Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Fahri Karayakar
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
12043
Faks
:
+90-324-3413025
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-01 07:12:38
Düzenleme
:
2017-12-07 14:22:53
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
10
ARTICLES WITH
CITATION DATA
10
SUM OF THE
TIMES CITED
33
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
3.30
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
4
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS SU ÜRÜNLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1996-01-11 - 2005-01-25
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-01-25 - 2009-01-25
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-01-25 - 2016-01-21
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2016-08-03 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2016-07-12 - 2019-07-12
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2013-07-09 - 2016-07-09
DEKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2012-07-02 - 2015-07-02
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 9100
2015
12. Ciftci, N.; Karayakar, F.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. EFFECTS OF COPPER AND LEAD ON SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF Oreochromis niloticus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2015, 24, 2771-2775. 800 + 0
Publications_002.pdf

11. çiftçi, N.; , .; , F.; , B.; , C. Effects of Zinc and Cadmium on Condition Factor, Hepatosomatic and Gonadosomatic Index of Oreochromis niloticus . FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2015, 24, 3871-3874. 0 + 0
2014
10. Karaytug, S.; Sevgiler, Y.; Karayakar, F. Comparison of the Protective Effects of Antioxidant Compounds in the Liver and Kidney of Cd- and Cr-Exposed Common Carp. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 2014, 29, 129-137. 1000 + 5
https://dx.doi.org/10.1002/tox.20779


Alıntılanma Sayısı: 1
2012
9. Ciftci, N.; Karaytug, S.; Karayakar, F.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. Accumulation and Effect of Chromium on Protein and Glycogen Levels of Palaemonetes pugio. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2012, 11, 74-77. 650 + 0
2011
8. Ciftci, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, O.; Karayakar, F.; Karaytug, S. ACCUMULATION OF CHROMIUM IN HEPATOPANCREAS, GILL AND MUSCLE TISSUES OF Callinectes sapidus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2011, 20, 1089-1092. 450 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
7. Sevgiler, Y.; Karaytug, S.; Karayakar, F. ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF N-ACETYLCYSTEINE, LIPOIC ACID, TAURINE, AND CURCUMIN IN THE MUSCLE OF CYPRINUS CARPIO L. EXPOSED TO CADMIUM. ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, 2011, 62, 1-9. 1000 + 25
https://dx.doi.org/10.2478/10004-1254-62-2011-2082


Alıntılanma Sayısı: 5
2010
6. Karaytug, S.; Karayakar, F.; Ciftci, N.; Cicik, B.; Ay, O.; Erdem, C. Effects of Cadmium on Sera Glucose and Cortisol Levels in Clarias gariepinus (Burchell, 1822). JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2159-2162. 750 + 0
5. Karayakar, F.; Cicik, B.; Ciftci, N.; Karaytug, S.; Erdem, C.; Ozcan, A. Accumulation of Copper in Liver, Gill and Muscle Tissues of Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2271-2274. 850 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
4. Karayakar, F.; Karaytug, S.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, O.; Ciftci, N. HEAVY METAL LEVELS IN FIVE SPECIES OF FISH CAUGHT FROM MERSIN GULF. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2010, 19, 2222-2226. 850 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
2008
3. Gul, M.; Ozbek, A.; Karayakar, F.; Kurt, M. Biodegradation effects over different types of coastal rocks. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 2008, 55, 1601-1611. 750 + 15
https://dx.doi.org/10.1007/s00254-007-1110-2


Alıntılanma Sayısı: 3
2007
2. Karayakar, F.; Erdem, C.; Cicik, B. Seasonal variation in copper, zinc, chromium, lead and cadmium levels in hepatopancreas, gill and muscle tissues of the mussel Brachidontes pharaonis fischer, collected along the Mersin coast, Turkey. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2007, 79, 350-355. 1000 + 25
https://dx.doi.org/10.1007/s00128-007-9246-z


Alıntılanma Sayısı: 5
2004
1. Cicik, B.; Ay, O.; Karayakar, F. Effects of lead and cadmium interactions on the metal accumulation in tissue and organs of the Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2004, 72, 141-148. 1000 + 60
https://dx.doi.org/10.1007/s00128-003-0252-5


Alıntılanma Sayısı: 12
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 330
2013
2. çiftçi, N.; özbay, T.; Karayakar, F.; Ay, .; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkileri . JOURNAL OF BİOLOGİCAL AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, 2013, 7, 169-175. 130 + 0
2005
1. Karayakar, F.; Ay, .; Cicik, B. Effects of Copper on Serum Glucose and Cortisol Levels of Clarias lazera (Valenciennes, 1840). TRENDS İN COMPARATİVE BİOCHEMİSTRY&PHYSİOLOGY , 2005, 11, 51-54. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 650
2005
4. Erdem, C.; Cicik, B.; Karayakar, S.; Karayakar, F.; Karaytuğ, S. Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da kadmiyum’un solungaç, karaciğer, böbrek, dalak ve kas dokularındaki birikim ve arıtımı. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2005, 1, 17-24. 120 + 0
2004
3. Erdem, C.; Ay, .; Cicik, B.; Karayakar, F. Levels of copper, cadmium and lead in tissues of fish (Cyprinus carpio, Capoeta capoeta) from the Berdan River, Turkey . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2004, 1, 32-37. 130 + 0
2. Karayakar, F. Mersin Kıyı Şeridinden Alınan Su Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Bazı Antibiyotiklere Karşı Plasmid Kökenli Dirençliliğin Saptanması. EKOLOJİ, 2004, 13, 28-32. 200 + 0
1. Cicik, B.; Ay, .; Karayakar, F. Cyprinus carpio (L.)’da bakırın kas ve karaciğer dokularındaki birikiminin total protein derişimi üzerine etkileri. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2004, 2, 26-31. 200 + 0
Ulusal - Yürütücü 500

5. Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)’nun Farklı Dokularında Sıcaklığın Kadmiyum Birikimi ve Atılımı Üzerine Etkisi , BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2555, 10904 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

4. Karataş (Adana) Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2554, 10948 EUR, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

3. Kurşun ve Kurşun+EDTA Karışımının Clarias gariepinus (Burchell 1822)’un Dokularındaki Metal Birikim Düzeyleri, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2071, 10961 EUR, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

2. Çinko ve Çinko+EDTA Karışımlarının Etkisinde Cyprinus carpio (Linnaeus 1758)’nun Dokularındaki Metal Birikimi, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2178, 10985 EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. Bakır, Bakır+Kalsiyum, Bakır+Magnezyum ve Bakır+EDTA Karışımlarının Etkisinde Oreochromis niloticus (L.)’un Karaciğer, Böbrek, Solungaç, Dalak ve Kas Dokularındaki Metal Birikimi, BAP, Proje No: 2015-TP2-1211, 6980 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin İli Deniz Balıkları Faunasının Belirlenmesi , BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2353, 12500 TL, Araştırmacı, 2020, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

6. UMUT IŞIK, Karataş (Adana) Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. ÖZGE YURT, Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)’nun Farklı Dokularında Sıcaklığın Kadmiyum Birikimi ve Atılımı Üzerine Etkisi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Faruk İNETAŞ, Bakır, Bakır+Kalsiyum, Bakır+Magnezyum ve Bakır+EDTA Karışımlarının Etkisinde Oreochromis niloticus (L.)’un Karaciğer, Böbrek, Solungaç, Dalak ve Kas Dokularındaki Metal Birikimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Fikret SEÇEN, Çinko ve Çinko+EDTA Karışımlarının Etkisinde Cyprinus carpio (Linnaeus 1758)’nun Dokularındaki Metal Birikimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Adeviye YAVUZ, Kurşun ve Kurşun+EDTA Karışımının Clarias gariepinus (Burchell 1822)’un Dokularındaki Metal Birikim Düzeyleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. OĞUZ BAVBEK, MERSİN KÖRFEZİNDE AVLANAN BALIK TÜRLERİNDEKİ AĞIR METAL DÜZEYLERİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Oğuz BAVBEK, , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ 585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 597 Balık Hematolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ 585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ-597 Balık Hematolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Bahar SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Bahar SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUF476 Su Ürünleri Mevzuatı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SÜF-462 Sucul Ekosistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Yaz SUF476 Su Ürünleri Mevzuatı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Yaz SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2