Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Gül Bayram Abiha
Özgeçmiş
:
Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( İkmep )
DOĞUM TARİHİ
:
22 Mart 1978
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/mersin
GSM
:
+90-505-9231450
Telefon
:
+90-324-2347723
Dahili
:
60017
Faks
:
+90-324-2346410
Oluşturma
:
2015-10-02 08:17:16
Düzenleme
:
2017-08-24 15:33:57
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Enterobacteriaceae klinik izolatlarında beta laktamaz aktivitesinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması Danışman: Dr. NURAN DELİALİOĞLU, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2013.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Mikobakteri türlerinin identifikasyonu için PZR- RFLP (parça uzunluk polimorfizmi) tekniği ve klasik yöntemlerin uygulanması Danışman: Dr. GÜROL EMEKDAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2007.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI 2015-10-02 - 2015-10-02
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-01 - 2012-06-01
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1500
2012
3. Aslan, G.; Bayram, G.; Otağ, F.; Direkel, S.; Taylan özkan, A.; çeber, K.; Emekdaş, G. Mersin İlinde Farklı Su Kaynaklarında Cryptosporidium spp. Varlığının Araştırılması. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2012, 46, 93-100. 700 + 11
Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2011
2. Utku, S.; Gökçe, M.; Aslan, G.; Bayram, G.; ülger, M.; Emekdas, G.; Sahin, M. Synthesis and in vitro antimycobacterial activities of novel 6-substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2- (substituted/nonsubstituted acetophenone) hydrazone. TURKİSH JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2011, 35, 331-339. 500 + 25
Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
2007
1. Aslan, G.; Doruk, E.; Emekdas, G.; Serin, M.; Direkel, S.; Bayram, G.; Durmaz, R. Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler ile İdrar Örneklerinden Mycobacterium tuberculosis İzolasyonu ve Tanımlanması. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2007, 41, 185-192. 300 + 23
Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 780
2016
4. Bayram abiha, G.; Delialioğlu, N.; Emekdaş, G.; öztürk, C.; Serin, M. Enterobacteriaceae Klinik İzolatlarında Beta-Laktamaz ve Kinolon Direnç Genlerinin Araştırılması. FLORA İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ, 2016, 21, 64-76. 180 + 0
10.5578/flora.27887

Publications_004.pdf

3. Bayram abiha, G.; Kanık, E. Tanısal Mikrobiyolojide Altın Standart Testin Yokluğunda Gizli Sınıf Analizinin Kullanımı. ARCHİVES MEDİCAL REVİEW JOURNAL, 2016, 25, 1-1. 200 + 0
Publications_007.pdf

2011
2. Bayram, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G. Mersin İlinde Tüketime Sunulan Etlerden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Prevalansı ve Tiplendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 4, 12-16. 200 + 5
Publications_002.pdf

2008
1. Bayram, G.; Emekdas, G. Mikobakteri Türlerinin İdentifikasyonunda Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Parça Uzunluk Polimorfizmi Teknigi ile Klasik Yöntemler Arasındaki Uyumun Belirlenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 1, 8-13. 200 + 5
Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Bayram Abiha, G.; Kanık, E., Tanısal Mikrobiyolojide Altın Standart Testin Yokluğunda Gizli Sınıf Analizinin Kullanımı. MedicReS World Congress, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 95

1. Bayram Abiha, G.; Reşitoğlu, B.; Tubay Bağdatoğlu, Ö.; Kar, H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedefleri ve Memnuniyet Düzeyleri. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu , 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 95
Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 15

2. Aslan , G., Mersin İline Bağlı Karaduvar Mahallesindeki İçme Su Kaynaklarında Cryptosporidium Ookistlerinin Araştırılması. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Kayseri/Ürgüp), 2007-11-18, 2007-11-23, Kayseri ve Ürgüp, Türkiye, 2007. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Aslan , G.; Doruk, E.; Emekdaş, G.; Serin, M.; Direkel, S., İdrar örneklerinden Mycobacterium tuberculosis izolasyon ve identifikasyonunda Erlich-Ziehl-Neelsen, Kültür ve PCR-RFLP yöntemlerinin kullanılması. . 23-25 Kasım 2006 6. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu , 2006-11-23, 2006-11-25, Ankara, Türkiye, 2006. 15
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Poster 115

5. Bayram ABİHA, G.; DİNÇER, E.; ERDEN ERTÜRK, S.; TİFTİK, E., Mersin İlinde Kan donörlerinde Toxoplasma gondii Enfeksiyonun Moleküler Epidemiyolojisinin Araştırılması. X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2017-03-12, 2017-03-15, Antalya, Türkiye, 2017. 23
http://kmtd.org.tr/kongre10/p://

4. Bayram Abiha, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G.; Öztürk, C.; Serin, M., Geniş Spektrumlu Beta-Laktamaz PozitifEscherichia coli ve Klebsiella pneumoniaeİzolatlarında Plazmid Aracılı Kinolon Direncinin Araştırılması. 8. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, 2014-06-04, 2014-06-07, Ankara, Türkiye, 2014. 22
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Delialioğlu, N.; Bayram Abiha, G.; Vural Taşdemir, E.; Emekdas, G., Karbapenemlere Dirençli Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Direnç Genlerinin Araştırılması. 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 2014-06-04, 2014-06-07, Ankara, Türkiye, 2014. 21
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Bayram, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G.; Öztürk, C.; Serin, M., Enterobacteriaceae Klinik İzolatlarında Beta Laktamaz Aktivitesinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 2012-06-05, 2012-06-08, Ankara, Türkiye, 2012. 22
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Bayram, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G., Mersin bölgesinde tüketime sunulan kıymalardan izole edilen enterokok türlerinin prevalansı ve tiplendirilmesi. 6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi , 2010-06-15, 2010-06-19, Ankara, Türkiye, 2010. 25
Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Transfüzyonla bulaşan parazitlerin moleküler ve serolojik yöntemlerle epidemiyolojisinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP4-1923, 12496 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 300

6. Farelerde Puberte Sonrası Nikotin Maruziyetinin Spermatogenez Üzerine Antiapoptotik ve Epigenetik Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-AP4-2245, 18000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

5. Piridazinon Türevlerinin Anti-mikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1908, 6696 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_003.pdf

4. Enterobacteriaceae Klinikn İzolatlarında Beta Laktamaz Aktivitesinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması., BAP, Proje No: BAP-SBE TM (GB) 2011-1 DR, 19 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

3. Mersin İline Bağlı Karaduvar Mahallesindeki İçme Su Kaynaklarında Crytosporidium Ookistlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SHMYO SP (GA) 2006-1, 4 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

2. Mikobakteri Türlerinin İdentifikasyonu için PCR-RFLP (Parça Uzunluk Polimorfizmi) Tekniği ve Klasik Yöntemlerin Uygulanması, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (GB) 2006-1 TU, 1 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Fenilketonuri’li (PKU) Hastalarda Fenilalanin Hidroksilaz (PAH) Gen Mutasyonları., BAP, Proje No: TF.2001.M.5, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Bahar TL112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Bahar TL222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Bahar TL114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Güz TL211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SHM106 Nükleer Tıp Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL 112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar TL 222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL105 Laboratuvar Aletler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz TL 211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Güz TL111 Genel Biyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar TL 222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar RAD114 Kontrast Madde Farmakolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-0-1
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar TL 112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL217 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Bahar TL 222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Bahar SH108 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Bahar TL 222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL217 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Güz PER103 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-2-3
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL107 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz TL 221 Temel Laboratuvar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz TL 211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Güz TL215 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-8-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Bahar TL 112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SH144 Sanat Tasarımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-1
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL217 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Güz TL111 Genel Biyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Güz TL101 Temel Matematik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL205 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Güz TL 113 Laboratuvar Kimyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 3-0-3
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Güz TL107 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL105 Laboratuvar Aletler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL215 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-8-2
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar SH116 Nükleer Tıp Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL217 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz TL215 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 0-8-2
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz SH105 Tıbbı Biyoloji / Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL107 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz TL105 Laboratuvar Aletler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2