Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Gülay Altun Uğraş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
09 Mart 1981 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-505-2170188 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14224 .
Faks
:
+90-324-3610571 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-26 11:43:58 .
Düzenleme
:
2019-01-14 14:16:37 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İ.Ü.FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2005-09-09 - 2013-09-09
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERİSTESİ 2013-09-09 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
HEMŞİRELİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-11-01 - 2018-06-14
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-10-28 - 2018-01-23
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-01-27 - 2018-01-27
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-01-27 - 2018-01-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-04-10 - 2017-04-10
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-04-10 - 2017-04-10
ANABİLİM DALI BAŞKANI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-04-10 - 2017-04-10
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-04-10 - 2017-04-10
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-04-04 - 2017-04-04
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-04-04 - 2017-04-04
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-01-03 - 2017-01-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8900
2018
11. Erden yüksekkaya, S.; Kalkan, N.; Altun uğraş, G.; Arslan, U.; Arslan, S. Vital signs: Valid indicators to assess pain in intensive care unit patients? An observational, descriptive study. NURSİNG HEALTH SCİENCES, 2018, , 1-7. 700 + 0
10.1111/nhs.12543

10. Altun uğraş, G.; Yüksel, S.; Temiz, Z.; Eroğlu, S.; şirin, K.; Turan, Y. Effects of different head of-bed elevations and body positions on intracranial pressure and cerebral perfusion pressure in neurosurgical patients. JOURNAL OF NEUROSCİENCE NURSİNG, 2018, 50, 247-251. 850 + 0
9. Altun uğraş, G.; Yıldırım, G.; Yüksel, S.; öztürkçü, Y.; Kuzdere, M.; öztekin, S. The Effect of different types of music on patients’ preoperative anxiety: A randomized controlled trial. COMPLEMENTARY THERAPİES İN CLİNİCAL PRACTİCE, 2018, 31, 158-163. 850 + 0
2017
8. Altun uğraş, G.; Yüksel, S.; Erer, M.; Kettaş, E.; Randa, S. Are Nurses Willing to Provide Care to Obese Surgical Patients?. BARİATRİC SURGİCAL PRACTİCE AND PATİENT CARE, 2017, 12, 116-122. 900 + 0
7. Yüksel, S.; Altun uğraş, G.; çavdar, .; Bozdoğan, A.; özkan gürdal, S.; Akyolcu, N.; Esencan, E.; Varol saraçoğlu, G.; özmen, V. A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study. IRAN J PUBLİC HEALTH, 2017, 46, 308-317. 600 + 0
2015
6. öztekin, S.; Erıc edwın, L.; Altun uğraş, G.; Yüksel, S.; Sevim, S. Nursing educators perceptions about disaster preparedness and response in Istanbul and Miyazaki. JAPAN JOURNAL OF NURSİNG SCİENCE, 2015, 12, 99-112. 700 + 0
10.1111/jjns.12054

5. öztekin, S.; Erıc edwın, L.; Yüksel, S.; Altun uğraş, G. Undergraduate nursing students perceptions about disaster preparedness and response in Istanbul Turkey and Miyazaki Japan A cross sectional study. JAPAN JOURNAL OF NURSİNG SCİENCE, 2015, 12, 145-153. 650 + 0
10.1111/jjns.12058

4. Altun uğraş, G.; Babayiğit, S.; Tosun, K.; Aksoy, G.; Turan, Y. Effect of nocturnal patient care interventions on patient sleep and satisfaction with nursing care in neurosurgery intensive care unit. JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, 2015, 47, 104-112. 900 + 0
10.1097/JNN.0000000000000122

2014
3. öztekin, S.; Eric edwin, L.; Altun uğraş, G.; Yüksel, S. Educational needs concerning disaster preparedness and response a comparison of undergraduate nursing students from İstanbul Turkey and Miyazaki Japan. JAPAN JOURNAL OF NURSİNG SCİENCE, 2014, 11, 94-101. 750 + 0
10.1111/jjns.12008

2012
2. Altun uğraş, G.; Aksoy, G. The Effects of Open and Closed Endotracheal Suctioning on Intracranial Pressure and Cerebral Perfusion Pressure A Crossover Single Blind Clinical Trial. JOURNAL OF NEUROSCİENCE NURSİNG, 2012, 44, 1-8. 1000 + 0
10.1097/JNN.0b013e3182682f69

2007
1. Altun uğraş, G.; öztekin, S. Patient perception of environmental and nursing factors contributing to sleep disturbances in a neurosurgical ıntensive care unit. TOHOKU JOURNAL OF EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2007, 212, 299-308. 1000 + 0
10.1620/tjem.212.299

Uluslararası - Diğer 275
2015
3. Altun uğraş, G.; Yüksel, S. Factors affecting intracranial pressure and nursing interventions. JACOBS JOURNAL OF NURSİNG AND CARE, 2015, 1, 1-6. 100 + 0
2013
2. Altun uğraş, G.; Meryem, K.; Akyolcu, N.; Sezer, T. Nursing care in sodium imbalances commonly encountered in neurosurgery patients. THE JOURNAL OF NEUROLOGİCAL AND NEUROSURGİCAL NURSİNG, 2013, 2, 37-42. 95 + 0
2008
1. çelik, S.; Altun uğraş, G.; Sebahat, D.; Meryem, K.; Aksoy, G. Critical care nurse s knowledge for care of deceased adult patients in an intensive care unit. AUSTRALİAN JOURNAL OF ADVANCED NURSİNG, 2008, 26, 53-58. 80 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
3. Kanat, C.; Altun uğraş, G. The Problems of Obese Patients in Surgical Clinics. MEDİCAL SCİENCES (NWSAMS), 2018, 13, 23-34. 0 + 0
2016
2. Temiz, Z.; öztürk, D.; Altun uğraş, G.; öztekin, S.; şengül, E. Determination of Patient Learning Needs after Thyroidectomy. ASİAN PACİFİC JOURNAL OF CANCER PREVENTİON, 2016, 17, 1479-1483. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2016.17.3.1479

2014
1. Altun uğraş, G.; Yüksel, S. Functional aesthetic and psychosocial outcomes of face transplant Yüz naklinin fonksiyonel estetik ve psikososyal sonuçları. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2014, 11, 1004-1018. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1570
2018
8. Altun uğraş, G.; Yüksel, S.; Gürdil yılmaz, S.; şirin, K.; Turan, Y.; Eroğlu, S. Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş Kontrolünde Uygulanan Hemşirelik Girişimleri. ACİBADEM UNİVERSİTESİ SAGLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, , 0-0. 170 + 0
10.31067/0.2018.99

7. Altun uğraş, G.; çam, T. Yoğun bakım ünitelerinde endotrakeal tüp tespitinde kullanılan yöntemler. MERSİN ÜNİV SAĞLIK BİLİM DERG, 2018, 11, 226-234. 200 + 0
6. Altun uğraş, G. Afet Triyajı. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2018, 1, 82-85. 200 + 0
2016
5. Yüksel, S.; Altun uğraş, G. Cerrahi Hastasında Hipotermi Gelişimini Önlemede Hemşirenin Rolü. MERSİN ÜNİV SAĞLIK BİLİM DERG, 2016, 9, 113-121. 200 + 0
2012
4. özbaş, A.; Altun uğraş, G. İntertisiyel sistit ağrılı mesane sendromunda semptom yönetimi ve hemşirenin rolü. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2012, 20, 227-232. 200 + 0
2011
3. Altun uğraş, G.; öztekin, S.; Kanan, N. Kulak Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Konusunda Bilgilendirilme Durumu. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 14, 25-30. 200 + 0
2010
2. çelik, S.; Altun uğraş, G.; Aksoy, G. Yoğun bakım hemşirelerinin yaşamını kaybetmiş hasta ve hasta ailesine verdikleri bakımın incelenmesi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2010, 18, 80-86. 200 + 0
2008
1. Aksoy, G.; Altun uğraş, G. Abdominal travmada hemşirelik yaklaşımları. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2008, 61, 50-56. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2011
1. Akyolcu, N.; Altun uğraş, G. Kendi kendine meme muayenesi erken tanıda ne kadar önemli. MEME SAĞLIĞI DERGİSİ, 2011, 7, 10-14. 100 + 0
Ulusal - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Altun uğraş, G.; Akyolcu, N.; Kanat, C.; Yüksel, S.; Ayoğlu, T.; Sayın, Y.; Kanan, N. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin iş güvenliği. FNJN FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2018, 26, 93-101. 0 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 0
2010
3. Altun uğraş, G.; öztekin, S. Gastrointestinal işlemlerde bilinçli sedasyon sonrası taburculuk eğitimi. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BİLİM VE SANATI DERGİSİ, 2010, 2, 83-88. 0 + 0
2009
2. öztekin, S.; Altun uğraş, G. Kafa travması geçiren hastada hemşirelik girişimleri. FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ, 2009, 4, 145-157. 0 + 0
1. öztekin, S.; Altun uğraş, G. Ventilasyon tüpü yerleştirilen orta kulak enfeksiyonlarında bakım. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BİLİM VE SANATI DERGİSİ, 2009, 2, 88-93. 0 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. Altun uğraş, G. Abrams ın Klinik İlaç Tedavisi Hemşireler Için Akılcı İlaç Uygulamaları, ISBN: 978-605-4649-80-8, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1120 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Altun uğraş, G.; Yüksel, S. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, ISBN: 978-605-108-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2017. 0
2. Yüksel, S.; Altun uğraş, G. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, ISBN: 978-605-108-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2017. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 900
1. Altun uğraş, G. Nöroşirürji Hemşireliği, ISBN: 978-605-335-145-0, Nobel Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2015. 250
2. Altun uğraş, G. Nöroşirürji Hemşireliği, ISBN: ISBN-978-605-335-145-0, Nobel Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2015. 250
3. Altun uğraş, G. Nöroşirürji Hemşireliği, ISBN: ISBN-978-605-335-145-0, Nobel Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 22 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2015. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 900
1. öztekin, D.; Altun uğraş, G. Nöroşirürji Hemşireliği, ISBN: ISBN-978-605-335-145-0, Nobel Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 433 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2015. 125
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 900
1. Sucu, G.; Altun uğraş, G. Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, ISBN: ISBN: 978-605-320-101-4, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 45 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2015. 25
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 900
1. Altun uğraş, G.; öztekin, S. Afet Yönetiminde Sağlık Bakımı, ISBN: , İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programı Ders Kitabı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2016. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 900
1. Altun uğraş, G. Afet Hemşireliği, ISBN: 978-605-7505-50-7, Türkiye Klinikleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
2. Altun uğraş, G. Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, ISBN: 978-605-55-07-04-6, İstanbul Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 37 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
3. Altun uğraş, G.; Akyolcu, N. Cerrahi Hemşireliği II, ISBN: 978-605-335-343-0, Nobel Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2018. 0
4. Altun uğraş, G. Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, ISBN: 978-605-55-07-04-6, İstanbul Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 368 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2011. 0
5. öztekin, S.; Altun uğraş, G. Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, ISBN: 978-605-55-07-04-6, İstanbul Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 9 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
6. Altun uğraş, G. Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, ISBN: 978-605-55-07-04-6, İstanbul Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2090

10. KANAT, C.; ALTUN UĞRAŞ, G., The problems of obese patients in surgical clinics. 1. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (BILMES 2017), 2017-10-29, 2017-10-31, NEVŞEHİR, Türkiye, 2017. 200

9. KANAT, C.; ALTUN UĞRAŞ, G., Cerrahi Kliniklerinde Yatan Obez Hastaların Yaşadığı Sorunlar. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, . 200

8. ALTUN UĞRAŞ, G.; YILDIRIM, G.; YÜKSEL, S.; ÖZTÜRKÇÜ, Y.; KUZDERE, M.; ÖZTEKİN, S., The Effect of different music types on Turkish patients’ anxiety in preoperative period: a randomized controlled trial. The 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association “The Colossus of Perioperative Nursing”, 2017-05-04, 2017-05-07, RHODES ISLAND, Yunanistan, 2017. 170

7. YÜKSEL, S.; YILDIRIM, G.; ALTUN UĞRAŞ, G.; KUZDERE, M.; ÖZTEKİN, S., The Effect of cold application on periorbital edema and ecchymosis after rhinoplasty: randomized controlled trial. Athens 3rd International Conference on “Medical, Medicine and Health Sciences” (MMHS 2016 Athens), 2016-10-15, 2016-10-16, ATHENS, Yunanistan, 2016. 140

6. ALTUN, N.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S., Acil serviste hemşirelerin pulse oksimetreyle ilgili bilgi durumu ve eğitimin bilgi durumuna etkisi. 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2013-10-25, 2013-10-27, MUĞLA, Türkiye, 2013. 200

5. ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, D., Patient perception of environmental and nursing factors contributing to sleep disturbances in a neurosurgical intensive care unit. 9th Asian Congress of Neurological Surgeons and The 2nd Asian Neurosurgical Nursing Congress, 2012-09-02, 2012-09-05, İSTANBUL, Türkiye, 2012. 200

4. ÖZTEKİN, S.; LARSON, E.; YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G., Nursing student’s perceptions about disaster nursing school’s disasters preparedness and response. World Society of Disaster Nursing Research Conference , 2012-08-23, 2012-08-24, CARDİFF, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012. 130

3. ÜYE, E.; AKYOL, B.; AĞGÜL, B.; ALTUN UĞRAŞ, G.; AKYOLCU, N., İstanbul’daki Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Alanda Yaşadıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2011-04-28, 2011-04-30, GAZİANTEP, Türkiye, 2011. 120

2. DİREK, S.; TUFAN, G.; ALTUN UĞRAŞ, G.; KOÇAŞLI, S.; AKYOLCU, N.; AKSOY, G., İstanbul İli Sınırları İçerisindeki Hemşirelik Yüksekokulu 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Aktiviteleri Gerçekleştirme Durumu Ve Sosyoekonomik Düzey ile Genel Sağlık Durumu Arasındaki İlişki. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi , 2007-06-26, 2007-06-29, İSTANBUL, Türkiye, 2007. 130

1. ÖZBAŞ, A.; ALTUN UĞRAŞ, G., İntertisiyel Sistitten Korunmada Hemşirenin Rolü. 19. Ulusal Üroloji Kongresi , 2006-06-10, 2006-06-15, ANTALYA, Türkiye, 2006. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 145

2. ÖZTEKİN, S.; LARSON, E.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; SAVAŞER, S., Nurse educators’ perceptions about disaster preparedness and response. 14th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, 2013-05-03, 2013-05-07, LYON, Fransa, 2013. 70

1. ÖZTEKİN, S.; LARSON, E.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S., Educational needs concerning disaster preparedness and response: a comparison of undergraduate nursing students from İstanbul Turkey, and Miyazaki Japan. World Society of Disaster Nursing Research Conference, 2012-08-23, 2012-08-24, CARDİFF, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012. 75

Uluslararası - Özet - Sözlü 965

11. ALTUN UĞRAŞ, G.; ERER, M.; Serinol, H., The effect of methods used in hair care of intensive care patients on hemodynamic parameters. 13th WFCCN 10th UINARS Congress, 2018-10-25, 2018-10-28, Belgrad, Sırbistan, . 100

10. ÇAM, T.; ALTUN UĞRAŞ, G., Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım hastalarında endotrakeal tüp tespitinde kullanılan yöntemlerin aspirasyon sırasındaki hemodinamik değişkenlere etkisi. 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2018-10-10, 2018-10-13, MUĞLA, Türkiye, . 100

9. KANAT, C.; ALTUN UĞRAŞ, G., Yanıklı Hastalarda Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Ağrı Yönetiminde Kullanımı. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi/2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

8. KANAT, C.; ALTUN UĞRAŞ, G., Video Destekli Eğitimin Cerrahi Hastalarının Taburculuk Sürecinde Kullanımı. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi/2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

7. AKYOLCU, N.; KANAT, C.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; AYOĞLU, T.; SAYIN, Y.; KANAN, N., Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin iş güvenliği. 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,, 2017-11-02, 2017-11-05, ANTALYA, Türkiye, . 60

6. YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ALTINOK, N.; DEMİR, N., Obez cerrahi hastalarının kan basıncı değerini tansiyon aleti kese boyutu etkiler mi?. 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2017-11-02, 2017-11-05, ANTALYA, Türkiye, . 85

5. ERER, M.; ALTUN UĞRAŞ, G.; USANMAZ, Z., Are nurses biased against obese patients?. International Congress on Ethics in Nursing Applications, 2017-09-11, 2017-09-12, İZMİR, Türkiye, . 100

4. ALTUN UĞRAŞ, G.; YILDIRIM, G.; YÜKSEL, S.; ÖZTÜRKÇÜ, Y.; KUZDERE, M.; ÖZTEKİN, S., The Effect of different music types on Turkish patients’ anxiety in preoperative period: a randomized controlled trial. The 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association “The Colossus of Perioperative Nursing, 2017-05-04, 2017-05-07, RODOS, Yunanistan, . 85

3. YÜKSEL, S.; YILDIRIM, G.; ALTUN UĞRAŞ, G.; KUZDERE, M.; ÖZTEKİN, S., The Effect of cold application on periorbital edema and ecchymosis after rhinoplasty randomized controlled trial. Athens 3rd International Conference on “Medical, Medicine and Health Sciences”, 2016-10-15, 2016-10-16, ATİNA, Yunanistan, . 70

2. ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, S., Patient perception of environmental and nursing factors contributing to sleep disturbances in a neurosurgical intensive care unit. 9th Asian Congress of Neurological Surgeons and The 2nd Asian Neurosurgical Nursing Congress, 2012-09-02, 2012-09-05, İstanbul, Türkiye, . 100

1. ÖZTEKİN, S.; LARSON, E.; YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G., Nursing student’s perceptions about disaster nursing school’s disasters preparedness and response. World Society of Disaster Nursing Research Conference, 2012-08-23, 2012-08-24, Wales, İngiltere / Birleşik Krallık, . 65

Uluslararası - Özet - Poster 465

10. ÇAM, T.; ALTUN UĞRAŞ, G., Kardiyovasküler cerrahi sonrası yoğun bakımda yaşanan sorunlar ve hemşirelik bakımı. 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2018-10-10, 2018-10-13, MUĞLA, Türkiye, . 50

9. RANDA, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ESER, K., Meme Kanserli Kadınların Girişim Sonrası Yaşadıkları Üst Ekstremite Sorunlarının Yaşam Kalitesine Etkisi. 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2017-11-02, 2017-11-05, ANTALYA, Türkiye, . 50

8. YÜKSEL, S.; ÖZTEKİN, S.; TEMİZ, Z.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ŞENGÜL, E.; TEKSÖZ, S.; SUNAL, N., The Effect of bed head slope on patients’ outcomes in early postoperative period after thyroidectomy: a randomized controlled trial. The 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association “The Colossus of Perioperative Nursing, 2017-05-04, 2017-05-07, RODOS, Yunanistan, . 20

7. KANDEMİR, D.; SEYHAN AK, E.; ALTUN UĞRAŞ, G., Can reflexology reduce the musculoskeletal pains of the surgical nurses?. The 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association “The Colossus of Perioperative Nursing, 2017-05-04, 2017-05-07, RODOS, Yunanistan, . 50

6. ÇAM, T.; ALTUN UĞRAŞ, G., Used safe endotracheal tube fixed methods in intensive care unit. The 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association “The Colossus of Perioperative Nursing, 2017-05-04, 2017-05-07, RODOS, Yunanistan, . 50

5. ERDEN, S.; DEMİR, N.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ARSLAN, U.; ARSLAN, S., Can be used vital signs as valid indicators to assess pain in neurosurgery intensive care units?. 8th World Congress of the World Institute of Pain (WIP) World Pain Congress, 2016-05-20, 2016-05-23, NEW YORK, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 35

4. KANDEMİR, D.; KARAMAN, A.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, S., Musculoskeletal pain experienced by operating room nurses. 8th World Congress of the World Institute of Pain (WIP) World Pain Congress, 2016-05-20, 2016-05-23, NEW YORK, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 37

3. YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G., Effect of multimodal analgesia on pain management in patients undergoing spinal surgery. 8th World Congress of the World Institute of Pain (WIP) World Pain Congress, 2016-05-20, 2016-05-23, NEW YORK, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 50

2. ÖZTEKİN, S.; LARSON, E.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; SAVAŞER, S., Nurse educators perceptions about disaster preparedness and response. 14th European Congress of Trauma Emergency Surgery, 2013-05-04, 2013-05-07, Lyon, Fransa, . 35

1. ÖZTEKİN, S.; LARSON, E.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S., Educational needs concerning disaster preparedness and response a comparison of undergraduate nursing students from İstanbul Turkey and Miyazaki Japan. World Society of Disaster Nursing Research Conference 2012, 2012-08-23, 2012-08-24, Wales, İngiltere / Birleşik Krallık, . 37

Ulusal - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Davetli 0

23. ALTUN UĞRAŞ, G., YBÜ Nöroşirürji Hastasının Hemşirelik Tanılaması: Doğrular ve Yanlışlar. 14. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, Antalya, Türkiye, . 0

22. ALTUN UĞRAŞ, G., Obesite Cerrahisi ve Hemşirenin Rolü. 2. Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Sempozyumu, 2018-03-23, 2018-03-25, Adana, Türkiye, . 0

21. ALTUN UĞRAŞ, G., Rehberlere göre Hemşire Gözüyle Ameliyat Sonrası Erken Dönem Bakım. 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 2017-11-22, 2017-11-26, Antalya, Türkiye, . 0

20. ALTUN UĞRAŞ, G., Sıvı Elektrolit Dengesi ve Dengesizlikleri 2017. Yoğun Bakım Hemşireliği 2017 Sertifikasyon Programı, 2017-09-18, 2017-10-27, Mersin, Türkiye, . 0

19. ALTUN UĞRAŞ, G., Ciddi Beyin Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar: İzlem Parametrelerinde Güncellemeler. 13. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, Antalya, Türkiye, . 0

18. ALTUN UĞRAŞ, G., Nörolojik sistem muayenesi 2017. Fiziksel Muayene Yöntemleri Kursu, 2017-01-26, 2017-01-27, Mersin, Türkiye, . 0

17. ALTUN UĞRAŞ, G., Sıvı Elektrolit Dengesi ve Dengesizlikleri. Yoğun Bakım Hemşireliği 2016 Sertifikasyon Programı, 2016-10-03, 2016-11-11, Mersin, Türkiye, . 0

16. ALTUN UĞRAŞ, G., Cerrahi Hastasında Normotermiyi Sağlamada Kullanılan Pasif Yöntemler. 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, . 0

15. ALTUN UĞRAŞ, G., Cerrahi Hastasında Normotermiyi Sağlamada Kullanılan Aktif Yöntemler. 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, . 0

14. ALTUN UĞRAŞ, G., İkincil Hasarlara Neden Olabilen Bakım Girişimleri. 12. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 2016-04-08, 2016-04-12, Antalya, Türkiye, . 0

13. ALTUN UĞRAŞ, G., Doku Bütünlüğünün Sürdürülmesinde: Tüpler, Kateterler, Mekanik Travmalar ve Bakımı. Çukurova İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi, 2016-03-18, 2016-03-20, Adana, Türkiye, . 0

12. ALTUN UĞRAŞ, G., Pandemik Enfeksiyon ve Korunma: Hasta ve Sağlık Çalışanlarında SARS ve MERS. 11. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 2015-04-17, 2015-04-21, Antalya, Türkiye, . 0

11. ALTUN UĞRAŞ, G., Özofagus kanserinde güncel bakım yaklaşımları. 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, . 0

10. ALTUN UĞRAŞ, G., Eksternal ventriküler drenajına bağlı gelişen infeksiyonlar ve hemşirelik bakımı. 10. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 2014-04-04, 2014-04-08, Antalya, Türkiye, . 0

9. ALTUN UĞRAŞ, G., Metabolik sorun yaşayan hastada hemşirelik bakımı. 10. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 2014-04-04, 2014-04-08, , Türkiye, . 0

8. ALTUN UĞRAŞ, G., Boyun meme lenf muayenesi. Hemşirelere Yönelik Fizik Muayene Kursu, 2013-12-11, 2013-12-12, Mersin, Türkiye, . 0

7. ALTUN UĞRAŞ, G., Nörolojik sistem muayenesi. Hemşirelere Yönelik Fizik Muayene Kursu, 2013-12-11, 2013-12-12, Mersin, Türkiye, . 0

6. ALTUN UĞRAŞ, G., Toraks akciğer muayenesi. Hemşirelere Yönelik Fizik Muayene Kursu, 2013-12-11, 2013-12-12, Mersin, Türkiye, . 0

5. ALTUN UĞRAŞ, G., Şok ve Hemşirelik Yaklaşımı. 1. Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, 2013-04-29, 2013-06-21, İstanbul, Türkiye, . 0

4. ALTUN UĞRAŞ, G., Kafa içi basıncını etkileyen faktörler ve hemşirelik girişimleri. 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 2013-04-12, 2013-04-16, Antalya, Türkiye, . 0

3. ALTUN UĞRAŞ, G., Kafa travmaları. Hemşire Tekniker ve Teknisyen Travma ve Resusitasyon Kursu Standart Eğitimi, 2012-11-06, 2012-11-09, İstanbul, Türkiye, . 0

2. ALTUN UĞRAŞ, G., Politravmalı hastanın değerlendirilmesi 2012. Hemşire Tekniker ve Teknisyen Travma ve Resusitasyon Kursu Standart Eğitimi, 2012-05-15, 2012-05-18, İstanbul, Türkiye, . 0

1. ALTUN UĞRAŞ, G., Politravmalı hastanın değerlendirilmesi. Hemşire Tekniker ve Teknisyen Travma ve Resusitasyon Kursu Standart Eğitimi, 2011-03-08, 2011-03-11, İstanbul, Türkiye, . 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1535

18. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; TEMİZ, Z.; EROĞLU, S.; ŞİRİN, K.; TURAN, Y., Nöroşirürji Hastalarında Farklı Beden Pozisyonlarının Kafa Içi Basınç ve Serebral Perfüzyon Basıncı Üzerine Etkisi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2017-03-29, 2017-04-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 85

17. KARAMAN, A.; ÖZTÜRK, D.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; AYOĞLU, T.; ARSLAN, D.; ÖZTEKİN, S., Cerrahi El Yıkama Becerisinin Kazandırılmasında Laboratuvar Uygulamasının Etkisi: Gözlemsel Çalışma. 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, 2016. 60

16. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; IŞIK ERER, T.; KETTAŞ, E.; RANDA, S., Obez Hasta Bireylerin Bakımında Cerrahi Hemşirelerinin Karşılaştıkları Sorunlar. 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, 2016. 90

15. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; IŞIK ERER, T.; TAŞDELEN, B.; DOĞAN, H.; MUTLUAY, Ö., Kraniyal Cerrahi Sonrası Abdominal Masajın Bağırsak Alışkanlığına Etkisi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2016-04-08, 2016-04-12, ANTALYA, Türkiye, 2016. 85

14. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ŞİRİN, K.; TURAN, Y.; EROĞLU, S., Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş Kontrolünde Uygulanan Hemşirelik Girişimleri. 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2014-04-04, 2014-04-08, Antalya, Türkiye, . 90

13. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ŞİRİN, K.; TURAN, Y.; EROĞLU, S., Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş Kontrolünde Uygulanan Hemşirelik Girişimleri. 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2014-04-04, 2014-04-08, ANTALYA, Türkiye, 2014. 90

12. YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ŞİRİN, K.; TURAN, Y.; BAYRAM, Ş., Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Glisemik Kontrol ve Hasta Sonuçlarına Etkisi. 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2014-04-04, 2014-04-08, ANTALYA, Türkiye, 2014. 80

11. YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ÇAVDAR, İ.; BOZDOĞAN, A.; ÖZKAN GÜRDAL, S.; AKYOLCU, N.; ÖZMEN, V., Meme kanseri riski, algısı ve farkındalığının risk modelleri ile karşılaştırılması: kesitsel bir çalışma. 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 2013-10-24, 2013-10-27, ANTALYA, Türkiye, 2013. 70

10. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ÇAVDAR, İ.; ÖZKAN GÜRDAL, S.; BOZDOĞAN, A.; KANAN, N.; ÖZMEN, V., Meme kanseri riski yüksek kadınlarda anksiyete düzeyi erken tanıya yönelik davranışları etkiler mi? . 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 2013-10-24, 2013-10-27, ANTALYA, Türkiye, 2013. 80

9. ÖZCAN İLÇE, A.; ALPTEKER, H.; YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G., Nöroşirürji Girişimlerinde Hasta Bilgilendirmesi ve Rızası İçin Kullanılan Formların Özelliklerinin, İçeriğinin ve Kimler Tarafından Uygulandığının Belirlenmesi. 9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2013-04-12, 2013-04-16, ANTALYA, Türkiye, 2013. 65

8. ALTUN UĞRAŞ, G.; AKSOY, G., Açık ve Kapalı Endotrakeal Aspirasyonunun İntrakraniyal Basınç ve Serebral Perfüzyon Basıncı Üzerine Etkisi. 9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2013-04-12, 2013-04-16, ANTALYA, Türkiye, 2013. 100

7. ALTUN UĞRAŞ, G.; KUBAŞ, M.; AKSOY, G.; DURDU, S.; TATAROĞLU, S., Kraniyotomi Sonrası Müziğin Baş Ağrısına Etkisi. 7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2011-04-22, 2011-04-26, ANTALYA, Türkiye, 2011. 90

6. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; AKSOY, G., Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pulse Oksimetreyle İlgili Bilgi Durumlarının ve Uygulamalarının Belirlenmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010-05-26, 2010-05-29, ANKARA, Türkiye, 2010. 100

5. BABAYİĞİT, S.; TOSUN, K.; ALTUN UĞRAŞ, G.; AKSOY, G.; TURAN, Y., Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Gece Vardiyasında Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Düzeyine Etkisi. 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-18, ANTALYA, Türkiye, 2010. 70

4. ALTUN UĞRAŞ, G.; KUBAŞ, M.; AKYOLCU, N.; TATAROĞLU, S., Nöroşirurji Hastalarında Sık Görülen Sodyum Dengesizliklerinde Hemşirelik Bakımı. 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-18, ANTALYA, Türkiye, 2010. 95

3. ÇELİK, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; AKSOY, G., Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşamını Kaybetmiş Hasta Ve Hasta Ailesine Verdikleri Bakımın İncelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 2008-05-28, 2008-05-31, ANTALYA, Türkiye, 2008. 100

2. ÖZTEKİN, D.; ALTUN UĞRAŞ, G., Ventilasyon Tübü Yerleştirilen Orta Kulak Enfeksiyonlarında Hemşirelik Bakımı. Ulusal Cerrahi Kongresi , 2008-05-28, 2008-05-31, ANTALYA, Türkiye, 2008. 100

1. ÇELİK, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; KUBAŞ, M.; AKSOY, G., Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşamını Kaybetmiş Yetişkin Hastanın Bakımı: Biz Ne Yapıyoruz?. Türk Nöroşirurji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, II. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 2006-04-28, 2006-05-02, ANTALYA, Türkiye, 2006. 85

Ulusal - Tam Metin - Poster 517

11. ÇAM, T.; ALTUN UĞRAŞ, G., Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Hastalarda Açık ve Kapalı Sistem Endotrakeal Aspirasyonun Hemodinamik Değişkenlere Etkisi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, 2016-11-03, 2016-11-06, ANTALYA, Türkiye, 2016. 50

10. YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G., Nöroşirürji Hastalarında Ağız Bakımı Kafa İçi Basıncı Etkiler mi?. 11. Nöroşirürji Hemşireliği , 2015-04-17, 2015-04-21, ANKARA, Türkiye, 2015. 50

9. ÖZ, F.; KALE, C.; YÜRÜK BAL, E.; ALTUN UĞRAŞ, G., Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi. 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2014-05-13, 2014-05-15, ANKARA, Türkiye, 2014. 32

8. TEMİZ, Z.; ÖZTÜRK, D.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, D.; ŞENGÜL, E., Tiroidektomi Sonrası Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi , 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, 2014. 35

7. ALTUN UĞRAŞ, G., İntrakraniyal Basınç Artışına Neden Olan Faktörler ve Hemşirelik Girişimleri. 9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2013-04-12, 2013-04-16, ANTALYA, Türkiye, 2013. 50

6. ALTUN UĞRAŞ, G.; AYOĞLU, T.; ÖZTEKİN, D., Endoskopi Öncesi ve Sonrası Hasta Eğitimi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, ANTALYA, Türkiye, 2009. 50

5. ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, D., Gastrointestinal İşlemlerde Bilinçli Sedasyon Sonrası Taburculuk Eğitimi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, ANTALYA, Türkiye, 2009. 50

4. ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, D.; KANAN, N., Kulak Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Konusunda Bilgilendirilme Durumu. Ulusal Cerrahi Kongresi , 2008-05-28, 2008-05-31, ANTALYA, Türkiye, 2008. 50

3. ÖZTEKİN, D.; ALTUN UĞRAŞ, G., Kafa Travmalı Hastada Hemşirelik Yaklaşımları. Ulusal Cerrahi Kongresi , 2008-05-28, 2008-05-31, ANTALYA, Türkiye, 2008. 50

2. ALTUN, G.; ÖZTEKİN, S., Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Uyku Sorunlarının Giderilmesine Yönelik Hemşirelik Girişimleri. Ulusal Cerrahi Kongresi , 2006-05-24, 2006-05-28, ANTALYA, Türkiye, 2006. 50

1. ALTUN, G.; ÖZTEKİN, D., Nöroşirurji Hastalarında Sıvı Elektrolit Dengesizliklerinin Önlenmesinde Hemşirenin Rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2006-05-24, 2006-05-28, ANTALYA, Türkiye, 2006. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 855

20. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; TEMİZ, Z., Ortalama Arter Basıncı Ölçümündeki Farklılığın Serebral Perfüzyon Basıncı Değerine Etkisi. 14.Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, Antalya, Türkiye, . 50

19. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; TEMİZ, Z.; EROĞLU, S.; ŞİRİN, K.; TURAN, Y., Nöroşirürji Hastalarında Farklı Beden Pozisyonlarının Kafa İçi Basınç ve Serebral Perfüzyon Basıncı Üzerine Etkisi. 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, Antalya, Türkiye, . 42

18. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; Işık Erer, T.; Kettaş, E.; Randa, S., Obez Hasta Bireylerin Bakımında Cerrahi Hemşirelerinin Karşılaştıkları Sorunlar. 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, . 45

17. KARAMAN, A.; Öztürk, D.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; Ayoğlu, T.; Arslan, D.; Öztekin, S., Cerrahi El Yıkama Becerisinin Kazandırılmasında Laboratuvar Uygulamasının Etkisi: Gözlemsel Çalışma. 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, . 30

16. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ERER, M.; TAŞDELEN, B.; Doğan, H.; Mutluay, Ö., Kraniyal Cerrahi Sonrası Abdominal Masajın Bağırsak Alışkanlığına Etkisi. 12. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2016-04-08, 2016-04-12, Antalya, Türkiye, . 42

15. YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ŞİRİN, K.; TURAN, Y.; BAYRAM, Ş., Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Glisemik Kontrol ve Hasta Sonuçlarına Etkisi. 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2014-04-04, 2014-04-08, Antalya, Türkiye, . 40

14. ALTUN, N.; ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S., Acil serviste hemşirelerin pulse oksimetreyle ilgili bilgi durumu ve eğitimin bilgi durumuna etkisi. 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013-10-25, 2013-10-27, Muğla, Türkiye, . 50

13. YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ÇAVDAR, İ.; BOZDOĞAN, A.; ÖZKAN GÜRDAL, S.; AKYOLCU, N.; ÖZMEN, V., Meme kanseri riski algısı ve farkındalığının risk modelleri ile karşılaştırılması kesitsel bir çalışma. 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2013-10-24, 2013-10-27, ANTALYA, Türkiye, . 35

12. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ÇAVDAR, İ.; ÖZKAN GÜRDAL, S.; BOZDOĞAN, A.; KANAN, N.; ÖZMEN, V., Meme kanseri riski yüksek kadınlarda anksiyete düzeyi erken tanıya yönelik davranışları etkiler mi. 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2013-10-24, 2013-10-27, Antalya, Türkiye, . 40

11. ALTUN UĞRAŞ, G.; AKSOY, G., Açık ve Kapalı Endotrakeal Aspirasyonunun İntrakraniyal Basınç ve Serebral Perfüzyon Basıncı Üzerine Etkisi. 9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2013-04-12, 2013-04-16, ANTALYA, Türkiye, . 50

10. ÜYE, E.; AKYOL, B.; AĞGÜL, B.; ALTUN UĞRAŞ, G.; AKYOLCU, N., İstanbul daki Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Alanda Yaşadıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2011-04-28, 2011-04-30, GAZİANTEP, Türkiye, . 30

9. ALTUN UĞRAŞ, G.; KUBAŞ, M.; AKSOY, G.; DURDU, S.; TATAROĞLU, S., Kraniyotomi Sonrası Müziğin Baş Ağrısına Etkisi. 7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2011-04-22, 2011-04-26, Antalya, Türkiye, . 45

8. ALTUN UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; AKSOY, G., Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pulse Oksimetreyle İlgili Bilgi Durumlarının ve Uygulamalarının Belirlenmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010-05-26, 2010-05-29, Ankara, Türkiye, . 50

7. ALTUN UĞRAŞ, G.; KUBAŞ, M.; AKYOLCU, N.; TATAROĞLU, S., Nöroşirurji Hastalarında Sık Görülen Sodyum Dengesizliklerinde Hemşirelik Bakımı. 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-18, Antalya, Türkiye, . 47

6. BABAYİĞİT, S.; TOSUN, K.; ALTUN UĞRAŞ, G.; AKSOY, G.; TURAN, Y., Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Gece Vardiyasında Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Düzeyine Etkisi. 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-18, Antalya, Türkiye, . 35

5. ÖZTEKİN, S.; ALTUN UĞRAŞ, G., Ventilasyon Tübü Yerleştirilen Orta Kulak Enfeksiyonlarında Hemşirelik Bakımı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 2008-05-28, 2008-05-31, Antalya, Türkiye, . 50

4. ÇELİK, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; AKSOY, G., Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşamını Kaybetmiş Hasta Ve Hasta Ailesine Verdikleri Bakımın İncelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 2008-05-28, 2008-05-31, Antalya, Türkiye, . 50

3. DİREK, S.; TUFAN, G.; ALTUN UĞRAŞ, G.; KOÇAŞLI, S.; AKYOLCU, N.; AKSOY, G., İstanbul İli Sınırları İçerisindeki Hemşirelik Yüksekokulu 1 Ve 4 Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Aktiviteleri Gerçekleştirme Durumu Ve Sosyoekonomik Düzey ile Genel Sağlık Durumu Arasındaki İlişki. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslar Arası Katılımlı”, 2007-06-26, 2007-06-29, İSTANBUL, Türkiye, . 32

2. ÖZBAŞ, A.; ALTUN UĞRAŞ, G., İntertisiyel Sistitten Korunmada Hemşirenin Rolü. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 2006-06-10, 2006-06-15, Antalya, Türkiye, . 50

1. ÇELİK, S.; ALTUN UĞRAŞ, G.; DURDU, S.; KUBAŞ, M.; AKSOY, G., Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşamını Kaybetmiş Yetişkin Hastanın Bakımı Biz Ne Yapıyoruz. Türk Nöroşirurji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, II. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 2006-04-28, 2006-05-02, Antalya, Türkiye, . 40

Ulusal - Özet - Poster 233

10. Öztürk, E.; Kanat, C.; Usanmaz, Z.; Altun Uğraş, G., Obezite Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi: Olgu Sunumu.. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Türkiye, 2018. 16
http://2018uck.org/default.asp

9. YÜKSEL, S.; ALTUN UĞRAŞ, G., Nöroşirürji Hastalarında Ağız Bakımı Kafa İçi Basıncı Etkiler mi. 11. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2015-04-17, 2015-04-21, Antalya, Türkiye, . 25

8. TEMİZ, Z.; KANDEMİR, D.; ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, S.; ŞENGÜL, E., Tiroidektomi Sonrası Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, . 17

7. ALTUN UĞRAŞ, G., İntrakraniyal Basınç Artışına Neden Olan Faktörler ve Hemşirelik Girişimleri. 9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2013-04-12, 2013-04-16, Antalya, Türkiye, . 25

6. ALTUN UĞRAŞ, G.; AYOĞLU, T.; ÖZTEKİN, S., Endoskopi Öncesi ve Sonrası Hasta Eğitimi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, Antalya, Türkiye, . 25

5. ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, S., Gastrointestinal İşlemlerde Bilinçli Sedasyon Sonrası Taburculuk Eğitimi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, Antalya, Türkiye, . 25

4. ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, S.; KANAN, N., Kulak Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Konusunda Bilgilendirilme Durumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 2008-05-28, 2008-05-31, Antalya, Türkiye, . 25

3. ÖZTEKİN, S.; ALTUN UĞRAŞ, G., Kafa Travmalı Hastada Hemşirelik Yaklaşımları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 2008-05-28, 2008-05-31, Antalya, Türkiye, . 25

2. ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, S., Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Uyku Sorunlarının Giderilmesine Yönelik Hemşirelik Girişimleri. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2006-05-24, 2006-05-28, ANTALYA, Türkiye, . 25

1. ALTUN UĞRAŞ, G.; ÖZTEKİN, S., Nöroşirurji Hastalarında Sıvı Elektrolit Dengesizliklerinin Önlenmesinde Hemşirenin Rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 2006-05-24, 2006-05-28, Antalya, Türkiye, . 25

Ulusal - Yürütücü 200

2. Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım hastalarında endotrakeal tüp tespitinde kullanılan yöntemlerin aspirasyon sırasındaki hemodinamik değişkenlere etkisi, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2241, 4752 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Meme Kanserli Kadınların Cerrahi Girişim Sonrası Yaşadıkları Üst Ekstremite Sorunlarının Yaşam Kalitesine Etkisi , BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1431, 1900 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. TUĞBA ÇAM, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Endotrakeal Tüp Tespitinde Kullanılan Yöntemlerin Aspirasyon Sırasındaki Hemodinamik Değişkenlere Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. Betül Akyokuş, Total kalça protezi uygulanan hastalarda video destekli mobilizasyon eğitiminin kalça işlevi ve günlük yaşam aktivitelerine etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Serap randa, Meme kanserli kadınların cerrahi girişim sonrası yaşadıkları üst ekstremite sorunlarının yaşam kalitesine etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. DİLEK ARSLAN, TRAVMA HASTALARINDA FARKLI MEKANİK KORUYUCU YÖNTEMLERİN VENÖZ TROMBOEMBOLİ GELİŞME RİSKİNE ETKİSİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. GÜNSELİ KARADAVUT, CERRAHİ GEÇİREN ÇOCUK HASTALARA BAKIM VEREN HEMŞİRLERİN AMELİYAT ÖNCESİ AÇLIK SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİ VE UYGULAMARI, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Dilara Soydan, Soğuk Uygulamanın Göğüs Tüpü Çıkarılması Sırasındaki Ağrıya Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH , [ 2017 : 1 ] . 0
2. JACOBS JOURNAL OF NURSING AND CARE , [ 2016 : 1 ] . 0
3. JACOBS JOURNAL OF NURSING AND CARE , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. MEME SAĞLIĞI DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
Ulusal
1. AR-GE PROJE PAZARI, AR-GE PROJE PAZARI, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ,MERSİN TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, MTSO, MERSİN TEKNOPARK, 2017-10-30-2017-10-31, 2 GÜN, MERSİN, Türkiye
2. AR-GE PROJE PAZARI, AR-GE PROJE PAZARI, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN TEKNOLOJİ OFİSİ, MTSO, OSB, MERSİN TEKNOPARK, 2017-10-30-2017-10-31, 2 GÜN, MERSİN, Türkiye
Uluslararası 0
1. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği , 2017-11-02, ANTALYA, Türkiye. 0
Ulusal 125
1. 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2010-05-18, Antalya, Türkiye. 25
2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2011-04-22, ANTALYA, Türkiye. 25
3. Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı, 2013-01-01, İstanbul, Türkiye. 50
4. 9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 2013-04-16, Antalya, Türkiye. 25
5. Nöroşirürji Hemşireleri Derneği, 2016-04-12, Antalya, Türkiye. 0
6. Türk Nöroşirürji Derneği ve Nöroşirürji Hemşireleri Derneği , 2017-04-02, ANTALYA, Türkiye. 0
7. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ ve NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ, 2017-04-02, ANTALYA, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-10-9
Bahar HEM 404 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1-16-9
Bahar HEM 428 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Bahar HEM 546 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 630 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz HEM 427 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-8
Güz HEM 221 Fizik Muayene Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 547 Acil Cerrahi Hemşireliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 629 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz HEM 631 Yoğun Bakım Hemşireliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Güz HEM 545 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 546 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 545 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 547 Acil Cerrahi Hemşireliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 428 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-4
Bahar HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 546 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 427 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-4
Güz HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 545 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 547 Acil Cerrahi Hemşireliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 428 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 546 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 427 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 0-16-4
Güz HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 547 ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 545 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-16-10
Bahar HEM428 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM 549 TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Bahar HEM 547 ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Bahar HEM 546 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM427 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM217 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Güz HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-16-10
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 545 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM 548 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 547 ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 132 Bilgiye Ulaşma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 214 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğ İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-16-10
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM217 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Güz HEM427 Cerrahi Hastalıkları Hemşireli İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4