Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Hüseyin Çiçeklioğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm Rehberliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-04-12 13:39:42 .
Düzenleme
:
2018-12-21 13:35:55 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA İŞLETME KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016
YÜKSEK LİSANS İŞLETME KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. MOBBİNG VE FİZİKSEL ŞİDDETİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI Danışman: Dr. Mustafa TAŞLIYAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-03-30 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2018
3. çiçeklioğlu, H. MOBBING VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLİŞKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2018, 4, 4468-4477. 200 + 0
2. çiçeklioğlu, H.; Taşlıyan, M. PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE PRESENTEEİSM İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES ECONOMICS & ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES, 2018, 4, 474-484. 200 + 0
2017
1. Taşlıyan, M.; çiçeklioğlu, H. FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2017, 7, 101-124. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2018
1. Hırlak, B.; çiçeklioğlu, H.; Taşlıyan, M. İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırmasıİşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2018, 22, 245-267. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
2017
3. çiçeklioğlu, H. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KURSLARINA KATILAN BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSCİPLİNES ECONOMİCS ADMİNİSTRATİVE SCİENCES STUDİES, 2017, 3, 1-16. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.26728/ideas.10

2. çiçeklioğlu, H.; Taşlıyan, M. PATERNALİST LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR BELEDİYE ÖRNEĞİ. ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ, 2017, 4, 70-87. 0 + 0
2016
1. Taşlıyan, M.; çiçeklioğlu, H. Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi. JOURNAL OF ACADEMİC VALUES STUDİES, 2016, 2, 35-55. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 530

3. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; TAŞLIYAN, M., PRESENTEEİSM İLE İŞKOLİKLİK İLİŞKİLİ MİDİR?. III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018-06-21, 2018-06-22, GAZİANTEP, Türkiye, 2018. 200

2. ÇİÇEKLİOĞLU, H., ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME İLE İŞKOLİKLİK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018-06-21, 2018-06-22, GAZİANTEP, Türkiye, 2017. 200

1. Karaman, A.; Akmaz, A.; Sürme, M.; Çiçeklioğlu, H., TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 130

Uluslararası - Özet - Sözlü 700

7. Hırlak, B.; Çiçeklioğlu, H.; Fettahlıoğlu, Ö., Işe Yabancılaşma ile Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması . 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 100
https://asoscongress.com/2017Maras/

6. Hırlak, B.; Çiçeklioğlu, H.; Fettahlıoğlu, Ö., A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİLİ MİDİR?. 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 100
https://asoscongress.com/2017Maras/

5. Çiçeklioğlu, H., ROL BELİRSİZLİĞİ VE ROL ÇATIŞMASININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. 1. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

4. Çiçeklioğlu, H., GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN BİR ALAN ARAŞTIRMASI . 1. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

3. Taşlıyan, M.; Çiçeklioğlu, H., YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL SORUMLULUK VE GENEL DEĞERLENDİRME: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. 1. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

2. Çiçeklioğlu, H.; Taşlıyan, M., CİNSİYET AYRIMCILIĞI ALGILAMASININ KADIN KARİYERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . 4. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-03-12, 2017-03-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

1. Taşlıyan, M.; Çiçeklioğlu, H., Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Olan Etkileri: Bir Alan Çalışması . 4. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-03-12, 2017-03-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Taşlıyan, M.; Çiçeklioğlu, H., AKADEMİSYENLERİN KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . 25. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ , 2017-05-25, 2017-05-27, Ankara, Türkiye, 2017. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL206 Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Bahar SY 306 Sağlık Kurumlarında Pazarlama İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 110 Davranış Bilimleri İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL406 Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar REH 422 Turizmde Güncel Konular Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 106 İşletme Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Bahar REH 304 Rekreasyon ve Animasyon Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 1-1-2
Güz SY 213 Sağlık Kurumlarında Örgütsel D İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz REH 405 Sunum Teknikleri Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 423 Kültürler Arası İletişim Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz İŞL205 Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar REH 304 Rekreasyon ve Animasyon Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 1-1-2
Bahar İŞL206 Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Bahar İŞL406 Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar SY 110 Davranış Bilimleri İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2