Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Gizem Çopur Vardar
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Işletme Bölümü Bodrum Kat Oda No: 9 Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5279
Oluşturma
:
2015-11-17 16:13:44
Düzenleme
:
2018-01-19 09:06:00
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA MUHASEBE-FİNANSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri ve Yap-İşlet-Devret Modeli Muhasebe Sorunları Danışman: Dr. Hasan Kaval, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Değerleme Danışman: Dr. Tuncay Turan Turaboğlu, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-12-01 - 2007-08-06
ARŞ. GÖR. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2007-08-06 - 2013-03-28
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-04-02 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2016
3. Atış, C.; çopur vardar, G. Muhasebe Standartları Açısından Eşit Geri Ödemeli Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi . JOURNAL OF ACCOUNTING, FINANCE AND AUDITING STUDIES, 2016, 2, 164-191. 200 + 0
Publications_002.pdf

2015
2. Kaval, H.; çopur vardar, G. Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerinin IFRIC 12 İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Muhasebeleştirilmesi: Hesap Planına İlişkin Öneriler ve Örnek Bir Uygulama . MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2015, 17, 701-734. 200 + 0
2013
1. çopur vardar, G. Müşteri Sadakat Programlarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi . GAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2013, 15, 93-124. 200 + 0
http://http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/viewFile/599/508

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. ATIŞ, C.; ÇOPUR VARDAR, G., Tüketici Kredilerinde Peşin Ödenmiş Faiz Ve Vergisel Yükümlülüklerin İadesi. 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Sempozyumu, 2016-05-12, 2016-05-14, Zonguldak, Türkiye, 2016. 200

1. Çopur Vardar, G., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Sürdürülebilirliğin Muhasebe Mesleğinde Yarattığı Dönüşümler: Muhasebe Mesleğinin Geleceği. 1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, 2012-11-23, 2013-11-25, Baku, Azerbaycan, 2012. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. Çopur Vardar, G.; Derya Baskan, T., BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL OLMAYAN VARLIKLARI DEĞERLEMEDE TARİHİ MALİYET VE GERÇEĞE UYGUN DEĞER SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BORSA İSTANBUL (BİST) ÖRNEĞ. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 2017-12-13, 2017-12-16, Erzurum, Türkiye, 2017. 100

2. Derya Baskan, T.; Çopur Vardar, G., SİGORTA SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YÖNETİM UYGULANMASININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN TESPİTİ. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 2017-12-13, 2017-12-16, Erzurum, Türkiye, 2017. 100

1. Ertuğrul, A.; Çopur Vardar, G., Auditors’ Perception of Expanded Audit Reports: Is It Useful or Not?. 14. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 2017-10-11, 2017-10-13, Tiran, Arnavutluk, 2017. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Çopur Vardar, G., Hedef Maliyetleme ve Tedarik Zinciri Yönetiminin İlişkisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 2009-05-04, 2009-05-06, Ankara, Türkiye, 2009. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON272 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz İŞL451 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz EKON271 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz İŞL403 Finansal Tablolar Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3