Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Gürkan Akdağ
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
3974 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-15 10:47:45 .
Düzenleme
:
2018-05-02 14:16:28 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. OTEL İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE VE ÖRGÜT PERFORMANSI İLİŞKİSİ: AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Danışman: Dr. Osman Avşar KURGUN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İŞLETMELER ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ: YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Danışman: Dr. Bahar TANER, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2008.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-11-28 - 2009-04-28
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2009-04-29 - 2012-10-01
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-10-04 - 2013-02-05
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-02 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2013-05-08 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2013-05-08 - Devam ediyor
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖR TURİZM FAKÜLTESİ 2013-02-08 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-06-16 - 2018-06-16
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-06-16 - 2018-06-16
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 900
2018
1. Akdağ, G.; Guler, O.; Dalgic, A.; Benli, S.; Cakici, A. Do tourists’ gastronomic experiences differ within the same geographical region? A comparative study of two Mediterranean destinations. BRİTİSH FOOD JOURNAL, 2018, 120, 158-171. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0017

Publications_022.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2270
2017
12. Akdağ, G.; üzülmez, M. Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Otantik Yiyeceklere Yönelik Bir İnceleme . JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2017, 5, 301-309. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2017.132

Publications_018.pdf

11. şimşek, N.; Akdağ, G. SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA YEŞİL NESİL RESTORANLARI İNCELENMESİ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 60, 351-368. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7280

Publications_019.pdf

2016
10. Güler, O.; Benli, S.; Akdağ, G.; çakıcı, A. What Is Your Favorite Local Food Menu Application of Conjoint Analysis on the Eastern Mediterranean Cuisine of Turkey. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 38-52. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.41

Publications_013.pdf

9. Güler, O.; Akdağ, G.; Dalgıç, A.; Benli, S.; çakıcı, A. Perceptions of Locals towards Non-Mega Sporting Events: A Study of XVII Mediterranean Games in Mersin. REVİSTA DE TURİSM-STUDİİ Sİ CERCETARİ İN TURİSM, (JOURNAL OF TOURİSM – STUDİES AND RESEARCH İN TOURİSM), 2016, 21, 9-21. 160 + 0
Publications_014.pdf

8. Akdağ, G.; özata, E.; Sormaz, .; çetinsöz, B. Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi İçin Yeni Bir Alternatif: Surf Turf (A New Alternative for Sustainable Gastronomy Tourism: Surf Turf). JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 270-281. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.36

7. Aydın, M.; Akdağ, G. The Relationship Between Organizational Commitment And Organizational Cynicism Among Hotel Employees In Southeastern Anatolia Region Of Turkey. EURASİAN JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2016, 4, 81-89. 200 + 0
Publications_015.pdf

6. Akdağ, G. An Analysis of Surf & Turf Experiences of Tourists from Different Nations in Turkey from The Sustainable Gastronomy Tourism Perspective. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 8, 164-175. 200 + 0
Publications_012.pdf

2015
5. Akdağ, G. Trakya Bağ Rotasını Takip Eden Yerli Turistlerin Şarap Turizmi Deneyimleri. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2015, 3, 3-11. 200 + 0
http://jotags.org/

Publications_010.pdf

2014
4. Akgündüz, Y.; Akdağ, G. İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Temel Benlik Değerlendirmelerine ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 12, 295-318. 200 + 6
Publications_002.pdf

3. Akgündüz, Y.; Akdağ, G.; Güler, O.; Sünnetçioğlu, S. İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE AŞIRI ROL YÜKÜNÜN OTEL ÇALIŞANLARININ SOSYAL AYLAKLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 16, 515-536. 170 + 6
Publications_001.pdf

2013
2. Yağcı, K.; Akdağ, G. THE EFFECTS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT APPLICATIONS ON THE PERFORMANCES OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENT OPERATING IN TOURISM INDUSTRY. TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM, 2013, 8, 195-214. 200 + 0
Publications_007.pdf

2011
1. Akdağ, G.; öter, Z. Assessment of world tourism from a geographical perspective and a comparative view of leading destinations in the market. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2011, 19, 216-224. 200 + 13
Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 745
2017
6. Sormaz, .; Onur, N.; Yılmaz, M.; Güneş, E.; Akdağ, G. Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, 2017, 4, 81-93. 100 + 0
Publications_020.pdf

2016
5. Bayrakcı, S. Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 27, 96-110. 0 + 0
Publications_016.pdf

2015
4. Akdağ, G.; Güler, O.; Duran, A.; Dalgıç, A.; Benli, S.; Dönmez, B. SPOR ORGANİZASYONLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET: 17. AKDENİZ OYUNLARINA KATILAN SPORCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 1-25. 170 + 0
Publications_006.pdf

3. Güler, O.; çakıcı, A.; Akdağ, G.; Benli, S. Turizmi Değiştiren 100 Yenilik . ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 26, 290-317. 75 + 0
Publications_017.pdf

2013
2. Kurgun, O.; Akdağ, G. ENTELEKTÜEL SERMAYE VE ÖRGÜT PERFORMANSI İLİŞKİSİ: AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. NEÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 2, 155-176. 200 + 9
Publications_005.pdf

2008
1. Taner, B.; Akdağ, G. STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ: YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 17, 359-376. 200 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 300
2015
3. çetinsöz, B.; Akdağ, G. Otel Çalışanlarının Sahip Oldukları Kişilik Özellikleri ve İş Performansı İlişkileri: Antalya’da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, 2015, 2, 1-13. 100 + 0
http://www.turizmakademik.com/

Publications_011.pdf

2011
2. Akdağ, G. Özel İlgi Turizmi Kapsamında Anamur Mağaraları: Bir Turistik Ürün Geliştirme. TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU DERGİSİ, 2011, 53, 67-72. 100 + 0
Publications_009.pdf

2010
1. Akdağ, G. Edirne İli ve Kültür Turizmi Açısından Sahip Olduğu Miras. TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU DERGİSİ, 2010, 51, 62-71. 100 + 0
Publications_008.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 750
1. Akdağ, G.; Bako, A. Encyclopedia of Tourism, ISBN: 978-3-319-01383-1, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 2 Sayfa, İngilizce, Zürich, İsviçre, 2015. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. Akdağ, G.; Yağcı, K. Tourism, Environment and Sustainability, ISBN: ISBN 978-954-07-4021-8, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 10 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2015. 125
2. Yağcı, K.; Akdağ, G. Global Issues and Trends in Tourism, ISBN: 978-954-07-4138-3, St. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 726 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2016. 125
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 5141
1. Unur, K.; Akdağ, G. Çalışma Yaşamında BİREYSEL GELİŞİM Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar, ISBN: 978-605-377-212-5, BETA BASIM A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 21 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2010. 250
2. Yağcı, K.; Akdağ, G.; Akyurt, H. Havayolu Taşımacılığı Havayolu Ulaşımı ve Örnek Amadeus Sistem Uygulamaları, ISBN: 978-605-5216-88-7, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 176 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 167
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 5141
1. üzülmez, M.; özata, E.; Akdağ, G.; Sormaz, .; Onar, N. Gastronomi Üzerine Araştırmalar, ISBN: 978-605-9440-80-6, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 700 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
2. Benli, S.; Akdağ, G. Otel İşletmeciliği, ISBN: 978-605-2292-04-4, Paradigma, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 328 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 125
3. Akdağ, G. Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, ISBN: 978-605-320-428-2., Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 750
http://www.nobelyayin.com/
4. Akdağ, G. İnsan Kaynakları Yönetimi, ISBN: 978-605-9189-95-8, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 701 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
5. Akdağ, G. Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, ISBN: 978-605-320-428-2, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 750
6. Akdağ, G. Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, ISBN: 978-605-320-428-2, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 750
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 5141
1. Akdağ, G. Turizm İşletmeciliği, ISBN: 978-605-320-487-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 466 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 50
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 5141
1. Akdağ, G. Genel Turizm, ISBN: 978-975-442-777-6, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2015. 1000
2. Akdağ, G. Genel Turizm, ISBN: 978-975-442-777-6, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2015. 1000
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1370

9. AKDAĞ, G.; SOYLU, A.; DEMİR, Ş., Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Öğrencilerinin Mesleklerine İlişkin Algıları. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_027.pdf

8. ŞİMŞEK, N.; AKDAĞ, G., Sürdürülebilirlik ve Yenilik Açısından Farklı Bir Deneyim: Yenilebilir Su Şişeleri. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_028.pdf

7. ONUR, N.; SORMAZ, Ü.; ÖZATA, E.; AKDAĞ, G., GASTRONOMY, FROMTHE POINT OF VIEW OF KITCHEN STAFF –BEFORE, TODAY AND FUTURE: A QUALITATIVE STUDY. TOURAVEL '17 / IV. International Tourism, Travel and Leisure Conference, 2017-07-14, 2017-07-16, İstanbul, Türkiye, 2017. 130
Scientific_Meetings_026.pdf

6. BENLİ, S.; GÜLER, O.; DALGIÇ, A.; AKDAĞ, G., Bilimsel Etkinlik Katılımcılarının Algıladıkları Performans, Memnuniyet ve Davranışsal Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 4th International Congress of Tourism & Management Researches, 2017-05-12, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 130
Scientific_Meetings_025.pdf

5. GÜLER, O.; AKDAĞ, G.; BENLİ, S.; DALGIÇ, A., Bilimsel Etkinlik Katılımcılarının Motivasyon Kriterleri Ve Demografik Özelliklerine Göre Kümelenmesi. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 170
Scientific_Meetings_024.pdf

4. BENLİ, S.; AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; ÇAKICI, A., Reflection of Sustainable Gastronomy on Menus: A Research on the Menus of Fine Dining Restaurants. III. INTERNATIONAL CESME-CHIOS HISTORY, CULTURE AND TOURISM SYMPOSIUM, 2016-11-03, 2016-11-04, İZMİR, Türkiye, 2016. 170
Scientific_Meetings_024.pdf

3. AKDAĞ, G.; AKGÜNDÜZ, Y.; GÜLER, O.; BENLİ, S., BİR SEYAHAT MOTİVASYON ARACI OLARAK GASTRONOMİ: HATAY’I ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI, YİYECEK-İÇECEK DENEYİMLERİ VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 190
http://selcukturizmkongresi.com/

2. ÇETİNSÖZ, B., YERLİ TURİSTLERİN TATİL SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE TATİL KARARLARINA ETKİSİ. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), 2015-05-28, 2015-05-30, KONYA, Türkiye, 2015. 0
http://selcukturizmkongresi.com/

1. AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; DEMİRTAŞ, O.; DALGIÇ, A.; YEŞİLYURT, C., TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ YEŞİL OTELLERİN GÖZÜNDEN YEŞİL OTELCİLİK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 4-6 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA, 2014-06-04, 2014-06-06, Muğla, Türkiye, 2014. 180
http://www.cd.org.tr/?proceeings

Uluslararası - Özet - Sözlü 700

7. AKDAĞ, G.; OYAN, S., Analysis of The Profiles of Wine Tourists in Portugal and Turkey. ECSAC’17 EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, 2017-10-19, 2017-10-22, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2017. 100
Scientific_Meetings_029.pdf

6. AKDAĞ, G.; OYAN, S.; KASTENHOLZ, E., Motivations for Participating in Wine Tourism Activities- The case of Tourists on the Thrace Wine Route in Turkey. INVTUR2017, 2017-05-17, 2017-05-19, Aveiro, Portekiz, 2017. 100

5. AKDAĞ, G.; BAKO, A.; YAĞCI, K., WINE TOURISM AND AN EXAMINATION ON WINE TOURISTS’ PREFERENCES AT KULA DESTINATION. 2. I N T E R N A T I O N A L T O U R I S M A N D H O S P I T A L I T Y M A N A G E M E N T C O N F E R E N C E, 2016-10-12, 2016-10-16, SARAYBOSNA, Bosna Hersek, 2016. 100
Scientific_Meetings_022.pdf

4. AYDIN, M.; AKDAĞ, G., The Relationship between Organizational Commitment and Organizational Cynicism among Hotel Employees in Southeastern Anatolia Region of Turkey. EURO-ASIA FORUM IN POLITICS ECONOMICS AND BUSINESS, 2016-07-21, 2016-07-22, Belgrad, Sırbistan, 2016. 100
Scientific_Meetings_021.pdf

3. AKDAĞ, G.; OYAN, S., GASTRONOMİ TURİZMİ ALANYAZININDA YEREL MUTFAK ARAŞTIRMALARI: KAVRAMSAL BİR İNCELEME. I. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2016-04-22, 2016-04-23, GaziMağusa, KKTC, 2016. 100
Scientific_Meetings_023.pdf

2. AKDAĞ, G.; YAĞCI, K.; AYDIN, M., Tarsus As A New Destination For Belief Tourism: Heritage From Different Religions. Religious Tourism and Pilgrimage 6th Expert Conference, 2014-06-19, 2014-06-22, Veszprém, Macaristan, 2014. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

1. AKDAĞ, G.; ÖTER, Z., Assessment of World Tourism from a Geographical Perspective and a Comparative View of Leading Destinations in thc Market. GEO MED 2010 The 2nd International Geography Symposium, 2010-06-02, 2010-06-05, Antalya, Türkiye, 2010. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1310

14. SORMAZ, Ü.; AKDAĞ, G.; KAYA, Ş.; ÖZATA, E., Turistlerin Gastronomi Kavramı ve Gastronomi Turizmine İlişkin Bilgi Düzeyleri: Gaziantep Örneği. TURİSTLERİN GASTRONOMİ KAVRAMI VE GASTRONOMİ TURİZMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ, 2017-10-18, 2017-10-22, Mardin, Türkiye, 2017. 85
Scientific_Meetings_030.pdf

13. KANTEN, P.; YEŞİLTAŞ, M.; AKDAĞ, G., KARİYER ENGELLERİNİN MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KARİYER MOTİVASYONUNUN ROLÜ: OTEL İŞLETMELERİNDE KADIN İŞGÖRENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. 15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_015.pdf

12. YEŞİLTAŞ, M.; AKDAĞ, G.; , H.; GÜRLEK, M., KARİYER UYUM YETENEKLERİ TURİZM SEKTÖRÜNE BAĞLILIĞI ETKİLER Mİ? LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA. 15.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_016.pdf

11. GÜZEL, T.; AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; ŞENER, S., TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZMDE KARİYER ALGILAMALARI: ÇANAKKALE, MERSİN VE KIBRIS’TA BİR ARAŞTIRMA. 3.DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2014-04-18, 2014-04-18, Mersin, Türkiye, 2014. 85
Scientific_Meetings_017.pdf

10. AKDAĞ, G.; SEZEN KILIÇ, M.; ERCAN, S., Gastronomi Turizmi Açısından Coğrafi İşaretlerin Önemi: Doğu Akdeniz Sınırları İçerisinde Bulunan Coğrafi İşaretli Ürünler. 3. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2014-04-18, 2014-04-18, Mersin, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_020.pdf

9. DURAN, A.; AKIN, M.; AKDAĞ, G.; DÖNMEZ, B.; GÜLER, O.; BENLİ, S., MERSİN 2013 17. AKDENİZ OYUNLARI OYUNLAR KÖYÜ KONAKLAMA OPERASYON SÜRECİ. 14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 65
Scientific_Meetings_014.pdf

8. AKDAĞ, G., KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ:SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ. I. İSTANBUL ADALARI SEMPOZYUMU, 2013-10-03, 2013-10-06, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_019.pdf

7. AKDAĞ, G., BİR EKOTURİZM AKTİVİTESİ OLARAK MAĞARA TURİZMİ: MERSİN MAĞARALARI ENVANTER ÇALIŞMASI. 2.DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2013-04-19, 2013-04-19, ADANA, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_013.pdf

6. AKDAĞ, G.; DEMİRTAŞ, O.; YEŞİLYURT, C., Otel İşletmelerinde Uygulanan Pansiyon Türlerinin Değerlendirilmesi: İçmeler Beldesi (Marmaris) Özelinde Bir İçerik Analizi. 12.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2011-11-30, 2011-12-04, Düzce, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_011.pdf

5. AKGÜNDÜZ, Y.; DÖNMEZ, B.; AKDAĞ, G., OTEL ÇALIŞANLARININ SAHİP OLDUĞU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. 12.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2011-11-30, 2011-12-04, DÜZCE, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_012.pdf

4. AKDAĞ, G.; AKGÜNDÜZ, Y., Konaklama İşletmeleri Açısından Animasyon Faaliyetlerinin Önemi ve Kuşadası Otelleri Üzerine Bir İnceleme. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2010-05-27, 2010-05-30, Nevşehir, Türkiye, 2010. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

3. AKGÜNDÜZ, Y.; AKDAĞ, G., Oligopol Piyasada Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Uyguladıkları Rekabet Stratejileri: Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2010-05-27, 2010-05-30, NEVŞEHİR, Türkiye, 2010. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

2. AKGÜNDÜZ, Y.; AKDAĞ, G., TURİSTİK DESTİNASYONLARIN YAŞAM SÜRELERİ: TURİSTİK ÜRÜN YAŞAM DÖNEMİ MODELİ VE KUŞADASI ÖRNEĞİ. 10. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

1. ÇORBACI, A.; TETİK, D.; AKDAĞ, G.; ÇELİK, N., ARAP TURİSTLERİN TATİL İÇİN MERSİN DESTİNASYONUNU TERCİH ETME NEDENLERİ VE TEKRAR ZİYARET ETME DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. M E R S İ N S E M P O Z Y U M U 2 0 0 8, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 75
Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 197

4. AKDAĞ, G.; ÜZÜLMEZ, M., SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA OTANTİK YİYECEKLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. II. Gastronomi Turizmi Kongresi, 2017-09-21, 2017-09-23, Çanakkale, Türkiye, 2017. 50

3. AKDAĞ, G., İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN RESTORANLARIN MUTFAK UYGULAMALARI. 16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-15, Çanakkale, Türkiye, 2015. 50
http://utk16.comu.edu.tr/index

2. AKDAĞ, G.; ÖZATA, E.; SORMAZ, Ü.; ÇETİNSÖZ, B., Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi İçin Yeni Bir Alternatif: Surf&Turf. 4. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2015-04-17, 2015-04-17, Hatay, Türkiye, 2015. 47
Scientific_Meetings_018.pdf

1. AKDAĞ, G., İşletmeler Arasında Stratejik İş Birlikleri: Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-04-23, 2008-04-27, Antalya, Türkiye, 2008. 50
Scientific_Meetings_007.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Umut Haydar ÜÇYILDIZ, Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılamaları: Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarında Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

3. Melih AYDIN, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Selman BAYRAKCI, Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Niyetlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

1. Abdoulaye GARBA BAKO, Alternatif Turizm Kapsamında Şarap Turizmi: Kula'yı Ziyaret Eden Şarap Turistlerine Yönelik Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Meral ÜZÜLMEZ, Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Seçim Motivasyonlarının Neofobi ve Neofili Düzeylerine Göre İncelenmesi: İstanbul’da Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal 35
1. III. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU-SEMPOZYUM SEKRETERİ , ADVİSORY BOARD MEMBER, E-ISSN : 978-605-4940-06-6, 2014-01-01 - 2014-04-18. 35
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 70
1. ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH (AHTR) , [ 2016 : 1 ] . 4
2. ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH (AHTR) , [ 2016 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES , [ 2015 : 1 ] . 4
4. BRITISH FOOD JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 5
5. BRITISH FOOD JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 5
6. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, ESJ , [ 2017 : 1 ] . 4
7. JOTAGS, JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES , [ 2017 : 3 ] . 12
8. JOTAGS-JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
9. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES , [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 12
10. MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
11. NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
12. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING AND TRANSITION (IJETE) , [ 2014 : 1 ] . 4
13. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
2. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
3. TURİZMAKADEMİK DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz GST415 Antik Yemek Kültürü Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz GST411 Staj - VII Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST213 Staj - III Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST311 Staj - V Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST 501 Yiyecek - İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz GST 523 Yaratıcı Turizm ve Gastronomi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz GST 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Güz GST 515 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST302 Sektörel Staj Turizm Fakültesi 0-44-22
Bahar GST112 Yiyecek İçecek Servisi Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar GST424 Verimlilik Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar GST412 Staj - VIII Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar GST304 Staj - VI Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar GST210 İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar GST116 Staj - II Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar GST212 Staj - IV Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar GST 514 Yerel Mutfaklar Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-2-3
Bahar GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz GST415 Antik Yemek Kültürü Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz GST303 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz GST311 Staj - V Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST213 Staj - III Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz SY 213 Sağlık Kurumlarında Örgütsel D İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz GST411 Staj - VII Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz GST 501 Yiyecek - İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz GST 515 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST112 Yiyecek İçecek Servisi Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar GST304 Staj - VI Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar GST110 Yiyecek İçecek Yönetimi - 1 Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar GST210 İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar GST302 Sektörel Staj Turizm Fakültesi 0-44-11
Bahar GST212 Staj - IV Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar GST116 Staj - II Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar GST 514 Yerel Mutfaklar Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-2-3
Bahar GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST303 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz GST311 Staj - V Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST213 Staj - III Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz GST 501 Yiyecek - İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz GST 515 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST116 Staj - II Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar GST112 Yiyecek İçecek Servisi Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar GST210 İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar GST212 Staj - IV Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4-0-4
Bahar GST 506 Gıda Güvenliği ve Sanitasyon Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük 2-0-2
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz GST213 Staj - III Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz GST211 Gıda Teknolojisi Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz GST-501 Yiyecek-İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz GST-509 Anadolu Yemek Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz TİO-783 Avrupa Gastronomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST112 Yiyecek İçecek Servisi Turizm Fakültesi 1-2-2
Bahar GST116 Staj - II Turizm Fakültesi 0-0-0
Bahar TİO 510 Gıda-Servis Endüstrisinde Gıda Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 540 Yiyecek-İçecek Yönetiminde Gün Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük 2-0-2
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi 0-0-0
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TİO 509 Yiyecek İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-773 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 535 Küreselleşme ve Türk Turizmine Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-783 Avrupa Gastronomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR404 Tourısm Polıcy and Plannıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR404 Tourısm Polıcy and Plannıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO 540 Yiyecek-İçecek Yönetiminde Gün Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 510 Gıda-Servis Endüstrisinde Gıda Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI105 Introductıon To Tourısm Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR105 Introductıon To Tourısm Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-0-1
Güz TİO-773 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 509 Yiyecek İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-783 Avrupa Gastronomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 535 Küreselleşme ve Türk Turizmine Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3