Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Hilal Altundal
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
05 Ekim 1992 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
14238 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-05-23 15:26:57 .
Düzenleme
:
2018-08-02 09:59:14 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE İSKENDERUN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 2010
LİSANS HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2015
YÜKSEK LİSANS RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-04-01 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 190
2017
1. Altundal, H.; Yaman, Z.; Yılmaz, M.; Türkleş, S. Roles And Responsibilities Of Nurses Struggling With Substance Abusers . THE EUROPEAN PROCEEDİNGS OF SOCİAL & BEHAVİOURAL SCİENCES EPSBS, 2017, 248-259. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.09.23

Publications_003.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 50
1. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Boğahan, M.; Yaman, Z.; Altundal, H. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-356-3, Gece kitaplığı yayınevi, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 2106 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Altundal, H.; Yılmaz, M., Lisansüstü Eğitim Alan Bireylerde Görülen Psikososyal Sorunlar. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 200
http://www.ejercongress.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 190

2. Tekingündüz, S.; Yılmaz, M.; Altundal, H., Almanya’da Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticisi Olan Bireylerin Almanya’daki Türklerin Yaşantılarına İlişkin Görüşleri. 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, 2018-05-03, 2018-05-06, Aydın, Türkiye, 2018. 100
http://turkeyhealth2018.org/tr/ana-sayfa/

1. Altundal, H.; Türkleş, S.; Çiçek, E.; Sayın, T.; Kuş, M., Üniversitelerde Cinsel Şiddet. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 90
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

Uluslararası - Özet - Poster 265

7. Altundal, H.; Türkleş, S.; Paçal, A.; Doğanay, B.; Yürük, B.; Seyran, M.; Koçyiğit, S., Psikiyatri Kliniklerinde Malpraktis ve Hemşirenin Rolü. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 35
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

6. ALTUNDAL, H.; TÜRKLEŞ, S.; ÇİÇEK, E.; SAYIN, T.; KUŞ, M., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamasının Öğrenci Hemşireler Üzerinde Etkisi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 45
Scientific_Meetings_007.pdf

5. ALTUNDAL, H.; TÜRKLEŞ, S.; PAÇAL, A.; PAÇAL, A.; YÜRÜK, B.; SEYRAN, M.; KOÇYİĞİT, S., Hemsirelik Eğitiminde Teori Ve Uygulama Arasindaki Bosluk. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 37
Scientific_Meetings_006.pdf

4. YILMAZ, M.; TÜRKLEŞ, S.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H.; BOĞAHAN, M., Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Arttırmada Sağlık Eğitiminin Önemi. Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-23, ANKARA, Türkiye, 2018. 30
http://traceproje.eu/Congress.Invitation

3. ALTUNDAL, H.; TÜRKLEŞ, S.; PAÇAL, A.; PAÇAL, A.; ÇİÇEK, E.; SAYIN, T.; KUŞ, M., Sağlıklı Yaşlanma ve Hemşirenin Rolü. Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-23, ANKARA, Türkiye, 2018. 40
http://traceproje.eu/Congress.Invitation/

2. TÜRKLEŞ, S.; BOĞAHAN, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M., Psikiyatri Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Kültürel Yeterlilik ve Önemi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2017. 30
Scientific_Meetings_001.pdf

1. ALTUNDAL, H.; YAMAN, Z.; YILMAZ, M.; TÜRKLEŞ, S., Roles And Responsibilities of Nurses Struggling With Substance Abusers. 3rd icH&Hpsy 2017 International Conference on Health, and Health Psychology, 2017-07-05, 2017-07-07, Porto, Portekiz, 2017. 47
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 42

1. TOPTAŞ, S.; ALTUNDAL, H.; GÜVEN, E.; UÇAR, S., Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-26, Kayseri, Türkiye, 2015. 42
Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN MALPRAKTİS KONUSUNDAKİ DENEYİM VE FARKINDALIKLARI, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2990, 7400 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Onkoloji Hemşireliği Derneği , Üye No: 487, Türkiye, 2018-06-20-Devam ediyor.
2. Psikiyatri Hemşireliği Derneği , Üye No: 880, Türkiye, 2018-03-03-Devam ediyor.