Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Hakan Akdağ
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2016-10-12 09:38:47 .
Düzenleme
:
2018-06-06 10:12:21 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖGRETMEN VE ÖGRENCİ AÇISINDAN UYGULAMA DÖNÜTLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) Danışman: Dr. Refik TURAN, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İLKÖĞRETİM II. KADEME 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE, ÖĞRENCİLERİN, BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL GİRİŞ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Danışman: Dr. Durmuş YILMAZ, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2005.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2001-11-28 - 2005-08-22
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005-08-23 - 2009-02-09
DOÇ. DR. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016-10-13 - 2017-01-15
YRD. DOÇ. DR. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016-10-13 - 2016-10-13
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-01-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-01-18 - Devam ediyor
DOÇ. DR. DEKAN YARDIMCISI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-09-16 - 2015-10-17
DOÇ. DR. FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-09-02 - 2016-09-13
YRD. DOÇ. DR. FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-02-02 - 2014-09-02
YRD. DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-05-02 - 2016-10-05
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKANLIĞI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011-10-05 - 2014-09-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2013
1. Akdağ, H. Finansal Okuryazarlık Sosyal Bilgilerde Nasıl Ele Alınıyor?. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2013, 5, 401-406. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2011
1. Akdağ, H.; Kaymakcı, S. Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitiminin Gelişimine Kronolojik Bir Yaklaşım. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2011, 6, 854-863. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 200
2012
2. Pınar, A.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İklim, Rüzgâr, Sıcaklık, Yağış, Erozyon, Ekoloji ve Harita Kavramlarını Anlama Düzeyi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2012, 11, 530-542. 100 + 0
2009
1. Akdağ, H.; çoklar, A. lköretim 6. ve 7. Snf Örencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerini Hazrlarken Yararlandklar Kaynaklar, Internet’in Yeri Ve Kar)la)tklar Güçlükler. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 1-16. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 390
2014
2. Akdağ, H.; Oğuz, R.; Tatar, O.; Subaşı, Y. Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Güncel Olaylar Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ,, 2014, 2, 46-65. 190 + 0
2013
1. Akdağ, H.; Kaymakcı, S. Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 12, 164-177. 200 + 0
http://jss.gantep.edu.tr

Ulusal - Diğer 800
2016
8. Topkaya, Y.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 7, 767-786. 100 + 0
2013
7. Akdağ, H.; subaşı, Y. Bana Bırakılan Miras. ARAŞTIRMA TEMELLİ ETKİNLİK DERGİSİ, 2013, 3, 50-58. 100 + 0
2012
6. Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 7, 208-229. 100 + 0
2009
5. Turan, R.; Akdağ, H. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Açısından Uygulama Dönütleri (Konya İli Örneği). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 28, 273-292. 100 + 0
4. Akdağ, H. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 21, 1-14. 100 + 0
2008
3. Akdağ, H. İlköğretim II. Kademe 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin, Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2008, 25, 53-68. 100 + 0
2007
2. Sarı, .; Akdağ, H. Sözlü Tarih Etkinliklerinin Kazandırdığı Beceriler. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 23, 79-98. 100 + 0
2004
1. Akdağ, H.; çoklar, A. Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Yeri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 16-17-18, 93-109. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 8283
1. Yılar, M.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Ögretiminde Yeni Yaklasımlar III, ISBN: 978-605-241-007-3, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 40 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 8283
1. Turan, R.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Ögretiminde Yeni Yaklasımlar III, ISBN: 978-605-241-007-3, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 396 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
2. Polat, .; Aydın, .; Akdağ, H. III. Uluslararası Türk Kültür Cografyasında Egitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, ISBN: 978-605-82174-0-9, TEBAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 229 Sayfa, Türkçe, Üsküp, Makedonya, 2017. 83
Uluslararası - Kitap Çevirme 8283
1. Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarının Sırları (Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları İçin), ISBN: 9786054757312, Eğiten Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 230 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 1200
2. Akdağ, H. Günümüzde Eğitim –John Dewey, ISBN: 9786053641100, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 4500
3. Akdağ, H. Eğitim Araştırmaları, .Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar, ISBN: 9786054757312, Eğiten Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 645 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 2000
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 22937
1. Akdağ, H. Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 9786053182689, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 5000
2. Akdağ, H.; Sarı, . Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 9786053642220, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2250
3. Akdağ, H. Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, ISBN: 976053183785, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 457 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 4750
4. Meydan, A.; Akdağ, H. Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 9786055885144, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 550 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2000
5. Bay, E.; Demir, S.; Akdağ, H.; Soğukömeroğulları, M. Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi, Türksav Türk Dünyası 25 Yıllığı, Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, ISBN: 9786053422822, Akçağ Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 2063
6. Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, ISBN: 9786055885731, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 4500
7. Akdağ, H.; Taşkaya, S. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 9786053642220, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2250
8. Akdağ, H.; Taşkaya, S. Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: 9786053185468, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 552 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
Uluslararası - Özet - Sözlü 2495

25. AKDAĞ, H.; PAN, V., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAVRAMLAR ÜZERİNE GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR. II. ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.inescongress.com

24. KAYMAKÇI, S.; AKDAĞ, H., 2005 VE 2017 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TARİH KONULARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI . I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
http://www.issas.net/

23. AKDAĞ, H.; KAHLEOĞULLARI, Y., TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER . I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
http://www.issas.net/

22. KAHLEOĞULLARI, Y.; AKDAĞ, H., 1926 İLK MEKTEP PROGRAMI İLE 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ . I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu , 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
http://www.issas.net/

21. AKDAĞ, H., HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ SOSYAL BİLGİLER DERSİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . III.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL , 2017-06-27, 2017-06-30, Üsküp, Makedonya, 2017. 100
http://turkcess.net/2017-turkcess-ozet-bildiriler/

20. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER İLE HALKLA İLİŞKİLER OLGUSUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . III.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL , 2017-06-27, 2017-06-30, Üsküp, Makedonya, 2017. 100
http://turkcess.net/2017-turkcess-ozet-bildiriler/

19. KAYMAKÇI, S.; AKDAĞ, H., Temel Eğitimde Sosyal Bilgiler Dersinin Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu II (ASOS 2017), 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 100
https://asoscongress.com/2017alanya/

18. AKDAĞ, H., 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Programlarının Mukayeseli Incelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES 2017) , 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100
http://www.usbes6@anadolu.edu.tr

17. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI AÇISINDAN GEZİ-GÖZLEM YÖNTEMİNE BİR ÖRNEK: NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES 2017), 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100
http://www.usbes6@anadolu.edu.tr

16. AKDAĞ, H., ÜNİVERSİTELERDE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA VERİLEN DERSLER ÜZERİNE BİR İNCELEME . ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100
https://www.dropbox.com/s/pcxjv5hs5hgcwob/icoess%20%C3%B6zet%20kitab%C4%B1.pdf?dl=0

15. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMINDAKİ ALAN BİLGİSİ DERSLERİNİN UZMAN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017 , 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.icoess.com/p://

14. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliği Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim ve Bilimde Araştırmalar Konferansı 2016 , 2016-05-19, 2016-05-22, Bodrum, Türkiye, 2016. 100

13. AKDAĞ, H., Kamplarda Kalan Suriyeli Misafirlere Verilen Eğitim ve Suriyeli Misafirlerin Buna Yönelik Görüşleri (Nizip Örneği). II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip, Türkiye, 2016. 100

12. AKDAĞ, H., Bilgiler Öğretmenlerinin İnsan Hakları ve Demokrasi Olgusuna Yönelik Görüşleri. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli , Türkiye, 2016. 100

11. AKDAĞ, H.; KOCA, M., Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının Özel Alan Yeterliği Açısından Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli, Türkiye, 2016. 100

10. AKDAĞ, H., Öğretmen Görüşlerine Göre Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Öğretimi. Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Konferansı, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya , Türkiye, 2015. 100

9. AKDAĞ, H.; Kaymakcı, S., Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Finansal Okuryazarlığın Yeri. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2015-04-23, 2015-04-26, Bolu, Türkiye, 2015. 100

8. AKMAN, Ö.; AKDAĞ, H., Fatih Projesi ile ilgili olarak Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tekno-Pedagojik Yeterlilikleri. Uluslararası Eğitim ve Bilimde Araştırmalar Konferansı 2016 , 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya , Türkiye, 2015. 100

7. Akman, Ö.; AKDAĞ, H., 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersinde geçen Devrim ve Kemalizm Kavramlarının İnteraktif Ortamda Kullanımı: Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Konferansı, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 100

6. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin E-Okul Sistemi Hakkındaki Görüşleri. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013-04-26, 2013-04-28, Aksaray, Türkiye, 2013. 100

5. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yerellik konusundaki Algıları. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013-04-26, 2013-04-28, Aksaray, Türkiye, 2013. 100

4. AKDAĞ, H.; Oğuz, R.; Tatar, O.; Subaşı, Y., Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Güncel Olaylar Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013-04-26, 2013-04-28, Aksaray, Türkiye, 2013. 95

3. AKDAĞ, H.; TANGÜLÜ, Z., İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabının Değerler Eğitimi Bağlamında Terör Kavramı Açısından Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul , Türkiye, 2012. 100

2. TANGÜLÜ, Z.; AKDAĞ, H., Tek Parti Döneminde Ortak Vatandaş Yetiştirme Çabaları, İlkokul Programlarında Vatandaşlık Eğitimi. I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul , Türkiye, 2012. 100

1. AKDAĞ, H.; Kaymakcı, S., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Terör Kavramına Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul , Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. AKDAĞ, H.; Kaymakcı, S., Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul , Türkiye, 2009. 50

2. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul , Türkiye, 2009. 50

1. AKDAĞ, H., İlköğretim II. Kademe 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin, Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi . 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Muğla, Türkiye, 2006. 50

Ulusal 0
1. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR II , EDİTÖR, E-ISSN : 978-605-364-125-4, 2011-09-11 - Devam ediyor. 0
2. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR I , EDİTÖR, E-ISSN : 9786055885731, 2009-03-15 - Devam ediyor. 0
1. Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği , Üye No: 1, Türkiye, 2017-12-27-Devam ediyor.
2. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği , Üye No: 50, Türkiye, 2016-06-15-Devam ediyor.
3. 3. Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği , Üye No: 60, Türkiye, 2016-01-13-Devam ediyor.
4. Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği , Üye No: 39, Türkiye, 2013-04-26-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF108 Genel Coğrafya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEP106 Türk Tarihi ve Kültürü Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEP106 Türk Tarihi ve Kültürü Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SOB 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim... 4-0-4
Bahar SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim... 4-0-4
Bahar SBE-502 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgil Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yü... 3-0-3
Bahar AİL 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar AİL102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Bahar AİL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Bahar AİL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar AİL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF221 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SEP103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF221 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SEP103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF105 Uygarlık Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2-0-2
Güz AİL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz AİL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz AİL 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz AİL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz AİL101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Ta Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılaptar Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF108 Genel Coğrafya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF420 Değerler Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF108 Genel Coğrafya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF221 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF221 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF105 Uygarlık Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF105 Uygarlık Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF106 Türk Tarihi ve Uygarlığı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3