Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Gülsen Bayrak
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Oluşturma
:
2016-05-24 20:04:34
Düzenleme
:
2018-04-09 16:58:46
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
YÜKSEK LİSANS HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. SIÇANLARDA METHOTREXATE KAYNAKLI TESTİS HASARINA KARŞI Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)’ in ANTİAPOPTOTİK VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİ Danışman: Dr. Engin YENİLMEZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, .

Ulusal - Yürütücü 100

1. Adriamisin Kaynaklı Nefropatide Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin PI3K/AKT/mTOR Yolağı Üzerine Etkileri , BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2870, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Bursiyer 0

1. Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)’ in Antiapoptotik ve Antioksidan Etkileri, TÜBİTAK, Proje No: 113S409, 27250 TL, Bursiyer, 2013,Tamamlandı. 0