Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Gümüş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi .
Telefon
:
+90-0324-3610001 .
Dahili
:
16539 .
Faks
:
+90-324-3610127 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-01-31 15:08:40 .
Düzenleme
:
2018-12-28 22:46:32 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/REKREASYON KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/SPOR YÖNETİCİLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. REKREASYONEL ALANLARIN KULLANIM ETKENLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. SEMA ALAY ÖZGÜL, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, 2016.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. FİZİKSEL AKTİVİTE İÇİN PARK VE REKREASYON ALANLARINA GELEN KULLANICILARIN MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Danışman: Dr. SEMA ALAY ÖZGÜL, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. DR. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-02-21 - 2017-06-29
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-07-30 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-11-07 - 2019-11-07
BÖLÜM BAŞKANI SPOR YÖNETİCİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-09-26 - 2018-12-27
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-22 - 2020-09-22
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI REKREASYON BÖLÜMÜ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-01-31 - 2018-02-27
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
1. Gümüş, H.; Alay özgül, S.; Karakılıç, M. FİZİKSEL AKTİVİTE İÇİN PARK VE REKREASYON ALANLARINA GELEN KULLANICILARIN MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. SPORMETRE, 2017, 15, 31-38. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2018
1. Gümüş, H. Environmental Sensitivity, Urbanization And Recreational Areas. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2018, 27, 8553-8559. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1290
2017
8. Yıldız, . MASA BAŞI ÇALIŞAN BİREYLERDE REKREASYONEL BİR ETKİNLİK OLARAK SİBER AYLAKLIK. JOURNAL OF RECREATİON AND TOURİSM RESEARCH, 2017, 4, 85-93. 0 + 0
http://jrtr.org/

Publications_003.pdf

7. Gümüş, H.; Alay özgül, S. Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih etkenleri ölçeklerinin geliştirilmesi. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 14, 865-865. 200 + 5
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4448

Publications_001.pdf

6. Kurtipek, S.; çelik, O.; Gümüş, H.; Yılmaz, B. GENÇLİK ve SPORUN BAKANLIĞI ALTINDA ÇALIŞAN KAMP LİDERLERİNİN GENÇLİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, 2017, 17, 359-367. 150 + 0
http://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2017/i2s/

Publications_004.pdf

2016
5. Gumus, H.; Sabırlı, T. TERMAL TURİZMDE REKREASYONEL HİZMET KALİTESİ. JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2016, 13, 4453-4463. 200 + 0
10.14687/jhs.v13i3.4075

4. Gümüş, H.; Saraçlı, S.; Karakullukçu, .; Doğanay, G.; Kurtipek, S. Ortaöğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2016, 4, 430-438. 180 + 0
http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS568

2015
3. Gümüş, H.; Karakullukçu, . FUTBOL VE BASKETBOL TARAFTARINDA SERBEST ZAMAN TATMİNİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2015, 3, 401-409. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS306

2014
2. ısık, O.; Gumus, H.; Okudan, B.; Yılmaz, M. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2014, 2, 836-843. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS157

1. Gümüş, H.; ışık, .; Karakullukçu, .; Yıldırım, . ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARI. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2014, 2, 814-825. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS152

Uluslararası - Diğer 295
2017
3. Yıldız, U.; Gümüş, H. CYBERLOAFING AS A RECREATIONAL ACTIVITY AT DESK JOB WORKERS. JOURNAL OF RECREATİON AND TOURİSM RESEARCH, 2017, 4, 85-93. 100 + 0
2014
2. Gümüş, H.; Yetim, A.; Tortop, Y.; ışık, . BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ VE GÜREŞ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 12, 1-13. 95 + 0
2013
1. Tortop, Y.; Aksu, A.; Gümüş, H. SEMAZEN EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 3, 47-58. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. ışık, .; Gümüş, H. Evaluation of effective demographic variables in competition performances of Turkish wrestling referees. JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCİSE, 2018, 13, 60-71. 0 + 0
10.14198/jhse.2018.131.07

Uluslararası - publications.sections.46 0
2017
1. Gümüş, H.; Alay özgül, S. Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih etkenleri ölçeklerinin geliştirilmesi. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 865-882. 0 + 0
10.14687/jhs.v14i1.4448

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 0
2018
1. Gümüş, H.; ışık, . The Relationship of Physical Activity Level, Leisure Motivation and Quality of Life in Candidate Teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2018, 14, 22-32. 0 + 0
10.29329/ijpe.2018.157.3

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2017
2. Gümüş, H.; Alay özgül, S.; Karakılıç, M. FİZİKSEL AKTİVİTE İÇİN PARK VE REKREASYON ALANLARINA GELEN KULLANICILARIN MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. SPORMETRE, 2017, 15, 31-38. 200 + 0
http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=17&sayi_id=2152

Publications_002.pdf

2015
1. Gümüş, H.; Alay özgül, S.; Karakılıç, M. Fiziksel Aktivite Mekânı Değerlendirme Ölçeği (FAMDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 26, 1-8. 200 + 0
Ulusal - Diğer 160
2017
2. Koçak, Y.; Tukul, U.; Tolan, B.; Gümüş, H.; Tolukan, E. Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde Hizmet Kalitesine Yönelik Müşterilerin Beklentilerinin ve Algılarının Analizi. INTERNATİONAL JOURNAL OF RECREATİON AND SPORT SCİENCE, 2017, , -. 60 + 0
2015
1. Gümüş, H.; Alay özgül, S.; Karakılıç, M. Fiziksel Aktivite Mekanı Değerlendirme Ölçeği Famdö Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 26, 1-8. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 250
1. Gümüş, H.; Alay özgül, S. Park ve Rekreasyon Alanlarının Fiziksel Aktivite Amaçlı Kullanımı, ISBN: 978-3-330-06700-4, LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 70 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2017. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. DOĞAN, İ.; GÜMÜŞ, H., THE RELATIONSHIP BETWEEN RECREATION AREA PREFERENCE AND BODY MASS INDEX. The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research, 2016-10-14, 2016-10-16, BARSELONA, İspanya, 2016. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 85

1. GÖLÜNUK BAŞPINAR, S.; GÜMÜŞ, H.; ÖZTAŞAN, N.; KIRBAŞ, Ş., Different Age Groups’ Usage Profiles of Public Sport Facilıties in Exercise Practices. ERPA International Congresses on Education, 2016-06-02, 2016-06-04, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2016. 85

Uluslararası - Özet - Sözlü 2785

25. GÜMÜŞ, H.; HONÇA, A.; ÇETİNKAYA, T., REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMDA ALGILANAN SOSYAL DESTEK: ÖĞRECİLER ÜZERİNE BİR UYGULMA. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, . 100

24. GÜMÜŞ, H.; IŞIK, Ö., Aday öğretmenlerin fiziksel aktivite düzeyi, boş zaman motivasyonu ve yaşam kalitesi ilişkisi. ERPA 2018 International Congresses on Education, 2018-06-28, 2018-07-01, İstanbul, Türkiye, . 100

23. AYVALI, Ö.; GÜMÜŞ, H.; YILDIRIM, Y., Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Politikalarının Değerlendirilmesi. 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018-04-25, 2018-04-27, Lviv, Ukrayna, . 100

22. MUMCU, H.; GÜMÜŞ, H.; BÖLÜKBAŞI, Y.; KARAKULLUKÇU, Ö., Sportmenlik Kültürünün Yaygınlaştırılmasında Elçiler: SporFederasyonları. 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018-04-25, 2018-04-27, Lviv, Ukrayna, . 85

21. IŞIK, Ö.; GÜMÜŞ, H., Türk Güreş Hakemlerinin Müsabaka Performanslarında Etkili Demografik Değişkenlerin Lojistik Regresyon Analizi Aracılığıyla İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

20. YILDIRIM, Y.; GÜMÜŞ, H., Investigation of Relation Between Leisure Management and Recreation Area Preference. International Social Sciences Congress, 2017-09-18, 2017-09-24, MALAGA, İspanya, 2017. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

19. KARAKULLUKÇU, Ö.; GÜMÜŞ, H., Liseli Sporcularda Algılanan Sosyal Destek Üzerine Bir İnceleme. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-09-18, 2017-09-24, MALAGA, İspanya, 2017. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

18. SARAÇLI, S.; YAĞMUR, R.; GÜMÜŞ, H.; IŞIK, O.; ERSÖZ, Y., THE INVESTIGATION OF SPORTSPERSONSHIP BEHAVIOUR OF UNIVERSITY STUDENTS. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-09-18, 2017-09-24, MALAGA, İspanya, 2017. 70
Scientific_Meetings_006.pdf

17. DOĞAN, İ.; GÜMÜŞ, H.; YILDIRIM, İ., ASSESSING CONSTRAINTS TO PHYSICAL ACTIVITIES IN LEISURE TIME AMONG ADULT WOMEN. 4. ANNUAL PUBLIC HEALTH CONFERENCE, 2017-07-05, 2017-07-07, BANGKOK, Tayland, 2017. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

16. Gümüş, H.; Gürbüz, B.; Yıldırım, Y., The investigation of the relationship between preference factor of recreation area and mood of recreation area. 3rd International Conference on Social Sciences & Education Research, 2017-04-27, 2017-04-29, ROMA, İtalya, 2017. 100
http://www.icser.org/icsser-konferans-182274?_l=1

15. YILDIZ, Ü.; GÜMÜŞ, H., Cyberloafing As a Recreational Activity At Sedentary Profession. 3rd International Conference on Social Sciences Education Research, 2017-04-27, 2017-04-29, ROMA, İtalya, 2017. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

14. Yıldırım, Ö.; Gümüş, H., LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OLİMPİYAT FARKINDALIĞI. 4. Uluslararası sporbilimleri turizm ve rekreasyon öğrenci kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Burdur, Türkiye, 2017. 100
http://www.isstr-sc.org/

13. Erkalan, T.; Gümüş, H., Religious attitude in participation in recreation areas. . Internetional sport science turism and recreation student congress, 2017-04-21, 2017-04-23, Burdur, Türkiye, 2017. 100
http://www.isstr-sc.org/

12. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S., RECREATION AREA PREFERENCE AGENTS (RAPA) IN TURKISH CULTURE: SCALE DEVELOPMENT STUDY. The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research, 2016-10-14, 2016-10-16, BARSELONA, İspanya, 2016. 100

11. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S., RECREATION AREA PREFERENCE AGENTS RAPA IN TURKISH CULTURE SCALE DEVELOPMENT STUDY. International Conference on the Changing World and Social Research, 2016-10-14, 2016-10-16, Barcelona, Türkiye, . 100

10. GÜMÜŞ, H.; SARAÇLI, S.; KARAKULLUKÇU, Ö.; DOĞANAY, G.; KURTİPEK, S., Orta Öğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı. 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-15, TÜRKİSTAN, Kazakistan, 2016. 90

9. GÜMÜŞ, H.; SABIRLI, T., RECREATIONAL SERVICES QUALITY IN THERMAL TOURISM. 3. INTERNATIONAL CONFERANS ON HOSPITALITY LEISURE SPORTS AND TOURISM, 2015-06-22, 2015-06-24, TOKYO, Japonya, 2015. 100

8. GÜMÜŞ, H.; KARAKULLUKÇU, Ö., LEISURE SATISFACTION IN FOOTBALL AND BASKETBALL FANS: A SAMPLE OF AFYONKARAHISAR. 4th International Conference on Science Culture and Sport, 2015-05-22, 2015-05-26, OHRİD, Makedonya, 2015. 100

7. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S.; KARAKILIÇ, M., PHYSICAL ACTIVITY VENUE EVALUATION SCALE (PAVES): A VALIDTY and RELIABILITY STUDY. 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014-05-24, 2014-05-26, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2014. 100

6. GÜMÜŞ, H.; IŞIK, Ö.; DOĞANAY, G.; DOĞAN, İ., The relationship between environmental sensitivity and leisure constraints. 3rd International Conference on Science Culture and Sport, 2014-05-24, 2014-05-26, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2014. 95

5. IŞIK, Ö.; GÜMÜŞ, H.; OKUDAN, B.; YILMAZ, M., EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE QUALITY OF LIFE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS UPON THEIR DEPRESSION LEVELS. 3. ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ, 2014-05-24, 2014-05-26, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2014. 85

4. GÜMÜŞ, H.; IŞIK, Ö.; KARAKULLUKÇU, Ö.; YILDIRIM, İ., LEISURE TIME-PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS AT HIGH SCHOOLS. 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014-05-24, 2014-05-26, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2014. 95

3. GÜMÜŞ, H.; YETİM, A.; TORTOP, Y.; ÖZKAN, I., Bireysel Temas Gerektiren Mücadele Sporlarından Muay-thai ve Güreş Sporcularının Saldırganlık Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2nd International Conference on Science Culture and Sport, 2013-10-30, 2017-02-07, ANTALYA, Türkiye, 2013. 95

2. TORTOP, Y.; AKSU, A.; GÜMÜŞ, H., Semazen Eğitimi Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. 2nd International Conference Folk Dances, 2013-10-30, 2013-11-01, ANTALYA, Türkiye, 2013. 100

1. GUMUS, H.; ALAY ÖZGÜL, S.; KARAKILIÇ, M., The factors that has an effect on the attendance and location choice of the visitors to the park and recreations centers for physical activities. 12. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2012-12-12, 2012-12-14, DENİZLİ, Türkiye, 2012. 100

Uluslararası - Özet - Poster 575

12. Doğan, İ.; Yıldırım, İ.; Gümüş, H.; Altın, S.; Dinç, H.; Dener, Ş., Examination of the level of physical activity in women. 15. Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 32
http://www.sbk2017.org/

11. KURTİPEK, S.; ÇELİK, B.; GÜMÜŞ, H.; YILMAZ, B., METAPHORICAL PERCEPTIONS OF CAMP LEADERS WORKING UNDER THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS ON THE CONCEPT OF YOUTH. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 2017-05-18, 2017-05-20, CONSTANTA, Romanya, 2017. 37
Scientific_Meetings_001.PDF

10. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S., Park ve Rekreasyon Alanlarina İlişkin Katilim Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, . 50

9. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S., Barriers to Participation in Recreation Area (Bpra): Scale Development Study. 14. International Sport Sciences Congress, 2016-11-01, 2016-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2016. 50

8. GÜMÜŞ, H.; YAĞMUR, R., ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE CONSTRAINTS AND LEVEL OF LONELINESS OF THE STUDENTS IN CREDIT AND DORMITORIES INSTITUTION. International Conference on Social Sciences and Education Research, 2016-10-29, 2016-10-31, ANTALYA, Türkiye, 2015. 50

7. KARAKOYUN, A.; SEHER, A.; GÜMÜŞ, H.; CAN KAY, H., Investigation the factor that recreation area preference in university students. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, 2016-05-27, 2016-05-29, GAZİANTEP, Türkiye, 2016. 37

6. AYDOĞAN, G.; YILDIRIM, İ.; GÜMÜŞ, H., Different Age Groups’ Usage Profiles of Public Sport Facilıties in Exercise Practices. 3. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2016-05-27, 2016-05-29, GAZİANTEP, Türkiye, 2016. 50

5. GÜMÜŞ, H.; KARAKULLUKÇU, Ö.; OKUDAN, B., SPORT FOR ALL IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERMENTS. 12. CONGRESS OF QUALİTATİVE INQUIRY, 2016-05-18, 2016-05-21, Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

4. ERDOĞMUŞ, D.; GÜMÜŞ, H., Çocuklarda Rekreatif Etkinlere Katlım Sonrası Fiziksel Ve Sosyal Davranış İle Akademik Başarı İlişkisi,. 2nd International Sports Science, Tourism and Recreation Student Congress 2.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-30, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 2015. 50

3. KOÇAR, Y.; TUKUL, U.; TOLAN, B.; GÜMÜŞ, H.; TOLUKAN, E., Fitness Merkezi Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti Ve Algıları. 2. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ REKREASYON VE TURİZM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2015-05-28, 2015-05-30, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 2015. 30

2. AKIN, M.; GÜMÜŞ, H., TÜRK KAHVEHANE KÜLTÜRÜNDE FAİR PLAY ANLAYIŞI: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ. 2. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2015-05-28, 2015-05-30, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 2015. 50

1. GUMUS, H.; OSKOUEI, M.; GÜRSES, V., International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress. 4th International Scientific Conference of Iranian Academics in Turkey, 2014-03-01, 2014-03-02, ANKARA, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Yürütücü 300

3. 12 HAFTALIK KARDİO TENİS AKTİVİTESİNİN YAŞAM KALİTESİNE VE ATLETİK PERFORMANSA ETKİSİ, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-2968, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Rekreasyon Alanı Tercih Etkenleri ve Rekreasyon Alanı Duygu Durumu Arasındaki İlişki, BAP, Proje No: 17.KARİYER.52, 7500 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. TÜRK KÜLTÜRÜNDE REKREASYON ALANI TERCİH ETKENLERİ RATE ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, BAP, Proje No: 16.KARİYER.65, 4000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100
Projects_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Türk Güreş Hakemlerinin Hakemlik Performanslarında etkili demografik değişkenlerin lojistik regresyon analizi aracılığıyla incelenmesi, BAP, Proje No: 17.BESYO.02, 877 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_005.pdf

1. REKREASYON ALANLARINA KATILIMI ENGELLEYEN UNSURLARIN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, BAP, Proje No: 16.KARİYER.97, 3600 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. MASABAŞI ÇALIŞANLARDA REKREASYONEL BİR ETKİNLİK OLARAK SİBER AYLAKLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ, TÜBİTAK, Proje No: 2209-A, 1850 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2017,Tamamlandı. 0

Uluslararası 0
1. Universidad de Malaga / Turkish Studies, 2017-09-18, MALAGA, İspanya. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANT 4202 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-6-5
Bahar SYO206 Tenis ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar ANT 4204 Müsabaka Analizi ve Değerlendi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 3-0-3
Bahar BES 5005 Rekreasyonel Etkinlik Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar Tİ-BES 522 Rekreasyon ve Oyun Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar Tİ-BES 512 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar BES 679 Rekreasyon Biliminde Güncel Ar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Bahar BES 5004 Uluslararası Rekreasyon Uygula Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEÇ 1103 Fairplay Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Rekreasyon 2-0-2
Güz SYO 309 Tenis ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz SYO309 Rekreasyon Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Güz SEÇ 1103 Fairplay Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Rekreasyon ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz ANT 4102 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-6-5
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz Tİ-BES 512 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 5001 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Yıl STP109 Tenis Tıp Fakültesi Tıp 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO206 Tenis ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar ANT 3202 Uzmanlık Dalı Teknik - Taktik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 3-2-4
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 627 Olimpizm İdeolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Bahar BES 5001 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz SYO309 Rekreasyon Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Güz ANT 3104 Uzmanlık Dalı Teknik - Taktik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 3-2-4
Güz SYO 309 Tenis ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 598 Rekreasyon ve Oyun Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 514 Spor Felsefesinde İleri Araştı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4