Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5301 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-05-27 18:58:01 .
Düzenleme
:
2018-06-05 11:45:25 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1996
DOKTORA ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2003
DOÇENTLİK ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ/SOSYAL POLİTİKA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Küreselleşmenin Sosyal Boyutları ve Türkiye Açısından Etkileri Danışman: Dr. Prof.Dr. Zeki Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2003.

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye’de Ailenin Korunmasına Yönelik Olarak Sürdürülen Sosyal Politika Tedbirlerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Doç.Dr. Serap Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 1996.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-05-05 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-05-05 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-11-30 - 2019-11-30
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-11-30 - 2019-11-30
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI KARİYER MERKEZİ 2015-12-11 - 2018-10-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KARİYER MERKEZİ 2015-12-11 - 2018-10-22
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-11-30 - 2016-11-30
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-11-30 - 2016-11-30
YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ MERSİN İL İSTİHDAM KURULU 2013-01-15 - 2015-01-15
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-01-10 - 2016-01-10
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2010-11-30 - 2013-11-30
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2014
3. koray, M.; Temiz, H. Merkezi Yönetimle İlişkiler, Kısıtlar ve Harcamalar Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik ve Dört Büyükşehir Belediyesi Açısından Uygulamalar. ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ, 2014, 42, 11-59. 200 + 1
http://www.calismatoplum.org/

2008
2. Temiz, H. Dünya’da Kronik Yoksulluk ve Önleme Stratejileri. ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ, 2008, 17, 61-100. 200 + 15
http://www.calismatoplum.org

2004
1. Temiz, H. Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması. ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ, 2004, 2, 55-80. 200 + 39
http://www.calismatoplum.org

Ulusal - Diğer 400
2012
4. Temiz, H. Sosyal Politika Bağlamında Küresel Yönetişim . TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2012, 6, 201-217. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/

2011
3. Temiz, H. İstihdam Edilebilirlik Güvencesi. MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2011, 5, 91-109. 100 + 0
www.mersinsmmmo.org.tr

2004
2. Temiz, H. Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Göç Hareketleri, Yoksulluk ve İşgücü Piyasaları. İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ. TÜRK AĞIR SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS), 2004, 18, 35-60. 100 + 4
http://www.tuhis.org.tr

1998
1. Temiz, H. Neo-Liberalizm ve Sosyal Sorumluluk. SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI DERGİSİ, 1998, 1, 94-104. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1250
1. Temiz, H.; Sapancalı, F. Turkey in the New Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations, ISBN: 978-3-659-33681-2 , LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 440 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2013. 1250
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-33681-2/turkey-in-the-new-millennium?search=kamalak
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. TEMİZ, H., Dünyada ve Türkiye’de Ekonomi ve İstihdam Alanındaki Gelişmeler. II. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu, 2011-05-17, 2011-05-18, Ankara, Türkiye, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. TEMİZ, N.; TEMİZ, H., Ege Bölgesi’nde Kadın İşgücünün Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Analizi. International Multidisciplinary Women's Congress,, 2009-10-13, 2009-10-16, İzmir, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. TEMİZ, H., Kapitalizm ve Güvencesiz Çalışma. Güvencesiz Çalıştırma Güvencesiz Gelecektir Sempozyumu, 2010-05-08, 2010-05-09, Ankara, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Temiz, H., Avrupa Birliği ve Türkiye'de Cinsiyet Eşitliği. Avrupa Birliği ve Türkiye'de Cinsiyet Eşitliği Paneli, 2016-04-08, 2016-04-08, Mersin, Türkiye, 2016. 50

1. TEMİZ, H., İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin Yeni Görünümü: Eğreti İstihdam. Güvencesiz Çalıştırılmanın Sosyal-Ekonomik Boyutları Sempozyumu, 2005-02-26, 2005-02-27, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2400

13. Ulaş Gülten, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Kaçak İşgücü Göçü ve Türkiye , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=1117

12. Gülören Tunca, Gelismekte Olan Ülkelerde Çocuk Çalıstırılması ve Mücadele Stratejileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=1430

11. Hande Burcu Başkan, İnsan Kaynakları Yönetiminin İşçi Sağlığı Açısından Etkileri , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=3136

10. Özhan Dirim Tokatlı, Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Göç Hareketlerinin İşgücü Piyasalarına Etkisi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=766

9. Duygu Demirsat, Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde Güvenceli Esnekliğin İşgücü Piyasasına Etkisi ve Türkiye , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.sbe.deu.edu.tr/kutuphane/tezmerkezi/tezdetay.php?tezNo=1422

8. Güngör Kaya, İş Sağılığı ve Güvenliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

7. Selçuk Karataş, Çalışanların Güvensiz Davranışlarından Kaynaklı Risklerin Giderilmesi için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Neslihan Kale, 6331 Sayılı Kanun Sonrasında Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları: Erdemli Belediyesi Örneği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. Orgül Ünver, Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürünün Gelişimi Ve Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Düzeyi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Merve Karaoğlu, Eğitim Sektöründeki Gençlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi ve Bunu Etkileyen Faktörler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Saadet Güler, İş Kazalarına Neden Olan Faktörler ve İş Kazası Verilerinin Olasılık Dağılımları ile Modellenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

2. Gizem Özakel, Maden İşletmelerinde İş Güvenliği Önlemleri Ve Risk Analizi : Medcem Madencilik Çimento Fabrikası Kalker Ocağı Uygulaması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr/akademik/fen-bilimleri-enstitusu

1. Hülya Bahar Ecer Kaya, Riskli Bölümlerde Çalışan Sağlık Personellerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri: Mersin Şehir Hastanesi Örneği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr/akademik/fen-bilimleri-enstitusu

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ULUSLARARASı İSTIHDAM VE KARIYER KONGRESI , [ 2017 : 3 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. 16. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ , [ 2015 : 1 ] . 0
2. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2008 : 1 ] . 1
3. ÇALIŞMA VE TOPLUM , [ 2013 : 1 ] . 1
4. ÇALIŞMA VE TOPLUM , [ 2015 : 4 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇEK305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK409 İş Sağlığı ve Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK 305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz İKD 505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz ÇEK525 Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK507 Bireysel İş Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz ÇEK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 4-0-4
Güz İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz ÇEK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 4-0-4
Güz İKD 557 İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK304 Topli İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK204 Sosyal Politika II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar EKON482 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar İŞL396 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İSG 505 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mev Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Bahar İKD 557 İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İKD 514 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İKD 505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar İSG 521 İş Hukuku Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz CEK401 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz ÇEK409 İş Sağlığı ve Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK 305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İSG 521 İş Hukuku Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz İKD 557 İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İKD 514 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İSG 505 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mev Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz İKD 505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Yaz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON482 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ÇEK304 Topli İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK406 Uluslararası Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar İŞL396 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ÇEK204 Sosyal Politika II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM332 İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar İSG 505 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mev Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Bahar İKD 514 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İKD 505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İKD 557 İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz ÇEK305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz DIY107 Temel Hukuk Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz KAM451 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM323 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz CEK401 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK409 İş Sağlığı ve Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz İSG 521 İş Hukuku Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz İKD 557 İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İKD 505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İKD 514 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İKD 553 Ücret Politikaları ve Bordrola Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İSG 505 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mev Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL392 İş ve Sosyal Güvelik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar KAM332 İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar ÇEK406 Uluslararası Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar EKON386 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar İŞL396 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON482 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ÇEK304 Topli İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK204 Sosyal Politika II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar EKON482 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar İKD 553 Ücret Politikaları ve Bordrola Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İKD 505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar İSG 505 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mev Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Bahar İSG 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar İSG 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 4-0-0
Bahar İKD 557 İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İKD 514 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İSG 521 İş Hukuku Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz ÇEK305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz EKON405 İşgücü Piyasaları İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON405 İşgücü Piyasaları İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK409 İş Sağlığı ve Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz CEK401 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM451 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz İKD505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İSG-505 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mev Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz İKD514 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İSG-521 İş Hukuku Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Güz İKD557 İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Yaz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz İŞL396 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON482 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK406 Uluslararası Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK204 Sosyal Politika II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar EKON482 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ÇEK416 İş Saglığı ve Güvenliği Yöneti İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar ISL392 İş ve Sosyal Güvelik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL396 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ÇEK304 Topli İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM332 İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar İKD557 İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İSG-521 İş Hukuku Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Bahar İKD514 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İSG-505 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mev Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Bahar İKD505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz ÇEK305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK409 İş Sağlığı ve Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz CEK401 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM451 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON405 İşgücü Piyasaları İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-0-1
Güz İKD514 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İKD557 İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İKD505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İSG-521 İş Hukuku Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Yaz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK204 Sosyal Politika II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar EKON482 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM332 İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar ÇEK304 Topli İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ISL392 İş ve Sosyal Güvelik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ÇEK406 Uluslararası Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar EKON482 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar İŞL396 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İKD505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Bahar İKD514 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz KAM451 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK409 İş Sağlığı ve Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz EKON405 İşgücü Piyasaları İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON405 İşgücü Piyasaları İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz İKD505 İşgücü Piyasası ve İstihdam Po Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Yaz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM332 İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM342 İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL396 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar FZK402 İş Sağlığı ve Güvenliği Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-0-2
Bahar HUK402 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON482 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ISL392 İş ve Sosyal Güvelik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ÇEK204 Sosyal Politika II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK304 Topli İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar SKİP240 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Bahar EHP274 İş Hukuku Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Ö... 2-0-2
Bahar TTP258* İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-0-1
Güz EKO409 Çalışma Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz EKON405 İşgücü Piyasaları İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz KAM451 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz ÇEK305 Bireysel İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL392 İş ve Sosyal Güvelik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar FZK402 İş Sağlığı ve Güvenliği Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-0-2
Bahar KİM458 İş Sağlığı ve Güvenliği Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar ÇEK204 Sosyal Politika II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM332 İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar SKİP240 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Bahar EHP274 İş Hukuku Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Ö... 2-0-2
Bahar TTP258* İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz EKO409 Çalışma Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Güz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz EKON405 İşgücü Piyasaları İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ISL392 İş ve Sosyal Güvelik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Yaz ÇEK203 Sosyal Politika I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FİZ436 İş Sağlığı ve Güvenliği Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 2-0-2
Bahar KAM332 İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KİM458 İş Sağlığı ve Güvenliği Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ISL392 İş ve Sosyal Güvelik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-0-1
Güz EKO409 Çalışma Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Güz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK101 Hukukun Temel Kavramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz KAM332 İş Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3