Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Seher Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-01-12 09:25:25 .
Düzenleme
:
2019-01-04 15:31:32 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. Mastektomi Ameliyatı Geçiren Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Anksiyete ve Konfor Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Doç. Dr. Sevban Arslan, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010-01-03 - 2015-01-01
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-01-03 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2016
2. Gürdil yilmaz, S.; Opak yücel, B.; çuhadar, D. Knowledge and Attitudes of the Faculty of Theology Students on Organ Transplantation. JOURNAL OF RELİGİON AND HEALTH, 2016, 1, 1-10. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10943-016-0351-3

Publications_004.pdf

2015
1. Yilmaz, S.; Arslan, S. Kemoterapi Alan Meme Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Anksiyete ve Konfor Üzerine Etkisi. ASİAN PACİFİC ORGANİZATİON FOR CANCER PREVENTİON, 2015, 16, 217-220. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2015.16.1.217

Publications_005.pdf

Uluslararası - publications.sections.46 0
2017
1. Erdoğan, G.; Sürme, Y.; Baltacı, N.; Korkut bayındır, S.; Gürdil yılmaz, S.; Sezer efe, Y.; Bayat, M.; Erdem, E.; Platin, N. OLGU SUNUMLARI: DİYABETTE KAN ŞEKERİ DALGALANMALARININ KÜLTÜREL BOYUTU VE AİLE ETMENLERİ. ULUSLARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 14, 38-41. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. Altun uğraş, G.; Yüksel, S.; Gürdil yılmaz, S.; şirin, K.; Turan, Y.; Eroğlu, S. Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş Kontrolünde Uygulanan Hemşirelik Girişimleri. ACİBADEM UNİVERSİTESİ SAGLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, , 0-0. 0 + 0
10.31067/0.2018.99

Ulusal - Ders Kitabı Yazma 15
1. Akkuş, Y.; Atik, D.; Bahar, A.; Biçer, S.; Ceyhan, .; çürük, G.; Eğlence, R.; Göriş, S.; Güngörmüş, Z.; Kale sarı, C. temel iç hastalıkları hemşireliği ve farklı boyutları ile kronik hastalıklar, ISBN: 978-605-64657-8-9, çukurova nobel tıp kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 803 Sayfa, Türkçe, adana, Türkiye, 2016. 16
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

1. ERDOĞAN, G.; SÜRME, Y.; BALTACI, N.; KORKUT BAYINDIR, S.; GÜRDİL YILMAZ, S.; SEZER EFE, Y.; BAYAT, M., Olgu Sunumları: Diyabette Kan Şekeri Dalgalanmalarının Kültürel Boyutu ve Aile Etmenleri. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, ŞANLIURFA, Türkiye, . 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-10-9
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 428 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Bahar HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz HEM 427 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9