Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Talas Fikret Kurnaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Myo Ulaştırma Hizmetleri Bölümü .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-12-30 13:47:39 .
Düzenleme
:
2019-01-04 11:04:49 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. İstanbul Esenler zeminlerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tabanlı geoteknik mikrobölgelemesi Danışman: Dr. Şefik RAMAZANOĞLU, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, sakarya, Türkiye, 2011.

Yüksek Lisans Tezi

1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sakarya İli Erenler Bölgesi Mikrobölgeleme Haritalarının Oluşturulması Danışman: Dr. Can KARAVUL, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, sakarya, Türkiye, 2006.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2003-12-31 - 2012-02-15
YRD. DOÇ. DR. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012-02-15 - 2016-11-24
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-01 - Devam ediyor
DR.ÖĞR.ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-12-01 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-12-15 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-12-15 - 2019-12-15
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-12-15 - 2019-12-15
BÖLÜM BAŞK. YARD. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015-04-15 - 2016-11-24
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3700
2018
5. Dagdeviren, U.; Demir, A.; Kurnaz, T. Evaluation of the Compressibility Parameters of Soils Using Soft Computing Methods. SOİL MECHANİCS AND FOUNDATİON ENGİNEERİNG, 2018, 55, 173-180. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11204-018-9522-4

4. Fikret kurnaz, T.; Kaya, Y. The comparison of the performance of ELM, BRNN, and SVM methods for the prediction of compression index of clays. ARABİAN JOURNAL OF GEOSCİENCES , 2018, 11, 1-14. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12517-018-4143-9

3. ınce, Y.; Kurnaz, T. Probabilistic seismic hazard analysis of Kahramanmaras Province, Turkey. ARABİAN JOURNAL OF GEOSCİENCES, 2018, 11, 1-11. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12517-018-3434-5

2016
2. Kurnaz, T.; Dagdeviren, U.; Yildiz, M.; Ozkan, O. Prediction of compressibility parameters of the soils using artificial neural network. SPRİNGERPLUS, 2016, 5, 1-11. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-3494-5

2015
1. Karavul, C.; Arig, N.; Kurnaz, T.; Demirkol, A. Buried underground archaeological structures investigation with electrical method: diyarbakir Ulu Mosque (Turkey). OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, 2015, 9, 304-310. 750 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Kurnaz, T. Evaluatıon of the Soil Characteristics and Liquefaction Risk in Kazimpasa, Adapazari (Turkey), Case Study. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG , 2017, 1, 18-24. 200 + 0
3. Kurnaz, T. KIYI YERLEŞKESİ ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI İÇİN ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, KANDIRA, İZMİT. SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE, 2017, 21, 816-823. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.303222

2013
2. Kurnaz, T.; R, .; Karavul, C. GIS-based data analysis from multiple soil investigations for urban land-use planning: Esenler district, Istanbul (Turkey). JOURNAL OF FOOD, AGRİCULTURE AND ENVİRONMENT, 2013, 11, 1707-1714. 200 + 0
2011
1. Kurnaz, T.; Ramazanoğlu, .; Karavul, C. Urban Microzonation Study For Esenler District, Istanbul, Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF THE PHYSİCAL SCİENCES, 2011, 6(21), 4933-4946. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2014
1. Kurnaz, T.; Ramazanoğlu, . Yerleşime uygunluğun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile sorgulanması, Esenler (İstanbul) örneği. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 18, 171-182. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3330

17. Kurnaz, T., Zeminlerde Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları ile Değerlendirilmesi . Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

16. Kurnaz, T., İzmit-Yazlık Bölgesi Zemin Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

15. Kurnaz, T., Bulanık Mantık Modeli Kullanılarak Zemin Sıvılaşmasının Tahmini. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

14. Kurnaz, T., Kahramanmaraş İlinin Olasılıksal Deprem Riskinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

13. Dağdeviren, U.; Kurnaz, T., Kumların SPT’ye Dayalı Sıvılaşma Analizi İçin Basitleştirilmiş Grafik Yöntem. 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 200

12. Kurnaz, T., Kandıra İlçesi (Kocaeli) Kıyı Yerleşkesi Zemin Özelliklerinin İncelenmesi. 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 200

11. KURNAZ, T.; DAĞDEVİREN, U.; YILDIZ, M.; ÖZKAN, Ö., İnce Daneli Zeminlerin Sıkışma İndisinin Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA, 2015-09-01, 2015-09-05, ÜSKÜP, Makedonya, 2015. 190

10. İLHAN, M.; KURNAZ, T.; DAĞDEVİREN, U., An investigation on the correlations between index properties and shear strength of fine-grained soils by regression analysis and artificial neural networks (ANN): Adapazari, Turkey. International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, 2014-05-17, 2014-05-20, ANTALYA, Türkiye, 2014. 200

9. KURNAZ, T.; RAMAZANOĞLU, Ş., Determination the probable soil amplifications from shear wave velocities in Esenler District. International Geophysical Conference and Oil & Gas Exhibithion, 2012-09-17, 2012-09-19, İSTANBUL, Türkiye, 2012. 200

8. KURNAZ, T.; BUDAKOĞLU, E.; YALÇIN, H.; ARIĞ, N., İstanbul Esenler İlçesi İçin Deprem Tehlikesinin İncelenmesi. The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 2010-11-23, 2010-11-26, ANKARA, Türkiye, 2010. 190

7. KURNAZ, T.; KIYAK, A.; KARAVUL, C., Creating The Microzonation Maps Of Sapanca Town By Using Geographic Information Systems (Gis). International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 200

6. KURNAZ, T.; KIYAK, A.; KARAVUL, C., Creating The Spt (Standart Penetration Test) Maps Of Erenler Region In Sakarya By Using Geographic Information Systems (Gis). International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 200

5. KURNAZ, T.; KIYAK, A., Creating The Lithology Maps Of Erenler Region In Sakarya By Using Geographic Information Systems (Gis). International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 200

4. KURNAZ, T.; KIYAK, A.; KARAVUL, C., Creating The Spt (Standart Penetration Test) Maps Of Derince Town (Kocaeli) By Using Geographic Information Systems (Gis). International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 200

3. KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; KIYAK, A., Gölcük İlçesi (İzmit) Sismik Hız ve Mikrotremor Çalısmalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Hazırlanan Haritalar Üzerinde İncelenmesi. International Earthquake Symposium, 2007-10-22, 2007-10-24, KOCAELİ, Türkiye, 2007. 200

2. SÜNBÜL, A.; SÜNBÜL, F.; KURNAZ, T.; GÜNDÜZ, Z., Bulanık Mantık Metodu ile Adapazarı Kriterine Bağlı Sıvılaşma Potansiyeli Analizi. International Earthquake Symposium, 2007-10-22, 2007-10-24, KOCAELİ, Türkiye, 2007. 150

1. KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; KIYAK, A., Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İzmit ili Gölcük İlçesi Sismik Hız Haritalarının Oluşturulması. The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 2006-11-14, 2006-11-17, ANKARA, Türkiye, 2006. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. KURNAZ, T.; DEMİR, A.; SÜNBÜL, A., Adapazarı Zeminlerinde Çin Kriterine Dayanılarak Yapay Sinir Ağları ile Sıvılaşma Analizi ve Tahmini. International Earthquake Symposium, 2007-10-22, 2007-10-24, KOCAELİ, Türkiye, 2007. 100

Uluslararası - Özet - Poster 145

4. KURNAZ, T.; RAMAZANOĞLU, Ş., Geographıc Informatıon Systems (GIS) Based Mıcrozonatıon For Esenler Town (Istanbul). 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2010-10-18, 2010-10-22, ADANA, Türkiye, 2010. 50

3. BEYHAN, G.; KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; KESKİNSEZER, A., Kocaeli-Alikahya Bölgesinin Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemler İle İncelenmesi. International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 37

2. BEYHAN, G.; KARAVUL, C.; KIYAK, A.; KESKİNSEZER, A.; KURNAZ, T., Sakarya-Erenler Bölgesi İçin Spt-Vs Korelasyon Katsayılarının Tespit Edilmesi. International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 25

1. BEYHAN, G.; KARAVUL, C.; KESKİNSEER, A.; KURNAZ, T., Sakarya-Kazımpasa Bölgesinin Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemler İle İncelenmesi. International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 32

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 555

6. YALÇIN, H.; KURNAZ, T.; ÖZALTAN, İ., Gediz Fayı ve Çevresinin Deprem Tehlike Analizi. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 2013-09-25, 2013-09-27, HATAY, Türkiye, 2013. 100

5. SÜNBÜL, F.; KURNAZ, T.; SÜNBÜL, A., Zemin Parametreleri Çalışmalarında NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) Teknolojisi Kullanımı ve Güncel Çalışmalar. 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, 2008-03-19, 2008-03-22, SAKARYA, Türkiye, 2008. 100

4. KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; KIYAK, A., Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak İki Farklı Yaklaşımla Adapazarı Kenti SPT (Standart Penetrasyon Testi) Haritalarının Oluşturulması. 4. Cografi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 2006-09-13, 2006-09-16, İSTANBUL, Türkiye, 2006. 100

3. KARAVUL, C.; KIYAK, A.; KURNAZ, T., Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Hazırlanan Zemin Haritalarında Veri Analizinin Önemi. 4. Cografi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 2006-09-13, 2006-09-16, İSTANBUL, Türkiye, 2006. 100

2. KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; BEYHAN, G.; KIYAK, A., Cografi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Adapazarı Zemin Sıkılık Durumunun Haritalanması. Deprem Sempozyumu, 2005-03-23, 2005-03-25, KOCAELİ, Türkiye, 2005. 85

1. KARAVUL, C.; DEDEBALİ, Z.; KURNAZ, T.; SÜNBÜL, F.; ERHAN, A., Depremlerin Önceden Tahmini Üzerine Yeni Bir Yaklaşım, Çoklu-Yöntem Sistemi, Pilot Bölge Sakarya Baseni. Deprem Sempozyumu, 2005-03-23, 2005-03-25, KOCAELİ, Türkiye, 2005. 70

Ulusal - Yürütücü 200

2. Görüntü İşleme Tabanlı Meyve Ağırlığı Tahmininde Farklı Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı, BAP, Proje No: 2018-3-AP4-3044, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Adapazarı İnce Daneli Zeminlerinin Oturma ve Dayanım Parametrelerinin Fiziksel Özelliklerden Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması,, BAP, Proje No: 2012-01-14-008, 16500 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Adapazarı Mikrobölgeleme Haritalarının Oluşturulması,, BAP, Proje No: 2005-14, 10000 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Yiğit İNCE, KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Mustafa İlhan, ADAPAZARI ZEMİNLERİNE AİT FİZİKSEL, MEKANİK ve DİNAMİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 13
1. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT , [ 2018 : 1 ] . 5
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
3. KARAELMAS SCIENCE AND ENGINEERING JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
1. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI , Üye No: 16047, Türkiye, 2012-04-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İNŞ 534 Geoteknikte Güncel Konular Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 4-0-0
Bahar İNŞ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 4-0-0
Bahar TRF204 Köprüler ve Tüneller Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 2-2-3
Bahar İNT202 Şantiye Organizsayonu Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Bahar İNT202 Şantiye Organizasyonu Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Bahar *TRF220 *Yol Geotekniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 3-0-3
Güz İNŞ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 4-0-0
Güz İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 4-0-0
Güz İNŞ 533 Mikro Bölgeleme ve İlkeleri Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 3-0-3
Güz TRF203 Zemin Mekaniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 2-2-3
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Güz İNT211 Mesleki Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 2-2-3
Güz TRF 107 Çevre Koruma Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 2-0-2
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabil... 4-0-0
Bahar *TRF220 *Yol Geotekniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 3-0-3
Bahar INS256 *Karayolları İnşaatı II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi 2-1-3
Bahar TRF204 Köprüler ve Tüneller Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 2-2-3
Bahar İNT202 Şantiye Organizasyonu Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Bahar İNT202 Şantiye Organizsayonu Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Bahar INŞ256 Karayolları İnşaatı II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( 2. Öğ... 2-1-3
Güz İNT211 Mesleki Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 2-2-3
Güz TRF 107 Çevre Koruma Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 2-0-2
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 2-1-3
Güz TRF203 Zemin Mekaniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İNT202 Şantiye Organizasyonu Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Bahar *TRF220 *Yol Geotekniği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 3-0-3
Bahar İNT202 Şantiye Organizsayonu Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İnşaat Teknolojisi ( İkmep ... 3-1-4
Bahar TRF204 Köprüler ve Tüneller Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 2-2-3