Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Gülsemin Şen Ağılkaya
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
12 Haziran 1987 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-554-7472498 .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1234 .
Faks
:
+90-324-3413025 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-18 14:52:31 .
Düzenleme
:
2018-06-22 16:32:56 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS SU ÜRÜNLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Oreochromis niloticus’ta Bulk ve Nano Çinko Oksit Partikülerinin Karşılaştırmalı Toksisitesi: Birikim ve Oksidatif stresle ilişkili Gen Ekspresyonlarına Etkisi Danışman: Dr. Sahire KARAYTUĞ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. KURŞUN + SELENYUM ETKİLEŞİMİNDE Oreochromis niloticus (L., 1758) ’un DOKULARINDAKİ METAL BİRİKİMİ İLE BEYİN ASETİLKOLİNESTERAZ AKTİVİTESİNE ETKİLERİ Danışman: Dr. Sahire KARAYTUĞ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2013.

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 740
2018
7. Ayas, D.; Kosker, A.; Sen agilkaya, G.; Bakan, M.; Yaglioglu, D. The effects of age and individual size on metal levels of Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) from the Yeşilovacık Bay (Northeasthern Mediterranean, Turkey). NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES, 2018, 3, 248-254. 140 + 0
6. Ayas, D.; Sen agılkaya, G.; Yaglıoglu, D. New record of the red lionfish, Pterois volitans (Linnaeus, 1758), in the Northeastern Mediterranean Sea. DÜZCE UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE & TECHNOLOGY, 2018, 6, 871-877. 100 + 0
5. Ayas, D.; Sen agılkaya, G. New record of the slender snipe eel, Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848, from the North-Eastern Mediterranean Sea (Büyükeceli Coast, Turkey). MEDİTERRANEAN FİSHERİES AND AQUACULTURE RESEARCH, 2018, 1, 87-91. 100 + 0
4. Ayas, D.; Sen agılkaya, G. The Chemical Composition of the Lionfish (Pterois miles, Bennett 1828), the New Invasive Species of the Mediterranean Sea. NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES, 2018, 3, 103-115. 200 + 0
3. Karaytuğ, S.; şen ağıllkaya, G.; Ayas, D. The effects of season on the metal levels of tissues of some lessepsian species caught from the Northeastern Mediterranean Sea. MARİNE SCİENCE AND TECHNOLOGY BULLETİN, 2018, 7, 33-42. 0 + 0
2017
2. şen, G.; Karaytuğ, S. Effects of Lead and Selenium Interaction on Acetylcholinesterase Activity in Brain and Accumulation of Metal in Tissues of Oreochromis niloticus (L., 1758). NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES, 2017, 2, 21-32. 0 + 0
Publications_001.pdf

1. Ayas, D.; Sen agilkaya, G. Occurrence of the Spotted Sea Hare Aplysia dactylomela (Rang 1828, Aplysiidae) in the Yeşilovacık Bay, Norteastern Mediterranean Coast of Turkey. NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES, 2017, 2, 73-78. 200 + 0
Uluslararası - Özet - Poster 50

1. BAKAN, M.; AYAS, D.; SEN AGILKAYA, G., Determination of Seasonal Changes in the Fat and Fatty Acid Profile of Some Lessepsian Fish Species from Mersin Bay. The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, 2018-04-19, 2018-04-21, Girne, KKTC, 2018. 50

Ulusal - Özet - Poster 75

4. AYAS, D.; ŞEN AĞILKAYA, G.; YAĞLIOĞLU, D., MERSİN KÖRFEZİ’NDEN AKDENİZ’İN BAZI ENDER RASTLANILAN BALIK TÜRLERİ. ulusal çevre, deniz ve kıyı kirliliği sempozumu, 2017-10-10, 2017-10-12, BURSA, Türkiye, 2017. 25

3. ŞEN AĞILKAYA, G., AKDENİZ’İN YENİ İSTİLACI TÜRÜ ASLAN BALIĞI (PTEROİS MİLES, BENNETT 1828)’NIN İLK METAL KONTAMİNASYON BULGULARI. Ulusal çevre, deniz ve kıyı kirliliği sempozumu, 2017-10-10, 2017-10-12, BURSA, Türkiye, 2017. 25

2. AYAS, D.; ŞEN AĞILKAYA, G., APLYSİA PARVULA (MÖRCH 1863, APLYSİİDAE)’NIN MERSİN KÖRFEZİ’NDEKİ VARLIĞI. Ulusal çevre, deniz ve kıyı kirliliği sempozumu, 2017-10-10, 2017-10-12, bursa, Türkiye, 2017. 25

1. ŞEN, G.; KARAYTUĞ, S., Kurşun + Selenyum Etkileşiminde Oreochromis niloticus (L.1758)’ un Dokularındaki Metal Birikimi ile Beyin Asetilkolinesteraz Aktivitesine Etkileri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2013-09-03, 2013-09-06, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Oreochromis niloticus’ta Bulk ve Nano Çinko Oksit Partikülerinin Karşılaştırmalı Toksisitesi: Birikim ve Oksidatif stresle ilişkili Gen Ekspresyonlarına Etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2812, 20990 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Kurşun+Selenyum Etkileşiminde Oreochromis niloticus (L., 1758)_;un Dokularındaki Metal Birikimi ile Beyin Asetilkolinesteraz Aktivitesine Etkileri, BAP, Proje No: MEÜ BAP-FBE TB (GŞ) 2012-2 YL, 9973 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50