Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Mehmet Gündoğdu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1279 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2016-04-13 11:08:34 .
Düzenleme
:
2017-07-26 18:05:12 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2001
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2012
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-01-06 - 2019-01-06
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-06-06 - 2017-06-06
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-06-06 - 2017-06-06
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2010
3. Gündoğdu, M. Life orientations among university students. EĞİTİM VE BİLİM , 2010, 35, 192-199. 1000 + 0
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/425

Publications_001.pdf

2006
2. çelikkaleli, .; Gündoğdu, M.; Kıran esen, B. Ergenlerde yetkinlik beklentisi ölçeği: Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2006, 25, 62-72. 1000 + 0
http://ejer.com.tr/tr/index.php?git=22&kategori=56&makale=287

Publications_002.pdf

2002
1. Akman, Y.; Gündoğdu, M. Türkiye marmara depremi sonrası gerçekleştirilen psikolojik destek çalışmaları . AZERBAYCAN QAFQAS ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2002, 9, 87-94. 1000 + 0
http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1028_325.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Ayğar, B.; Gündoğdu, M. The Relationship Between Gifted And Ungifted Students' Self-Perceptions And Their Parents' Parenting Styles: A Structural Equation Model. ZENODO, 2017, 3, 334-350. 200 + 0
10.5281/zenodo.292953

2015
3. Bakır ayğar, B.; Gündoğdu, M.; Ayğar, H. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLARI. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2015, 8, 769-777. 200 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/bakiragyar_bilge_vd.pdf

2. Büyükşahin çevik, G.; Gündoğdu, M. Stres, Umutsuzluk, ve Annelerin Öğrenilmiş Çaresizliğinin Ergenlerin Öğrenilmiş Çaresizliğini Yordama Düzeyleri. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2015, 5, 21-34. 200 + 0
http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/3

2010
1. Kıran esen, B.; Gündoğdu, M. The Relationship between Internet Addiction, Peer Pressure and Perceived Social Support among Adolescents. THE INTERNATİONAL JOURNAL OFEDUCATİONAL RESEARCHERS , 2010, 2, 29-36. 200 + 0
http://ijer.eab.org.tr/1/2/4_esen.b.k.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2017
3. Bozkur, B.; Gündoğdu, M. Ergenlerde Utangaçlık, Kendini Gizleme ve Sosyal Medya Tutumları İlişkisi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 14, 147-159. 200 + 0
2015
2. Tansel, B.; Tunç, A.; Gündoğdu, M. Çocuk şube müdürlüğünde çalışan polis memurlarının ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi . HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 8, 675-688. 200 + 0
2004
1. Gündoğdu, M.; Zeren, . Yetiştirme yurdunda ve ailesinin yanında kalan ergenlerin kimlik gelişimlerinin karşılaştırılması . TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2004, 3, 57-65. 200 + 0
https://scholar.google.com.tr/scholar?oi=bibs&cluster=15920215840650910678&btnI=1&hl=tr

Ulusal - Diğer 100
2007
1. Gündoğdu, M. Bilimsel yöntem ve bazı değişkenler kavramı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 84-101. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002939/5000003441

Publications_003.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Sezgin, M.; Gündoğdu, M. -Women's Studies in Turkey: Charting the Social, Economic and Political Changes in Women's Lives, ISBN: 978-605-83281-4-3, AGP Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 119 Sayfa, İngilizce, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2016. 125
1. Tunç, A.; Gündoğdu, M. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1500, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 125
2. Gündoğdu, M. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-163-9, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: 2000, 274 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
http://www.aniyayincilik.com.tr/
3. Tanrıöğen, A.; Sarpkaya, R. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-4434-13-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 304 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 0
http://www.aniyayincilik.com.tr/ani/?git=10&kitap=298
4. Gündoğdu, M. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-9944-919-50-0, PEGEM, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: 1000, 540 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
http://www.pegem.net/kitabevi/4139-Egitim-Psikolojisi-kitabi.aspx
5. Ersanlı, K.; Uzman, E.; Gündoğdu, M. Gelişim ve Öğrenme, ISBN: 975-00277-8-7, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 441 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 0
http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=317
6. Kaya, A. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-9944-919-50-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 1000, 536 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 0
http://www.pegem.net/kitabevi/4139-Egitim-Psikolojisi-kitabi.aspx
7. Gündoğdu, M. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1000, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. GÜNDOĞDU, M.; AKBAY, S.; TUNÇ AKSAN, A., The Effect of Parental Emotional Availability, Emotion Regulation, and Distress Intolerance On Depression And Anxiety. International Congress of cognitive psychotherapy, 2017-06-25, 2017-07-01, Kaloşvar, Romanya, 2017. 200
http://www.iccp2017.org/index.php/organizers/conference-organizers

Uluslararası - Özet - Sözlü 600

6. Bozkur, B.; Gündoğdu, M., Öğretmen Adaylarında Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017ozetkitabi_v1.pdf

5. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M., Üniversite Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık ve Epistemolojik İnancın İncelenmesi. IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2016-05-31, 2016-06-02, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

4. Gürsoy, O.; Gündoğdu, M.; Kaya, A., Kibir Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://ejercongress.org/2016/

3. GÜNDOĞDU, M., RİSK ALMA DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . III rd International Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, muğla, Türkiye, 2016. 100
http://ejercongress.org/

2. Bozkur, B.; Gündoğdu, M., İlişkilerde Bilişsel Çarpıtma, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ve Anneye Bağlanma İlişkisi. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://ejercongress.org/2016/

1. Sezgin, M.; Gündoğdu, M., The relationship between femininity masculinity, sex and locus of control. Barcelona February 2016 AGP Conference, 2016-02-04, 2016-02-07, Barcelona, İspanya, 2016. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RHA101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD421 Davranış Terapileri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz RPD 670 İleri Psikolojik Danışma Kuram Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz FBE 504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Güz AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 4-0-4
Güz SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-0
Güz AED 505 Ailede Ruh Sağlığı ( A Grubu ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz TAED 505 Ailede Ruh Sağlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüks... 3-0-3
Güz AED 516 Çocuklarda Davranış Bozukluğu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Güz Gelişim ve Öğrenme Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 673 Çocuklukta Görülen Psikolojik Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PDR 603 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar Gelişim ve Öğrenme Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Bahar SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-0
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar FBE 504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Bahar AED 505 Ailede Ruh Sağlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ105 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ105 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz RPD421 Davranış Terapileri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz Gelişim ve Öğrenme Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Güz RPD 673 Çocuklukta Görülen Psikolojik Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz AED 505 Ailede Ruh Sağlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Güz SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-0
Güz AED 513 Ailede Arabuluculuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz FBE 504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar AED 521 Ailede Cinsellik ve Cinsel Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar AED 520 Etkili Anne - Baba Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 603 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar Gelişim ve Öğrenme Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Bahar SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-0
Bahar AED 516 Çocuklarda Davranış Bozukluğu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar FBE 504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD421 Davranış Terapileri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz RPD101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖÖ105 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ105 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz AED 505 Ailede Ruh Sağlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz FBE 504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Güz SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Güz RPD 551 Psikolojik Danışma Beceri ve T Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar AED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar AED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar AED 516 Çocuklarda Davranış Bozukluğu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar Gelişim ve Öğrenme Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Bahar FBE 504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Bahar RPD 673 Çocuklukta Görülen Psikolojik Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar Gelişim ve Öğrenme Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 3-0-0
Bahar RPD 533 Çocuklukta Psikolojik Danışman Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar AED 516 Çocuklarda Davranış Bozukluğu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-0
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ105 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ105 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz RPD101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD421 Davranış Terapileri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz RPD 551 Psikolojik Danışma Beceri ve T Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz FBE-504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz AED 505 Ailede Ruh Sağlığı (B Grubu) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz PDR 603 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 601 Psikolojik Danışmada Yeni Yakl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz AED 505 Ailede Ruh Sağlığı (A Grubu) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar PSI342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar PSİ342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FBE-504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar RPD 503 Psikopatoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar AED 516 Çocuklarda Davranış Bozukluğu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar PDR 601 Psikolojik Danışmada Yeni Yakl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar AED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar PDR 603 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar AED 516 Çocuklarda Davranış Bozukluğu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar AED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar RPD 602 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Psikolojide ve Psikolojik Danı Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Psikolojide ve Psikolojik Danı Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz PSİ131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz FBE-504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz AED 505 Ailede Ruh Sağlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz RPD 503 Psikopatoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 615 Çocuklukta Görülen Psikolojik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz FBE-504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü EĞİTİM FAKÜLTESİ 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD Psikolojide ve Psikolojik Danı Rektörlük 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD Psikolojide ve Psikolojik Danı Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PDR 617 İleri Öğrenme ve Öğretme Süreç Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar RPD-533 Çocuklukta Psikolojik Danışman Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PDR 601 Psikolojik Danışmada Yeni Yakl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar FBE-504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar OAÖ-503 Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Bahar RPD 535 Alan Uygulamaları(Bireysel ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar RPD 533 Çocuklukta Psikolojik Danışman Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar RPD 503 Psikopatoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar GSE 526 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Bahar PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Psikolojide ve Psikolojik Danı Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz RPD 503 Psikopatoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz FBE-504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz OAÖ-553 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz PDR 615 Çocuklukta Görülen Psikolojik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz GSE 539 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz OSD Psikolojide ve Psikolojik Danı Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Psikolojide ve Psikolojik Danı Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Psikolojide ve Psikolojik Danı Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD-533 Çocuklukta Psikolojik Danışman Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar RPD-450 Grupla Psikolojik Danışma İlke Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar RPD 528 Alan Uygulamaları II (Mesleki Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar OAÖ-546 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Bahar PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP105 Psikoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz RPD 533 Çocuklukta Psikolojik Danışman Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz FBE-504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz RPD 455 Meslek Etiği ve Yasal Konular Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD 535 Alan Uygulamaları(Bireysel ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD 528 Alan Uygulamaları II (Mesleki Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar FBE-504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar PDR 657 Çeşitli Psikolojik Bozukluklar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar RPD 533 Çocuklukta Psikolojik Danışman Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OSA 528 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Ya Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Bahar RPD-533 Çocuklukta Psikolojik Danışman Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OSA 528 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Ya Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Bahar OAÖ-548 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Bahar OSA 528 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Ya Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Bahar OAÖ-548 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz RPD101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz RPD 535 Alan Uygulamaları(Bireysel ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz FBE-504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PDR 657 Çeşitli Psikolojik Bozukluklar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD 455 Meslek Etiği ve Yasal Konular Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBB402 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PDR410 Mesleki İngilizce IV Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD210 Öğrenme Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD101 Psikolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2