Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Gülçin Bozlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.d. 34. Cadde 33343, Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
2404 .
Oluşturma
:
2015-09-07 06:32:41 .
Düzenleme
:
2018-12-31 13:23:34 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
15
ARTICLES WITH
CITATION DATA
15
SUM OF THE
TIMES CITED
35
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.33
Researcher ID
Scholar ID
h-index
3
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS/ Y. LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda ABT-491’in Nöronal Apoptozis Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Aytuğ Atıcı, Mersin Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞ. GÖR. DR. MESİN ÜNİVERSİTESİ 2001-01-01 - 2006-01-02
UZ. DR. MESİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-02 - 2016-02-01
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-01 - 2018-10-17
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-10-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
UZ. DR. ÇOCUK DOKTORU ÖZEL MERSİN SİSTEM CERRAHİ TIP MERKEZİ 2011-01-03 - 2013-12-01
UZ. DR. ÇOCUK DOKTORU MERSİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ 2010-01-04 - 2011-01-03
UZ. DR. ÇOCUK DOKTORU TARSUS DEVLET HASTANESİ 2006-01-02 - 2010-01-04
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7300
2018
12. Hallıoğlu kılınç, O.; Keçeli, M.; Bozlu, G.; Delibaş, A.; Karpuz, D.; Selvi, H. Evaluation of T-wave alternans in pediatric patients with chronic renal failure. JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, 2018, 51, 622-627. 650 + 0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022073617305010?via%3Dihub

Publications_020.pdf

11. Bozlu, G.; Karpuz, D.; Hallıoğlu kılınç, O.; ünal, S.; Kuyucu, N. Relationship between mean platelet volume-to-lymphocyte ratio and coronary artery abnormalities in Kawasaki disease. CARDİOLOGY İN THE YOUNG, 2018, 28, 832-836. 900 + 0
http://www.cambridge.org/core/journals/cardiology-in-the-young/article/

Publications_008.pdf

10. Arıkoğlu, T.; Batmaz, S.; Derici yıldırım, D.; Tezol, .; Bozlu, G.; Kuyucu, S. Asthma predictive index in relation to respiratory mechanics by impulse oscillometry in recurrent wheezers. ALLERGOLOGİA ET IMMUNOPATHOLOGİA, 2018, 46, 190-195. 450 + 0
http://www.elsevier.es/en-revista-allergologia-et-immunopathologia-105-linkresolver-asthma-predictive-index-in-relation-S030105461730188X//

Publications_019.pdf

9. Bozlu, G.; Tanrıverdi, H.; Aslan, G.; Kuyucu, N. The value of acute phase reactants and LightCycler® SeptiFast test in the diagnosis of bacterial and viral infections in pediatric patients. ARCHİVOS ARGENTİNOS DE PEDİATRİA, 2018, 116, 35-41. 950 + 0
http://www.scielo.org.ar/revistas/aap/iinstruc.htm

Publications_018.pdf

2017
8. Karpuz, D.; Giray, D.; özyurt, A.; Bozlu, G.; ünal, S.; Hallıoğlu kılınç, O. Can whole-blood parameters be used in follow-up of children with rheumatic valvular heart disease?. CARDIOLOGY IN THE YOUNG, 2017, 27, 764-769. 550 + 0
10.1017/S1047951116001281

Publications_024.pdf

7. Tekin, R.; Dinleyici, E.; Ceyhan, M.; Karbuz, A.; Salman, N.; Sutçu, M.; Kurugol, Z.; Balliel, Y.; Celik, M.; Hacimustafaoglu, M. The prevalence, serogroup distribution and risk factors of meningococcal carriage in adolescents and young adults in Turkey. HUMAN VACCİNES & IMMUNOTHERAPEUTİCS , 2017, 13, 1182-1189. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2016.1268304

Publications_010.pdf

2016
6. Direk, M.; Yıldırım, V.; Güneş, S.; Bozlu, G.; Okuyaz, . Serotonin Syndrome after Clomipramine Overdose in a Child. CLİN PSYCHOPHARMACOL NEUROSCİ, 2016, 14, 388-390. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.9758/cpn.2016.14.4.388

Publications_003.pdf

5. Bozlu, G.; Taskinlar, H.; Unal, S.; Alakaya, M.; Nayci, A.; Kuyucu, N. Diagnostic value of red blood cell distribution width in pediatric acute appendicitis. PEDİATRİCS INTERNATİONAL, 2016, 58, 202-205. 850 + 0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ped.12805/abstract;jsessionid=568E76C08B9C076CBF5E25F9C5F92AFB.f02t03

Publications_001.pdf

2015
4. Bozlu, G.; Cobanogullari direk, M.; Okuyaz, C. Subacute sclerosing panencephalitis with parkinsonian features in a child: A case report. BRAİN AND DEVELOPMENT, 2015, 37, 901-903. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2015.02.008

Publications_012.pdf

3. Hallioglu, O.; Gurer, G.; Bozlu, G.; Karpuz, D.; Makharoblidze, K.; Okuyaz, C. Evaluation of Neurodevelopment Using Bayley-III in Children with Cyanotic or Hemodynamically Impaired Congenital Heart Disease. CONGENİTAL HEART DİSEASE, 2015, 10, 537-541. 650 + 3
http://dx.doi.org/10.1111/chd.12269

Publications_006.pdf

2008
2. Atici, A.; Bozlu, G.; Turhan, A.; Polat, A.; Nayci, A.; Okuyaz, C.; Taskinlar, H. The role of trapidil on neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury. EARLY HUMAN DEVELOPMENT, 2008, 84, 243-247. 700 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2007.06.005

Publications_011.pdf

2007
1. Bozlu, G.; Atici, A.; Turhan, A.; Polat, A.; Nayci, A.; Okuyaz, C.; Taskinlar, H. Platelet-activating factor antagonist (ABT-491) decreases neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury. BRAIN RESEARCH, 2007, 1143, 193-198. 800 + 75
https://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2007.01.094

Publications_007.pdf


Alıntılanma Sayısı: 15
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 570
2018
3. Bozlu, G.; Kuyucu, N. Poisoning Cases Who Admitted to the Pediatrics Emergency Unit in the Last Five Years Evaluation of 1734 Cases. BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2018, 23, 106-109. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17986/blm.2018238625

Publications_022.pdf

2016
2. Bozlu, G.; Tezol, .; Gündeşlioğlu, .; Kuyucu, N. Fever of Unknown Origin in Children: Mersin University Experience. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2016, 25, 89-93. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-48877

Publications_002.pdf

2015
1. Bozlu, G.; Tezol, .; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Kuyucu, N. Kawasaki Disease: The Clinical and Cardiologic Early-Term Characteristics and Prognoses of 44 Children with Acute Attack. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2015, 24, 138-142. 180 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-46720

Publications_004.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. Karpuz, D.; çelik, Y.; Bozlu, G.; Kara, M.; Giray, D.; Hallıoğlu kılınç, O. Patent duktus arteriozuslu bebeklerde konservatif tedavinin sonuçları. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 552-556. 0 + 0
http://dergipark.gov.tr/cumj/issue/31534

Publications_017.pdf

1. Bozlu, G.; çıtak, E. Evaluation of renal tumors in children. TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ/TURKİSH JOURNAL OF UROLOGY, 2018, 44, 268-273. 0 + 0
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5937647/

Publications_023.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2017
1. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; özdemir, A. Relationship of Hemoglobin Concentration at Admission and Need for Erythroyte Transfusion During Hospitalization with Mortality in Pediatric Critical Care Patients. TURKİSH JOURNAL OF PEDİATRİC EMERGENCY AND INTENSİVE CARE MEDİCİNE, 2017, 4, 8-12. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/cayd.17363

Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 265
2018
2. Bozlu, G.; Sağcan, M.; çelik, Y.; Kuyucu, N. Çocuk acil servisine getirilen 624 yenidoğanın geriye dönük olarak değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 7-12. 190 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/36404/395799

Publications_021.pdf

2015
1. Tezol, .; çobanoğulları direk, M.; Bozlu, G.; Okuyaz, . Fasio skapulo humeral müsküler distrofi Bir olgu sunumu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 8, 90-94. 75 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/19540/208033

Publications_009.pdf

Ulusal - Diğer 240
2018
4. Direk, M.; Bozlu, G.; özgür, A.; Okuyaz, . İzole Bilateral Bazal Ganglion Tutulumunun Nadir Nedeni Erken Evre Subakut Sklerozan Panensefalit: Olgu Sunumu . MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 1, 1-4. 42 + 0
http://www.meersin.edu.tr

2014
3. Bozlu, G.; Tezol, .; Kotan çelik, .; Kuyucu, N. Plevral Ampiyem Tedavisinde İntraplevral Doku Plazminojen Aktivatörünün Kullanımı: İki Olgu Sunumu. PEDİATRİ UZMANLIK AKADEMİSİ DERGİSİ, 2014, 1, 6-10. 47 + 0
http://http://puader.org.tr/files/file/Sayi6.pdf

Publications_016.pdf

2. Tezol, .; Bozlu, G.; Okuyaz, . Sanfilippo Tip IIIA ve Morquio Tip IVB sendromu: iki olgu nedeniyle . MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 81-83. 50 + 0
http://tipdergisi.mersin.edu.tr

Publications_015.pdf

2005
1. Bilgin, N.; Mert, E.; Bozlu, G. Acil Servise Getirilen Çocukluk Çağı Adli Olguların Profili. ÇOCUK FORUMU, 2005, 1, 15-20. 100 + 0
http://akademikdizin.com/?source=512

Publications_013.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 367

9. Bozlu, G.; Karpuz, D.; Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Hallıoğlu, O.; Kuyucu, N., Çocuk Acil Servise Senkop Nedeniyle Getirilen 1020 Olgunun Değerlendirilmesi. Türk Pediatri Kurumu 3. Genç Pediatristler Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, İstanbul, Türkiye, 2017. 42

8. Ersöz, G.; Tezol, Ö.; Bozlu, G.; Arıkoğlu, T.; Kuyucu, N., Ergenlerde Bordatella pertüssis Seroprevalans ve Kolonizasyon Oranı. 6. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği, 2017-10-23, 2017-10-25, Antalya, Türkiye, 2017. 35

7. Bozlu, G.; Özgür, A.; Okuyaz, Ç.; Kuyucu, N., Acil Servise Gelen Çocuk Hastalarda Serebral Manyetik Rezonans ve Serebral Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 6. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi, 2017-10-23, 2017-10-25, Antalya, Türkiye, 2017. 47

6. Bozlu, G.; Kömür, M.; Döven, S.; Karpuz, D.; Özgür, A.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç., Çocuklarda Posterior Revezibl Ensefalopati Sendromu: Mersin Üniversitesi 10 Yıllık Deneyimi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 37

5. Akbaş, B.; Alakaya, M.; Özdemir, A.; Bozlu, G.; Arslanköylü, A., Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Spot İdrarda Mikroalbümin Düzeyinin Mortalite İle İlişkisi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 30

4. Gündeşlioğlu, Ö.; Bozlu, G.; Akça, M.; Kuyucu, N., Çocuklarda Kist Hidatik: Tek Merkez Deneyimi. 5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi, 2016-04-10, 2016-04-14, İzmir, Türkiye, 2016. 42

3. Bozlu, G.; Gündeşlioğlu, Ö.; Akça, M.; Kuyucu, N., Çocukluk Çağı Preseptal ve Orbital Sellülit Olgularının Retrospektif Analizi. 5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi, 2016-04-10, 2016-04-14, İzmir, Türkiye, 2016. 47

2. Bozlu, G.; Atıcı, A.; Turhan, A.; Polat, A.; Naycı, A.; Okuyaz, Ç.; Taşkınlar, H., Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda ABT-491’in Nöronal Apoptozis Üzerine Etkisi. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2006-04-12, 2006-04-16, Antalya, Türkiye, 2006. 40

1. Bozlu, G.; Yıldırım, M.; Zaimoğlu, Ç.; Balcı, S.; Kuyucu, N., Pediatrik Hastalarda Komplike Plevral Ampiyem Tedavisinde Doku Plazminojen Aktivatörünün Yeri. 41. Türk Pediatri Kongresi, 2005-06-22, 2005-06-25, Ankara, Türkiye, 2005. 45
http://www.turkpediatri.org.tr/

Ulusal - Özet - Poster 238

11. Bozlu, G.; Tezol, Ö.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A.; Dokgöz, H.; Bilgin, N.; Kuyucu, N., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisine Bir Yıl İçerisinde Başvuran Adli Nitelikli Olguların Değerlendirilmesi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 20

10. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; Özdemir, A., Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Anındaki Hemoglobin Konsantrasyonunun Mortalite Üzerine Etkisinin Araştırılması. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İzmir, Türkiye, 2016. 15

9. Bozlu, G.; Tezol, Ö.; Arslanköylü, A.; Kuyucu, N., Çocuk Acil Servise Gelen Zehirlenmeler: Son 1 Yılda Gelen 368 Olgunun Değerlendirilmesi. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İzmir, Türkiye, 2016. 23

8. Direk, M.; Bozlu, G.; Özgür, A.; Kılınç, O.; Okuyaz, Ç., Nadir Bir Başağrısı Nedeni: İntrakraniyal Hipotansiyon, Marfan Sendromlu Bir Vaka Nedeniyle. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 20
http://www.pednoro2015.org/

7. Bozlu, G.; Direk, M.; Okuyaz, Ç., Subakut Sklerozan Panensefalitin Nadir Bir Başlangıç Şekli: Parkinsonizm. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 25
http://www.pednoro2015.org/

6. Bozlu, G.; Bahadır, G.; Naycı, A.; Kuyucu, N., Çocuk Hastada Gezici Dalak Torsiyonu: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi , 2015-04-15, 2015-04-19, Antalya, Türkiye, 2015. 23
http://www.cocukacilyogunbakim2015.org/

5. Direk, M.; Özgür, A.; Bozlu, G.; Okuyaz, Ç., L-2 Hidroksi Glutarik Asidüri. 13. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 2015-04-14, 2015-04-18, Adana, Türkiye, 2015. 18
http://www.metabolizma2015.org

4. Bozlu, G.; Tezol, Ö.; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Kuyucu, N., Kawasaki Hastalığı: Akut Atakla Başvuran 44 Hastanın Klinik Ve Kardiyolojik Erken Dönem Prognozları. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, 2015-04-05, 2015-04-08, Antalya, Türkiye, 2015. 22
http://cocukenfeksiyon2015.org/

3. Tezol, Ö.; Bozlu, G.; Gündeşlioğlu, Ö.; Kuyucu, N., Çocuklarda Nedeni Bilinmeyen Ateş: Mersin Üniversitesi Deneyimi. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, 2015-04-05, 2015-04-08, Antalya, Türkiye, 2015. 21
http://cocukenfeksiyon2015.org/

2. Hallıoğlu, O.; Bozlu, G.; Yılgör, E., İyi Prognozlu Hipoplazik Sağ Ventrikül ve Ventrikül Bağımlı Koroner Dolaşımı Olan Pulmoner Atrezi Olgusu. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 2005-11-16, 2005-11-18, Antalya, Türkiye, 2005. 25
http://turkpedkar.org.tr/

1. Bozlu, G.; Düzovalı, Ö.; Duce, M.; Ay, A., Medülloblastomlu Bir Hastada Tedaviden Dört Yıl Sonra Saptanan Serebral Venöz Anjiom. 16. Ulusal Kanser Kongresi, 2005-04-20, 2005-04-24, Antalya, Türkiye, 2005. 23
http://www.turkkanser.org.tr/

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. BRAIN RESEARCH , [ 2008 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
Ulusal 50
1. Deneysel Araştırma Bildiri Ödülü Türk Neonatoloji Derneği, 2006-04-12, Antalya, Türkiye. 25
2. Sözlü Bildiri 3.’lük Ödülü Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği , 2017-10-25, Antalya, Türkiye. 25
2. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği , Üye No: 000, Türkiye, 2016-01-03-Devam ediyor.
1. Türkiye Milli Pediatri Derneği , Üye No: 11111, Türkiye, 2002-01-06-Devam ediyor.