Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Halil Çakır
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Fakültesi Binası, Kat: 2 Çiftlikköy Kampüsü, 33343 Yenişehir-Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14815
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-27 12:56:04
Düzenleme
:
2017-10-16 14:26:01
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE EŞİT AĞIRLIK SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ 2008
LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. DİSİPLİNLER ARASI ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ SİYASET TEORİSİNDEKİ ALTERNATİF YENİ TOPLUMSAL HAREKET AÇIKLAMALARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ Danışman: Dr. Yaşar ERJEM, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-02-03 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. çakır, H. Yabancı Kavramının Sığınmacı Sorunu Örneğinde Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine. ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 2017, 4, 187-197. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.755

2016
3. çakır, H. Haklı Savaş Kavramına Post-Modern Bir Yaklaşım Olarak M. Hardt Ve A. Negri’nin İmparatorluk Tezi. HUMANITAS ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 4, 31-45. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.277534

2. özcan, D.; çakır, H. Üniversite-Toplum, Devlet, Piyasa/Sermaye İlişkileri Bağlamında Üniversite Özerkliği . YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, 2016, 6(1), 31-40. 200 + 0
http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1692.pdf

2015
1. çakır, H.; şahin, B. Max Weber'de Doğu Algısı ve Türkiye Özelinde Tartışmalar. SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 18, 18-45. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sosars/article/view/5000149249/5000135667

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. ÇAKIR, H., #Yerimişgaletme Kampanyası Örneğinde Cinsiyet Ve Mekân İlişkisinin Biyopolitik Yeniden Üretimi. 1. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2015-04-09, 2015-04-11, Adana, Türkiye, 2015. 200
http://kadinkongre.cu.edu.tr/Tr/HaberDetay.Aspx?id=20538

1. ÇAKIR, H., Machiavelli Düşüncesinde Disiplinci İktidarın Görünümleri. III. ULUSLARARASI FELSEFE KONGRESİ, 2014-10-23, 2014-10-25, BURSA, Türkiye, 2014. 200
http://philosophy3.uludag.edu.tr/?page_id=58

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. ÇAKIR, H., SIĞINMACI SORUNUNU ANLAMAYA YÖNELİK SOSYOLOJİK BİR KAVRAM OLARAK YABANCI: ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.asoscongress.com/index.php

3. Çakır, H., MAX WEBER VE JÜRGEN HABERMAS’IN SİVİL TOPLUM GÖRÜŞLERİNİN YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-11, 2017-05-14, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://symposium-ifwt.org/

2. ARSLAN, D.; ARSLAN, G.; ÇAKIR, H., BODRUM’UN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ . 4. ULUSLARARASI HER YöNüYLE BODRUM SEMPOZYUMU, 2016-05-26, 2016-05-27, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://www.sosbilen.ege.edu.tr/theme/uploads/duyuru_klasoru/4.%20uluslararas%C4%B1%20her%20y%C3%B6n%C3%BCyle%20bodrum%20Sempozyumu.pdf

1. ARSLAN, D.; ÇAKIR, H.; ARSLAN, G., DÜNDEN BUGÜNE BODRUM’DA SİYASAL YAŞAM: YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE BODRUM’UN SİYASİ YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ . 4. ULUSLARARASI HER YöNüYLE BODRUM SEMPOZYUMU, 2016-05-26, 2016-05-27, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100
http://www.sosbilen.ege.edu.tr/theme/uploads/duyuru_klasoru/4.%20uluslararas%C4%B1%20her%20y%C3%B6n%C3%BCyle%20bodrum%20Sempozyumu.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ÇAKIR, H.; ŞAHİN, B., Pierre Bourdieu’nun Alan Kavramının Kimlik Hareketlerindeki Yeni Tezahürü Olarak Feminist İşgal Eylemleri. III.PIERRE BOURDIEU SEMPOZYUMU, 2016-04-14, 2016-04-15, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://www.pierrebourdieu.com/

Ulusal - Araştırmacı 100

2. CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE SİYASAL GÜNDEM: MERSİN ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2539, 14999 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

1. Disiplinler Arası Etkileşim Bağlamında Çağdaş Siyaset Teorisindeki Alternatif Yeni Toplumsal Hareket Açıklamalarının Sosyolojik Analizi, BAP, Proje No: BAP-SOBE SB (HÇ) 2014-2 YL, 2602 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50