Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Hasan Hüsnü Yüksek
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-10-20 05:35:15 .
Düzenleme
:
2018-01-18 19:56:22 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE İSTİKLAL MAKZUME ANADOLU LİSESİ 2006
LİSANS TIP ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012
Ulusal - Özet - Poster 183

10. Yüksek, H.; Yanarateş, G.; Özgür, A.; Esen, K.; Tok Umay, S., Spontan Servikal Epidural Hematom : Olgu Sunumu. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 22

9. Yüksek, H.; Yanarateş, G.; Apaydın, F.; Balcı, Y.; Kara, T., İlaç Kullanımına Bağlı Gelişmiş Akut Eozinofilik Pnömonide Görüntüleme Bulguları : Olgu Sunumu. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 22

8. Tok Umay, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Özgür, A.; Yüksek, H., Kronik Dönem Travmatik Brakial Pleksus Patolojilerinde MRG : Resimlerle Bir Konu. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 12

7. Yanarateş, G.; Tok, S.; Yüksek, H.; Ceren, M.; Pınar, Ş., İşitme Kaybının Nadir Nedenlerinden Biri : Malleus Başı Fiksasyonu. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2018-01-16, Antalya, Türkiye, 2016. 17

6. Yanarateş, G.; Tok, S.; Yüksek, H.; Esen, K.; Özgür, A., Çene Tümörlerinin Primer Lenfoması : İki Olgu. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 17

5. Yüksek, H.; Özgür, A.; Esen, K.; Balcı, Y.; Tok, S.; Bozdoğan Arpacı, R., Duplike Pitüiter Gland (DPG) - Plus Sendromu : Hipofiz Bezi Duplikasyonu, Tubomamiller Füzyon ve Oral Teratomu Olan Bir Olgu Sunumu. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 21

4. Yüksek, H.; Kara, T.; Bahadır, B.; Esen, K.; Tümer, T., Gezici Dalak Torsiyonunun Radyolojik Bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015-10-21, 2015-10-25, Antalya, Türkiye, 2015. 22

3. Yüksek, H.; Apaydın, F.; Taşkınlar, H.; Kara, T.; Kara, E.; Yıldız, A., Konjenital Ekstrahepatik Portosistemik Şant: Olgu Sunumu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015-10-21, 2015-10-25, Antalya, Türkiye, 2015. 21

2. Türker, M.; Kara, T.; Esen, K.; Yüksek, H.; Yanarateş, G., Konstriktif perikardite bağlı gelişen pasif hepatik konjesyon olgusunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015-10-21, 2015-10-25, Antalya, Türkiye, 2015. 15

1. Zirek, S.; Özgür, A.; Esen, K.; Genç, İ.; Yüksek, H.; Kara, E., Kalvaryal lezyonların BT ve MRG bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014-11-11, 2014-11-16, Antalya, Türkiye, 2014. 11