Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Gülsüm Gök
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir Çiftlikköy / Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
37104 .
Oluşturma
:
2016-06-26 18:28:18 .
Düzenleme
:
2019-02-11 21:57:52 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA İLKÖĞRETİM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. 7E Öğrenme Döngüsü Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzda Sistemler Konusunu Anlamalarına, Özdüzenleme Becerilerine, Bilimsel Epistemolojik İnançlarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Danışman: Dr. Semra Sungur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2014.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Probleme Dayalı Öğrenme Modelinin İlköğretim Öğrencilerinin Genetik Konusundaki Başarılarına Olan Etkisi Danışman: Dr. Semra Sungur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2004-03-15 - 2015-02-27
MİSAFİR ARAŞTIRMACI KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ LOS ANGELES 2011-09-04 - 2012-11-04
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-03-12 - 2015-11-03
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2015-08-02 - 2016-11-06
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-11-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-05-25 - 2021-05-10
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-05-25 - 2021-05-10
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 750
2013
3. Kingir, S.; Tas, Y.; Gok, G.; Sungur vural, S. Relationships among constructivist learning environment perceptions, motivational beliefs, self-regulation and science achievement. RESEARCH İN SCİENCE AND TECHNOLOGİCAL EDUCATİON, 2013, 31, 205-226. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/02635143.2013.825594

Publications_003.pdf

2007
2. Araz, G.; Sungur, S. The interplay between cognitive and motivational variables in a problem-based learning environment. LEARNİNG AND INDİVİDUAL DİFFERENCES, 2007, 17, 291-297. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2007.04.003

Publications_002.pdf

1. Araz, G.; Sungur, S. Effectiveness of Problem-Based Learning on Academic Performance in Genetics. BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION, 2007, 35, 448-451. 0 + 48
http://dx.doi.org/10.1002/bmb.97

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 6
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2017
1. Sevgi, S.; Gök, G.; öner armağan, F. Öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inançları. THE ONLİNE JOURNAL OF NEW HORİZONS İN EDUCATİON, 2017, 17, 135-142. 200 + 0
http://www.tojned.net/journals/tojned/articles/v07i01/v07i01-15.pdf

Publications_004.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Araz, G.; Sungur, S. Research on Education, ISBN: 960­6672­09­3, ATINER, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 6 Sayfa, İngilizce, Atina, Yunanistan, 2006. 125
Uluslararası - Özet - Sözlü 300

4. Öner Armağan, F.; Sevgi, S.; Gök, G., Self-Efficacy Beliefs of Prospective Teachers. International Conference on Contemporary Issues in Education (ICCIE), 2016-05-27, 2016-05-29, Zagreb, Hırvatistan, 2016. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Gök, G.; Sungur Vural, S.; Öztekin, C., The Effect of 7E-Learning Cycle Instruction on Middle School Students’ Conceptual Understanding of Respiratory System. European Educational Research Association (EERA-ECER), 2014-09-01, 2014-09-05, Porto, Portekiz, 2014. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Gök, G.; Öztekin, C.; Sungur Vural, S., The Effect of 7E Learning Cycle Instruction on Elementary Science Students' Motivation and Learning Strategy Use. European Educational Research Association (EERA-ECER), 2013-09-09, 2013-09-13, İstanbul, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Gülsüm, A.; Yasemin, T.; Sevgi, K.; Tuncer Teksöz, G., Preservice Science Teachers’ Understanding of Greenhouse Effect. European Science Education Research Association (ESERA), 2009-08-31, 2009-09-04, İstanbul, Türkiye, 2009. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 50

2. Gök, G.; Sungur Vural, S.; Tekkaya, C., Development of a Conceptual Inventory on Human Skeletal System. Western Psychological Association (WPA), 2012-04-26, 2012-04-29, San Fransisco, Amerika Birleşik Devletleri, 2012. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Araz, G.; Sungur, S., Implementation of the PBL in the Unit of Genetics. American Educational Research Association (AERA), 2007-04-09, 2007-04-13, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2007. 0
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 87

2. Alınak Bozkurt, H.; Yerdelen, S.; Gök, G., Mühendislik Tasarım Temelli Öğretim Yönteminin Elektrik Ve Aynalar Konularına Uygulanması İle Öğrencilerin Fen Ve Mühendislik Alanlarına Yönelik Tutumundaki Değişimin İncelenmesi. 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 2017-09-14, 2017-09-16, Ankara, Türkiye, 2017. 50

1. Taş, Y.; Kıngır, S.; Gök, G.; Tuncer Teksöz, G., Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının İklim Değişikliğine İlişkin Görüşleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı (UFBMEK), 2008-08-27, 2008-08-29, Bolu, Türkiye, 2008. 37
Scientific_Meetings_007.pdf

Uluslararası
1. Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) , 2011-09-15 - 2012-09-15, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri.
Ulusal 0
1. TUBİTAK, UBYT , 2007-12-11, Ankara, Türkiye. 0
2. TUBİTAK, UBYT , 2007-12-11, Ankara, Türkiye. 0
3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-05-20, Ankara, Türkiye. 0
4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı , 2014-02-15, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN 414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN304 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar FEN212 Fen ve Teknoloji Programı ve P Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SEP102 Çevre Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEP102 Çevre Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 524 Bilimin Doğası Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 540 Nicel Veri Toplama Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN304 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN212 Fen ve Teknoloji Programı ve P Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN 414 Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yakl Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 524 Bilimin Doğası Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN 524 Bilimin Doğası Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN304 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN212 Fen ve Teknoloji Programı ve P Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5