Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Halil Çakır
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Fakültesi Binası, Kat: 2 Çiftlikköy Kampüsü, 33343 Yenişehir-Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14815 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-27 12:56:04 .
Düzenleme
:
2019-01-08 12:07:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE EŞİT AĞIRLIK SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ 2008
LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Mavi ve Beyaz Yakalı Emeklilerin Kuşaklar Sosyolojisi Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi: Mersin Örneği Danışman: Dr. Durmuş Ali ARSLAN, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. DİSİPLİNLER ARASI ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ SİYASET TEORİSİNDEKİ ALTERNATİF YENİ TOPLUMSAL HAREKET AÇIKLAMALARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ Danışman: Dr. Yaşar ERJEM, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-02-03 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. çakır, H. Yabancı Kavramının Sığınmacı Sorunu Örneğinde Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine. ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 2017, 4, 187-197. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.755

2016
3. çakır, H. Haklı Savaş Kavramına Post-Modern Bir Yaklaşım Olarak M. Hardt Ve A. Negri’nin İmparatorluk Tezi. HUMANITAS ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 4, 31-45. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.277534

2. özcan, D.; çakır, H. Üniversite-Toplum, Devlet, Piyasa/Sermaye İlişkileri Bağlamında Üniversite Özerkliği . YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, 2016, 6(1), 31-40. 200 + 0
http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1692.pdf

2015
1. çakır, H.; şahin, B. Max Weber'de Doğu Algısı ve Türkiye Özelinde Tartışmalar. SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 18, 18-45. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sosars/article/view/5000149249/5000135667

Uluslararası - Diğer 100
2018
1. Arslan, D.; Arslan, G.; çakır, H. Dünden Bugüne Bodrum'da Siyasal Hayat: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Bodrum'un Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi. TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ DERGİSİ, 2018, 1, 71-98. 100 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. çakır, H. Dünyada ve Türkiye'de Siyasetin Sosyolojik Temelleri, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 1040 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
2. çakır, H. İletişim Sosyolojisi Medya-İletişim-Toplum, ISBN: 978-605-2292-57-0, Paradigma akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 235 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 250
http://www.akademiparadigma.net/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1660

10. ARSLAN, D.; DOĞAN, F.; ARSLAN, G.; ÇAKIR, H., Siyasal Boyutlarıyla Geçmişten Geleceğe Mut: Genel Seçim Sonuçları Temelinde Mut’un Siyasi Yapısının Sosyolojik Tahlili. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 130
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/MERSİN-SEMMPOZYUMU-BİLDİRİ-TAM-METİNLERİ-KİTABI-ARALIK-2018-cilt-5.pdf

9. ARSLAN, D.; ÇAKIR, H., Türkiyede Kuşaklar Sosyolojisİnin İmkanları: Yaşlı Nüfus Sorunu Örneğinde Bir Değerlendirme. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

8. ARSLAN, D.; DOĞAN, F.; ARSLAN, G.; ÇAKIR, H., Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Mut’ un Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 130
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

7. ARSLAN, D.; ARSLAN, G.; ALBAYRAK, İ.; ÇAĞRICI, A.; ÇAKIR, H., Kırsal Kalkınmada Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Rolü Ve İşlevleri: Kahramanmaraş Örneği. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 100
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

6. ARSLAN, D.; ARSLAN, G.; ÇAĞRICI, A.; ALBAYRAK, İ.; ÇAKIR, H., Kırsal Kalkınma Sürecinde Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Yeri Ve Önemi: Mersin Örneği . I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU , 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 100
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

5. ÇAKIR, H., #Femspreading vs. #Manspreading: Dijital Çağda Siyasal İletişim Üzerine bir Vaka Çalışması. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2018-10-18, 2018-10-19, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://cida.mersin.edu.tr/

4. ARSLAN, D.; ARSLAN, G.; ÇAKIR, H., Geçmişten Günümüze Antalya'nın Demografik Yapısının Sosyolojik Tahlili. ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ, 2018-03-01, 2018-03-03, Antalya, Türkiye, 2018. 200
http://www.antalyakongresi.com/index.php

3. ÇAKIR, H., AN ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NEW SOCIAL MOVEMENTS AND CONTEMPORARY SOCIAL POLICY. II. International Academic Research Congress, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 200
http://congress.inescongress.com/2017/full-text-2017.pdf

2. ÇAKIR, H., #Yerimişgaletme Kampanyası Örneğinde Cinsiyet Ve Mekân İlişkisinin Biyopolitik Yeniden Üretimi. 1. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2015-04-09, 2015-04-11, Adana, Türkiye, 2015. 200
http://kadinkongre.cu.edu.tr/Tr/HaberDetay.Aspx?id=20538

1. ÇAKIR, H., Machiavelli Düşüncesinde Disiplinci İktidarın Görünümleri. III. ULUSLARARASI FELSEFE KONGRESİ, 2014-10-23, 2014-10-25, BURSA, Türkiye, 2014. 200
http://philosophy3.uludag.edu.tr/?page_id=58

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. ÇAKIR, H., SIĞINMACI SORUNUNU ANLAMAYA YÖNELİK SOSYOLOJİK BİR KAVRAM OLARAK YABANCI: ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.asoscongress.com/index.php

3. Çakır, H., MAX WEBER VE JÜRGEN HABERMAS’IN SİVİL TOPLUM GÖRÜŞLERİNİN YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-11, 2017-05-14, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://symposium-ifwt.org/

2. ARSLAN, D.; ÇAKIR, H.; ARSLAN, G., DÜNDEN BUGÜNE BODRUM’DA SİYASAL YAŞAM: YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE BODRUM’UN SİYASİ YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ . 4. ULUSLARARASI HER YöNüYLE BODRUM SEMPOZYUMU, 2016-05-26, 2016-05-27, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100
http://www.sosbilen.ege.edu.tr/theme/uploads/duyuru_klasoru/4.%20uluslararas%C4%B1%20her%20y%C3%B6n%C3%BCyle%20bodrum%20Sempozyumu.pdf

1. ARSLAN, D.; ARSLAN, G.; ÇAKIR, H., BODRUM’UN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ . 4. ULUSLARARASI HER YöNüYLE BODRUM SEMPOZYUMU, 2016-05-26, 2016-05-27, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://www.sosbilen.ege.edu.tr/theme/uploads/duyuru_klasoru/4.%20uluslararas%C4%B1%20her%20y%C3%B6n%C3%BCyle%20bodrum%20Sempozyumu.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ÇAKIR, H.; ŞAHİN, B., Pierre Bourdieu’nun Alan Kavramının Kimlik Hareketlerindeki Yeni Tezahürü Olarak Feminist İşgal Eylemleri. III.PIERRE BOURDIEU SEMPOZYUMU, 2016-04-14, 2016-04-15, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://www.pierrebourdieu.com/

Ulusal - Yürütücü 100

1. Mavi ve Beyaz Yakalı Emeklilerin Kuşaklar Sosyolojisi Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi: Mersin Örneği, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2802, 6327 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE SİYASAL GÜNDEM: MERSİN ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2539, 14999 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Disiplinler Arası Etkileşim Bağlamında Çağdaş Siyaset Teorisindeki Alternatif Yeni Toplumsal Hareket Açıklamalarının Sosyolojik Analizi, BAP, Proje No: BAP-SOBE SB (HÇ) 2014-2 YL, 2602 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

1. Sosyoloji Derneği , Üye No: 767, Türkiye, 2017-10-12-Devam ediyor.