Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Gülçin Bozlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.d. 34. Cadde 33343, Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
2404
Oluşturma
:
2015-09-07 06:32:41
Düzenleme
:
2017-12-12 14:49:42
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS/ Y. LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda ABT-491’in Nöronal Apoptozis Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Aytuğ Atıcı, Mersin Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞ. GÖR. DR. MESİN ÜNİVERSİTESİ 2001-01-01 - 2006-01-02
UZ. DR. MESİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-02 - 2016-02-01
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-01 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
UZ. DR. ÇOCUK DOKTORU ÖZEL MERSİN SİSTEM CERRAHİ TIP MERKEZİ 2011-01-03 - 2013-12-01
UZ. DR. ÇOCUK DOKTORU MERSİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ 2010-01-04 - 2011-01-03
UZ. DR. ÇOCUK DOKTORU TARSUS DEVLET HASTANESİ 2006-01-02 - 2010-01-04
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 5750
2018
10. Arikoglu, T.; Batmaz, S.; Yildirim, D.; Tezol, O.; Bozlu, G.; Kuyucu, S. Asthma predictive index in relation to respiratory mechanics by impulse oscillometry in recurrent wheezers. ALLERGOLOGİA ET IMMUNOPATHOLOGİA, 2018, Kabul, 1-6. 450 + 0
2017
9. Bozlu, G.; Tanrıverdi, H.; Aslan, G.; Kuyucu, N. The value of acute phase reactants and LightCycler® SeptiFast test in the diagnosis of bacterial and viral infections in pediatric patients. . ARCHİVOS ARGENTİNOS DE PEDİATRíA , 2017, 1, 1-6. 950 + 0
Publications_008.pdf

8. Tekin, R.; Dinleyici, E.; Ceyhan, M.; Karbuz, A.; Salman, N.; Sutçu, M.; Kurugol, Z.; Balliel, Y.; Celik, M.; Hacimustafaoglu, M. The prevalence, serogroup distribution and risk factors of meningococcal carriage in adolescents and young adults in Turkey. HUMAN VACCİNES & IMMUNOTHERAPEUTİCS , 2017, 13, 1182-1189. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2016.1268304

Publications_010.pdf

2016
7. Karpuz, D.; Giray, D.; Ozyurt, A.; Bozlu, G.; Unal, S.; Hallioglu, O. Can whole-blood parameters be used in follow-up of children with rheumatic valvular heart disease?. CARDİOLOGY İN THE YOUNG, 2016, 27, 764-769. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1017/S1047951116001281

Publications_009.pdf

6. Bozlu, G.; Taskinlar, H.; Unal, S.; Alakaya, M.; Nayci, A.; Kuyucu, N. Diagnostic value of red blood cell distribution width in pediatric acute appendicitis. PEDİATRİCS INTERNATİONAL, 2016, 58, 202-205. 850 + 0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ped.12805/abstract;jsessionid=568E76C08B9C076CBF5E25F9C5F92AFB.f02t03

Publications_001.pdf

5. Direk, M.; Yıldırım, V.; Güneş, S.; Bozlu, G.; Okuyaz, . Serotonin Syndrome after Clomipramine Overdose in a Child. CLİN PSYCHOPHARMACOL NEUROSCİ, 2016, 14, 388-390. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.9758/cpn.2016.14.4.388

Publications_003.pdf

2015
4. Hallioglu, O.; Gurer, G.; Bozlu, G.; Karpuz, D.; Makharoblidze, K.; Okuyaz, C. Evaluation of Neurodevelopment Using Bayley-III in Children with Cyanotic or Hemodynamically Impaired Congenital Heart Disease. CONGENİTAL HEART DİSEASE, 2015, 10, 537-541. 650 + 3
http://dx.doi.org/10.1111/chd.12269

Publications_006.pdf

3. Bozlu, G.; Cobanogullari direk, M.; Okuyaz, C. Subacute sclerosing panencephalitis with parkinsonian features in a child: A case report. BRAİN AND DEVELOPMENT, 2015, 37, 901-903. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2015.02.008

Publications_012.pdf

2008
2. Atici, A.; Bozlu, G.; Turhan, A.; Polat, A.; Nayci, A.; Okuyaz, C.; Taskinlar, H. The role of trapidil on neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury. EARLY HUMAN DEVELOPMENT, 2008, 84, 243-247. 700 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2007.06.005

Publications_011.pdf

2007
1. Bozlu, G.; Atici, A.; Turhan, A.; Polat, A.; Nayci, A.; Okuyaz, C.; Taskinlar, H. Platelet-activating factor antagonist (ABT-491) decreases neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury. BRAIN RESEARCH, 2007, 1143, 193-198. 800 + 75
https://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2007.01.094

Publications_007.pdf


Alıntılanma Sayısı: 15
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 370
2016
2. Bozlu, G.; Tezol, .; Gündeşlioğlu, .; Kuyucu, N. Fever of Unknown Origin in Children: Mersin University Experience. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2016, 25, 89-93. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-48877

Publications_002.pdf

2015
1. Bozlu, G.; Tezol, .; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Kuyucu, N. Kawasaki Disease: The Clinical and Cardiologic Early-Term Characteristics and Prognoses of 44 Children with Acute Attack. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2015, 24, 138-142. 180 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-46720

Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 120
2017
1. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; özdemir, A. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Sırasındaki Hemoglobin Düzeyi ve İzlemde Eritrosit Transfüzyonu Gereksiniminin Mortalite Üzerine Etkisi. J PEDİATR EMERG INTENSİVE CARE MED, 2017, 4, 8-12. 120 + 0
http://www.caybdergi.com/

Publications_005.pdf

Ulusal - Diğer 240
2015
4. Direk, M.; Bozlu, G.; özgür, A.; Okuyaz, . İzole Bilateral Bazal Ganglion Tutulumunun Nadir Nedeni Erken Evre Subakut Sklerozan Panensefalit: Olgu Sunumu . MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 1, 1-4. 42 + 0
http://www.meersin.edu.tr

2014
3. Bozlu, G.; Tezol, .; Kotan çelik, .; Kuyucu, N. Plevral Ampiyem Tedavisinde İntraplevral Doku Plazminojen Aktivatörünün Kullanımı: İki Olgu Sunumu. PEDİATRİ UZMANLIK AKADEMİSİ DERGİSİ, 2014, 1, 6-10. 47 + 0
http://http://puader.org.tr/files/file/Sayi6.pdf

2. Tezol, .; Bozlu, G.; Okuyaz, . Sanfilippo Tip IIIA ve Morquio Tip IVB sendromu: iki olgu nedeniyle . MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 1, ---. 50 + 0
http://tipdergisi.mersin.edu.tr

2005
1. Bilgin, N.; Mert, E.; Bozlu, G. Acil Servise Getirilen Çocukluk Çağı Adli Olguların Profili. ÇOCUK FORUMU, 2005, 1, 15-20. 100 + 0
http://akademikdizin.com/?source=512

Publications_013.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 85

2. Bozlu, G.; Atıcı, A.; Turhan, A.; Polat, A.; Naycı, A., Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda ABT-491’in Nöronal Apoptozis Üzerine Etkisi. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2006-04-12, 2006-04-16, Antalya, Türkiye, 2006. 40

1. Bozlu, G.; Yıldırım, M.; Zaimoğlu, Ç.; Balcı, S.; Kuyucu, N., Pediatrik Hastalarda Komplike Plevral Ampiyem Tedavisinde Doku Plazminojen Aktivatörünün Yeri. 41. Türk Pediatri Kongresi, 2005-06-22, 2005-06-25, Ankara, Türkiye, 2005. 45
http://www.turkpediatri.org.tr/

Ulusal - Özet - Poster 180

8. Direk, M.; Bozlu, G.; Özgür, A.; Kılınç, O.; Okuyaz, Ç., Nadir Bir Başağrısı Nedeni: İntrakraniyal Hipotansiyon, Marfan Sendromlu Bir Vaka Nedeniyle. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 20
http://www.pednoro2015.org/

7. Bozlu, G.; Direk, M.; Okuyaz, Ç., Subakut Sklerozan Panensefalitin Nadir Bir Başlangıç Şekli: Parkinsonizm. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 25
http://www.pednoro2015.org/

6. Bozlu, G.; Bahadır, G.; Naycı, A.; Kuyucu, N., Çocuk Hastada Gezici Dalak Torsiyonu: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi , 2015-04-15, 2015-04-19, Antalya, Türkiye, 2015. 23
http://www.cocukacilyogunbakim2015.org/

5. Direk, M.; Özgür, A.; Bozlu, G.; Okuyaz, Ç., L-2 Hidroksi Glutarik Asidüri. 13. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 2015-04-14, 2015-04-18, Adana, Türkiye, 2015. 18
http://www.metabolizma2015.org

4. Bozlu, G.; Tezol, Ö.; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Kuyucu, N., Kawasaki Hastalığı: Akut Atakla Başvuran 44 Hastanın Klinik Ve Kardiyolojik Erken Dönem Prognozları. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, 2015-04-05, 2015-04-08, Antalya, Türkiye, 2015. 22
http://cocukenfeksiyon2015.org/

3. Tezol, Ö.; Bozlu, G.; Gündeşlioğlu, Ö.; Kuyucu, N., Çocuklarda Nedeni Bilinmeyen Ateş: Mersin Üniversitesi Deneyimi. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, 2015-04-05, 2015-04-08, Antalya, Türkiye, 2015. 21
http://cocukenfeksiyon2015.org/

2. Hallıoğlu, O.; Bozlu, G.; Yılgör, E., İyi Prognozlu Hipoplazik Sağ Ventrikül ve Ventrikül Bağımlı Koroner Dolaşımı Olan Pulmoner Atrezi Olgusu. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 2005-11-16, 2005-11-18, Antalya, Türkiye, 2005. 25
http://turkpedkar.org.tr/

1. Bozlu, G.; Düzovalı, Ö.; Duce, M.; Ay, A., Medülloblastomlu Bir Hastada Tedaviden Dört Yıl Sonra Saptanan Serebral Venöz Anjiom. 16. Ulusal Kanser Kongresi, 2005-04-20, 2005-04-24, Antalya, Türkiye, 2005. 23
http://www.turkkanser.org.tr/

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. BRAIN RESEARCH , [ 2008 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
Ulusal 50
1. Deneysel Araştırma Bildiri Ödülü Türk Neonatoloji Derneği, 2006-04-12, Antalya, Türkiye. 25
2. Sözlü Bildiri 3.’lük Ödülü Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği , 2017-10-25, Antalya, Türkiye. 25
2. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği , Üye No: 000, Türkiye, 2016-01-03-Devam ediyor.
1. Türkiye Milli Pediatri Derneği , Üye No: 11111, Türkiye, 2002-01-06-Devam ediyor.