Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Halis Dokgöz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
21931 .
Oluşturma
:
2015-07-23 10:31:59 .
Düzenleme
:
2018-04-26 15:36:06 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
49
ARTICLES WITH
CITATION DATA
17
SUM OF THE
TIMES CITED
43
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.53
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1989
TIPTA UZMANLIK ADLİ TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1999
DOÇENTLİK ADLİ TIP ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2008
PROFESÖR ADLİ TIP MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Postmortem İnterval Belirlenmesinde Lökosit Değişimlerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. İmdat Elmas, İstanbul Üniversitesi, Diğer, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-01-24 - 2017-01-24
MERKEZ MÜDÜRÜ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-04-25 - 2015-04-25
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-04-25 - 2015-04-25
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - 2013-01-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6500
2017
10. Bütün, C.; Beyaztaş, F.; Yıldırım, A.; özer, E.; Can, M.; Uzun, A.; Yılmaz, R.; Dokgöz, H. Evaluation of Death Cases in The 0-1 Age Group in Sivas, Turkey. BİOMEDİCAL RESEARCH, 2017, 28, 6861-6865. 100 + 0
2016
9. Dokgöz, H.; Yılmaz, M.; Türkmen, N.; özer, E.; Sungur, M.; Yılmaz, R. Opinions of Turkish Forensic Medicine Specialists about Concept of Death in Turkey. WEST INDİAN MEDİCAL JOURNAL, 2016, 65, 1-19. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.7727/wimj.2015.359

Publications_003.pdf

2015
8. Yilmaz, R.; Yilmaz, E.; Ozdemir, V.; Can, M.; Pakis, I.; Piskin, I.; Dokgoz, H.; Ozer, E.; Numanoglu, K. An Evaluation of Childhood Deaths in Turkey Due to Yellow Phosphorus in Firecrackers. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, 2015, 60, 648-652. 100 + 0
https://dx.doi.org/10.1111/1556-4029.12702

2010
7. Butun, C.; Guven, F.; Dokgoz, H.; Eren, S.; Korkmaz, I.; Beyaztas, F. Evaluation of childhood autopsies in Sivas, Turkey. SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, 2010, 5, 3668-3671. 650 + 0
2006
6. Turan, N.; Dokgoz, H.; Birincioglu, I.; Oghan, F. Evaluation of demographic findings of people with different sexual orientation in Istanbul, Turkey. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, 2006, 13, 181-188. 850 + 0
5. Beyaztas, F.; Butun, C.; Dokgoz, H.; Altun, G.; Yorulmaz, C.; Polat, O. Childhood deaths from sexual abuse in istanbul, Turkey: Medicolegal assessment. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, 2006, 13, 121-124. 650 + 0
2005
4. Dokgoz, H.; Sozen, S.; Korkut, S.; Tuzun, B.; Beyaztas, F. Forensic medical evaluation of child sexual abuse cases. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, 2005, 12, 141-144. 900 + 0
2003
3. Kirteke, E.; Dokgoz, H.; Gokdogan, M.; Soysal, Z. Casual connection beween origin of trauma and injuries in pregnancy. Forensic investigation. GYNAKOLOGE, 2003, 36, 260-264. 850 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s00129-003-1347-0

2. Yorulmaz, C.; Arican, N.; Afacan, I.; Dokgoz, H.; Asirdizer, M. Pleural effusion in bodies recovered from water. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2003, 136, 16-21. 600 + 105
https://dx.doi.org/10.1016/S0379-0738(03)00226-3


Alıntılanma Sayısı: 21
2001
1. Dokgoz, H.; Arican, N.; Elmas, I.; Fincanci, S. Comparison of morphological changes in white blood cells after death and in vitro storage of blood for the estimation of postmortem interval. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2001, 124, 25-31. 950 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/S0379-0738(01)00559-X


Alıntılanma Sayısı: 7
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1300
2016
11. Kar, H.; Dokgöz, H.; Bilgin, N.; Albayrak, B.; Kaya, T. Evaluation of Skin Lesions due to Laser Hair Removal in Terms of Malpractice . BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2016, 21, 153-159. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.17986/blm.2016323748

2015
10. Eren, F.; Inanır, N.; çetin, S.; Eren, B.; Dokgöz, H.; Gündoğmuş, . Medicolegal Approach to Diogenes Syndrome: a Case Report. MAEDICA A JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, 2015, 10, 361-363. 45 + 0
http://www.maedica.org/articles/2015/4/2015_Vol10(13)_No4_pg361-363.pdf

Publications_001.pdf

9. çetin, S.; Inanır, N.; Eren, F.; Eren, B.; Dokgöz, H. Wischnewsky Spots in Fatal Hypothermia: Case Report. MAEDICA A JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, 2015, 10, 280-282. 50 + 0
http://www.maedica.org/articles/2015/3/2015_Vol10(13)_No3_pg280-282.pdf

Publications_002.pdf

8. Yılmaz, M.; Kocak, U.; Celebiyılmaz, K.; Yaman, Z.; Dokgoz, H.; Erdogan, S.; Yurtdas, S. Awareness levels of teachers regarding the physical abuse in children. GLOBAL JOURNAL OF GUİDANCE AND COUNSELLİNG, 2015, 5, 57-66. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.18844/gjgc.v5i2.462

7. Koçar, .; Koçyatağı, .; Kar, H.; Bilgin, N.; Dokgöz, H. Forensic Reporting Process of Injured Cases as a Result of Security Forces Intervention to Protest Demonstrations Case Series. BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2015, 20, 43-48. 50 + 0
http://dx.doi.org/10.17986/blm.2015110922

2013
6. Turkmen , N.; Dokgoz, H.; Akgoz, S.; Eren, B.; Vural, P.; Polat, O. Bullying among High School Students. MAEDİCA A JOURNAL OF CLİNİCAL MEDİCİNE, 2013, 8, 143-152. 150 + 0
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=N1qrbifKqlQKUapDMHj&page=1&doc=2&cacheurlFromRightClick=no

5. Turkmen, N.; Eren, B.; Dokgoz, H. Amyand's hernia in forensic autopsy: case report and review of the literature.. MEDİCAL ARCHİVES (SARAJEVO, BOSNİA AND HERZEGOVİNA), 2013, 67, 143-4. 200 + 0
4. Bütün, C.; Beyaztaş, F.; Dokgöz, H.; özdemir, L.; Beyaztaş, A.; Polat, O.; şahin, F. The School Bullying in Sivas-Questionnaire Study. MEDİCİNE SCİENCE, 2013, 2, 885-895. 120 + 0
http://www.scopemed.org/?mno=35116

2012
3. Eren, B.; Turkmen, N.; Dokgoz, H. Unusual head and neck injury in elevator: autopsy study.. SOUDNİ LEKARSTVİ / CASOPİS SEKCE SOUDNİHO LEKARSTVİ CS. LEKARSKE SPOLECNOSTİ J. EV. PURKYNE, 2012, 57, 64-5. 200 + 0
2007
2. Beyaztaş, F.; Dokgoz, H.; çitici, I.; Saka, E.; Bütün, C. Evaluation of Childhood Deaths in Istanbul, Turkey. MİDDLE EAST JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE, 2007, 5, 38-41. 160 + 0
http://www.mejfm.com/Newarchives2013/MEJFM_March2007.pdf

2006
1. Beyaztaş, F.; Dokgoz, H.; Oral, R.; Demirel, Y. Child Physical Abuse: A Five Case Report. MİDDLE EAST JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE, 2006, 4, 21-26. 85 + 0
http://www.mejfm.com/Newarchives2013/MEJFM_March_06.pdf

Ulusal - Diğer 535
2017
6. Kar, H.; Dokgöz, H. Çocukta Fiziksel İstismar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ÖZEL DERGİSİ, 2017, 3, 175-180. 100 + 0
5. Dokgöz, H.; Saka, N. Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıp Yaklaşımı. ÇOCUK HAKLARI BÜLTENİ, 2017, 28, 11-28. 100 + 0
4. Dokgöz, H.; Kar, H. Çocukta Cinsel İstismar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ÖZEL DERGİSİ, 2017, 3, 169-174. 100 + 0
3. Dokgöz, H. Beyin Ölümü, Reanimasyon, Organ Nakli ve Adli Yaklaşım. HOSPİTAL MANAGER, 2017, 10, 52-53. 100 + 0
2014
2. Metin, A.; çileli, G.; Koçar, .; Dokgöz, H. The Sociodemographic Characteristics of Suicide Cases in Mersin. THE BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2014, 19, 49-52. 65 + 3
2011
1. Kar, H.; Bilgin, N.; Dokgöz, H.; Metin, A.; Toros, F. Cinsel İstismar Mağduru Zeka Geriliği Olgularının Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ADLİ TIP DERGİSİ, 2011, 8, 1-5. 70 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-cinsel-istismar-magduru-zeka-geriligi-olgularinin-adli-psikiyatrik-degerlendirilmesi-60326.html

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 866
1. Bilge , A.; Demirkale , A.; Alyanak , B.; Ulukol , B.; Aydın , C.; Günçe , E.; Paslı , F.; şahin , F.; Yılmaz, G.; Dokgöz, H. Çocuk Koruma Merkezi Uygulama El Kitabı, ISBN: 978-92-806-4616-0, Unicef, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 112 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 50
2. çamurdan , A.; Yalın , A.; Gökler, B.; çolak , B.; Ulukol , B.; Dedeoğlu , C.; öztop , D.; özdemir , D.; Dağlı, E.; Dokgöz, H. Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimlerinde Çalışan Uzmanların Yeterlilik Eğitimi İçin Eğitici El Kitabı, ISBN: 978-92-806-4616-0, UNICEF, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 50
3. çamurdan, A.; Yalın , A.; Gökler , B.; çolak , B.; Ulukol , B.; Dedeoğlu , C.; öztop , D.; özdemir , D.; Işeri , E.; Dokgöz, H. Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri İçin Başvuru Kitabı İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım, ISBN: 978-92-806-4616-0, Unicef, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 50
4. Akço, S.; Aksel, .; Arman, A.; Beyazova, U.; Dağlı, T.; Dokgöz, H.; Gürpınar, S.; Inanıcı, M.; Oral, G.; Polat, O. Çocuk İstismarı ve İhmali, ISBN: 978-92-806-4616-0, Unicef-Adli Tıp Kurumu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2003. 50
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 866
1. Dokgöz, H.; Afşin, H. Adli Diş Hekimliği, ISBN: 2004, Adli Tıp Kurumu yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 598 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 125
http://www.atk.gov.tr
2. Dokgöz, H. Temel Asistan Eğitimi Başvuru Kitabı, ISBN: 9789756900314, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 180 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2010. 250
3. Polat, O.; Dokgöz, H. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı, ISBN: 978-975-02-0391-6, Seçkin yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 389 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 125
http://www.seckin.com.tr
4. Can, M.; Tırtıl, L.; Dokgöz, H. Birinci Basamak İçin Adli Tıp, ISBN: 978-605-5867-33-1, İstanbul Tabip Odası yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 300 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2010. 83
5. Bilgin, N.; Dokgöz, H.; Kar, H. İleri Asistan Eğitimi Başvuru Kitabı, ISBN: 9789756900345, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 93 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ULUTAŞ, P.; GİZİR, S.; DOKGÖZ, H., ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN AKADEMİSYENLİK MESLEĞİNİN TOPLUMSAL STATÜSÜ. EYFOR VI. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ, 2015-11-05, 2015-11-07, LEFKOŞA, Kıbrıs Rum Kesimi, 2015. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 330

5. KAR, H.; DOKGÖZ, H., FORCED ATTEMPT PROCURE OF WIFE BY THE HUSBAND AND MISTERS; NOT ONLY A PHYSICAL BUT ALSO PHYCHOGICAL TRAUMA. . 7th European Academy of Forensic Science Conference EAFS 2015, 2015-09-08, 2015-09-11, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2015. 100
http://www.eafs.org

4. KAR, H.; BİÇEN, E.; DOKGÖZ, H.; ÖZDEMİR, Ç., LEGAL NOTIFICATIONS OF SUSPECTED SEXUAL ABUSE CASE JUST WITH ELEVATED BETA-HCG LEVELS. 7th European Academy of Forensic Science Conference, EAFS 2015, 2015-09-08, 2015-09-11, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2015. 75
http://www.eafs.org

3. BİLGİN, N.; DOKGÖZ, H.; KAR, H.; KOÇYATAĞI, Ö.; KOÇAR, İ.; ALBAYRAK, B., SPOUSE SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN. International Sexual Violence Investigation (SVI) Symposium, 2015-05-01, 2015-05-03, ADANA, Türkiye, 2015. 75

2. METİN, A.; KOÇAR, İ.; KOÇYATAĞI, Ö.; ALBAYRAK, B.; BİLGİN, N.; DOKGÖZ, H., A CASE OF SERIAL SEXUAL ABUSE. International Sexual Violence Investigation (SVI) Symposium, 2015-05-01, 2015-05-03, ADANA, Türkiye, 2015. 40

1. METİN, A.; KOÇAR, İ.; KOÇYATAĞI, Ö.; ALBAYRAK, B.; BİLGİN, N.; DOKGÖZ, H., THE MOST SEVERE FORM OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: WOMEN'S MURDERS.. International Sexual Violence Investigation (SVI) Symposium, 2015-05-01, 2015-05-03, ADANA, Türkiye, 2015. 40

Uluslararası - Tam Metin - Davetli 0

1. Dokgöz, H., Nuclear and Radioactive Injuries in Terms of Forensic Sciences. International Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Dokgöz, H.; Kar, H., Forensic Document Examination by a Multispectral Mobile Forensic Imaging System. 68.th American Academy of Forensic Sciences, 2016-02-22, 2016-02-27, Wegas, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. KAR, H.; DOKGÖZ, H.; ÖZDEMİR, Ç., Colposcopic Evaluation of Sexual Assault Cases: Tecent Tchnological Developments. EAFS 2012 , 2012-08-20, 2012-08-24, THE HAGUE, Hollanda, 2012. 50

Uluslararası - Özet - Davetli 0

2. Dokgöz, H., Çocuk istismarı ve İhmali ve Bir Metafor Olarak Adli Tıp. Yakın Doğu Üniversitesi Prometeus Sempozyumu, 2017-04-29, 2017-04-29, lefkoşa, KKTC, 2017. 0

1. Dokgöz, H., Çocuk hakları ve Hakların Hayata Geçirilmesi. 2. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2016-11-11, 2016-11-13, Ankara, Türkiye, 2016. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 170

4. Biçer, Ü.; Dokgöz, H., Adli Tıpta Kalıplar ve Basmakalıplar. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 50

3. Kar, H.; Bilgin, N.; Dokgöz, H., Suriyeli Mülteciler ve Cinsel Şiddet: Olgu Serisi. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 50

2. KAR , H.; BİÇEN , E.; DOKGÖZ , H.; NURSEL, B.; ALBAYRAK , B., FACEBOOK TECAVÜZLERİ: SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA CİNSEL SALDIRI. 12. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, ISPARTA, Türkiye, 2015. 35

1. ALBAYRAK, B.; KOÇAR, İ.; DOKGÖZ, H.; BİLGİN, N.; KAR, H., BİR ENSEST OLGUSU NEDENİYLE ÇOCUKTA CİNSEL İSİTİSMARIN İRDELENMESİ: OLGU SUNUMU. 1.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 35

Ulusal - Özet - Poster 125

8. Koçyatağı, Ö.; Metin, A.; Bilgin, N.; Kar, H.; Dokgöz, H., Tren Kazasına Bağlı Travmaya Maruz Kalan Cesetlerde Kimliklendirme ve Rekonstriksiyon. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 12

7. Kar, H.; Koçar, İ.; Dokgöz, H.; Bilgin, N., Cinsel Saldırı Değerlendirmesinde Multispektral Mobil Adli Görüntüleme Sisteminin Kullanılması. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 18

6. Can, M.; Birincioğlu, İ.; Dokgöz, H., Lazer Epilasyon yanığı: Olgu Sunumu. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 25

5. ALBAYRAK , B.; GÜLEN, G.; İLKER, K.; DOKGÖZ, H.; BİLGİN, N.; KAR, H., ÇOCUKTA FİZİKSEL VE CİNSEL İSİTİSMARIN ÇOCUK EVLİLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: OLGU SUNUMU. 1.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 13

4. GÜLER , G.; ALBAYRAK , B.; KÜTÜK , M.; YILDIRIM , V.; TOROS , F.; DOKGÖZ, H., PEDİATRİK BİPOLAR BOZUKLUK VE TEKRARLAYAN CİNSEL İSTİSMAR: İKİ OLGU SUNUMU. 1.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 10

3. ÜNLÜTÜRK, Ö.; DOKGÖZ, H., BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALRINDA GEREKÇELİ BİLİMSEL RAPORLAMA. 2. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, 2015-10-08, 2015-10-11, İZMİR, Türkiye, 2015. 25

2. METİN , A.; KOÇYATAĞI , Ö.; ALBAYRAK , B.; KOÇAR, İ.; KAR , H.; DOKGÖZ , H., DEKAPİTASYONA VARAN ASI OLGUSU. 12. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2015-06-04, 2015-06-06, ISPARTA, Türkiye, 2015. 10

1. KOÇAR, İ.; METİN , A.; KOÇYATAĞI , Ö.; ALBAYRAK , B.; BİLGİN , N.; DOKGÖZ , H., OLAY YERİ İNCELEMESİNİN FARKLI PATERNDE YARALAMALI ÖLÜMLERDEKİ ÖNEMİ. 12. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2015-06-04, 2015-06-06, ISPARTA, Türkiye, 2015. 10

Ulusal - Özet - Davetli 0

5. Dokgöz, H., Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Yaralanmalar. Sürekli Eğitim Merkezi İtfaiye Eğitimi, 2016-12-14, 2016-12-21, Mersin, Türkiye, 2016. 0

4. Dokgöz, H., Çocuk istismarı ve ihmaline adli tıp yaklaşımı. Çocuk istismarı ve İhmali paneli Tarsus, 2016-12-07, 2016-12-07, Tarsus, Türkiye, 2016. 0

3. Dokgöz, H., Çocuk istismarı ve İhmali. Kurumlararası Bilgilendirme Semineri, 2016-12-05, 2016-12-06, Mersin, Türkiye, 2016. 0

2. Dokgöz, H., Yeni Bilirkişilik Tasarısının Getirdikleri. 3. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, 2016-10-07, 2016-10-09, Aydın, Türkiye, 2016. 0

1. Dokgöz, H., Yazar Editöre Karşı. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Ali Metin, ENGELLİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN DEPRESİF BELİRTİLER VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ , Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 14750
1. ADLI TIP BULTENI (THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE) , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2013-01-01 - Devam ediyor. 2000
2. ADLI TIP BULTENI , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2017-09-01 - 2017-12-31. 2000
3. ADLI TIP BULTENI , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2017-05-01 - 2017-08-31. 2000
4. ADLI TIP BULTENI , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2017-01-01 - 2017-04-30. 2000
5. THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2016-08-01 - 2016-12-31. 2000
6. THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2016-04-01 - 2016-08-01. 2000
7. THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2016-01-01 - 2016-04-01. 2000
8. THE INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF LAW AND FORENSIC SCIENCES , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 1, E-ISSN : 1, 2017-01-10 - Devam ediyor. 250
9. EC FORENSIC SCIENCE , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 1, E-ISSN : 1, 2016-01-01 - Devam ediyor. 250
10. JOURNAL OF APPLIED ETHICS AND BIOLAW , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 2501-529X, E-ISSN : 2501-529X, 2016-01-01 - Devam ediyor. 125
11. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI , DANISMA KURULU UYELIGI, E-ISSN : 1300-0292, 2008-07-24 - Devam ediyor. 125
Ulusal 105
1. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ADLİ TIP DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1304-5040, 2008-07-24 - Devam ediyor. 35
2. ADLİ BİLİMLER DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1303-6793, 2008-07-24 - Devam ediyor. 35
3. VAN TIP DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1300-2694, 2008-07-24 - Devam ediyor. 35
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. EC FORENSIC SCIENCE , [ 2015 : 1 ] . 4
2. THE INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF LAW AND FORENSIC SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 0
3. TüRKIYE KLINIKLERI TıP BILIMLERI DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ADLİ TIP DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 2 ] [ 2012 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2010 : 2 ] . 0
1. Adli Tıp Uzmanları Derneği , Üye No: 250, Türkiye, 1999-06-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ATT212 Postmortem Görüntüleme Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-2-2
Bahar ATT102 Otopsi I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-4-3
Bahar ATT104 Adli Tıp III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-4-3
Bahar ATT208 Otopsi III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-14-6
Bahar ATT210 Postmortem Örnek Alma II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-14-6
Güz ATT205 Otopsi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-28-9