Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Gülsen Bayrak
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2016-05-24 20:04:34 .
Düzenleme
:
2018-12-28 19:19:10 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
YÜKSEK LİSANS HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. SIÇANLARDA METHOTREXATE KAYNAKLI TESTİS HASARINA KARŞI Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)’ in ANTİAPOPTOTİK VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİ Danışman: Dr. Engin YENİLMEZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, .

Ulusal - Diğer 60
2017
1. ünal, M.; özer, M.; Hacioğlu sönmez, F.; Bayrak, G.; Oruç demirbağ, H. Seminal sıvının fertilizasyondaki rolü. TURK ANDROLOJİ DERNEGİ, 2017, 19(4), 138-143. 60 + 0
http://dx.doi.org/10.24898/tandro.2017.35403

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 140

1. YETKİN, D.; BALLI, E.; BAYRAK, G.; KİBAR, D.; TÜRKEGÜN, M., The Investigation of the Effects of Tamoxifen and Vitamin D Combination on the Expression of p53, Bcl-2 and Bax and Cell Cycle in MCF-7 Cell Line. 2nd International Cell Death Research Congress, 2018-11-01, 2018-12-04, İZMİR, Türkiye, 2018. 140
http://www.celldeathturkey2018.org/en/

Uluslararası - Tam Metin - Poster 60

1. KARAGÜL, M.; AKTAŞ, S.; YETKİN, D.; BAYRAK, G.; ÇELİKCAN, D., P53, BCL2 and BAX expression and apoptosis in perifosine and vitamin D-treated endometrial cancer cell line (HEC1A). 2nd International Cell Death Research Congress, 2018-11-01, 2018-11-04, İzmir, Türkiye, 2018. 60
http://www.celldeathturkey2018.org/en/

Uluslararası - Özet - Sözlü 435

6. Pekoglu, E.; Büyükakıllı, B.; Türkseven, Ç.; Ballı, E.; Bayrak, G.; Çimen, B.; Balcı, Ş., The Effects of Trans-Cinnamaldehyde on Ischemia Reperfusion Injury . International Congress on Biological and Medical Sciences, 2018-10-31, 2018-11-03, Niğde, Türkiye, 2018. 40
http://www.ohu.edu.tr/icbms2018

5. YETKİN, D.; BALLI, E.; BAYRAK, G.; KİBAR, D., Meme Kanseri Hücre Hattında Tamoksifen ve Vitamin D Kombinasyonun Apoptoz ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2018-09-09, 2018-09-12, Nevşehir, Türkiye, 2018. 75
http://www.ubaksymposium.org/

4. Uckun, Z.; Kibar, D.; GÜZEL, S.; BAYRAK, G., HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF SILYMARIN IN THE LIVER TISSUES OF VANCOMYCIN-ADMINISTERED RATS. 12. ULUSLARARASI FARMASÖTİKAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 65
http://www.isops-ankara.org/

3. TEKE, S.; BAYRAK, G.; KİBAR, D.; ÇITAK, E.; YILMAZ, Ş., THE EVALUATION OF THE PROTECTIVE ACTIVITY OF ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKER LOSARTAN AGAINST CISPLATINE INDUCED NEPHROTOXICITY IN MICE. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 80
http://www.isops-ankara.org/

2. BAYRAK, G.; Türkseven, Ç.; Maraşlıgil, B.; Ballı, E.; Büyükakıllı, B., Ultrastructural Investigation of Therapeutic Effects of Huperzine-A in Alzheimer's Model. International Scientific Research Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Mardin, Türkiye, 2018. 90
http://www.ubaksymposium.org/

1. BAYRAK, G.; Maraşlıgil, B.; Ballı, E.; Söğüt, F.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü., Effects of Different Sized Silica Nanoparticle on Ultrastructure of Rat Brain. 7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, 2018-04-25, 2018-04-27, Konya, Türkiye, 2018. 85
http://www.molbiotech.gen.tr/

Uluslararası - Özet - Poster 117

2. BAYRAK, G.; TÜRKSEVEN, Ç.; MARAŞLIGİL, B.; DİNÇ, E.; BALLI, E.; BÜYÜKAKILLI, B., ULTRASTRUCTURAL INVESTIGATION OF THERAPEUTIC EFFECTS OF HUPERZINE-A ON OPTIC NERVE IN ALZHEIMER’S MODEL. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, ANKARA, Türkiye, 2018. 42
http://www.isops-ankara.org/

1. Bayrak, G.; Güneş, S.; Türkseven, Ç.; Maraşlıgil, B.; Ballı, E.; Büyükakıllı, B., Morphological Alterations in the Brain of Rats Exposed to Sinusoidal Low Frequency Electromagnetic Field from Neonatal to Adult: An Ultrastructurally Examination. 7th INTERNATIONAL CONGRESS on MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY, 2018-04-25, 2018-04-27, Konya, Türkiye, 2018. 42
http://www.molbiotech.gen.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 20

1. ÇEKİÇ, D.; YILMAZ, Ş.; ÜNAL, S.; Bölgen, N.; Duce, M.; BAYRAK, G.; DEMİR, D., Yağdan elde edilen mezenkimal kök hücrelerinin yağ hücrelerine diferansiyasyonu ve proliferasyonu üzerine KİTOSAN doku iskelesinin etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği40. Ulusal Kurultayı, 2018-10-17, 2018-10-21, , Türkiye, . 20

Ulusal - Özet - Sözlü 32

1. AZİZOĞLU, M.; AYAZ, L.; BAYRAK, G.; COŞKUN YILMAZ, B.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N., Deneysel Akut Respiratuvar Distres Sendromunda Nükleer Kappa B ile ilişkili miRNA’larınEkspresyon Yanıtlarının Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, 2018-11-07, 2018-11-11, , Türkiye, . 32

Ulusal - Özet - Poster 41

2. BAYRAK, G.; ORUÇ, H.; ÖZKAYA, T.; COŞKUN YILMAZ, B., 1800 MHz Elektromanyetik Alan Uygulanmış Sıçan Böbreklerinin Işık Mikroskobik Olarak Değerlendirilmesi. 3. ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU, 2015-11-13, 2015-11-15, MERSİN, Türkiye, 2015. 23
http://emanet2015.org/

1. BAYRAK, G.; BALTAŞ, N.; YENİLMEZ, E.; YULUĞ, E.; KERİMOĞLU, G.; REİS KÖSE, G.; HANCI, H., Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)’ in Antiapoptotik ve Antioksidan Etkileri. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi, 2015-09-02, 2015-09-04, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 17
https://emk2015.sabanciuniv.edu/tr

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. 3. ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, H2020, Proje No: TÜBİTAK-4007-118B791, 0 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0
https://www.bilimsenligi.com/3-uluslararasi-mersin-bilim-senligi.html/

Ulusal - Yürütücü 100

1. Adriamisin Kaynaklı Nefropatide Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin PI3K/AKT/mTOR Yolağı Üzerine Etkileri , BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2870, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Bursiyer 0

1. Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)’ in Antiapoptotik ve Antioksidan Etkileri, TÜBİTAK, Proje No: 113S409, 27250 TL, Bursiyer, 2013,Tamamlandı. 0