Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Hacer - Çetin
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-535-4978377
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14214
Faks
:
+90-324-3610571
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-28 13:11:47
Düzenleme
:
2018-02-23 16:15:51
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ 1985
LİSANS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS HALK SAĞLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK HEMŞİRELİK (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2013
Doktora Tezi

1. Yetiştirme Yurtlarındaki Adölesanların Benlik Saygıları ve Psikolojik Belirtileri Danışman: Dr. Hicran - Çavuşoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliğ Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2004.

Theses_001.PDF

Yüksek Lisans Tezi

1. Hacettepe Üniversitesi Neonatoloji Ünitesinde Prematüre Doğumlarda Etkili Anneye Ait Bazı Faktörlerin Araştırılması Danışman: Dr. Aysel - Işık, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

2. Çocuklarında Enfeksiyon Hastalığı Belirtileri Görülen Ebeveynlerin Bir Sağlık Kuruluşuna Başvurmalarını Etkileyen Etmenler Danışman: Dr. Günsel - Başer, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1995.

Theses_002.PDF

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DOÇ.DR. MERSİNÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK Y.O./HEMŞİRELİK/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.D 2005-01-17 - 2014-03-14
DOÇ.DR. MERSİNÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK Y.O./HEMŞİRELİK/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.D 2014-03-14 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-11-23 - 2016-11-23
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-11-23 - 2016-11-23
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3050
2012
4. çetin, H.; Günay, N.; Dalak, H. Traditional Practices to Women During Pregnancy, Birth and After Birth and Reasons. HEALTHMED, 2012, 6, 2395-2406. 1000 + 0
http://www.healthmedjournal.com/vol06-no1. pdf

3. Efe, E.; Inal, S.; Balyılmaz, H.; çetin, H.; Turan, T.; Altun, E.; çalışır, H.; Arıkan, D. Nurses’ and paediatricians’ knowledge about infant sleeping positions and the risk of sudden infant death syndrome in Turkey. HEALTHMED, 2012, 6, 140-147. 450 + 10
http://www.healthmedjournal.com/vol06-no1. pdf

Publications_002.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
2011
2. çetin, H. Reflections of Traces of the Past (Problems in Adulthood of Childhood Scars). ACTA PAEDİATRİCA, 2011, 100, 115-115. 1000 + 0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.2011.100.issue-s463/issuetoc

2009
1. Tanriverdi, 6.; Okanlı, A.; çetin, H.; özyazıcıoğlu , .; Sezgin, H.; Kararman, H.; Korkut, M. Yaşlı Populasyonunda Ağrı. TÜRK GERİATRİ DERGİSİ , 2009, 12, 190-197. 600 + 30
http://geriatri.dergisi.org/index.php3

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 06
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 470
2013
3. Tanrıverdi, G.; özışık, .; Okanlı , .; çetin, H.; özyazıcıoğlu, . Ways of Coping With Pain in The Elderly: Turkey Sample. INTERNATİONAL JOURNAL OF CARİNG SCİENCES, 2013, 6, 522-530. 120 + 0
2009
2. Tanrıverdi, , G.; Sivrikaya, S.; Cetin, H. Türkiye’de hemşirelik lisans programlarında kültürlerarası hemşirelik. İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 6, 203-214. 200 + 0
http://www.insanbilimleri.com/en

2007
1. Efe, E.; altun, E.; çetin, H.; Işler, A. Türkiye’de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Çocuk Hekimi ve Hemşirelerinin Yenidoğanlarda Ağrı Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları. AĞRI, 2007, 19, 16-24. 150 + 10
Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2010
2. çetin, H. Korunmaya Muhtaç Çocukların Bakımına Yönelik Etkin ve Sistematik Bir Yaklaşım Modeli. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2010, 3, 1-8. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinsbd/issue/view/5000014456

2009
1. çetin, H.; çavuşoğlu, H. Yetiştirme Yurdunda ve Aileleri ile Yaşayan Adölesanların Benlik Saygıları ve Psikolojik Belirtilerinin Karşılaştırılması. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK DERGİSİ, 2009, 2, 137-144. 200 + 0
http://www.deuhyoedergi.org/index.php/DEUHYOED/index

Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 200
2008
2. çetin, H. Korunmaya Muhtaç Çocukların Bakımı Nasıl Olmalıdır. FIRAT SAGLIK HİZMETLERİ DERGİSİ, 2008, 3, 141-156. 100 + 0
http://web.firat.edu.tr/shmyo/edergi/ciltucsayidokuz/cetin9.pdf

2006
1. çetin, H. Koruma Altındaki Çocukların Kayıt ve İzlemi (Hemşirelerin ve Diğer Profesyonellerin Görevleri). FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ, 2006, 1, 100-111. 100 + 0
http://web.firat.edu.tr/shmyo/edergi/ciltbirsayiuc/icindekiler3.htm

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3333
1. çetin, H. Beyşehir Doğa Eğitimi, Bilim ve Doğa ile Başbaşa 12 Gün, ISBN: 978-605-5985-91-2, Maya Akademi yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 270 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 250
2. çetin, H.; Geçkil, E.; özyazıcıoğlu, N. Pediatri Hemşireliği Yeni Akıl Notları, ISBN: 978-975-277-688-3, Güneş Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 83
http://www.guneskitabevi.com/
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 3333
1. çetin, H. Hemşirelik Öyküleri, ISBN: 978-605-191-034-5, Alter Yayıncılık Büro, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 1500
2. çetin, H. Hemşirelik Öyküleri, ISBN: 978-605-191-034-5, Alter Yayıncılık Büro, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 3 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2017. 1000
3. çetin, H. Hemşirelik Öyküleri, ISBN: 978-605-191-034-5, Alter Yayıncılık Büro, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. ÇETİN, H., Tarih Doğa Hareket ve sağlık turizmi. FUTOURISM, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/tr

3. Çetin, H., Çocuk- Yaşlı (Yetişkin) İşbirliği için Turizm. Futourism Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/tr

2. çetin, H., Çocuklar Gerçek oyun Alanlarını unutmak istemiyorlar. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi., 2015-05-07, 2015-05-08, Erzurum, Türkiye, 2015. 200
http://oyunveoyuncak.atauni.edu.tr

1. Çetin, H., Çocukların İlk Oyuncakları . Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi., 2015-05-07, 2015-05-08, Erzurum, Türkiye, 2015. 200
http://oyunveoyuncak.atauni.edu.tr

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. ÇETİN, H., Çoçuklarda Davranış geliştirme: Rol modeli. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi’, 2017-11-29, 2017-12-02, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.pediatrihemsireligi2017.com/

Uluslararası - Tam Metin - Davetli 0

1. Çetin, H., Çocuklarda Ek Besinlere Geçerken Kültürel Uygulamalar. Uluslararası Gülnar 100 Yaşında Sempozyumu, 2016-08-25, 2016-08-30, Gülnar /Mersin, Türkiye, 2016. 0
http://gulnaryuzuncuyil.org

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. Güzel, Ö.; Çetin, H., Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı ve Güvenliği. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017-11-29, 2017-12-02, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://pediatrihemsireligi2017.com/eng/

4. Çetin, H., BOŞANMADA ÇOCUKLARIN BAŞARISI VE GELİŞİMİNE NELER OLUYOR?. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi , 2016-05-26, 2016-05-29, Adana, Türkiye, 2016. 100
http://daahk.org/dahk/

3. Çetin, H., Pediatrik araştırmalarda Yaşanan Etik Sorunlar; . 5. Ulusal 2. Uluslarası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2015-11-15, 2015-11-18, Ankara, Türkiye, 2015. 100
http://www.impnc2015.org/

2. Demir, Z.; Çetin, H., Çocuklarla Çalışan Hemşire ve Hekimlerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunun Değerlendirilmesi.. 5. Ulusal 2. Uluslarası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2015-11-15, 2015-11-18, Ankara, Türkiye, 2015. 100
http://www.impnc2015.org/

1. bal, E.; Çetin, H., Spor Yapmanın Ergenlerin Benlik Saygısı ve Öz Yeterliliklerine Etkisi. 5. Ulusal 2. Uluslarası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi , 2015-11-15, 2015-11-18, Ankara, Türkiye, 2015. 100
http://www.impnc2015.org/

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. ÇETİN, H., 0. 4.Ulusal ve 1. Uluslararası Onkoloji Hemşireliği Konsensüs toplantısı, 2017-02-06, 2017-02-07, İstanbul, Türkiye, 2017. 50
http://www.konsensus2017.com

1. Çetin, H., Korunmaya Muhtaçlıktan Örnek Kişiliklere. (Uluslararası) Sosyal Pediatri Sempozyumu & ISSOP Eğitim Kursu, Özel Bakım Gereksinimi Olan Çocukların; Hakları, izlemi ve Bakım, 2015-05-14, 2015-05-16, Ankara, Türkiye, 2015. 50
http://issoptraining2015.org/

Uluslararası - Özet - Davetli 0

2. Çetin, H., Aşılamada Soğuk Zincirin Korunması . 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017-11-29, 2017-12-02, Antalya, Türkiye, 2017. 0
http://pediatrihemsireligi2017.com

1. Çetin, H., Çocukluk Çağı Periyodik Sağlık Muayeneleri . 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi , 2016-05-26, 2016-05-29, Adana, Türkiye, 2016. 0
http://daahk.org/dahk

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ÇETİN, H.; Külcü, D., Okul Çocuklarında Akran Zorbalığı Nedenleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 100
http://www.pdrkongre2015.mersin.edu.tr/

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. ÇETİN, H., Çocuklarda sorumluluk duygusu gelişimi için hayvan sevgisi . 38. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri Hemşireliği Günleri, 2016-04-03, 2016-04-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 50
http://www.pediatrigunleri2016.org

Ulusal - Özet - Poster 100

4. ÇETİN, H., pediatri hemşireliği sempozyumu anne sütü. XVI Çukurova Pediatri Günleri , 2017-02-23, 2017-02-24, Adana, Türkiye, 2017. 25
http://www.adanatabip.org.tr/xvi-cukurova-pediatri-gunleri

3. ÇETİN, H., I. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Çalıstayda MEÜ. Sağlık Y.O. Hemşirelik Böl. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Anabilim dalı Temsilcisi olarak Kurumu temsil etmek. I. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Çalıstayı, 2016-04-14, 2016-04-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 25
http://events.ku.edu.tr/detail.php?i=13108

2. Çetin, H., Çocuklarla oynayın zinde kalın. 38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, 2016-04-03, 2016-04-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 25
http://www.pediatrigunleri2016.org/

1. Çetin, H., Çocuklarda sorumluluk duygusu gelişimi için hayvan sevgisi. 38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, 2016-04-03, 2016-04-06, istanbul, Türkiye, 2016. 25
http://www.pediatrigunleri2016.org/

Ulusal - Araştırmacı 100

2. TÜBİTAK 4007 Mersin Bilim Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: 4007, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
http://www.tubitak.gov.tr

1. TÜBİTAK 4007 Mersin Bilim Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: 4007, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
http://www.tubitak.gov.tr

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Özlem - Güzel, ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_008.pdf

6. Süreyya Altınova Çelik, Orak Hücreli Anemisi Olan Çocuklarda Benlik Saygısının Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Zuhal - Demir, Çocuklarla Çalışan Hemşire ve Hekimlerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunun Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

4. Didem Polat Külcü, Çocuklarda Akran Zorbalığı ve Benlik Saygısının İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

3. Emel Yürük Bal, Spor Yapmanın Ergenlerin Benlik Saygısı ve Öz Yeterliliklerine Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

2. Yasemin Yıldız Şahin, Çocuklarda Görülen Ev Kazalarında Ailelerin Yaptığı Uygulamalar ve Alınan Güvenlik Önlemleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

1. Meryem Zararsız tekatlı, Epilepside Güvenliğin Sağlanmasına İlişkin Çocuğa ve Ebeveynlere Verilen Eğitimin Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 55
1. JOURNAL OF SCHOOL OF HEALTH , [ 2010 : 3 ] [ 2011 : 3 ] . 30
2. MIDWIFERY , [ 2016 : 1 ] . 5
3. MIDWIFERY , [ 2018 : 2 ] . 10
4. MIDWIFERY , [ 2017 : 1 ] . 5
5. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE (S-EM) , [ 2016 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] [ 0 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 3
Uluslararası
1. TÜBİTAK 4007 Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, SERGİLER, Mersin CNR Expo Fuar Alanı., Yenişehir Mersin / Türkiye, Çetin Hacer., Aysu(ŞE) Aksu., Muradiye Özen , 2016-09-29-2016-09-30, 09:00- 17:00, Mersin, Türkiye
2. TÜBİTAK 4007 Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, SERGİLER, Mersin CNR Expo Fuar Alanı, Hacer Çetin, Esra Çakmakçı, Elifcan Koşar, 2016-09-29-2016-09-30, 09:00- 17:00, Mersin, Türkiye
3. TÜBİTAK 4007 Uluslararası Mersin Bilim Şenliği , SERGİLER, Mersin CNR Expo Fuar Alanı, Hacer Çetin. Ayşe Başkonuş, Havva Melike Ölke, 2016-09-29-2016-09-30, 09:00- 17:00, Me3rsin, Türkiye
Ulusal 25
1. Poster çalışması İkinciliği Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı , 2007-04-14, İstanbul, Türkiye. 25
1. Türk Hemşireler dernegi , Üye No: 10/26.03.2010, Türkiye, 2010-03-26-Devam ediyor.
2. Çocuk Hemşireliği Derneği , Üye No: 182, Türkiye, 2005-07-23-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 336 Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 521 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 431 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Güz HEM 227 Kültürlerarası Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 336 Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 521 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 526 Geriatri Hemşireliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EB303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz HEM 227 Kültürlerarası Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 431 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-4
Güz HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-4
Bahar HEM 336 Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 521 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar OSD İnsan Yaşamında Sağlıklı Geliş Rektörlük 2-0-2
Güz HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 431 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-4
Güz HEM 227 Kültürlerarası Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz OSD İnsan Yaşamında Sağlıklı Geliş Rektörlük 2-0-2
Güz OSD İnsan Yaşamında Sağlıklı Geliş Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM226 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Bahar HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-16-10
Bahar HEM322 Hemşirelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 521 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM 227 Kültürlerarası Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz EB303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz HEM431 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM 527 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-16-10
Bahar HEM226 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Bahar HEM322 Hemşirelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 521 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM431 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM 227 Kültürlerarası Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM322 Hemşirelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM226 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Bahar HEM 521 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz HEM431 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM 227 Kültürlerarası Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz EB303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM322 Hemşirelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM 521 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz EB303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM432 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz EB303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6