Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Halil Erdem Çocuk
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2022 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-28 09:46:35 .
Düzenleme
:
2017-06-14 10:53:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRKÇE EĞİTİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS TÜRKÇE EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA TÜRKÇE EĞİTİMİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2017
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM) MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
Doktora Tezi

1. Türkçe Öğretmen Adaylarının Dijital Ortam Odaklı Okuryazarlık Düzeylerinin ve Türkçe Öğretimi Özyeterlik Algılarının Geliştirilmesinde Dijital Öykü Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Danışman: Dr. Tuğba YELKEN, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

2. Eğitim Bilimleri Alanındaki Makalelerin Giriş Bölümlerinin Bilimsel Söylem Yapısı Bağlamında İncelenmesi Danışman: Dr. Bülent ARI, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye, 2017.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitapları bağlamında sıfat öğretiminde aşamalılık sorunu Danışman: Dr. Faik KANATLI, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 850
2015
1. Yanpar yelken, T.; çocuk, H.; Yavuz konokman, G.; Pan, V. The Effect of Digital Story Preparation on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Self-confidence. ANTHROPOLOGİST, 2015, 22, 185-195. 850 + 0
http://http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-22-0-000-15-Web/Anth-22-2-000-15-Abst-PDF/T-ANTH-SV-22-2-185-15-1549-Tugba-Yanpar-Y/T-ANTH-SV-22-2-185-15-1549-Tugba-Yanpar-Y-Tx[5].pdf

Publications_005.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2016
1. çocuk, H.; Yanpar yelken, T.; özer, . Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Kaygıları ve Yazma Eğilimleri Arasındaki İlişki. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2016, 63, 335-352. 200 + 0
http://http://ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/oozer63.pdf

Publications_006.pdf

Uluslararası - Diğer 195
2013
2. çocuk, H.; Yelken, T.; Emsal aslantürk, .; Güclü, M. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI DİL ALANI İLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 305-320. 95 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1740

Publications_002.pdf

1. çocuk, H. ÇOCUK YAZININDA 'BİLGİLENDİRİCİ METİN' OLARAK 'KÖŞE YAZISI'. ADİYAMAN UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2013, 11, 143-143. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.398

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2015
2. çocuk, H.; Yokuş, G.; Tanrıseven, I. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Öz-Yeterlik ve Metaforik Algıları: Mersin Üniversitesi Örneği. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 373-387. 200 + 0
http://http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000146638

Publications_004.pdf

2012
1. çocuk, H. Öğretmen Adaylarının Deyimleri Anlamsal Açıdan Tahmin Edebilirlikleri: Mersin Üniversitesi Örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 46-55. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000214

Publications_003.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

5. KANATLI, F.; ÇOCUK, H., Aktif Demokratik Yurttaşlık” Ve Dil Öğretimi: İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Eğitim Programı Ve Türkçe Ders Kitapları Bağlamında Bir İnceleme. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Türkiye, 2012. 200

4. ÇOCUK, H.; KANATLI, F., Yazılı Anlatım Ürünlerinde Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Metinsellik Ölçütlerini Kullanabilme Durumları: Mersin Üniversitesi Örneği. V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , 2012-05-05, 2012-05-06, Mersin, Türkiye, 2012. 200

3. KANATLI, F.; ÇOCUK, H., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin “Mektup” Türü Yazılı Anlatım Ürünlerinde Bir Söz Varlığı Çözümlemesi: Mersin Örneği. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, 2011-12-15, 2011-12-17, Ankara, Türkiye, 2011. 200

2. KANATLI, F.; ÇOCUK, H., Siyasi Partilerin 12 Haziran Seçim Bildirgelerinin Söz eylem Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu , 2011-10-13, 2011-10-14, Sakarya, Türkiye, 2011. 200
http://www.ceviribilim.sakarya.edu.tr/sites/ceviribilim.sakarya.edu.tr/file/volume1.pdf

1. ÇOCUK, H., Seviye Belirleme Sınavlarının Metindilbilim Ölçütleriyle Değerlendirilmesi: Seviye Belirleme Sınavlarından Örneklerle Bir Betimleme Çalışması. 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğrenci Kongresi, 2011-09-29, 2011-10-01, Ankara, Türkiye, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 585

6. ÇOCUK, H.; YOKUŞ, G.; TANRISEVEN, I., Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Özyeterlik ve Metaforik Algıları. II st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100

5. ÇOCUK, H.; YELKEN, T.; ÖZER, Ö., Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri ile Yazma Kaygıları Arasındaki İlişki. II st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100

4. COŞKUN, E.; YILDIRIM, i.; ÇOCUK, H., Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Metin Seçimi. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. Baltic Institute of Humanities, 2014-09-11, 2014-09-14, Petesburg, Rusya, 2014. 100

3. YELKEN, T.; ÇOCUK, H.; YAVUZ KONOKMAN, G.; PAN, V., Dijital Öykü Hazırlamanın Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerine Etkisi. I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2014-04-24, 2014-04-26, Ankara, Türkiye, 2014. 85

2. ÇOCUK, H.; ÖZDEMİR ALICI, D.; ÇAKIR, Ö., Türkçe Öğretmenliği Özyeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. VI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , 2013-07-04, 2013-07-06, Niğde, Türkiye, 2013. 100

1. ÖZKAN, B.; ÇOCUK, H., Türkçe Ders Kitaplarında 'Kişisel Gelişim' İzleği. IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2011-09-08, 2011-09-09, Sakarya, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 75

1. TOSUNOĞLU, M.; HAKTANIR, G.; ÇOCUK, H.; GÖK, Z., İlköğretim II. Kademe Öğrencilerine Göre Ömer Seyfettin. II. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, 2008-03-07, 2008-03-09, Balıkkesir, Türkiye, 2008. 75

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Türkçe Öğretmen Adaylarının Dijital Ortam Odaklı Okuryazarlık Düzeylerinin ve Türkçe Öğretimi Özyeterlik Algılarının Geliştirilmesinde Dijital Öykü Kullanımı: Bir Eylem Araştırması, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1927, 8000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB408 Dil ve Kültür* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2