Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Memur Gamze Koyuncu Türkay
Özgeçmiş
:
Birim
:
Rektörlük / Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Mühendislik Fakültesi C Blok Çevre Mühendisliği Bölümü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
33761 .
Faks
:
+90-324-3610623 .
Oluşturma
:
2015-06-19 07:21:18 .
Düzenleme
:
2019-02-05 15:05:59 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
Doktora Tezi

1. Beta-Laktam Grubu Antibiyotik Kalıntılarının Atıksularda Tespiti ve Fenton, Fotokatalitik, Elektro-Fenton Oksidasyon Yöntemleri İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi Danışman: Dr. Halil Kumbur, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Sulu Çözeltilerde Amoksisilin ve Sefalotin Antibiyotiklerinin İleri Oksidasyon Teknikleri İle Arıtılabilirliğinin Araştırılması Danışman: Dr. Halil Kumbur, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-12-28 - 2019-01-07
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MEMUR BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-01-08 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2400
2019
3. Koyuncu türkay, G.; Kumbur, H. Investigation of Amoxicillin Removal From Aqueous Solution by Fenton and Photocatalytic Oxidation Processes. KUWAİT JOURNAL OF SCİENCE, 2019, 46, 1-1. 1000 + 0
2017
2. Gülşen akbay, H.; Akarsu, C.; Koyuncu türkay, G.; Kumbur, H. APPLICATION OF FENTON AND ELECTRO-FENTON PROCESSES TO THE REMOVAL OF DEXKETOPROFEN FROM AQUEOUS SOLUTIONS. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL PROTECTİON AND ECOLOGY, 2017, 18, 1109-1116. 750 + 0
http://www.jepe-journal.info/journal-content/vol-18-no-3

1. Nalbant, I.; Kumbur, H.; Bilgen, D.; koyuncu türkay, G. Electro-Filter Recycle Powder of Cement Industry as a Low-cost Adsorbent For Removal of Textile Dye Astrazon Blue FGRL. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN , 2017, 26, 4790-4797. 650 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 390
2018
2. Koyuncu türkay, G.; çınkır, C.; Gülşen akbay, H.; Kumbur, H. COD Removal of High Content Wastewater:Optimization of Fenton Oxidation Process. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH, 2018, 4, 15-26. 190 + 0
2013
1. Kumbur, H.; Akgul, E.; Koyuncu, G. Use of the Renewable Energy Resources for Drying in Tarsus Municipality Wastewater Treatment Plant Sludges. JOURNAL OF SELÇUK UNİVERSİTY NATURAL AND APPLİED SCİENCE, 2013, ICOEST Conf. 2013 Special Issue (Part 2), 226-233. 200 + 0
http://josunas.selcuk.edu.tr/login/index.php/josunas/article/view/149/120

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 150
2012
1. Kumbur, H.; Arslan, H.; Koyuncu, G.; ünel, F. Mersin İl Merkezi Elektromanyetik Kirlilik Haritasının Çıkarılması. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 24, 179-191. 150 + 0
Ulusal - Diğer 130
2018
2. Gülşen, H.; Koyuncu türkay, G.; Akarsu, C.; Kumbur, H.; Dizge, N. ÇEŞİTLİ ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİNE ETKİSİ. ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ, 2018, 3, 1-15. 80 + 0
http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/4b23fb0bb68d1dc_ek.pdf?dergi=889

2016
1. Kumbur, H.; Arslan, H.; ünal, E.; özer, Z.; Koyuncu türkay, G. Investigation of organochlorine pesticide residues in the well-water of Göksu Delta . KASTAMONU UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND SCİENCES, 2016, 2, 1-13. 50 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1130

6. Koyuncu Türkay, G.; Kumbur, H., Ampisilin Antibiyotiğinin Sulu Çözeltilerde Fotokatalitik Oksidasyon Prosesi İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi. 3. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018) , 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 200
http://www.imsec.info/Default.aspx

5. GÜLŞEN, H.; AKARSU, C.; KOYUNCU TÜRKAY, G.; KUMBUR, H., Sulu Çözeltilerde Deksketoprofen Ağrı Kesici İlacının Fenton ve Elektro-Fenton Prosesleri ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi. 2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, 2017-02-13, 2017-02-17, Antalya, Türkiye, 2017. 150

4. Koyuncu Türkay, G.; Gülşen, H.; Akarsu, C.; Elyiğit, Ü.; Kumbur, H., Removal of Methyl Orange in Aqueous Solution by Fenton-Ultrasonic Fenton-Electro Fenton Oxidation. 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS), 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 180

3. Gülşen, H.; Koyuncu Türkay, G.; Bezirhan Arıkan, E., Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Uygulamalarının Çevre Kalitesi Yönetimine Etkileri. 2.Uluslarası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, 2014-10-24, 2014-10-26, Adıyaman, Türkiye, 2014. 200

2. Gülşen, H.; Kumbur, H.; Koyuncu, G., Hidrojen Enerjisi, Üretim Mekanizmaları ve Çevresel Önemi. 2nd Internatıonal Symposıum on Innovatıve Technologıes in Engıneerıng And Scıence (ISITES 2014), 2014-06-18, 2014-06-20, Karabük, Türkiye, 2014. 200
http://www.isites.info/pastconferences/isites2014/

1. Koyuncu, G.; Arslan, H.; Kumbur, H., Mersin Şehrinde İçme Sularında Trihalometan Derişimlerinin Araştırılması. Uluslarası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, 2010-10-26, 2010-10-28, Konya, Türkiye, 2010. 200
http://www.usays.org

Uluslararası - Tam Metin - Poster 300

3. Gülşen, H.; Kumbur, H.; Koyuncu, G., Life Cycle Assesment in Environmental Engineering. International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Societies /Cities (GreInSus 2014), 2014-05-08, 2014-05-10, İzmir, Türkiye, 2014. 100
http://www.greinsus2014.ege.edu.tr/

2. Koyuncu, G.; Kumbur, H.; Gülşen, H., Sulu Çözeltilerde Ampisilin Antibiyotiğinin Fotofenton /Ultrasonik Fenton Prosesleri İle Giderimi. International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2013), 2013-09-03, 2013-09-06, Çeşme, İzmir, Türkiye, 2013. 100
http://www.ppm2015.org/metin.aspx?ID=1403

1. Kumbur, H.; Akgül, E.; Koyuncu, G., Tarsus Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Kurutulmasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılabilirliği. The International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2013), 2013-06-18, 2013-06-21, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, 2013. 100
http://www.josunas.org/login/index.php/josunas/issue/view/12

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Koyuncu Türkay, G.; Kumbur, H., Hastane Atıksularının Çevreye ve Atıksu Arıtma Tesisine Olan Etkileri. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/summary

1. Koyuncu Türkay, G.; Algül, Ö.; Kumbur, H., Turunçgil Atıklarının Geri Kazanımı ve Farklı Sektörlerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması : Mersin İli Erdemli İlçesi Örneği. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/summary

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Kumbur, H.; Koyuncu, G.; Ünel, F., Sulu Çözeltilerde Penisilin Prokain G Ve Sefazolin Antibiyotik Türlerinin Fenton Oksidasyonu İle Arıtılabilirliğinin Araştırılması . 1.Uluslarası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 2012-12-06, 2012-12-09, Bursa, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 505

6. AKARSU, C.; GÜLŞEN, H.; KOYUNCU TÜRKAY, G.; KUMBUR, H., Elektromanyetik Kirlilik ve Çevre İlişkisi. III.Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET 2015), 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 75

5. Kumbur, H.; Koyuncu Türkay, G.; Gülşen, H., İçme Kullanma Suyu, Atıksu ve Yağmur Suyu Master Planı: Mersin İli Örneği. 7.Kentsel Altyapı Sempozyumu, 2015-11-13, 2015-11-14, Trabzon, Türkiye, 2015. 100

4. Gülşen, H.; Koyuncu Türkay, G.; Akarsu, C.; Kumbur, H.; Dizge, N., Çeşitli Atıklardan Biyogaz Üretiminin Sürdürülebilir Çevre Yönetimine Etkisi. 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2015-10-15, 2015-10-17, Bursa, Türkiye, 2015. 80

3. Akarsu, C.; Gülşen, H.; Koyuncu Türkay, G.; Kumbur, H.; Dizge, N., Yeşil Kimya ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları. 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2015-10-15, 2015-10-17, Bursa, Türkiye, 2015. 70
http://www.cmo.org.tr/etkinlikler/cmo_kongre/

2. Kumbur, H.; Koyuncu, G.; Ünel, F.; Tüzel, E.; Taş, M., Mersin İli Erdemli İlçesi Yayla Köyleri Entegre Katı Atık Yönetimi. 3.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY), 2011-09-07, 2011-09-10, Girne, KKTC, 2011. 80

1. Koyuncu, G.; Kumbur, H., Mersin Kent Merkezinde Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Araştırılması. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarı, 2010-05-06, 2010-05-07, Ankara, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. Kumbur, H.; Gülşen, H.; Koyuncu, G., Nanoteknoloji ve Çevreye Etkilerinin Değerlendirilmesi. 10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2013-09-12, 2013-09-14, Ankara, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Kumbur, H.; Ünal, E.; Koyuncu, G., Mersin Körfezi'nde Pestisit Kirliliği. Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, 2010-10-22, 2010-10-22, Mersin, Türkiye, 2010. 50

Ulusal - Özet - Poster 23

1. Koyuncu Türkay, G.; Gülşen, H.; Akarsu, C.; Kumbur, H., Antibiyotik Kirliliğinin Su Yönetimi Bazında Değerlendirilmesi. 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2015-10-15, 2015-10-17, Bursa, Türkiye, 2015. 23

Ulusal - Araştırmacı 100

5. Beta-Laktam Grubu Antibiyotik Kalıntılarının Atıksularda Tespiti ve Fenton, Fotokatalitik, Elektro-Fenton Oksidasyon Yöntemleri İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2015-TP3-1382, 20856 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

4. Mersin İli Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir İlçeleri İçme Suyu Atıksu Yağmur Suyu Master Planı (2013-2018), Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Proje No: 84724788-869-418-1542, 42000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0
http://www.mersin.edu.tr/akademikb/muhendislik-fakultesi/cevre-muhendisligi/duyurular/-meski-icme-kullanma-suyu-atiksu-ve-yagmur-suyu-master-plani-tamamlandi

3. Mersin İli Tarsus, Çamlıyayla İlçeleri İçme Suyu Atıksu Yağmur Suyu Master Planı (2013-2018), Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Proje No: 84724788-869-417-1541, 41000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0
http://www.mersin.edu.tr/akademikb/muhendislik-fakultesi/cevre-muhendisligi/duyurular/-meski-icme-kullanma-suyu-atiksu-ve-yagmur-suyu-master-plani-tamamlandi

2. Mersin İli Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı, Anamur İlçeleri İçme suyu, Atıksu, Yağmur Suyu Master Planı (2013-2038), Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Proje No: 84724788-869-416-1540, 41000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0
http://www.mersin.edu.tr/akademikb/muhendislik-fakultesi/cevre-muhendisligi/duyurular/-meski-icme-kullanma-suyu-atiksu-ve-yagmur-suyu-master-plani-tamamlandi

1. Sulu Çözeltilerde Amoksisilin ve Sefalotin Antibiyotiklerinin İleri Oksidasyon Teknikleri İle Arıtılabilirliğinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-FBE ÇM (GK) 2011-2 YL, 9985 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 24
1. CHEMICAL PAPERS , [ 2017 : 1 ] . 5
2. DESALINATION AND WATER TREATMENT , [ 2018 : 1 ] . 5
3. GLOBAL NEST JOURNAL , [ 2016 : 1 ] . 5
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH (JSTR) , [ 2018 : 1 ] . 4
5. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS , [ 2018 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 0
2. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND ENVİRONMENTAL SCİENCES , [ 2015 : 1 ] . 1
Ulusal
1. Mersin Çevre Çalıştayı, Workshop Yöneticiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2015-04-29-2015-04-29, 9, Mersin, Türkiye
2. II. Mersin Çevre Kongresi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Çevre Topluluğu, 2014-04-03-2014-04-05, 3 gün, Mersin, Türkiye
3. I. Mersin Çevre Kongresi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Çevre Topluluğu, 2013-03-14-2013-03-16, 3 gün, Mersin, Türkiye
4. 2.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) ve Mersin Üniversitesi, 2010-10-18-2010-10-20, 3 gün, Mersin, Türkiye
Uluslararası 0
1. En iyi sözlü bildiri ödülü Sağlık Bakanlığı , 2017-02-17, Antalya, Türkiye. 0
1. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası , Üye No: 07131, Türkiye, 2009-11-04-Devam ediyor.