicjournals.org/AJB

Publications_016.pdf

2013
9. Duru ve kargın yılmaz, D. Mikroalglerin Pigment Kaynağı Olarak Balık Yemlerinde Kullanımı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi. TÜRK BİLİMSEL DERLEMELER DERGİSİ, 2013, 6(2): , 112-118. 0 + 0
Publications_011.pdf

2012
8. Sezgin ve kargın yılmaz, . Akdeniz Ekosisteminde Alglerin Yeri ve Önemi . TÜRK BİLİMSEL DERLEMELER DERGİSİ , 2012, 5(1): , 15-24. 0 + 0
http://www.nobel.gen.tr

Publications_008.pdf

2011
7. Kargın yılmaz ve duru, K. Syanobakteri Spirulina platensis’in Besin Kimyası ve Mikrobiyolojisi . TÜRK BİLİMSEL DERLEMELER DERGİSİ , 2011, 4(1): , 31-43. 0 + 0
http://www.nobel.gen.tr

Publications_009.pdf

6. Oğuz, ışık, hızarcı uslu, sayın, kargın yılmz, . ÇUKUROVA BÖLGESİ (ADANA-TÜRKİYE) İKLİM KOŞULLARININ Spirulina platensis (CYANOPHYTA)’İN C-FİKOSİYANİN MİKTARINA ETKİSİ . FİSHERİES SCİENCES, 2011, 5(2): , 146-152. 0 + 0
http://www.fisheriessciences.com

Publications_010.pdf

2010
5. Kargın yılmaz, Y. Farklı Tuzluluk Oranlarının Spirulina platensis'in Yağ ve Yağ Asitleri Kompoziyonuna Etkileri. JOURNAL OF FİSHERİES SCİENCES.COM, 2010, 4(3), 282-286. 0 + 0
Publications_004.pdf

2007
4. Kargın yılmaz, K. Su Piresinin (Daphnia magna S.) Farklı Besin Ortamlarında Verimliliği ve Besinsel İçeriği . U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 21(2), 65-74. 0 + 0
Publications_002.pdf

2006
3. Kargın yılmaz, K. Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktör Tasarımları . E.Ü. SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES 2006 CİLT/VOLUME 23, EK/SUPPL. (1/2): 327-332 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ / AQUACULTURE © , 2006, 23,1/2, 327-332. 0 + 0
http://jfas.ege.edu.tr

Publications_006.pdf

2001
2. Kargın ve engin, K. Alg Üretiminde Tübüler Sistemin Yeri ve Önemi. E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES (SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ), 2001, 18/1, 241-248. 0 + 0
Publications_013.pdf

1. Kargın, K. Sürekli Alg Kültür Sisteminde Brachionus plicatilis (O.F. Müller, 1786) (Rotifera) Üretimi . JOURNAL OF FİSHERİES AQUATİC SCİENCES (SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ), 2001, 18/1, 101-116. 0 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 0
2010
6. Kargın yılmaz, K. Yarı-Sürekli Kültür Yöntemiyle Üretilen Brachionus plicatilis'in Farklı Besin Ortamlarındaki Verimliliğinin Araştırılması . XII. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU , 2010, 2, 241-245. 0 + 0
Publications_015.pdf

2008
5. Kargın yılmaz, K. Mersin için Mikroalg Üretiminin Önemi. MERSİN SEMPOZYUMU, 2008, 1(2), 417-429. 0 + 0
Publications_001.pdf

2007
4. Kargın yılmaz, K. Tetraselmis suecica’nın SARMAL TÜBÜLER FOTOBİYOREAKTÖRDE BÜYÜME HIZI VE ÜRÜN VERİMLİLİĞİ. TÜRK SUCUL DERGİSİ, 2007, USG2007, 767-775. 0 + 0
http://www.akuademi.net/USG/USG2007/B/b05

Publications_007.pdf

2002
3. Kargın ve soydemir, K. Plankton Bilgisi I Fitoplanktonik Organizmalar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ , 2002, 1, 1-111. 0 + 0
2001
2. Kargın, K. Rotifera filumuna ait Brachionus plicatilis’in (O.F. Müler, 1786) Sürekli ve Yoğun Üretimi için basit ve Ucuz bir sistem . XI. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, ANTAKYA , 2001, 2, 936-946. 0 + 0
Publications_018.pdf

1999
1. Kargın ve gökpınar, K. Sürekli Kültür Sisteminde Üretilen Brachionus plicatilis’in (O.F. Müler, 1786) Büyüme Hızı ve Ürün Verimliliği . X. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU,ADANA, 1999, 2, 318-330. 0 + 0
Publications_014.pdf

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 500
1. Kargın, K. Mikroalg-Rotifer Kültür Sistemleri ve Tasarımları, ISBN: 975-6900-08-3, Mersin Üniversitesi Yayınları No:5 , SELİM OFSET, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 25, 39 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2002. 500
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

4. Kargın Yılmaz, K., Mersin İçin Mikroalg Üretiminin Önemi. MEÜ. Mersin Sempozyumu, Kasım Mersin, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 0
Scientific_Meetings_006.pdf

3. Kargın Yılmaz ve Yılmaz, K., Tetraselmis Suecica’nın Sarmal Tübüler Fotobiyoreaktörde Büyüme Hızı Ve Ürün Verimliliği. Antalya 2007 . Ulusal Su Günleri, Grand Hotel Adonis, Antalya., 2007-05-16, 2007-05-18, ANTALYA, Türkiye, 2007. 0
Scientific_Meetings_008.pdf

2. Kargın Yılmaz, K., Yarı-Sürekli Kültür Yöntemiyle Üretilen Brachionus plicatilis'in Farklı Besin Ortamlarındaki Verimliliğinin Araştırılması. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ. , 2003-10-02, 2003-10-05, ELAZIĞ, Türkiye, 2003. 0
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Kargın, K., Sürekli Alg Kültür Sisteminde Brachionus plicatilis (O.F. Müller, 1786) (Rotifera) Üretimi. I. Alg Sempozyumu -EBİLTEM-İzmir, 2001-10-24, 2001-10-26, İZMİR, Türkiye, 2001. 0
Scientific_Meetings_007.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

4. Kargın Yılmaz, K., Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktör Tasarımları . XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2005-10-01, 2005-10-04, MERSİN, Türkiye, 2006. 0
http://jfas.ege.edu.tr/

3. Kargın ve Engin, K., Alg Üretiminde Tubuler Sistemin Yeri ve Önemi.. I.Alg Teknolojisi Sempozyumu, EBİLTEM-İzmir, 2001-10-24, 2001-10-26, İZMİR, Türkiye, 2001. 0
Scientific_Meetings_005.pdf

2. Kargın, K., Rotifera filumuna ait Brachionus plicatilis’in (O.F. Müler, 1786) Sürekli ve Yoğun Üretimi için basit ve Ucuz bir sistem. . XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antakya, 2001-10-04, 2001-10-06, HATAY, Türkiye, 2001. 0
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Kargın, K., Sürekli Kültür Sisteminde Üretilen Brachionus plicatilis’in (O.F. Müler,1786) Büyüme Hızı ve Ürün Verimliliği. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana.. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana., 1999-10-22, 1999-10-24, ADANA, Türkiye, 1999. 0
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Yürütücü 200

2. Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd’nın Sarmal Tübüler Fotobiyoreaktörde Üretimi ve Brachionus plicatilis Müller 1786’in Ürün Verimliliğine Etkisinin Araştırılması , BAP, Proje No: SÜF (HKY) 2007-1 , 34025 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100
Projects_019.pdf

1. Tübüler Fotobiyoreaktörde Tetraselmis suecica Alg Türünün Büyüme Hızı ve Ürün Verimliliği., BAP, Proje No: BAP SÜF TBB(HK)2001-3, 2420 TL, Yürütücü, 2004,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. Spirulina platensis_;in (Cyanophyceae) Üre ve Sodyum Bikarbonat Takviyeli Kuru Tavuk Gübresi Kullanılarak Üretimi , BAP, Proje No: BAP FBE (ÖS) 2011-2 YL, 9999 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2012,Tamamlandı. 0

1. Yeme farklı düzeylerde ilave edilen Spirulina platensis’in Japon balığının (Carassius auratus) renklenmesi ve büyüme performansı üzerine etkileri, BAP, Proje No: BAP-FBE TM (MDD) 2012, 10000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2012,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Mahitap Duygu DURU Duygu DURU, Farklı miktarlarda yeme ilave edilen Spirulina platensis’in Japon Balığının (Carassius auratus) Renklenmesi ve Büyüme Performansı Üzerine Etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Özlem SEZGİN Özlem SEZGİN, Spirulina Platensis’in (Cyanophyceae) Üre Ve Sodyum Bikarbonat Takviyeli Kuru Tavuk Gübresi Kullanılarak Üretimi. , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Mustafa ERSOY Mustafa ERSOY, Farkli Besin Ortamlarında Üretime alınan Su piresi (Daphnia magna)’nın Ürün Verimliliği. , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 551 Planktonoloji I: Fitoplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF455 Bitkisel Su Ürünleri Yetiştiri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUÜ 551 Planktonoloji I: Fitoplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 552 Planktonoloji Iı: Zooplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF455 Bitkisel Su Ürünleri Yetiştiri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 552 Planktonoloji Iı: Zooplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 550 Plankton Kültürü ve Geliştiril Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 563 Alg Biyoteknolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 552 Planktonoloji Iı: Zooplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 550 Plankton Kültürü ve Geliştiril Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 1-2-2
Bahar SUÜ 563 Alg Biyoteknolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUF455 Bitkisel Su Ürünleri Yetiştiri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 551 Planktonoloji I: Fitoplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 550 Plankton Kültürü ve Geliştiril Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 552 Planktonoloji Iı: Zooplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUÜ 563 Alg Biyoteknolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 550 Plankton Kültürü ve Geliştiril Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 551 Planktonoloji I: Fitoplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar OSD Spirulina Platensis Alginin Ko Rektörlük 2-0-2
Güz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF455 Bitkisel Su Ürünleri Yetiştiri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUÜ-551 Planktonoloji I :Fitoplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-550 Plankton Kültürü ve Geliştiri Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-563 Alg Biyoteknolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUÜ-563 Alg Biyoteknolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-550 Plankton Kültürü ve Geliştiri Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF455 Bitkisel Su Ürünleri Yetiştiri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUÜ-563 Alg Biyoteknolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF455 Bitkisel Su Ürünleri Yetiştiri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-0-1
Güz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF455 Bitkisel Su Ürünleri Yetiştiri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Yaz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUÜ-550 Plankton Kültürü ve Geliştiri Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Bahar SUÜ-552 Planktonoloji II :Zooplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUF455 Bitkisel Su Ürünleri Yetiştiri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF413 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-551 Planktonoloji I :Fitoplankton Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-563 Alg Biyoteknolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Yaz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Yaz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUF118 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF455 Bitkisel Su Ürünleri Yetiştiri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF327 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF413 Plankton Kültürü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Yaz SUF107 Genel Botanik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Yaz SUF126 Plankton Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2