Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Gizem Çapar
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
3963 .
Faks
:
+90-324-3610751 .
Oluşturma
:
2015-09-03 11:08:25 .
Düzenleme
:
2019-01-11 11:05:58 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Kültürel ve Doğal Mirasın Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerinin Rolü: Kapadokya'yı Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerine Bir Araştırma Danışman: Dr. Yrd.Doç.Dr. Uysal YENİPINAR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2016.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-04-30 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2018
3. çapar, G.; Toksöz, D.; Dönmez, B. Turizm Rehberliği Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi. TURİST REHBERLİĞİ DERGİSİ, 2018, 1, 57-73. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/issue-full-file/41276

Publications_004.pdf

2017
2. çapar, G.; Yenipınar, U. KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE TURİST REHBERLERİNİN ROLÜNE İLİŞKİN TURİST ALGISI. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 20, 259-276. 200 + 0
Publications_003.pdf

2014
1. Yenipınar, U.; Bak, E.; çapar, G. Turist Rehberliği Meslek Kanununun, Meslek Örgütleri ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 11, 86-114. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2016
1. çapar, G.; Yenipınar, U. Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm Endüstrisinde Kullanılması (Use of Local Food as a Source of Intangiable Cultural Heritage in Tourism Industry). JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 100-115. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.25

Publications_002.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Yenipınar, U.; çapar, G. Developments in Social Sciences, ISBN: 978-954-07-4343-1, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 12 Sayfa, Türkçe, Sofia, Bulgaristan, 2017. 125
https://unipress.bg/
1. çapar, G.; Karamustafa, K. Turist Rehberliği, ISBN: 9786052540336, Detay yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 125
https://www.detayyayin.com.tr/urun/turist-rehberligi#
2. çapar, G.; Toksöz, D.; Dönmez, B. Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-605-254-040-4, Detay yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Toksöz, D.; çapar, G., Presenteeism Ya Da İşte Var Olamama Hali: Bir Fenomeni Anlama. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/MERS%C4%B0N-SEMMPOZYUMU-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-TAM-MET%C4%B0NLER%C4%B0-K%C4%B0TABI-ARALIK-2018-cilt-3.pdf

2. Toksöz, D.; Çapar, G.; Dönmez, B., Değişen Seyahat Kültüründe Yeni Bir Kavram: Travel Itch. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200
https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

1. YENİPINAR, U.; ÇAPAR, G., Yerel Tatların Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerinin Önemi: Gurme ve Gastronomi Uzmanlık Seminerlerine Katılan Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma. II. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, GAZİANTEP, Türkiye, 2017. 200
http://www.doguakdenizturizmsempozyumu.com/main.aspx?id=1

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. YENİPINAR, U.; ÇAPAR, G., The Silk Route Tourism and Silk Road Guiding: An Evaluation on Practices in Turkey. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, mersin, Türkiye, 2017. 100
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 150

2. ÇAPAR, G.; TOKSÖZ, D.; DÖNMEZ, B., 2005- 2017 Yılları Arasında Dünya’da Ve Türkiye’de Turizm Rehberliği’nin Gelişimi. 1. Turizm Rehberliği Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-28, Balıkesir, Türkiye, 2018. 100
http://www.turizmrehberligikongresi.com/

1. YENİPINAR, U.; BAK, E.; ÇINAR, B.; BİRDİR, S.; ÇAPAR, G., Turizm Rehberliği Bölümü Lisans Öğrencilerinin "Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Algılarının Mecazlarla Analizi. 17. Ulusal Turizm Kongresi, 2016-10-20, 2016-10-23, Bodrum/MUĞLA, Türkiye, 2016. 50
http://utk17.mu.edu.tr/