Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Fevzi Öner
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Maden Yatakları - Jeokimya Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
25 Mart 1959 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17306 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Yok .
Oluşturma
:
2015-11-20 10:56:19 .
Düzenleme
:
2018-12-24 08:59:42 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ BERLİN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1988
DOKTORA JEOLOJİ TECHNİSCHE UNİVERSİTAT BERLİN 1993
DOÇENTLİK MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2000
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BERLİN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1994-01-02 - 1995-02-27
YARDIMCI DOCENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1995-03-05 - 2000-11-10
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-11-13 - 2015-12-08
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-04-10 - 2025-12-08
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6250
2017
7. Uras, Y.; Nıkıforov, A.; öner, F.; Parlak, O. Geochemistry and Nd, Sr isotopes of the Pohrenk fluorites (Kırşehir-Turkey). GEOCHEMİSTRY INTERNATİONAL, 2017, 55, 263-281. 750 + 0
6. Taş, A.; Uras, Y.; öner, F. Geochemistry of the barite deposits near Adana-Feke area (Eastern Taurides). . RUSSİAN GEOLOGY AND GEOPHYSİCS, 2017, 58, 1351-1367. 1000 + 0
2013
5. öner, F. Geochemistry, Mineralogy and Genesis of Pyrophyllite Deposits in the Pötürge Region (Malatya, Eastern Turkey). . GEOCHEMİSTRY INTERNATİONAL, 2013, 51, 140-154. 1000 + 0
2011
4. Uras, Y.; Ersu, C.; öner, F. Environmental Implications of a Hydrogeochemical Survey for Drinking Water in Kirsehir Region,. GEOCHEMİSTRY INTERNATİONAL, 2011, 49, 1145-1153. 1000 + 0
2008
3. öner, F. Mineralogical, Geochimical Composition and Genesis of Hınıs Metagabro (Eastern Anatolia-Turkey. GEOCHEMİSTRY INTERNATİONAL , 2008, 49, 304-312. 500 + 0
2. Ertek, N.; öner, F. Mineralogy, geochemistry of altered tuff from Cappadocia (Central Anatolia) and its use as potential raw material for the manufacturing of white cement. ELSEVİER BV, 2008, 42, 300-309. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2008.01.020

2003
1. Uras, Y.; öner, F.; Yaman, S. Geochemie des Fluoritvorkommens von Fekke (Adana-Türkei) im Osten der Taurusgebirges . CHEMİE DER ERDE – GEOCHEMİSTRY, 2003, 63, 55-62. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 530
2007
3. öner, F.; Alpaslan, M.; Boztuğ, D.; Kuşçu, M. Geochemie und Petrogenese der Intrusivgesteine von Ağören in Ostanatolien/Türkei. GEOCHEMİSTRY, 2007, 67, 241-249. 190 + 0
1987
2. Ganz, H.; Kalkeruth, W.; öner, F.; Pearson, M.; Small, J. Enhanced geochemical screening analysis-accurate determination of petroleum source-rock characteristics and comparison with standard techniques. PETROLEUM GEOLOGY OF NORTH WEST EUROPE. PROC. 3RD CONFERENCE, 1987, 2, 847-851. 140 + 10
1. Ganz, H.; Tröger, U.; öner, F. Energy and resource potential of the upper cretacaus blackshales of SE- Egypt . BERLİNER GEOWİSS. ABH. (A) , 1987, 75, 691-698. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 250
2006
3. öner, F.; Türkmen, S.; özbek, A.; Karakaya, T. Engineering properties of Hınıs ignimbrites and their usability as a building stone (Erzurum, Turkey), Environmental. ENVİRONMENTAL GEOLOGY, 2006, 50, 275-284. 95 + 0
2000
2. Eren, M.; öner, F. Sedimentary Characteristics of Hüdai Formation (Early Cambrian) within in the Aydıncık (İçel) Area, S-TURKEY.. ANNALES SOCİETATİS POLONİAE, 2000, 70, 251-259. 100 + 0
1990
1. Ganz, H.; Kalkreuth, W.; Ganz, N.; öner, F.; Pearson, J.; Wehner, H. Infrared analysis-State of the art.. BERLİNER GEOWİSS. ABH. (A) , 1990, 120, 1011-1026. 55 + 0
Ulusal - Diğer 100
2004
1. Uras, Y.; öner, F. İsahocali (Kırşehir)ve Fekke (Adana) Fluoritlerinde Nadir Toprak Element (NTE) Jeokimyası . YERBİLİMLERİ (GEOSOUND), 2004, 44, 125-136. 100 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 565

6. KOÇHAN, P.; ÖNER, F., ALMANPINARI (HASANBEYLİ / OSMANİYE) ÇEVRESİNDE YER ALAN KIRMIZI KİLLERİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI - İLK BULGULAR . Ç. U, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, ADANA, Türkiye, 2017. 100

5. ÇAPUTÇU, A.; ÖNER, F., BAŞDERE (YEŞİLHİSAR-KAYSERİ) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN ALTERASYONLARIN İNCELENMESİ- İLK BULGULAR: FT-IR ve XRD METOTLARI KULLANIMI. Ç. U, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, ADANA, Türkiye, 2017. 100

4. MATHEİS, G.; ÖNER, F.; SCHEIER, C., Infrarot-Kontrollanalytic beim abbau von Karbonaten. Falblatt bei Geotechnica , 1994-02-25, 1994-02-27, KÖLN, Almanya, 1994. 100

3. ÖNER, F.; GANZ, S.; KALKREUTH, W.; WEHNER, M., Automated IR-Analysis for determination of reservoir qualities and source rock propertias. European Association of Petroleum Geoscientists&Engineer, 5th Conference and Tecnical Exhibition, 1993-07-06, 1993-07-09, STAVANGER, İsveç, 1993. 95

2. MATHEİS, G.; ÖNER, F.; SCHEIER, C., PC-unterstützte Infrarot-Kontroll- analytik beim Abbau von Karbonaten. Impressum Forschungsmarkt , 1993-02-08, 1993-02-10, BERLİN, Almanya, 1993. 100

1. Ganz, S.; Kalkreuth, W.; Öner, F.; Pearson, M.; Wehner, H., Characterzation of sourge rock and reservoir qualities using infrared analysis. The European Oil and Gas Conference, 1990-05-01, 1990-05-03, Sicilya, İtalya, 1990. 70

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Nurlu, N.; Türkmen, S.; Öner, F., Kuzgun formasyonu (Adana baseni) içerisindeki tüflerin jeokimyası, petrolojik özellikleri ve kökeninin araştırılması. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2017-04-10, 2017-04-14, Ankara, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 397

8. Uras, y.; ÖNER, F., Feke (Adana) ve Akçakent (Kırşehir) Fluoritlerinde Nadir toprak elementleri (NTE) dağılımları. 56. türkiye jeoloji kurultayı, 2003-04-14, 2003-04-18, ankara, Türkiye, 2003. 50

7. ÖNER, F.; demirel, Z.; Külege, K., Mersin Limanı ve Kazanlı (Mersin Körfezi) Arasındaki Kalan Bölgenin Kıyı Çökellerindeki Ağır Metal Dağılımı “İlk Bulgular. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2002-04-08, 2002-04-12, ankara, Türkiye, 2002. 50

6. Taş, a.; ÖNER, F.; eren, m., Aydıncık (İçel) yöresindeki kuvarsitlerin mineralojisi, jeokimyası ve hammadde potansiyeli. 53. TÜRKİYE JEOLOJİ KONGRESİ, 2000-04-08, 2000-04-14, ankara, Türkiye, 2000. 50

5. ÖNER, F.; ÖNCEL, L., Mersin ve Civarındaki Beton Yapılarında Kullanılan Agregaların Alkali Agrega Reaksiyonu (AAR) Yönünden İncelenmesi.. 53. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2000-04-08, 2000-04-14, ankara, Türkiye, 2000. 50

4. ÖNER, F.; SAYARSALAN, M.; KAPUR, S., Çakıt vadisi (Belemedik – Adana) alüvyonal killerin oluşumu, mineralojik ve kimyasal bileşimi. IX. Ulusal Kil Sempozyumu, 1999-05-10, 1999-05-13, istanbul, Türkiye, 1999. 50

3. ÖNER, F.; ÖNCEL, L., Mersin ve Civarındaki Beton Yapılarında Kullanılan Sucular Kalkerinin Alkali Agrega Reaksiyonu (AAR) Bakımından İncelenmesi. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 1999-03-07, 1999-03-12, ISPARTA, Türkiye, 1999. 50

2. ÖNER, F.; Sayarsalan, M.; Kapur, s.; Erbatur, O., Handere Formasyonu (Adana Baseni) Killeri ve Tuğla-Kiremit Endüstrisindeki Kullanımı. VIII. Ulusal Kil Sempozyumu, 1997-06-02, 1997-06-12, kütahya, Türkiye, 1997. 47

1. Sayarsalan, m.; ÖNER, F., Güvenç Köyü (Adana) cıvarındaki Sedimanların Mineralojik ve Kimyasal Bileşimi. çukurova üniversitesi 20. yıl sempozyumu, 1997-02-03, 1997-02-05, ADANA, Türkiye, 1997. 50

Ulusal - Yürütücü 1100

11. Başdere YEŞİLHİSAR (KAYSERİ) Bölgesinde Gelişen Alterasyon Zonlarının Mineralojik, Jeokimyasal Özelliklerinin ve Ekonomik Potansiyelinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2632, 19638 TL, Yürütücü, 2019, Devam ediyor... 100

10. Almanpınarı Yaylası Hasanbeyli (OSMANİYE) Sınırları İçerisinde Yüzeylenen Kırmızı Killerinin Jenezi ve Ekonomik Potansiyeli , BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2619, 10954 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

9. Silifke (MERSİN) Barit Yataklarının Jenezinin ortaya çıkarılması, BAP, Proje No: BAP FBE JMB (VK) 2013-4 YL, 9950 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

8. DEMİRTAŞ (ANTALYA) ÇEVRESİNDE YÜZEYLENEN DİYABAZLARIN PETROGRAFİK - JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ, BAP, Proje No: BAP-FBE JM (YA) 2011-7 YL, 9959 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100
Projects_002.pdf

7. Alüminyum Yataklarının Uzaktan Algılama (Remote Sensing) Tekniği İle Haritalanması: Yöntemin Akseki-Seydişehir Boksit Yataklarına Uygulanması, BAP, Proje No: BAP-FBE JM (TS) 2009-2 YL, 6000 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100
Projects_001.pdf

6. Kapadokya (Nevşehir) Bölgesi Kaolinitik Tüflerin Oluşumu ve Hammadde potansiyeli, TÜBİTAK, Proje No: ÇAYDAG, 0 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

5. Hınıs Yöresi Volkaniklerinin Petrolojisi ve Piroklastik Kayaçların Yapıtaşı, Hafif Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği, TÜBİTAK, Proje No: 101Y053, 0 TL, Yürütücü, 2003,Tamamlandı. 100

4. Malatya Pötürge Yöresi Profillit Yataklarının Jeokimyası ve Oluşumu, BAP, Proje No: FBE JMYL 2002, 0 TL, Yürütücü, 2003,Tamamlandı. 100

3. Yenişehir (MERSİN) mühendislik jeolojisi incelemesi, BAP, Proje No: FBE JMYL (SE) 2000-1, 0 TL, Yürütücü, 2001,Tamamlandı. 100

2. Musalı (MERSİN) bölgesindeki kromit yataklarının mineralojisi ve petrografisi., BAP, Proje No: FBE JMYL (FÖ-UB) 96-1/2, 0 TL, Yürütücü, 1997,Tamamlandı. 100

1. Karaisalı/Salbaş (ADANA) killerinin Jeokimyası Oluşumu ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli, BAP, Proje No: FBE JMYL (FÖ-MS) 96-1/1, 0 TL, Yürütücü, 1997,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

4. AFİTAP TAŞ, Malatya Pütürge yöresi pirofillit yataklarının jeokimyası ve oluşumu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. SELMA ERKOÇ, Yenişehir ilçesinin (Mersin) mühendislik jeolojisi incelemesi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

2. Levent ÖNCEL, Mersin ve civarındaki beton yapılarında kullanılan agregaların alkali-agrega reaktivitesinin araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Meltem SAYARSLAN, Karaisalı/Salbaş (ADANA) yöresindeki killerin jeokimyası, oluşumu ve endüstriyel hammadde potansiyeli, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM339 Aletsel Analiz Yöntemleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM453 Ekonomik Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO 531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 587 Nadir Toprak Elementleri Jeoki Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 511 İleri Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM348 Maden Arama ve Değerlendirme Y Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM424 Türkiye Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM376 Endüstriyel Hammaddeler Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO 518 Jeokimyada Aletsel Analiz Yönt Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 587 Nadir Toprak Elementleri Jeoki Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 540 İzotopların Jeolojideki Kullan Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM453 Ekonomik Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM339 Aletsel Analiz Yöntemleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO 511 İleri Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 587 Nadir Toprak Elementleri Jeoki Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Yaz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM376 Endüstriyel Hammaddeler Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM348 Maden Arama ve Değerlendirme Y Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM424 Türkiye Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM376 Endüstriyel Hammaddeler Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 587 Nadir Toprak Elementleri Jeoki Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 518 Jeokimyada Aletsel Analiz Yönt Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar JEO 540 İzotopların Jeolojideki Kullan Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JM453 Ekonomik Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM339 Aletsel Analiz Yöntemleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 587 Nadir Toprak Elementleri Jeoki Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 511 İleri Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM424 Türkiye Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM376 Endüstriyel Hammaddeler Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM348 Maden Arama ve Değerlendirme Y Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 511 İleri Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM453 Ekonomik Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM339 Aletsel Analiz Yöntemleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-511 İleri Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-518 Jeokimyada Aletsel Analiz Yönt Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM376 Endüstriyel Hammaddeler Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM376 Endüstriyel Hammaddeler Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM348 Maden Arama ve Değerlendirme Y Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM453 Ekonomik Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JEO-587 Nadir Toprak Elementleri Jeok Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM348 Maden Arama ve Değerlendirme Y Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM424 Türkiye Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM376 Endüstriyel Hammaddeler Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Bahar JEO-518 Jeokimyada Aletsel Analiz Yönt Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Bahar JEO-511 İleri Jeokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM453 Ekonomik Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM-323 Maden Yatakları Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-518 Jeokimyada Aletsel Analiz Yönt Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-540 İzotopların Jeolojideki Kullan Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM348 Maden Arama ve Değerlendirme Y Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM424 Türkiye Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM432 Bitirme Ödevi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JEO-531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM447 Bitirme Ödevi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM453 Ekonomik Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM432 Bitirme Ödevi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Bahar JM424 Türkiye Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM348 Maden Arama ve Değerlendirme Y Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JEO-540 İzotopların Jeolojideki Kullan Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-518 Jeokimyada Aletsel Analiz Yönt Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM453 Ekonomik Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM447 Bitirme Ödevi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-531 Kil Mineralleri ve Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM348 Maden Arama ve Değerlendirme Y Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM432 Bitirme Ödevi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM424 Türkiye Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM447 Bitirme Ödevi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM453 Ekonomik Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM332 Endüstriyel Hammaddeleri Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM323 Maden Yatakları Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3