Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Hüdaverdi Arslan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Bilimleri Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17099 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Oluşturma
:
2016-06-26 10:55:38 .
Düzenleme
:
2019-01-02 19:34:59 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
3
Publons ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Yerfıstığı kabuğunun lindan ve metabolitlerinin sulu çözeltilerden giderilmesinde kullanımının araştırılması Danışman: Dr. Halil Kumbur, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Andezit ve Bazalt Tüfünün Organik Fosforlu Bir Pestisit Olan Dichlorvos’un Gideriminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Danışman: Dr. Oya Zeren, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997-11-24 - 1997-11-24
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-01-17 - 2017-01-17
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ ÜNİVERSİTE MEKAN KOMİSYONU 2017-11-22 - Devam ediyor
ÇALIŞMA GRUPLARI ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-04-25 - 2021-04-25
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-04-19 - 2021-04-19
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2017-08-01 - 2020-08-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2017-08-01 - 2020-08-01
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-02-02 - 2020-01-20
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-02-02 - 2020-01-20
MÜDÜR YARDIMCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2011-12-31 - 2016-06-27
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4200
2009
12. Atasoy, A.; Mermut, A.; Kumbur, H.; Arslan, H.; Ince, F.; Avcı, E. Sorption of alpha and beta hydrophobic endosulfan in a Vertisol from southeast region of Turkey. CHEMOSPHERE, 2009, 74, 1450-1456. 550 + 0
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2008.12.015

11. Atasoy, A. Sorption of alpha and beta hydrophobic endosulfan in a Vertisol from southeast region of Turkey. CHEMOSPHERE, 2009, 74, 1450-1456. 0 + 0
Publications_001.pdf

2007
10. Köleli, N.; Demir, A.; Arslan, H.; Kantar, . Sorption behavior of methamidophos in a heterogeneous alluvial soil profile. COLLOİDS AND SURFACES A: PHYSİCOCHEMİCAL AND ENGİNEERİNG ASPECTS, 2007, 301, 94-99. 750 + 0
https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2006.12.028

9. Köleli, N. Sorption behavior of methamidophos in a heterogeneous alluvial soil profile. COLLOİDS AND SURFACES A: PHYSİCOCHEMİCAL AND ENGİNEERİNG ASPECTS, 2007, 301, 94-99. 0 + 0
2003
8. Zeren, O. İçel İlinde hıyar ve domateste Dichlorvos ve Methamidophos'un parçalanma sürelerinin araştırılması. EKOLJİ VE ÇEVRE DERGİSİ, 2003, 12 (47), 23-26. 0 + 0
Publications_003.pdf

2002
7. Zeren, O. İçel’de Gıda Sanayi Sektöründe Çevre Bilincinin Araştırılması. EKOLOJİ VE ÇEVRE DERGİSİ, 2002, 42, 30-35. 0 + 0
Publications_002.pdf

6. Tanık, A.; Gürel, M.; Zeren, O.; Gönenç, .; Arslan, H.; Uysal, Y.; Un, Z. Fate of pesticides in soil in a coastal lagoon area and associated water quality impacts. WATER SCİENCE AND TEHCNOLOGY, 2002, 45, 111-120. 400 + 0
5. Tanık, A. Fate of Pesticides on Soil in a Coastal Lagoon Area and Associated Water Quality Impacts.. WATER SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2002, 45, 111-120. 0 + 0
2001
4. Arslan, H.; Zeren, O. The investigation of the dichlorvos (DDVP) removal by using the andesit and the basalt tuffa. TOXICOLOGY, 2001, 164, 81-81. 1000 + 0
3. Arslan, H. The Investigation of the Dichlorvos (DDVP) Removal by Using the Andesit and Basalt Tuffa. TOXİCOLOGY, 2001, 164 (1-3), 81-81. 500 + 0
2000
2. Zeren, O.; Uysal, Y.; Arslan, H. Investigation of degradation period of mancozeb and benomyl used as fungicides in the vegetation of tomatoes, cucumber and green pepper in Içel Provinces, Turkey. ADVANCES İN FOOD SCİENCES, 2000, 22, 129-135. 1000 + 0
1. Zeren, O. Investigation of degradation period of mancozeb and benomyl used as fungicides in the vegetation of tomatoes, cucumber and green pepper in Içel Provinces, Turkey.. ADVANCES İN FOOD SCİENCES, 2000, 22, 107-112. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 440
2017
3. Kumbur, H.; Arslan, H.; Avcı, E.; özer, Z.; Koyuncu türkay, G. Göksu Deltası kuyusu sularında organochlorine pestisit kalıntılarının araştırılması. KASTAMONU UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND SCİENCES, 2017, 2, 1-13. 160 + 0
2. Kumbur, H.; Arslan, H.; ünal, E.; özer, Z.; Türkay, G. Investigation of organochlorine pesticide residues in the well-water of Göksu Delta. KASTAMONU UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND SCİENCES, 2017, 2(1), 1-13. 160 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kastamonujes

Publications_005.pdf

2003
1. Zeren, O.; Uysal, Y.; Yalvaç, M.; Arslan, H.; Avcı, E. Içel ĺlinde hiyar ve domateste dichlorvos ve methamidophos’xx un parçalanma sürelerinin araştirilmasi. EKOLOJİ VE ÇEVRE DERGİSİ, 2003, 12, 23-26. 120 + 0
Ulusal - Diğer 0
2001
1. Zeren, O. Bitkilerle atiksu aritiminin ekolojik tarimdaki onemi. MİNİSTRY OF AGRİCULTURE AND RURAL AFFAİRS, FOUNDATİON OF AGRİCULTURE 2000, 2001, 2003, 201-208. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

1. Tanık, A., Fate of Pesticides on Soil in a Coastal Lagoon Area and Associated Water Quality Impacts. 5th International Conference on Diffuse/Non-point Source Pollution and Watershed Management Conference of the International Water Association (IWA), 2001-06-10, 2001-06-15, Milwaukee, Amerika Birleşik Devletleri, 2001. 0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12079092

Uluslararası - Özet - Sözlü 195

2. Arslan, H.; YALVAÇ, M.; MAZMANCI, M.; SAVCI, S., SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİNDE TESİSİÇİ ATIKSU KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE KİRLİLİK YÜKÜNÜN AZALTILMASI. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 95
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Savcı, S.; Arslan, H., PİRİNÇ KAVUZU KULLANILARAK METHYLENE BLUE BOYASININ ADSORPSİYONU. II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 50

8. Arslan, H.; Mazmancı, M.; Yalvaç, M., Investigation of the Evaporation Effect in Reducing Olive Oil Industrial Wastewater. Çevre Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2017-09-12, 2017-09-15, Edirne, Türkiye, 2017. 50

7. Kumbur, H., Endosulfan (a-Endosulfan, b-Endosulfan and Endosulfansulfate) Residues in Ground Water of Mersin, Turkey. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 2007-02-19, 2007-02-24, Nicosia, KKTC, 2007. 0

6. Zeren, O., Investigation on the Effects of Peeling and Washing on Fungusit Residues on Tomato. The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries, 1999-11-06, 1999-11-10, antalya, Türkiye, 1999. 0

5. Zeren, O., Investigation on the Effects of Peeling and Washing on Fungusit Residues on Cucumber. 10th International Symposium on environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 1999-10-02, 1999-10-06, Alicante, İspanya, 1999. 0

4. Zeren, O., Investigation of Degradation Period of Benomyl and Mancozeb Used in the Vegetables in İçel Provinces. 19th International Meeting on Organic Geochemistry, 1999-09-06, 1999-09-10, İstanbul, Türkiye, 1999. 0

3. Zeren, O., Investigation of Nitrite and Nitrate Contents on Fresh Vegetables Because of Excessive Nitrogenous Fertilisers. International Conference Forging Regional Co-operation in the Mediterranean Basin, 1999-05-27, 1999-05-28, Arles, Fransa, 1999. 0

2. Zeren, O., The Investigation of Degradation Period of Some Fungicides Used in the Tomato, Cucumber and Pepper Growing in the East Mediterranean Region.. International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, 1998-10-19, 1998-10-21, antalya, Türkiye, 1998. 0

1. Zeren, O., Investigation of Pesticide Residues of Some Agricultural Products in Içel. Proceeding of 1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, 1998-10-05, 1998-10-07, konya, Türkiye, 1998. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

10. Kumbur, H.; Arslan, H., Mersinde Gürültü Kirliliği ve Kaynakları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

9. Kumbur, H., Göksu Deltası Kuyu Sularında Lindan ve Metobolitlerinin Kalıntı Derişimin Araştırılması. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 0

8. Saday, H., Mersin İli Karbon Salınımı Hesaplamaları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 0

7. Saday, H.; Arslan, H., Mersin’de Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

6. Zeren, O., Salatalığın ve Domatesin Tüketimi Sırasında Uygulanan Farklı İşlemlerin Bazı Organik Fosforlu Pestisitlerin Giderimi Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi., 2001-11-07, 2001-11-10, Mersin, Türkiye, 2001. 0

5. Kumbur, H., İçel İli İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının Kirlilik Durumunun Araştırılması ve Çözüme Yönelik Modellerin Oluşturulması. 1. Türkiye Su Kongresi, 2001-01-08, 2001-01-10, İstanbul, Türkiye, 2001. 0

4. Zeren, O., Ekolojik Tarımda Bitkilerle Atıksu Arıtım Tekniğini Kullanma Olanaklarının Araştırılması. 1.Türkiye Su Kongresi, 2001-01-08, 2001-01-10, İstanbul, Türkiye, 2001. 0

3. Arslan, H., Pomza ve Bazalt Tüfünün Dichlorvos Arıtımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 1.Türkiye Su Kongresi , 2001-01-08, 2001-01-10, İstanbul, Türkiye, 2001. 100

2. Kumbur, H., Turizm Bölgelerinde Altyapı Kanalizasyon Atıksu Sorunlarının Çözümüne Yönelik Alternatif Yaklaşımlar. Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, 1998-06-22, 1998-06-24, Kayseri, Türkiye, 1998. 0

1. Kumbur, H., İçel İlinde Farklı Kökenli Kıyı ve Su Kirletici Kaynaklarının CBS İle Envanteri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Beşinci Esri ve Erdas Kullanıcıları Gurubu Toplantısı, 1998-06-11, 1998-06-12, ankara, Türkiye, 1998. 0

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

5. Zeren, O., Ekolojik Tarımın Çevresel Etkiler Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, 2001-11-14, 2001-11-16, antalya, Türkiye, 2001. 0

4. Zeren, O., Zirai İlaç Bayilerinde Çalışan İnsanlarda Plazma Kolinesteraz Enzim Aktivite Değişimleri İle Kronik Zehirlenmelerin Araştırılması. 8. Ulusal Ergonomi Kongresi , 2001-10-25, 2001-10-26, İzmir, Türkiye, 2001. 0

3. Zeren, O., İçel İlinde Zirai İlaç Bayilerinin Sağlık ve Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Ergonomi Kongresi , 2001-10-25, 2001-10-26, İzmir, Türkiye, 2001. 0

2. Zeren, O., Pestisitlerin Toprakta Dağılımları ve Degradasyonları. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, 1999-11-18, 1999-11-19, Kocaeli, Türkiye, 1999. 0

1. Zeren, O., Çeşitli İş Kollarında Çalışanların Kan Serumlarında ve İş Ortamında Mevcut Kurşun Düzeyinin Araştırılması. 7. Ulusal Ergonomi Kongresi, 1998-10-14, 1999-10-16, adana, Türkiye, 1999. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Zeren, O., İçel’de Gıda Sanayii Sektörünün Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi. Ulusal Sanayi – Çevre Sempozyumu, 2001-04-25, 2001-04-27, Mersin, Türkiye, 2001. 0

Ulusal - Özet - Poster 0

5. Kumbur, H., Mersin İli Mezitli Beldesi Kuyu Sularında Endosulfan Kalıntısının Araştırılması. Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, 2007-04-18, 2007-04-21, Mersin, Türkiye, 2007. 0

4. Kumbur, H., Mersin İli Erdemli İlçesi Su Kaynaklarında Kirletici Parametrelerinin Araştırlması. Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 2002-09-18, 2002-09-19, hatay, Türkiye, 2002. 0

3. Zeren, O., Bitkilerle Atıksu Arıtımının Ekolojik Tarımda Önemi. Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, 2001-11-14, 2001-11-16, antalya, Türkiye, 2001. 0

2. Zeren, O., İçel İlinde Zirai İlaç Bayilerinin Çalışma Koşullarının Araştırılması. İş Sağlığı-İş Güvenliği Kongresi, 2001-05-11, 2001-05-12, Adana, Türkiye, 2001. 0

1. Zeren, O., Domates Biber ve Salatalıkta Bazı Pestisitlerin degradasyon Sürelerinin Araştırılması. KİMYA 98, 12. Ulusal Kimya Kongresi, 1998-09-07, 1998-09-11, Edirne, Türkiye, 1998. 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Avrupa Birliği İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Tarımsal Biyolojik Çeşitliliğinin Üzerinde Olan Etkisinin Azaltılması, AB, Proje No: CFCU/TR2013/0327.05.01-02, 49997 EUR, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0
Projects_003.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

2. Orta-Büyük Ölçekli Sanayi Tesislerinin Üretim Maliyetlerinin, Çevreye Yönelik Kaynak Tüketiminin Ve Atıklarının Azaltılması, Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: TR62/18/ÜRET/0048, 720691 TL, Araştırmacı, 2020, Devam ediyor... 0

1. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Organik Atıklarının Vermikompost Üretiminde kullanılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2379, 35000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. BULGUR ÜRETİM TESİSİNDEN ÇIKAN VE ATIKSU NİTELİĞİNDE OLAN BUĞDAY PİŞİRME SUYUNUN ARITILMASI/ YENİDEN KULLANILMASI İÇİN PROSES VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ, TÜBİTAK, Proje No: 3180411, 80000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2019, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Emre ALKAN, Sulu Çözeltide Malachite Green Boyar Maddesinin Susam Kozası Kullanılarak Gideriminin Araştırılması , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Ulusal 500
1. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG (TUJE) , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : ISSN 2587-1366, 2017-05-01 - Devam ediyor. 500
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING (TUJE) , [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 1 ] . 3
Uluslararası
1. Engler-Bunte-Ring 1-7 76131 Karlsruhe/Germany , 2002-04-02 - 2003-07-31, Karlsruhe, Almanya.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM210 Yenilenebilir Enerji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar CM426 Çevre Etki Değerlendirme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Bahar ÇM 346 Deniz ve Göl Kirliliği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM424 Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 549 Fizikokimyasal Çöktürme Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 2-2-3
Güz CM303 Temel İşlemler Laboratuvarı I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-4-2
Güz ÇM331 Temel İşlemler I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-4-4
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM405 Tehlikeli Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV 549 Fizikokimyasal Çöktürme Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 2-2-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar KM310 Kütle Transferi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM338 Endüstriyel Atıksu Arıtım Tekn Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM330 Temel İşlemler II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-4-4
Bahar KM210 Yenilenebilir Enerji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar CM424 Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Bahar ÇEV 549 Fizikokimyasal Çöktürme Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 2-2-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KM331 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM405 Tehlikeli Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM341 Kimyasal Teknolojiler Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM421 Atıksu Arıtım Tasarımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-4-4
Güz ÇM331 Temel İşlemler I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-4-4
Güz CM303 Temel İşlemler Laboratuvarı I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-4-2
Güz ÇM211 Kütle ve Enerji Denklikleri Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Güz ÇEV 549 Fizikokimyasal Çöktürme Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 2-2-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Yaz ÇM331 Temel İşlemler I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM310 Kütle Transferi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM338 Endüstriyel Atıksu Arıtım Tekn Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM330 Temel İşlemler II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-4-3
Bahar CM424 Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM424 Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM424 Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2