Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Gülcan Boyraz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Rektörlük / Engelli Öğrenci Birimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1340 .
Oluşturma
:
2016-04-29 15:54:48 .
Düzenleme
:
2018-05-18 16:06:42 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS ÖZEL EĞİTİM GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA ÖZEL EĞİTİM GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2018
Uluslararası - Diğer 100
2016
1. Arslantekin, B.; Akın, U.; Boyraz, G. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ MATEMATİK KİTAPLARININ, KAVRAMLARA YÖNELİK YAPILAN ETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. INES JOURNAL, 2016, 9, 233-20. 100 + 0
http://file:///C:/Users/win7/Desktop/Akademik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1n%20Belgeleri/MAKALEM%C4%B0Z%20%C4%B0NES.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Yazıcı, T.; BOYRAZ, G., Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersine İlişkin Tutumlarının Metaforik Analizi. II. Uluslar arası Müzik ve Dans Kongresi, 2016-09-26, 2016-09-28, Muğla, Türkiye, 2016. 200

1. Metin, H.; BOYRAZ, G.; Kan, A., Ortaokula Devam Eden Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumlarını Değerlendirmek İçin Tutum Ölçeği Geliştirme. VI.Uluslararası Canik Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Samsun, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 695

7. BOYRAZ, G.; Karaahmetoğlu, B.; Metin, H.; TAVİL, Y., Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitim Programlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası INES Akademik Araştırmalar Kongresinde (INES 2016), 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 95

6. BOYRAZ, G., Özel Eğitim Alanında Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Kanıt Temelli Uygulamalara İlişkin Görüşleri. Özel Eğitim Alanında Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Kanıt Temelli Uygulamalara İlişkin Görüşleri, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 100

5. BOYRAZ, G., Aile Şuralarında Özel Gereksinimli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Olarak Alınan Kararların İncelenmesi. 26. Özel Eğitim Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

4. Arslantekin, B.; BOYRAZ, G.; Akın, U., Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin, Anneleri Aracılığıyla Doğrudan Öğretim Modeli’ne Göre Sunulan Kavramları Kazanmalarında Ve Sürdürmelerindeki Etkililiği. 3.rd EJER (International Eurasian Educational Research Congress)3. Uluslararasi Avrasya Eğitim Araştirmalari Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

3. Arslantekin, B.; Akın, U.; Boyraz, G., Examınıng The Mathematıcs Books For Mentally Retarded Students, In Terms Of Acquıstıon Of Actıvıtıes Towards Concepts. Examınıng The Mathematıcs Books For Mentally Retarded Students, In Terms Of Acquıstıon Of Actıvıtıes Towards Concepts, 2016-05-12, 2016-05-15, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

2. Akın, U.; BOYRAZ, G.; Özdemir, S., Çocuğun Liderliğinin Takip Edilmesine Dayanan Filial Oyun Terapisinin İncelenmesi (Examining Filial Play Therapy, Based On Following Leadership Of The Child). 3. Uluslararası ELMİS(Effective Leadership And Management In Inclusive Schools: Teacher Training And Vocational Education, Arts And Sports) Kongresi, 2016-05-12, 2016-05-15, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

1. Dikici, H.; BOYRAZ, G., Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileleri Özel Eğitim Süreci Ve Bu Süreçle İlgili Yasal Hakları Konusunda Bilgilendirici Aile Eğitim Programının Etkililiği. Uluslar arası Özel Eğitim Kongresi/ELMIS-ER(Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Education and Rehabilitation, 2013-06-19, 2013-06-21, Konya, Türkiye, 2013. 100

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. Boyraz, G.; Şener Akın, U.; Özdemir, S., Duygu Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi- UDEMKO , 2016-03-31, 2016-04-03, Eskişehir, Türkiye, 2016. 50

1. Şener Akın , U.; Boyraz, G., Duygu Davranış Bozukluklarına Yönelik Bir Müdahale Modeli: Filial Oyun Terapisi. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi- UDEMKO , 2016-03-31, 2016-04-03, Eskişehir, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 165

4. BOYRAZ, G., Aile Eğitim Programının Annelerin Ayrımlı Pekiştirme Kullanarak Çocuklarına Kural Kazandırma Becerisini Edinmelerine Etkisi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-04, İstanbul, Türkiye, 2015. 50

3. Çalışkan, H.; Avşaroğlu, S.; Çıkılı, Y.; BOYRAZ, G., Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Bazı Değişkenler Açısındna İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2012-10-11, 2012-10-12, Trabzon, Türkiye, 2012. 32

2. Sarı, H.; Avşaroğlu, S.; Çıkılı, Y.; BOYRAZ, G., Türkiyede Özel eğitim Alanında aile Eğitimi ile ilgili yapılan Araştırmaların Bazı değişkenler Açısından İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2012-10-11, 2012-10-12, Trabzon, Türkiye, 2012. 32

1. BOYRAZ, G.; Ergüven, D.; Sarı, H., Özel Gereksinimli Öğrencilerin Problem Davranışlarını Belirlemede Ve İfade Edebilmede Öğretmen Yeterliliğinin Kendi Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. 20.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, Gaziantep, Türkiye, 2010. 50

Ulusal - Özet - Poster 18

1. Metin, H.; Karaahmetoğlu, B.; BOYRAZ, G.; TAVİL, Y., Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Eğitim Programlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 26. Özel Eğitim Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2016. 18

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD341 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2