Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Hakan Akdağ
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
:
+90--
Faks
:
+90--
Oluşturma
:
2016-10-12 09:38:47
Düzenleme
:
2017-11-22 12:59:14
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖGRETMEN VE ÖGRENCİ AÇISINDAN UYGULAMA DÖNÜTLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) Danışman: Dr. Refik TURAN, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İLKÖĞRETİM II. KADEME 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE, ÖĞRENCİLERİN, BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL GİRİŞ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Danışman: Dr. Durmuş YILMAZ, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2005.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2001-11-28 - 2005-08-22
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005-08-23 - 2009-02-09
DOÇ. DR. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016-10-13 - 2017-01-15
YRD. DOÇ. DR. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016-10-13 - 2016-10-13
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-01-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-01-18 - Devam ediyor
DOÇ. DR. DEKAN YARDIMCISI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-09-16 - 2015-10-17
DOÇ. DR. FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-09-02 - 2016-09-13
YRD. DOÇ. DR. FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-02-02 - 2014-09-02
YRD. DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-05-02 - 2016-10-05
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKANLIĞI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011-10-05 - 2014-09-15
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2013
1. Akdağ, H. Finansal Okuryazarlık Sosyal Bilgilerde Nasıl Ele Alınıyor?. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2013, 5, 401-406. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2011
1. Akdağ, H.; Kaymakcı, S. Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitiminin Gelişimine Kronolojik Bir Yaklaşım. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2011, 6, 854-863. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 200
2012
2. Pınar, A.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İklim, Rüzgâr, Sıcaklık, Yağış, Erozyon, Ekoloji ve Harita Kavramlarını Anlama Düzeyi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2012, 11, 530-542. 100 + 0
2009
1. Akdağ, H.; çoklar, A. lköretim 6. ve 7. Snf Örencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerini Hazrlarken Yararlandklar Kaynaklar, Internet’in Yeri Ve Kar)la)tklar Güçlükler. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 1-16. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 390
2014
2. Akdağ, H.; Oğuz, R.; Tatar, O.; Subaşı, Y. Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Güncel Olaylar Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ,, 2014, 2, 46-65. 190 + 0
2013
1. Akdağ, H.; Kaymakcı, S. Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 12, 164-177. 200 + 0
http://jss.gantep.edu.tr

Ulusal - Diğer 800
2016
8. Topkaya, Y.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 7, 767-786. 100 + 0
2013
7. Akdağ, H.; subaşı, Y. Bana Bırakılan Miras. ARAŞTIRMA TEMELLİ ETKİNLİK DERGİSİ, 2013, 3, 50-58. 100 + 0
2012
6. Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 7, 208-229. 100 + 0
2009
5. Turan, R.; Akdağ, H. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Açısından Uygulama Dönütleri (Konya İli Örneği). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 28, 273-292. 100 + 0
4. Akdağ, H. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 21, 1-14. 100 + 0
2008
3. Akdağ, H. İlköğretim II. Kademe 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin, Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2008, 25, 53-68. 100 + 0
2007
2. Sarı, .; Akdağ, H. Sözlü Tarih Etkinliklerinin Kazandırdığı Beceriler. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 23, 79-98. 100 + 0
2004
1. Akdağ, H.; çoklar, A. Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Yeri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 16-17-18, 93-109. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 7950
1. Turan, R.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III, ISBN: 978-605-241-007-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 413 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Kitap Çevirme 7950
1. Akdağ, H. Eğitim Araştırmaları, .Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar, ISBN: 9786054757312, Eğiten Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 645 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 2000
2. Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarının Sırları (Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları İçin), ISBN: 9786054757312, Eğiten Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 230 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 1200
3. Akdağ, H. Günümüzde Eğitim –John Dewey, ISBN: 9786053641100, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 4500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 22937
1. Bay, E.; Demir, S.; Akdağ, H.; Soğukömeroğulları, M. Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi, Türksav Türk Dünyası 25 Yıllığı, Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, ISBN: 9786053422822, Akçağ Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 2063
2. Akdağ, H. Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, ISBN: 976053183785, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 457 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 4750
3. Akdağ, H. Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 9786053182689, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 5000
4. Akdağ, H.; Sarı, . Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 9786053642220, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2250
5. Akdağ, H.; Taşkaya, S. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 9786053642220, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2250
6. Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, ISBN: 9786055885731, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 4500
7. Meydan, A.; Akdağ, H. Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 9786055885144, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 550 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2000
8. Akdağ, H.; Taşkaya, S. Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: 9786053185468, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 552 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
Uluslararası - Özet - Sözlü 1395

14. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliği Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim ve Bilimde Araştırmalar Konferansı 2016 , 2016-05-19, 2016-05-22, Bodrum, Türkiye, 2016. 100

13. AKDAĞ, H., Kamplarda Kalan Suriyeli Misafirlere Verilen Eğitim ve Suriyeli Misafirlerin Buna Yönelik Görüşleri (Nizip Örneği). II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip, Türkiye, 2016. 100

12. AKDAĞ, H.; KOCA, M., Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının Özel Alan Yeterliği Açısından Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli, Türkiye, 2016. 100

11. AKDAĞ, H., Bilgiler Öğretmenlerinin İnsan Hakları ve Demokrasi Olgusuna Yönelik Görüşleri. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli , Türkiye, 2016. 100

10. AKDAĞ, H.; Kaymakcı, S., Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Finansal Okuryazarlığın Yeri. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2015-04-23, 2015-04-26, Bolu, Türkiye, 2015. 100

9. Akman, Ö.; AKDAĞ, H., 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersinde geçen Devrim ve Kemalizm Kavramlarının İnteraktif Ortamda Kullanımı: Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Konferansı, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 100

8. AKDAĞ, H., Öğretmen Görüşlerine Göre Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Öğretimi. Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Konferansı, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya , Türkiye, 2015. 100

7. AKMAN, Ö.; AKDAĞ, H., Fatih Projesi ile ilgili olarak Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tekno-Pedagojik Yeterlilikleri. Uluslararası Eğitim ve Bilimde Araştırmalar Konferansı 2016 , 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya , Türkiye, 2015. 100

6. AKDAĞ, H.; Oğuz, R.; Tatar, O.; Subaşı, Y., Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Güncel Olaylar Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013-04-26, 2013-04-28, Aksaray, Türkiye, 2013. 95

5. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yerellik konusundaki Algıları. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013-04-26, 2013-04-28, Aksaray, Türkiye, 2013. 100

4. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin E-Okul Sistemi Hakkındaki Görüşleri. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013-04-26, 2013-04-28, Aksaray, Türkiye, 2013. 100

3. AKDAĞ, H.; Kaymakcı, S., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Terör Kavramına Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul , Türkiye, 2012. 100

2. AKDAĞ, H.; TANGÜLÜ, Z., İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabının Değerler Eğitimi Bağlamında Terör Kavramı Açısından Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul , Türkiye, 2012. 100

1. TANGÜLÜ, Z.; AKDAĞ, H., Tek Parti Döneminde Ortak Vatandaş Yetiştirme Çabaları, İlkokul Programlarında Vatandaşlık Eğitimi. I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul , Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul , Türkiye, 2009. 50

2. AKDAĞ, H.; Kaymakcı, S., Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul , Türkiye, 2009. 50

1. AKDAĞ, H., İlköğretim II. Kademe 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin, Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi . 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Muğla, Türkiye, 2006. 50

Ulusal 0
1. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR II , EDİTÖR, E-ISSN : 978-605-364-125-4, 2011-09-11 - Devam ediyor. 0
2. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR I , EDİTÖR, E-ISSN : 9786055885731, 2009-03-15 - Devam ediyor. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF420 Değerler Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF108 Genel Coğrafya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF108 Genel Coğrafya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF221 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF105 Uygarlık Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF221 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF105 Uygarlık Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3