Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Hamza Erol
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
26 Haziran 1965 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343, Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17070 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-10-17 00:58:01 .
Düzenleme
:
2018-11-27 11:51:11 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
20
ARTICLES WITH
CITATION DATA
13
SUM OF THE
TIMES CITED
182
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
14.00
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
6
Puan

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-01-25 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 12910
2016
14. Erol, H.; Erol, R. Logical circuit design using orientations of clusters in multivariate data for decision making predictions: A data mining and artificial intelligence algorithm approach. PROCEEDİNGS OF THE 2016 INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON INNOVATİONS İN INTELLİGENT SYSTEMS AND APPLİCATİONS, INISTA 2016 7571837, 2016, 2016, 1-7. 1000 + 0
10.1109/INISTA.2016.7571837

13. Mufudza, C.; Erol, H. Poisson Mixture Regression Models for Heart Disease Prediction. COMPUTATİONAL AND MATHEMATİCAL METHODS İN MEDİCİNE, 2016, 2016, 1-11. 1000 + 0
10.1155/2016/4083089

2013
12. Erol, H. A model selection algorithm for mixture model clustering of heterogeneous multivariate data. 2013 IEEE INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON INNOVATİONS İN INTELLİGENT SYSTEMS AND APPLİCATİONS, IEEE INISTA 2013 , 2013, 2013, 1-7. 1000 + 0
10.1109/INISTA.2013.6577617

11. Servi, T.; Erol, H. A data mining method for refining groups in data using dynamic model based clustering. 2013 IEEE INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON INNOVATİONS İN INTELLİGENT SYSTEMS AND APPLİCATİONS, IEEE INISTA 2013, 2013, 2013, 1-7. 1000 + 0
10.1109/INISTA.2013.6577645

2012
10. çalış, N.; Erol, H. A new per-field classification method using mixture discriminant analysis. JOURNAL OF APPLİED STATİSTİCS, 2012, 39, 2129-2140. 1000 + 0
10.1080/02664763.2012.702263

9. Erişoğlu, .; Erişoğlu, M.; Erol, H. Mixture model approach to the analysis of heterogeneous survival data. PAKİSTAN JOURNAL OF STATİSTİCS, 2012, 28, 115-130. 1000 + 0
2011
8. çalış, N.; Erişoğlu, M.; Erol, H.; Servi, T. Self organizing mixture network in mixture discriminant analysis: An experimental study. WORLD ACADEMY OF SCİENCE, ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGY, 2011, 79, 994-997. 750 + 0
7. Erişoğlu, .; Erişoğlu, M.; Erol, H. A mixture model of two different distributions approach to the analysis of heterogeneous survival data. WORLD ACADEMY OF SCİENCE, ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGY, 2011, 78, 41-45. 1000 + 0
2005
6. şanlı, S.; Kızılkanat, E.; Boyan, N.; özşahin, E.; Bozkır, M.; Soames, R.; Erol, H.; Oğuz, . Stature estimation based on hand length and foot length. CLİNİCAL ANATOMY, 2005, 18, 589-596. 160 + 0
10.1002/ca.20146

2003
5. Akdeniz, F.; Erol, H. Mean Squared Error Matrix Comparisons of Some Biased Estimators in Linear Regression. COMMUNİCATİONS İN STATİSTİCS - THEORY AND METHODS, 2003, 32, 2389-2413. 1000 + 0
10.1081/STA-120025385

2000
4. Erol, H. A practical method for constructing the mixture model for a spectral class. INTERNATİONAL JOURNAL OF REMOTE SENSİNG, 2000, 21, 823-830. 1000 + 0
10.1080/014311600210623

1998
3. Erol, H. A new supervised classification method for quantitative analysis of remotely-sensed multi-spectral data. INTERNATİONAL JOURNAL OF REMOTE SENSİNG, 1998, 19, 775-782. 1000 + 0
10.1080/014311698216008

1996
2. Erol, H.; Akdeniz, F. A multispectral classification algorithm for classifying parcels in an agricultural region. INTERNATİONAL JOURNAL OF REMOTE SENSİNG, 1996, 17, 3357-3371. 1000 + 55
http://dx.doi.org/10.1080/01431169608949156


Alıntılanma Sayısı: 11
1995
1. Erol, H.; Akdenlz, F. A statistical approach for ground cover modelling according to the spectral brightness. INTERNATİONAL JOURNAL OF REMOTE SENSİNG, 1995, 16, 1599-1616. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/01431169508954499

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 190

1. Erol, H.; Barutçular, C.; El Sabagh, A.; Erol, R., Data Mining Models For Selection Of The Best Spectral Reflectance Indices In Estimation Of Crop Yields And Classification Of Maize Hybrid Types Using SpectroRadiometer Data . European Conference on Electrical Engineering and Computer Science, 2017-11-17, 2017-11-19, Bern, İsviçre, 2017. 190
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Erol, H.; Gögebakan, M.; Erol, R., Büyük veride değişkenlerin parçalanmasını kullanarak kümelenmelerin grid yapısı ve oryantasyonu. 2017 International Conference on Engineering, Technology, and Applied Science-Fall Session (ICETA-Fall 2017), 2017-11-07, 2017-11-09, Fukuoka, Japonya, 2017. 100
http://iainst.org/iceta/

Ulusal - Özet - Poster 50

2. Erol, H., Bilgi teknolojilerinde yazılım içerik geliştirme. Özel Yetenekliler Öğretim Programı Geliştirme 4. Çalıştayı, 2018-11-05, 2018-11-09, Antalya, Türkiye, 2018. 25
http://orgm.meb.gov.tr/

1. Erol, H., Bilgi teknolojilerinde yazılım içerik geliştirme. Özel Yetenekliler Öğretim Programı Geliştirme 3. Çalıştayı, 2018-09-24, 2018-09-27, Ankara, Türkiye, 2018. 25
http://orgm.meb.gov.tr/

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Tıbbi Veri Tabanlarının İşlenmesi, Analizi ve Rapor Edilmesinde Bilgi-Beceri Alt Yapısının Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2318, 212636 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Maruf Gögebakan, KARMA DAĞILIM MODELLERİ KULLANILARAK ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİDE GRUP YAPILARININ BELİRLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, KÜMELENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

1. Computer Society , Üye No: 94195367, Türkiye, 2017-02-01-Devam ediyor.
2. IEEE , Üye No: 94195367, Türkiye, 2017-02-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BM418 E - Ticaret Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar BM421 Bilgisayar Mühendisliğinde Öze Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar BM413 Veri Madenciliği Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar BM402 Bitirme Ödevi II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 0-2-1
Bahar BM110 Görsel Programlama Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2-2-3
Bahar BM302 İnternet Programlama Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM303 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM403 Xml ve Web Servisleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Güz BM401 Bitirme Ödevi I Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 0-2-1
Güz BM411 Görüntü İşleme Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Güz BM405 Sistem Analiz ve Tasarımı Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Güz BM105 Kesikli Hesaplama Yapıları Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Güz EEM143 Bilgisayar ve Programlamaya Gi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-2-4
Güz BM 513 Bilgisayar Destekli Veri Anali Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Güz BM 515 Veri Madenciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Güz BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY210 Yapısal Programlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY210 Yapısal Programlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 2-2-3
Bahar BM302 İnternet Programlama Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Bahar BM210 Mühendislikte Nümerik Yöntemle Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Bahar UTL406 Lojistik Planlama ve Modelleme Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar BM415 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar İBY398 Nesne Tabanlı Programlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BM 514 Bilgisayar Destekli Veri Anali Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Bahar BM 504 Web Madenciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Bahar BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Bahar BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Güz BM105 Kesikli Hesaplama Yapıları Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Güz BM405 Sistem Analiz ve Tasarımı Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Güz BM 513 Bilgisayar Destekli Veri Anali Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Güz BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Güz BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Güz BM 515 Veri Madenciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Yaz BM303 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Yaz BM104 Görsel Programlama Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3