Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Güliz Evik
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-03-13 15:14:42 .
Düzenleme
:
2018-07-03 14:56:43 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EGE ÜNİVERSİTESİ 2003
TIPTA UZMANLIK ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ OLAN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARINDA KARBAPENEM DİRENCİ VE DİRENCİN MOLEKÜLER OLARAK SAPTANMASI Danışman: Dr. Ali Kaya, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

http://mersin.edu.tr">http://mersin.edu.tr

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2010
2. Başterzi, Y.; Ersöz, G.; Saraç, G.; Sarı, A.; Demirkan, F. In-vitro Comparison of Antimicrobial Efficacy of Various Wound Dressing Materials. Basterzi Y1, . WOUNDS, 2010, 22, 165-170. 0 + 0
2009
1. Kandemir, .; Polat, G.; Saraç, G.; Taşdelen, B. Kronik hepatit C’li hastalarda karaciğer fibrozisinin saptanmasında AST seviyesi, protrombin zamanı, ve trombosit sayısının belirleyici rolü . TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCE, 2009, 39, 857-862. 0 + 0
10.3906/sag-0902-11

Publications_001.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2015
1. Evik, G.; Uslu, M.; Kaya, .; Gülsün, S.; Dede, G. Evaluation of Sharp Object Injuries in Healthcare Personnel Working in Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital. GALENOS YAYİNEVİ, 2015, 4, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/mjima.2015.9

Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 100
2016
2. Alakuş, .; şahin horasan, E.; Kurt, A.; Evik, G.; Ersöz, G.; Aslan, G.; Kaya, A. Seroprevalance of rickettsioses among healthy individuals in Mersin province, Turkey. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2016, 14, 128-128. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.20518/tjph.288392

Publications_006.pdf

2009
1. Sarı , A.; Ersöz, G.; Adıgüzel, U.; Karaçorlu, S.; Saraç, G. Poliklinik ortamında yeterli hijyeni sağlayabiliyor muyuz? - Orijinal Araştırma. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2009, 39, 91-95. 0 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 90

1. Evik, G.; Ersöz, G.; Öksüz, N.; Tok, S.; Yılmaz, A., "Yetişkin Bir Hastada İnfluenza A(H1N1)’ya Bağlı Gelişen Akut Ensefalit Olgu Sunum" . 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, 2018-05-08, 2018-05-13, Anyalya, Türkiye, 2018. 90

Uluslararası - Özet - Poster 42

1. Kandemir, f.; Evik, G.; Kara, E.; Şahinoğlu, M., Ampiyemle Sonuçlanan Karaciğer Amip Apsesi. 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, 2018-05-08, 2018-05-13, Antalya , Türkiye, 2018. 42

Ulusal - Özet - Sözlü 155

4. Kandemir, Ö.; Akdoğan, T.; Şahinoğlu, M.; Evik, G.; Horasan, E., Diyabetik Ayak Konsey Hastalarımızda Ayak Enfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Direnç Oranları. V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, 2018-05-03, 2018-05-06, İzmir, Türkiye, 2018. 30

3. Ersöz, G.; Evik, G.; Keçeli, S.; Horasan, E., HIV Pozitif bireylerin Viral Hepatit Statüleri Açısından Değerlendirilmesi . HIV/AIDS Kongresi , 2017-11-16, 2017-11-19, Anyalya, Türkiye, 2017. 42

2. Horasan, E.; Evik, G.; Kaya, A., Mukormikozlu 14 olgunun değerlendirilmesi". 32.ANKEM Kongresi , 2017-05-10, 2017-05-14, Anyalya, Türkiye, 2017. 50

1. Kaya, S.; Altınay, E.; Dabak, G.; Evik , G., "Ventilatöre Bağlı Pnomöni Tedavisinde İnhaler Kolistimetat Na İle İntravenöz Kolistimetat Na Kombine Tedavisinin Tek Başına İntravenöz Kolistimetat Na Tedavisiyle Karşılaştırılması" . 4. Ekmud bilimsel platform, 2013-03-20, 2013-03-24, Anyalya, Türkiye, 2013. 32

Ulusal - Özet - Poster 206

14. Erenkuş, A.; Türkmen, G.; Çelik, S.; Evik , G.; Ersöz, G., 2017 yılındaki İnfeksiyon Kontrol Önlemleri Hakkında Yapılan Eğitimlerin Değerlendirilmesi ve Etkileri. HİKON 2018, 2018-04-04, 2018-04-08, Antalya , Türkiye, 2018. 15

13. Evik, G.; Horasan, E.; Kaya, A., Kolonoskopik Polipektomi Sonrası Gelişen Bir Endokardit Olgusu. BUHASDER 2017 Kongresi , 2017-11-01, 2017-11-05, Muğla, Türkiye, 2017. 25

12. Ersöz, G.; Evik, G.; Deniz, S.; Türkmen, G.; Çelik, S., Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakteri İzole Edilen Olgularda Kültür Negatifliği ve Mortalitenin Değerlendirilmesi . HİEP 2017 , 2017-04-12, 2017-04-16, Ankara, Türkiye, 2017. 20

11. Evik, G.; Yılmaz, i.; Tek, M.; Ersöz, G., Tanı Konulmada Gecikme Nedeniyle Yaygın Akciğer Dışı Tutulumu İle Seyreden ve Kaybedilen Bir Tüberküloz Olgusu. XVlll. KLİMİK Kongresi , 2017-03-22, 2017-03-26, Anyalya, Türkiye, 2017. 23

10. Ersöz, G.; Evik, G.; Tunçbilek, E.; Kara, T.; Deniz, S., HIV Pozitif Hastada İshal Nedeni Olarak Lenfositik Kolit; Olgu Sunumu. XVlll. KLİMİK Kongresi , 2017-03-22, 2017-03-26, antalya , Türkiye, 2017. 20

9. Ersöz, G.; Deniz, S.; Evik, G., Riskli ilişki sonrası en kolay ve kişinin açıklama yapmaksızın test yaptırma yöntemi kan bağışı mıdır? . HIVAIDS Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar2017, 2017-02-18, 2017-08-10, Ankara, Türkiye, 2017. 25

8. Evik, G.; Köşker, M.; Ersöz, G., Nedeni Bilinmeyen Ateş Etiyolojisinde Nadir bir Sendrom Olarak; Kawasaki Sendromu. 6. EKMUD kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, Anyalya, Türkiye, 2016. 25

7. Kaya, S.; Evik, G.; Beykal, Z.; Arınç, B.; Tan, B.; Ateşoğlu, A.; Taşdelen, D., Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesinde 2012 Yılında Tespit Edilen İnvazif Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları . EKMUD 2013 bilimsel platformu, 2013-03-20, 2018-06-01, Anyalya, Türkiye, 2013. 17

6. Saraç, G.; Ersöz, G.; Horasan, E.; Aslan, G.; Kaya, A., Pseudomonas aureginosa izolatlarında VIM ve IMP metallobetalaktamazların fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması. EKMUD 2013 bilimsel platformu, 2013-03-20, 2013-03-24, Anyalya, Türkiye, 2013. 0

5. Kaya, S.; Evik, G.; Beykal, Z.; Tan, B.; Arınç, B.; Ateşoğlu, A.; Taşdelen, D., Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 Yılı Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Etkenleri . EKMUD 2013 bilimsel platformu, 2013-03-20, 2013-03-24, Anyalya, Türkiye, 2013. 17

4. Keleş, F.; Kaya, S.; Evik, G.; Aydoğan, A.; Topbaş , C., Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma ve Eğitim Hastanesinde Sağlık Personelinin 5 yıllık Kesici Delici Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Türkiye EKMUD 4. Kongresi, 2012-05-09, 2012-05-12, İstanbul, Türkiye, 2012. 17

3. Şahin, E.; Saraç, G.; Alakuş, İ.; Kaya, A., Nedeni bilinmeyen ateş nedeni olarak HIV pozitifliği saptanan hastada salmonella bakteriyemisi. 14. Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, 2009-03-28, 2009-04-02, Anyalya, Türkiye, 2009. 0

2. Şahin, E.; Saraç, G.; Ersöz, G.; Kandemir, Ö.; Kaya, A., Menenjit tanısıyla takip edilen hastalarımızın değerlendirilmesi. 2. EKMUD kongresi, 2008-03-29, 2008-04-03, Ankara, Türkiye, 2008. 0

1. Kandemir, Ö.; Şahin, E.; Saraç, G.; Kaya, A., Yoğun bakım ünitelerimizden izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik direncinin 2006-2007 yılı karşılaştırılması. 2. EKMUD kongresi, 2008-03-29, 2008-04-03, aNKARA, Türkiye, 2008. 0

Ulusal 25
1. EKMUD bilimsel platformu 2013, 2013-03-24, antalya , Türkiye. 25