Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Gülçin Yapıcı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
29046 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-09-10 07:29:59 .
Düzenleme
:
2019-01-16 14:59:48 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1991
TIPTA UZMANLIK HALK SAĞLIĞI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1999
YARDIMCI DOÇENT HALK SAĞLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENT HALK SAĞLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Silivri Merkezde Yaşayan 6 Ay-6 Yaş Arası Çocuklarda Asemptomatik Kurşun Zehirlenmesi Prevalansı- Bir Epidemiyolojik Çalışma Danışman: Dr. Ayşe Kaypmaz, İstanbul Üniversitesi, Diğer, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ.DR. KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-01-01 - Devam ediyor
DOÇ.DR. RADYASYON GÜVENLİK KOMİTESİ ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 2011-01-01 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-23 - 2017-10-26
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7800
2018
10. Ogenler, O.; Yapici, G. Assessment of Physical Violence Against Research Assistants and Nurses in an University Hospital. ACTA BİOETHİCA, 2018, 24, 19-29. 1000 + 0
Publications_004.pdf

2014
9. Sasmaz, T.; Oner, S.; Kurt, A.; Yapici, G.; Yazici, A.; Bugdayci, R.; Sis, M. Prevalence and risk factors of Internet addiction in high school students. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2014, 24, 15-20. 500 + 40
https://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckt051


Alıntılanma Sayısı: 8
2012
8. Ogenler, O.; Yapici, G.; Tasdelen, B.; Akca, T. The Views of Medical Students on Elder Discrimination. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, 2012, 14, 318-319. 850 + 0
7. Ogenler, O.; Yapici, G.; Tasdelen, B.; Akca, T. Opinions of a Group of Medical Doctors on Elder Discrimination in Mersin. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, 2012, 15, 409-415. 850 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
6. Kurt, A.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R.; Oner, S.; Yapici, G.; Ozdemir, O. A Five Year Retrospective Surveillance; Monitoring and Evaluation for the Regional Tuberculosis Control Programme in Mersın, Turkey, 2004-2008. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2012, 20, 144-149. 450 + 0
2011
5. Yapici, G.; Oner, S.; Kurt, A.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R. Knowledge of Emergency Contraception Among Women Aged 15-49 Years in Mersin, Turkey. JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, 2011, 56, 204-210. 900 + 0
4. Oner, S.; Yapici, G.; Sasmaz, C.; Kurt, A.; Bugdayci, R. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, and VDRL seroprevalence of blood donors in Mersin, Turkey. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2011, 41, 335-341. 800 + 30
https://dx.doi.org/10.3906/sag-0906-64


Alıntılanma Sayısı: 6
3. Kurt, A.; Oner, S.; Yapici, G.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R. Occupational Risk Factors among Primary Health Care Workers in Mersin, Turkey. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2011, 31, 1194-1203. 700 + 0
https://dx.doi.org/10.5336/medsci.2010-21729

2010
2. Yapici, G.; Oner, S.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R.; Kurt, A. Awareness of emergency contraception among university students in Mersin, Turkey. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, 2010, 36, 1087-1092. 900 + 20
https://dx.doi.org/10.1111/j.1447-0756.2010.01276.x


Alıntılanma Sayısı: 4
2006
1. Yapici, G.; Can, G.; Kiziler, A.; Aydemir, B.; Timur, I.; Kaypmaz, A. Lead and cadmium exposure in children living around a coal-mining area in Yatagan, Turkey. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 2006, 22, 357-362. 850 + 55
https://dx.doi.org/10.1177/0748233706071740


Alıntılanma Sayısı: 11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1150
2018
7. Yapici, G.; Ozel, S.; Oner, S.; Uces harmanogullari, L. Evaluation of Mothers’ Stress in the Neonatal Intensive Care Unit. IOSR JOURNAL OF NURSİNG AND HEALTH SCİENCE , 2018, 7, 40-49. 190 + 0
http://www.iosrjournals.org/iosr-jnhs/papers/vol7-issue2/Version-10/E0702104049.pdf

Publications_003.pdf

6. üçeş harmanoğulları, L.; Yapıcı, G. Bir ilçede bulunan okul kantinlerinin hijyen koşulları ve gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2018, 16, 117-130. 200 + 0
Publications_005.pdf

5. Aktas, H.; Yapici, G.; Kocas, F.; Uzun, C.; Tekin, F.; Erdal, N. Investigation of the Relationship Between Depression Symptom Prevalence and Related Factors among High School Students. WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL AND MEDİCAL RESEARCH, 2018, 4, 14-21. 150 + 0
2017
4. Oner, .; Uces harmanogulları, L.; Yapici, G.; Ozel, S. Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Pediatric Emergency Service of a Hospital . EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL AND MEDİCAL RESEARCH , 2017, 4, 90-95. 150 + 0
2016
3. Ogenler, .; Yapici, G. Patient-Physician Relationship in Medical Ethics Education in the Context of Violence Against Healthcare Workers: A Short Review . INTERNATİONAL JOURNAL OF ORİGİNAL RESEARCH , 2016, 2, 296-300. 100 + 0
Publications_001.pdf

2013
2. Sagün, A.; Birbiçer, H.; Yapici, G. Patients’, who applied to the anesthesia clinic, perceptions and knowledge about anesthesia in Türkiye. SAUDİ J ANAESTH, 2013, 7, 170-174. 200 + 0
10.4103/1658-354X.114076

2012
1. Oner, S.; Yapici, G.; Kurt, A.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R. The sociodemographic factors related with the adolescent pregnancy. ASİAN PACİFİC JOURNAL OF REPRODUCTİON , 2012, 1, 135-141. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S2305-0500(13)60064-0

Uluslararası - Diğer 100
2015
1. Ogenler , O.; Yapici , G.; Bilgin , N. The Opinions of Hospitalized Patients About Exposed Discrimination Based on Hospitals or Health Personnel . MEDİCİNE AND LAW , 2015, 34, 21-38. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Yapici, G.; ögenler, O.; Kurt, A.; Koçaş, F.; şaşmaz, T. Assessment of Environmental Attitudes and Risk Perceptions among University Students in Mersin, Turkey. HİNDAWİ LİMİTED, 2017, 2017, 1-8. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2017/5650926

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1560
2015
9. Yapıcı , G. Nükleer Enerji ve Türkiye’nin İlk Nükler Santrali “Akkuyu”. . TOPLUM VE HEKİM, 2015, 30, 42-55. 200 + 0
Publications_006.pdf

2014
8. Yapıcı, G.; Gamsız bilgin, N. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 2010 yılında yaralanma nedeniyle başvuran adli olguların değerlendirilmesi. TAF PREVENTİVE MEDİCİNE BULLETİN, 2014, 13, 459-464. 200 + 0
2012
7. ögenler , O.; Yapıcı, G. Bir grup üniversite öğrencisinin batıl inanışlar ve hastalıklara karşı tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. . CUMHURİYET TIP DERGİSİ, 2012, 34, 1-8. 200 + 0
2011
6. Kurt , A.; Yapıcı , G.; şaşmaz , T.; Uzabacı , M.; Tol , A.; Bozgedik , .; özturk , G. Mersin ilinde görev yapan hekimlerin meslek örgütüyle ilişkileri ve beklentileri. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ , 2011, 9, 174-182. 140 + 0
5. Yapıcı , G.; Balıkçı , S.; Uğur , . Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları . DİCLE TIP DERGİSİ , 2011, 38, 458-465. 200 + 0
2010
4. öner , S.; Yapıcı , G. Adolesan gebeliklere bakış. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2010, 8, 30-39. 200 + 0
2009
3. Yapıcı , G.; Kurt , A.; öner , S.; şaşmaz , T.; Buğdaycı , R.; Tamam , A. Kronik kan transfüzyonu alan beta talasemi major ve orak hücreli anemi hastalarında görülen komplikasyonlar. CUMHURİYET TIP DERGİSİ , 2009, 31, 45-51. 170 + 0
1999
2. Taştan , Y.; Türkçü , F.; Erginöz , E.; Yapıcı, G.; Alikaşifoğlu , M.; Ilter, .; Kaypmaz, A. Ateş ve Tedavisi: Hekimler ne biliyor, nasıl davranıyorlar? . TÜRK PEDİATRİ ARŞİVİ , 1999, 34, 21-28. 100 + 0
1998
1. Taştan, Y.; Yapıcı, G.; Alikaşifoğlu, M.; Erginöz, E.; Türkçü, F.; Ilter, . Ateş ve Tedavisi: Anneler ne biliyor, nasıl davranıyorlar? . TÜRK PEDİATRİ ARŞİVİ, 1998, 33, 85-91. 150 + 0
Ulusal - Diğer 410
2011
6. Yapıcı , G. Ayakta Çalışma ve Sağlık Etkileri. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 18, 194-198. 100 + 0
2010
5. Yapıcı g, G.; Uğurhan torlak , F.; ögenler, O.; çiçek , K.; Emir , S.; atıcı , .; Kurtoğlu , Z. Mersin’de Çalışan Kadın Hekimlerin Eğitim ve Meslek Yaşamlarında Ayrımcılık Deneyimleri. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERG, 2010, 3, 22-29. 0 + 0
2008
4. Kurt , A.; Buğdaycı , R.; şaşmaz, T.; öner , S.; Yapıcı , G.; kemik , A.; Gökçe, H.; Toplar , S. Mersin İl Merkezinde Bulunan 165 İlköğretim Okulunun Hijyenik Donanımının Değerlendirilmesi. . TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ , 2008, 27, 24-30. 35 + 0
3. öner , S.; Yapıcı , G.; Kurt , A.; Buğdaycı , R.; şaşmaz, T.; Tezcan, H. Mersin Üniversitesi Öğrencilerinde Dismenore ve Premenstrüel Semptom Görülme Prevelansı. SAĞLIK VE TOPLUM , 2008, 18, 41-49. 75 + 0
2007
2. Yapıcı , G.; Aksöz , F.; Kızılok, A. Frequency of Carriers for Beta Thalassemia and Sickle Cell Trait in Mersin. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CLİNİCAL INVESTİGATİON , 2007, 1, 255-259. 100 + 0
2002
1. Yapıcı , G.; Can , G.; şahin, . Çocuklarda Asemptomatik Kurşun Zehirlenmesi. CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, 2002, 33, 197-204. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 900
1. Yapıcı, G.; Yeniocak tunç, A. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, ISBN: 978-605-258-072-1, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 64 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 875
Uluslararası - Kitap Çevirme 900
1. Yapıcı, G.; Kurt, A.; öner, S.; şaşmaz, C. Çevre ve insan sağlığı, ISBN: 978-605-84926-7-7, Trakya Üniversitesi Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 106 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 25
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 55
1. Ayhan, S.; Bakar, C.; Durusoy, R.; Ergin, I.; Eskiocak, M.; Gürsoy, U.; Kurt, A.; Yapıcı, G.; Yavuz, C. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi, ISBN: ISBN 978-605-5867-89-8 , Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 68 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 56
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 187

1. ÖNER, S.; ÜÇEŞ HARMANOĞULLARI, L.; YAPICI, G.; ÖZEL, S., Evaluation of Forensic Children Cases Applying to the Emergency Service in a Hospital. EAP 2017 Congress and Master Course, 2017-10-12, 2017-10-15, Ljubljana, Slovenya, 2017. 187

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 760

4. Aktaş, H.; YAPICI, G., Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitaplarında Okul Sağlığı Alanında Yayımlanan Bildirilerin Değerlendirilmesi (1988-2017). 2. Uluslararası-20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2018-11-13, 2018-11-17, Antalya, Türkiye, 2018. 200

3. Yeniocak Tunç, A.; YAPICI, G., Bir Tıp Fakültesindeki Öğrencilerin Depresyon Anksiyete ve Stres Durumlarının Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası-20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2018-11-13, 2018-11-17, Antalya, Türkiye, 2018. 200

2. ÖGENLER, O.; YAPICI, G., Tıp Etiği Açısından Bir Değerlendirme: İnsan Hakkı Olarak Su. IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018-10-18, 2018-10-19, Girne, KKTC, 2018. 200
http://www.multicongress.net/Multicongreess_Girne/index.phphttp://

1. Oner , S.; Yapici , G.; Kurt , A.; Sasmaz , T.; Bugdayci , R., The sociodemographic factors related with the adolescent pregnancy: A case-control study . Jubilee Scientific Conference with International Participation “Public Health in the 21st century”, 2010-09-30, 2010-10-02, Pleven, Bulgaristan, 2010. 160

Uluslararası - Tam Metin - Poster 235

3. Kurt, A.; Yapici , G.; Sasmaz , T.; Uzabaci , M.; Tol , A.; Bozgedik , H.; Ozturk , G., The relationship between medical doctors and their occupational organisation in Mersin, Turkey. Jubilee Scientific Conference with International Participation “Public Health in the 21st century”, 2010-09-30, 2010-10-02, Pleven, Bulgaristan, 2010. 70

2. Ogenler , O.; Yapici , G.; Tasdelen , B.; Akca , T., The Views Of Medical Doctors On Elder Discrimination. Jubilee Scientific Conference with International Participation “Public Health in the 21st century”., 2010-09-30, 2010-10-02, Pleven, Bulgaristan, 2010. 85

1. Yapıcı, G.; Can, G.; Kızıler, A.; Aydemir, B.; Demircan , Ç.; Timur, İ.; Kaypmaz, A., Prevalence of asymphtomatic lead poisoning in children aged between 6 months and 6 years, in Yatağan. International Symposium on Children’s Health and Environment, 2002-10-18, 2002-10-20, İstanbul, Türkiye, 2002. 80

Uluslararası - Özet - Sözlü 285

3. YAPICI, G.; ÖZEL, S.; ÖNER, S.; ÜÇEŞ HARMANOĞULLARI, L., The evaluation of parental stress in the neonatal intensive care unit. EAP 2017 Congress and Master Course, 2017-10-12, 2017-10-15, Ljubljana, Slovenya, 2017. 95

2. Öğenler , O.; Yapıcı, G., Patient-Physician Relationship in Medical Ethics Education Through a Violence Subject in Health Field: A Short Review . 2. International Conference on Ethics Education, 2014-05-21, 2014-05-23, Ankara, Türkiye, 2014. 100

1. Yapıcı , G.; Can, G.; Kızıler, A.; Demircan, Ç.; Kaypmaz, A., Association between childhood asymptomatic lead poisoning and iron deficiency anemia. International Public Health Congress “Health 21 in Action”, 2000-10-08, 2000-10-12, İstanbul, Türkiye, 2000. 90

Uluslararası - Özet - Poster 225

5. Üçeş Harmanoğulları, L.; Yapıcı , G., Evaluation of Food Security and Hygiene Conditions of School Canteens in a District. International Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 50

4. AKTAŞ, H.; YAPICI, G.; KOÇAŞ, F.; UZUN, C.; TEKİN, F.; ERDAL, N., Investigation of the Relationship Between Depression Symptoms and Related Factors of High School Students. . EAP 2017 Congress and Master Course, 2017-10-12, 2017-10-15, Ljubljana, Slovenya, 2017. 37

3. Öğenler , O.; Yapıcı , G.; Gamsız Bilgin , N., Elder Discrimination Towards Hospitalized Patients. IALM 2012 - 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, 2012-07-05, 2012-07-08, İstanbul, Türkiye, 2012. 50

2. Yapici , G.; Gamsiz Bilgin , N., Legal Cases’ Evaluations in Terms of Public Health. IALM 2012 - 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine., 2012-07-05, 2012-07-08, İstanbul, Türkiye, 2012. 50

1. Ögenler , O.; Kadıoğlu , S.; Yapici , G.; Uzel , İ., Tıbbi İlişkilerin Biçimlenmesinde (Karşılıklı) Özgecilik . 2. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-07, Bursa, Türkiye, 2009. 37

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 185

3. Uğurhan Torlak , F.; Yapıcı , G.; Kurt , A.; Özdemir , Ö., Akkuyu Nükleer Santrali’nin çevre ve insan sağlığına olası etkileri. Mersin Sempozyumu., 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 85

2. Kurt , A.; Buğdaycı , R.; Şaşmaz , T.; Öner , S.; Yapıcı , G., Mersin Kültür Parkı’nın geriye dönük Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) önerisi. Mersin Sempozyumu., 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 50

1. Buğdaycı , R.; Kurt , A.; Şaşmaz , T.; Öner , S.; Yapıcı , G., Mersin ili 2001-2005 yılları arası kanser kayıtlarının değerlendirilmesi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 50

Ulusal - Tam Metin - Poster 105

4. Ögenler, O.; Yapıcı, G.; Uzel , İ., Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Empati Becerileri Hakkında Görüşleri. Türkiye Biyoetik Derneği, Değişen Dünyada Biyoetik, 2012-10-12, 2012-10-13, İstanbul, Türkiye, 2012. 50

3. Şaşmaz , T.; Öner , S.; Kurt , A.; Yapıcı , G.; Ertekin Yazıcı , A.; Buğdaycı , R.; Şiş , M., Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı prevelansı ve etkileyen faktörlerin araştırılması. 17-18 Mayıs 2012, p.71-74 . 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2012-05-17, 2012-05-18, Adana, Türkiye, 2012. 25

2. Dadan , K.; Yapıcı , G.; Demircan , Ç.; Şahin , Ü.; Vehid , S.; Can , G.; Toprak , S., İstanbul İlinde kamuya ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarının ilçelere göre dağılımı , 1996, p. . V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 1996-10-12, 1996-10-16, İstanbul, Türkiye, 1996. 30

1. Köksal S, S.; Uğurlu F, F.; Vehid S, S.; Erginöz E, E.; Yapıcı G, G.; Akıncı T, T.; Erginöz H, H., Silivri Sağlık Grup Başkanlığı bölgesindeki lise öğrencilerinin AIDS bilgi düzeyleri . V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 1996-10-12, 1996-10-16, İstanbul, Türkiye, 1996. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 225

6. Kurt, A.; Aktaş, H.; Uzun, C.; Yapıcı, G.; Ekinci Erdoğan, Ö.; Erdal, N., Bir üniversite hastanesinde sağlık çalışanlarının uyku kalitesi ile çalıştığı birimin elektromanyetik alan düzeyinin ve ilişkili diğer faktörlerin değerlendirilmesi. IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi,, 2017-11-30, 2017-12-02, Adana, Türkiye, 2017. 27

5. Ögenler, O.; Yapıcı , G., Bir üniversite hastanesinde asistan hekimler ve hemşirelere yönelik fiziksel şiddetin değerlendirilmesi. . Türkiye Biyoetik Derneği IX. Sempozyumu, 2016-06-03, 2016-06-06, Ankara, Türkiye, 2016. 50

4. Yapıcı , G.; Ögenler , O.; Kurt , A.; Koçaş , F.; Şaşmaz , T., Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Çevre Konusunda Tutumları ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2014-10-20, 2014-10-24, Edirne, Türkiye, 2014. 45

3. Kurt , A.; Buğdaycı , R.; Şaşmaz , T.; Öner , S.; Yapıcı , G.; Kemik , A.; Gökçe , H., Mersin il merkezinde ilköğretim okullarının hijyenik donanımlarının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. , 2008-10-21, 2008-10-25, Ankara, Türkiye, 2008. 17

2. Tosun , F.; Yapıcı , G.; Bilgin , A.; Kızılok , A., Mersin Prof.Dr. Muzaffer Aksoy Kalıtsal Kan Hastalıkları Tanı Merkezine başvuranların kalıtsal kan hastalıkları açısından değerlendirilmesi. 9. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2004-12-08, 2004-12-12, Antalya, Türkiye, 2004. 42

1. Tosun , F.; Yapıcı , G.; Bilgin , A.; Kızılok , A., Mersin Prof.Dr. Muzaffer Aksoy Kalıtsal Kan Hastalıkları Tanı Merkezinde tam kan sayımı referans çalışması . 9. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2004-12-08, 2004-12-12, Antalya, Türkiye, 2004. 42

Ulusal - Özet - Poster 453

26. Yapıcı, G.; Özel , S.; Öner , S.; Üçeş Harmanoğulları , L., Bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünıtesinde bebeği yatan annelerin stres durumlarının değerlendirilmesi. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2017-03-15, 2017-03-19, Antalya, Türkiye, 2017. 23

25. Öner, S.; Üçeş Harmanoğulları , L.; Yapıcı, G.; Özel, S., Bir hastanenin çocuk acil servisine başvuran adli nitelikteki olguların değerlendirilmesi. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2017-03-15, 2017-03-19, Antalya, Türkiye, 2017. 18

24. Aktaş , H.; Yapıcı , G.; Koçaş, F.; Uzun, C.; Tekin, F.; Erdal, N., Bir ilçedeki lise öğrencilerinde depresyon belirti sıklığı ve elektromanyetik alan düzeyinin araştırılması. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2017-03-15, 2017-03-19, Antalya, Türkiye, 2017. 18

23. Buğdaycı , R.; Uludoğan , C.; Gökçe, H.; Şaşmaz , T.; Kurt, A.; Öner , S.; Yapıcı , G., Mersin İli Toroslar İlçesi’nde Tüm İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinde Diş Çürüğü Durumu. Halk Sağlığı Günleri III. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu., 2014-09-08, 2014-09-09, Ankara, Türkiye, 2014. 2

22. Öner , S.; Yapıcı , G., Pestisit Yanlış Kullanımı Sonuçları. 6-7 Nisan 2012. 1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 2012-04-06, 2012-04-07, Şanlıurfa, Türkiye, 2012. 25

21. Sagün , A.; Birbiçer , H.; Yapıcı , G., Anestezi polikliniğine başvuran hastaların anestezi ve anestezi uzmanı ile ilgili bilgi ve görüşleri 26-30 Ekim 2011, p.205 . TARK 2011, 2011-10-26, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 25

20. Kurt , A.; Ögenler , O.; Yapıcı , G.; Ergönül , H.; Polat , S.; Şaşmaz, T.; Görür , K., Mersin İlinde hekimlerin sağlıkta dönüşüm programından etkilenme durumu ve görüşlerinin değerlendirilmesi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 15

19. Ögenler , O.; Yapıcı , G., Üniversite öğrencilerinde batıl inanışlar. VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2011-05-11, 2011-05-14, Mersin, Türkiye, 2011. 25

18. Ögenler , O.; Yapıcı , G.; Taşdelen , B.; Akça , T., Mersin İlinde bir grup hekimin yaşlı ayrımcılığı hakkındaki görüşleri. VI. Tıp Etiği Kongresi, 2010-11-25, 2010-11-26, İstanbul, Türkiye, 2010. 21

17. Kurt , A.; Yapıcı , G.; Saşmaz , T.; Uzabacı , M.; Tol , A.; Bozgedik , İ.; Öztürk , G., Mersin İlinde görev yapan hekimlerin meslek örgütleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2010-10-18, 2010-10-22, İzmir, Türkiye, 2010. 17

16. Yapıcı , G.; Uğurhan Torlak , F.; Ögenler , O.; Çiçek , K.; Emir , S.; Atıcı , Ş.; Kurtoğlu , Z., Mersin’de çalışan kadın hekimlerin eğitim ve meslek yaşamlarındaki cinsiyet ayrımcılığına bakış açıları. II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, 2010-05-20, 2010-05-23, Ankara, Türkiye, 2010. 20

15. Kurt , A.; Öner , S.; Yapıcı , G.; Şaşmaz , T.; Buğdaycı , R., Mersin İl Merkezindeki sağlık ocağı çalışanlarının işyeri sağlık risklerinin değerlendirilmesi. VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 2009-10-15, 2009-10-17, İzmir, Türkiye, 2009. 17

14. Kurt , A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Öner , S.; Yapıcı , G.; Özdemir , Ö., Mersin İlinde 2004-2008 yıllarındaki Verem Savaş Dispanseri kayıtlarının değerlendirilmesi. VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 2009-10-15, 2009-10-17, İzmir, Türkiye, 2009. 11

13. Özdemir, Ö.; Kurt , A.; Yapıcı, G., Mersin ilinde görev yapan hekimlerin sağlık ve çevre boyutuyla nükleer enerjiye bakış açılarının değerlendirilmesi. VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması., 2009-10-15, 2009-10-17, İzmir, Türkiye, 2009. 25

12. Yapıcı , G.; Öner , S.; Kurt , A.; Şaşmaz , T.; Buğdaycı , R., Mersin’de 15-49 yaş arası kadınların acil kontrasepsiyon konusundaki farkındalıklarının belirlenmesi. Gaziantep, 7-9 Ekim 2009, Poster No: 5. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi., 2009-10-07, 2009-10-09, Gaziantep, Türkiye, 2009. 22

11. Yapıcı , G.; Öner , S.; Şaşmaz , T.; Buğdaycı , R.; Kurt , A., Mersin Üniversitesi öğrencilerinin acil kontrasepsiyon konusundaki farkındalıkları. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi., 2009-10-07, 2009-10-09, Gaziantep, Türkiye, 2009. 22

10. Yapıcı , G.; Kurt , A.; Öner , S.; Şaşmaz , T.; Buğdaycı , R.; Tamam, A., β talasemi major ve orak hücreli anemi hastalarında görülen komplikasyonlar. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi., 2008-10-21, 2008-10-25, Ankara, Türkiye, 2008. 21

9. Öner , S.; Yapıcı , G.; Şaşmaz , T.; Kurt , A.; Buğdaycı , R., Mersin’de kan donörlerinde hepatit B, hepatit C, HIV ve VDRL seroprevalansı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. , 2007-10-23, 2007-10-26, Denizli, Türkiye, 2007. 20

8. Öner , S.; Yapıcı , G.; Kurt , A.; Buğdaycı , R.; Şaşmaz , T.; Tezcan , H., Mersin Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilerde dismenore ve premenstrüel disforik bozukluk sıklığı. Adana, 16-19 Ekim 2007, p. 219. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi., 2007-10-16, 2007-10-19, Adana, Türkiye, 2007. 18

7. Kurt , A.; Şaşmaz , T.; Buğdaycı , R.; Öner , S.; Yapıcı , G., Mersin merkez ve merkeze bağlı sağlık ocaklarında, sağlık insan gücünün ve bazı sağlık göstergelerinin sosyoekonomik düzeye göre değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, , 2007-06-07, 2007-06-08, Bursa, Türkiye, 2007. 12

6. Can G, G.; Şahin , Ü.; Demircan , Ç.; Uysal , Ö.; Melikyan , E.; Toprak , S.; Yapıcı , G., İstanbul’da 1995-1998 yılları hava kirliliği düzeyleri ile günlük ölüm sayıları arasındaki ilişki. I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, 1997-12-08, 1997-12-12, Ankara, Türkiye, 1997. 5

5. Toprak , S.; Taşdan , Y.; Can , G.; Şahin , Ü.; Melikyan , E.; Demircan , Ç.; Yapıcı , G., İstanbul’un Avrupa yakasında hava kirliliği ile çocuklarda solunum yolları hastalıkları arasındaki ilişki. I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi., 1997-12-08, 1997-12-12, Ankara, Türkiye, 1997. 5

4. Demircan , Ç.; Yapıcı , G.; Vehid , S.; Can , G.; Kaypmaz , A., İstanbul’un iki ilçesinde (Fatih- Kadıköy) satılan çiğ köftelerin parazitolojik yönden incelenmesi. I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi., 1997-12-08, 1997-12-12, Ankara, Türkiye, 1997. 20

3. Toprak S, , S.; Demircan Ç,, Ç.; Yapıcı G, , G.; Can G,, G.; Melikyan E. , E., İstanbul Avrupa yakası halk otobüslerinde bakteriyolojik kirlenme ile oligodinamik etki arasındaki ilgi. I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi., 1997-12-08, 1997-12-12, Ankara, Türkiye, 1997. 0

2. Can , G.; Yapıcı , G.; Şahin , Ü.; Kızıler , A.; Demircan , Ç.; Toprak , S.; Şahin , A., Tekirdağ İli Merkezi’nde yaşayan 1-6 yaş grubu çocuklarda kan kurşun düzeylerinin değerlendirilmesi. . I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi., 1997-12-08, 1997-12-12, Ankara, Türkiye, 1997. 15

1. Yapıcı , G.; Can , G.; Şahin , Ü., Çocuklarda asemptomatik kurşun zehirlenmesi. I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, 1997-12-08, 1997-12-12, Ankara, Türkiye, 1997. 25

Uluslararası - Yürütücü 0

1. Horizon 2020 European Researchers’ Night, H2020, Proje No: H2020-MSCA-NIGHT-2018, 0 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Leyla Üçeş Harmanoğulları, Mersin Mezitli Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi'nde Bulunan Okul Kantinlerinin Hijyen Koşulları Ve Gıda Güvenilirliği Açısından Değerlendirilmesi , Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal 500
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 1309–8004, E-ISSN : 1309-761X, 2018-01-01 - Devam ediyor. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 32
1. CLINICAL ETHICS , [ 2018 : 1 ] . 4
2. CURRENT JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2018 : 1 ] . 4
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TOXICOLOGY RESEARCH , [ 2014 : 1 ] . 4
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRICA NURSING SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 4
5. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND WASTE MANAGEMENT (IJEWM) , [ 2019 : 1 ] . 4
6. JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL REPRODUCTIVE SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 4
7. JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL SCIENCES , [ 2011 : 1 ] . 4
8. JOURNAL OF MIDWIFERY, WOMEN’S HEALTH AND NURSING PRACTICE , [ 2017 : 1 ] . 0
9. SAHARA J , [ 2011 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 13
1. GAZİANTEP MEDİCAL JOURNAL , [ 2016 : 1 ] [ 2014 : 1 ] . 2
2. LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ , [ 2016 : 3 ] [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 1 ] . 6
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 1 ] . 3
4. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH , [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 1 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ130 Halk Sağlığı Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HYL 508 Çevre Sağlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı ( Yüksek Lis... 2-0-2
Güz HYL 523 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı ( Yüksek Lis... 2-0-2
Güz TDS237 Birinci Basamak Sağlık Hizmetl Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Güz SH111 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SH111 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Güz TDS237 Birinci Basamak Sağlık Hizmetl Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HYL 508 Çevre Sağlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı ( Yüksek Lis... 2-0-2
Güz HYL 523 BULAŞICI HASTALIKLARIN EPİDEMİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HALK SAĞLIĞI 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HSG201 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Ö... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TTP241 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ130 Halk Sağlığı Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2