Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Gurbet - Doğru
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610684 .
Dahili
:
1135 .
Oluşturma
:
2015-06-01 07:37:12 .
Düzenleme
:
2018-03-12 11:54:58 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. POLİSİTEMİA VERA ve ESANSİYEL TROMBOSİTOZ HASTALARINDA APOPTOTİK YOLAKTA GÖREVLİ GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. ÖZLEM İZCİ AY, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2012.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1010
2017
2. Karakas, U.; Ay, O.; Ay, M.; Wang, W.; Sungur, M.; çevik, K.; Dogru, G.; Erdal, M. Regulating the Regulators in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Genetic Association Study of microRNA Biogenesis Pathways. MARY ANN LİEBERT INC, 2017, 21, 352-358. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.1089/omi.2017.0048

1. Dogru, G.; ızcı ay, O.; Erdal, M.; Ay, M.; Tombak, A.; Karakas, U. The role of certain gene polymorphisms involved in the apoptotic pathways in polycythemia vera and essential thrombocytosis. WROCLAW MEDİCAL UNİVERSİTY, 2017, 26, 761-765. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.17219/acem/63087

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
1. Dogru, G. MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZMLARA MOLEKÜLER GENETİK YAKLAŞIM. NOBEL MEDİCUS, 2017, 13, 12-21. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 10937
1. Ay, M.; Doğru, G.; çevik, K.; Ay, . RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 1548 Sayfa, İngilizce, ankara, Türkiye, 2017. 10938
Uluslararası - Özet - Sözlü 225

3. tombak, a.; ay, m.; erdal, m.; doğru, g.; söylemez, f.; gürkan, e.; paydaş, s., Vitamin D gene polymorphism in multiple myeloma, chronic lymphocytic leukemia and chronic myeloid leukemia. 9th International Conference on Leukemia and Hematologic Oncology, 2017-10-05, 2017-10-06, LONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 50

2. DOĞRU, G., Vitiligo hastalarında miR-3680,miR-4495,miR-6824-5p ekspresyon düzeyleri. 2.Uluslararası Dermatoloji ve Kozmetoloji Kongresi, 2017-03-15, 2017-03-18, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
http://indercos.org

1. DOĞRU, G.; AY, Ö.; TURSEN, Ü.; AY, E.; ÇEVİK, K.; KARAKAŞ, Ü.; YILMAZ, D., EFFECT OF miR-3680, miR-4495, miR-6824-5p EXPRESSİN LEVEL in VİTİLİGO. 2nd INTERNATİONAL DERMATOLOGY and COSMETOLOGY CONGRESS, 2017-03-15, 2017-03-18, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 75

Ulusal - Özet - Poster 50

5. izci ay, ö., EVALUATION OF PRENATAL CYTOGENETIC DATA WITH IN-SITU CULTURE METHOD. Gevher Nesibe Tıp Günleri 2016 & Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 2016-02-11, 2016-02-13, Kayseri, Türkiye, 2016. 0

4. Dogru, G., Prenatal tanıda saptanan maternal kökenli der(5)t(5;14) olgusu. 13.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-31, Aydın, Türkiye, 2013. 25

3. Ay, M., Aynı anneye ait iki farklı gebelik tahliye materyalinde saptanan anöploidiler. 13.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-31, Aydın, Türkiye, 2013. 0

2. Ay, Ö., Fetusta trizomi 18 ile sonuçlanan maternal kökenli t(7;18) olgusu. 13.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-31, Aydın, Türkiye, 2013. 0

1. Doğru, G., Polisitemia vera ve Esansiyel trombositoz hastalıklarında apopitotik yolakta gorevli gen polimorfizmlerinin arastirilmasi. 38.Ulusal Hematoloji Kongresi, 2012-10-31, 2012-11-03, Antalya, Türkiye, 2012. 25

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Vitiligo hastalarında melanogenez ile ilişkili bazı miRNA ekspresyon düzeylerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1204, 18000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Uluslararası 50
1. MERSİN DERMATOLOGY and COSMETOLOGY ASSOCİATİON, 2017-03-18, İSTANBUL, Türkiye. 50