Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğr. Gör. Dr. Gaye Onan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Anamur Meslek Yüksekokulu / Pazarlama ( İkmep ) .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Prof.dr. Ali Ayhan Yerleşkesi Kalınören Mah. .
Telefon
:
+90-324-8142787 .
Dahili
:
1111 .
Faks
:
+90-324-8144579 .
Oluşturma
:
2017-04-24 12:26:30 .
Düzenleme
:
2018-06-04 11:21:13 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS PAZARLAMA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA İŞLETME DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Etik Liderlik, Etik İklim, Çalışan Performansı Ve Hizmet Kalitesi İlişkileri: Bankacılık Sektörü Örneği Danışman: Dr. Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2017.

Yüksek Lisans Tezi

1. Hizmet seköründe marka sadakati ve TEB üzerine bir uygulama Danışman: Dr. Hatice Esin KÜHEYLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2006.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-14 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-09-12 - 2020-09-12
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-13 - 2020-06-13
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-13 - 2020-06-13
MÜDÜR YARDIMCISI ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-06-13 - 2020-06-13
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2017-01-04 - 2019-12-19
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2017-01-04 - 2019-12-19
MÜDÜR YARDIMCISI ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2017-01-04 - 2019-12-19
MÜDÜR YARDIMCISI AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-12-21 - 2019-12-19
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-12-21 - 2019-12-19
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-12-21 - 2019-12-19
MÜDÜR YARDIMCISI AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-12-21 - 2019-12-19
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-12-21 - 2019-12-19
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-12-21 - 2019-12-19
MÜDÜR YARDIMCISI ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-06-02 - 2018-05-27
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-06-02 - 2018-05-27
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-06-02 - 2018-05-27
Ulusal - Diğer 100
2017
1. Onan, G. Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Marka Bağlılığı Üzerine Etkisi. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 7, 523-532. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 680
1. Saygın, M.; Onan, G.; Akdağ, G.; Nas, F.; Son, L.; Yarşı, G.; Subaşı, B.; Nas, G.; Temiz, G.; Karakeçili, G. Marka Kent Stratejileri ve Anamur, ISBN: 978-605-5274-24-5, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 312 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 42
2. çetinsöz, B.; Ince, F.; Helvacı, .; Köprülü, O.; Turan, M.; Dindaroğlu, A.; Onan, G.; çavuşoğlu, K.; ünal, M. Temel İlkeler Kavramlar Ve İşlevlerle İşletme Bilimine Giriş Modern İşletmecilik, ISBN: 978-605-9189-32-3, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 270 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 306
3. çetinsöz, B.; Ince, F.; Helvacı, .; Köprülü, O.; Turhan, M.; Dindaroğlu, A.; Onan, G.; çavuşoğlu, K.; ünal, M. Temel İlkeler, Kavramlar ve İşlevlerle İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik), ISBN: 978-605-9189-32-3, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 290 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 333
http://www.detayyayin.com.tr/Temel-Ilkeler-Kavramlar-ve-Islevlerle-ISLETME-BILIMINE-GIRIS-MODERN-ISLETMECILIK,PR-2188.html
Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ONAN, G., ANAMUR İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN EKONOMİK GELİŞME SÜRECİNE ETKİLERİ. 2.YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU, 2017-04-24, 2017-04-24, MERSİN, Türkiye, 2. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Türk-Alman Inovasyon Ağı, Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı-TUBİTAK, Proje No: TUR 10/165, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0
https://tgin.uni-hohenheim.de/startseite

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CAPABILITIES , [ 2018 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BYA 214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar BYA 224 İşe Hazırlık Yapmak ve Kişisel Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Bahar BYA 206 Dosyalama ve Arşivleme Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar BYA 212 Sektör Uygulamaları - II Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-4-4
Güz BYA 213 Sektör Uygulamaları - I Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-4-4
Güz BYA 207 Protokol ve Sosyal Davranış Ku Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz TOİ127 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliğ... 2-1-3
Güz PZR 217 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz İŞT115 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz HİT 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz BHT 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz PZR 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz PZR 205 Hizmet Pazarlaması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz PZR 207 Pazarlama Araştırması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BYA 220 Konuk İletişimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar BYA 212 Sektör Uygulamaları - II Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-4-4
Bahar PZR 220 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT228 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BYA 214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar PZR 208 Satış Gücü Eğitimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-1-4
Bahar BYA 224 İşe Hazırlık Yapmak ve Kişisel Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Bahar BYA 206 Dosyalama ve Arşivleme Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Güz PZR 217 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz İŞT115 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz PZR 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz BHT 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz PZR 207 Pazarlama Araştırması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-1-3
Güz PZR 205 Hizmet Pazarlaması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz BYA 207 Protokol ve Sosyal Davranış Ku Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 213 Sektör Uygulamaları - I Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BYA 110 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Bahar BYA 220 Konuk İletişimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar PZR 220 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BYA 206 Dosyalama ve Arşivleme Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar İŞT120 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞT228 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar PZR 208 Satış Gücü Eğitimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-1-4
Bahar BYA 224 İşe Hazırlık Yapmak ve Kişisel Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Bahar BYA 214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar PZR 102 Pazarlama Mevzuatı Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 214 İhracat Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz BYA 207 Protokol ve Sosyal Davranış Ku Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz PZR 205 Hizmet Pazarlaması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz İŞT113 Genel Hukuk Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz PZR 113 Örgütsel Davranış Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz BYA 101 Temel Hukuk Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz PZR 103 Temel Hukuk Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz İŞT115 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz PZR 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz BHT 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz PZR 217 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz PZR 207 Pazarlama Araştırması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞT120 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar PAZ212 Pazarlama Mevzuatı Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-0-2
Bahar BYA 220 Konuk İletişimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar BYA 110 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Bahar BYA 206 Dosyalama ve Arşivleme Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar BYA 214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar PZR 208 Satış Gücü Eğitimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-1-4
Bahar İŞT228 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar PZR 220 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PAZ234 Yeni Pazarlama Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 3-1-4
Bahar BYA 224 İşe Hazırlık Yapmak ve Kişisel Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Bahar PZR 102 Pazarlama Mevzuatı Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz PZR 205 Hizmet Pazarlaması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz PAZ207 Pazarlama Araştırması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama 2-2-3
Güz BHT 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz BYA 101 Temel Hukuk Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz BYA 207 Protokol ve Sosyal Davranış Ku Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT113 Genel Hukuk Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞT115 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz PZR 103 Temel Hukuk Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz PZR 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz PZR 113 Örgütsel Davranış Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz PZR 207 Pazarlama Araştırması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-1-3
Güz TOİ127 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliğ... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BYA 224 İşe Hazırlık Yapmak ve Kişisel Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-1-2
Bahar BYA 214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Bahar PZR 214 İhracat Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 208 Satış Gücü Eğitimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-1-4
Bahar İŞT228 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Bahar PZR 102 Pazarlama Mevzuatı Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 218 Turizm Pazarlaması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BYA 220 Konuk İletişimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar PZR 224 İstatistik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT120 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BYA 110 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 3-0-3
Bahar İŞT120 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Bahar İŞT228 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar PZR 220 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BYA 206 Dosyalama ve Arşivleme Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2
Güz TSH 115 Meslek Etiği Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri (... 2-0-2
Güz PZR 217 Ticari Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz PZR 207 Pazarlama Araştırması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-1-3
Güz BYA 207 Protokol ve Sosyal Davranış Ku Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz İŞT113 Genel Hukuk Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BHT 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz PZR 101 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Güz İŞT115 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Güz İŞT113 Genel Hukuk Bilgisi Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Güz PZR 205 Hizmet Pazarlaması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz İŞT115 Matematik Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz PZR 103 Temel Hukuk Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz BYA 101 Temel Hukuk Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Güz PZR 113 Örgütsel Davranış Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞT228 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme 2-0-2
Bahar SBP212 Tarımsal Pazarlama Anamur Meslek Yüksekokulu Subtropikal Bitki Yetiştirici... 2-0-2
Bahar BHT 206 Tarımsal Pazarlama Anamur Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar BYA 220 Konuk İletişimi Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 2-0-2
Bahar PZR 220 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar İŞT228 Girişimcilik ve Küçük İşletme Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar PZR 214 İhracat Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 208 Satış Gücü Eğitimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-1-4
Bahar PZR 102 Pazarlama Mevzuatı Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar PZR 218 Turizm Pazarlaması Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar BYA 206 Dosyalama ve Arşivleme Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici A... 1-2-2