Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Filiz Değirmenci
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
4223 .
Oluşturma
:
2015-09-03 12:54:57 .
Düzenleme
:
2018-12-27 14:31:49 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
1
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
10
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
10.00
Researcher ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS (TEZSİZ) SAĞLIK BİLİŞİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumları ile Sosyal Destekleri Arasındaki İlişki Danışman: Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2016.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1250
2017
3. Vefikulucay yilmaz, D.; Guner emul, T.; Uzel, A.; Degirmenci, F.; Koptur, A.; Aksu, A.; Aksu, A. Determination of Nursing Students' Sexual Myths in Turkey. ELSEVİER BV, 2017, 14, 290-290. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.04.397

Publications_002.pdf

2. Vefikulucay yilmaz, D.; Degirmenci, F.; Surmeli, Y.; Benli, M.; Suadiye, N. Attitudes of Nurses Towards Lesbians and Gays in Turkey. ELSEVİER BV, 2017, 14, 290-290. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.04.396

Publications_001.pdf

2012
1. Tekindal, B.; Tekindal, M.; Pinar, G.; Değirmenci, F.; Alan, S. Nurses' burnout and unmet nursing care needs of patients' relatives in a Turkish State Hospital. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, 2012, 18, 68-76. 600 + 38
https://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2011.01989.x

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2018
1. Oncu, E.; Vayisoglu, S.; Guven, Y.; Onen, E.; Bulut, E.; Cekic, H.; Ozturk değirmenci, F. The prevalence of pediculus capitis in primary schools in a city of Turkey and the efficacy of health education in treatment. SCOPEMED INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL MANAGEMENT AND INDEXİNG SYSTEM, 2018, 7, 469-475. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2018.07.8840

Publications_004.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Davetli 0

1. DEĞİRMENCİ, F., PERINATOLOJI HASTASININ BAKIMI. 3. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, 2017-11-29, 2017-12-02, İstanbul, Türkiye, 2017. 0
https://www.sadefe.org.tr/butunlesik-saglik-ve-bakim-kongresi

Uluslararası - Özet - Sözlü 610

10. Aksoy, A.; Buldum, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; Değirmenci, F., Total abdominal histerektomi bilateral salfingooferektomi sonrası kadınların beden algıları ve benlik saygıları arasındaki ilişki. I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018-03-23, 2018-03-24, İstanbul, Türkiye, 2018. 65
http://www.kadinsagligihemsireligidernegi.com/i-uluslararasi-ii-ulusal-kadin-sagligi-hemsireligi-kongresi/

9. Degirmenci, F.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D., Gebelerin psikososyal sağlık durumları ile sosyal destekleri arasındaki ilişki. I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018-03-23, 2018-03-24, İstanbul, Türkiye, 2018. 100
http://www.kadinsagligihemsireligidernegi.com/i-uluslararasi-ii-ulusal-kadin-sagligi-hemsireligi-kongresi/

8. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Aksu, A.; Koptur, A.; Güner Emül, T.; Aksoy, A.; Değirmenci, F., Düşük Öyküsü Olan Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, Ankara, Türkiye, 2017. 40
http://www.gebelikdogumlohusalik2017.org/icerik/Davet

7. AKSOY, A.; AKSU, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; DEĞİRMENCİ, F.; UZEL, A., ÜÇÜNCÜ TRIMESTERDEKI GEBELERIN PRENATAL BAĞLANMA İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKI İLİŞKİ. 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 60
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

6. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Değirmenci, F.; Aksoy, A.; Koptur, A.; Aksu, A., Son sınıf lisans öğrencilerinin homofobi düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 80
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/?p=home

5. Böğrekci, G.; Yılmaz, M.; Akdeniz Uysal, D.; Özel, A.; Açkan, F.; Yiğit, Ü.; Tekgül, N., Akran Temelli Eğitime Hazırlık İçin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Muğla, Türkiye, 2017. 0
http://genclikkongresi.mu.edu.tr/

4. Böğrekci, G.; Akdeniz Uysal, D.; Özel, A.; Açkan, F.; Yiğit, Ü.; Tekgül, N.; Yüksel Sarı, A., Akran Temelli Eğitime Hazırlık İçin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Muğla, Türkiye, 2017. 0
http://genclikkongresi.mu.edu.tr/

3. Güner Emül, T.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Zeyneloğlu, S.; Değirmenci, F., Infertil Kadınların Infertiliteye Yönelik Geleneksel Uygulamaları Bilme Ve Uygulama Durumlarının Belirlenmesi. Dogu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 65
http://www.daahk.org/daek_2017.pdf

2. Değirmenci, F.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Zeyneloğlu, S., Üçüncü Trimesterdeki Gebelerin Beden Imgelerinin Yasam Niteliklerine Etkisinin Ve Bu Durumu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Dogu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 100
http://www.daahk.org/daek_2017.pdf

1. Değirmenci, F.; Vefikuluçay Yılmaz, D., TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN SURİYELİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. I.Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2016-10-07, 2016-10-08, İzmir, Türkiye, 2016. 100
http://www.kadinvecocuksagligi2016.org

Uluslararası - Özet - Poster 87

3. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; ÖNEN, E.; GÜVEN, Y.; RAVLI BULUT, E.; ÇEKİÇ, H.; DEĞİRMENCİ, F., BIR İLIN SOSYOEKONOMIK DÜZEYI DÜŞÜK ÜÇ BÖLGESINDE İLKOKULLARDA PEDICULUS CAPITIS YAYGINLIĞI VE SAĞLIK EĞITIMININ TEDAVIDE ETKINLIĞI: RANDOMIZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA. 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 10
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

2. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Güner Emül, T.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Koptur, A.; Aksoy, A., Postpartum Kanamayı Önlemede Fundus Kontrolü Ve Masajının Önemi. Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi, 2016-12-02, 2016-12-04, Ankara, Türkiye, 2016. 27

1. Gürel, R.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Değirmenci, F., Sarılık nedeniyle yenidogan yogun bakım ünitesinde bebegi tedavi gören annelerin emzirmeye iliskin tutumları. Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi, 2016-12-02, 2016-12-04, Ankara, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Poster 12

1. Güner Emül, T.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Aksu, A.; Aksoy, A.; Koptur, A., Gebelerin Prenatal Davranıslarının Degerlendirilmesi. Istanbul Üniversitesi 6. Kadın Dogum Günleri, 2016-12-09, 2016-12-11, İstanbul, Türkiye, 2016. 12

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Mersin İl Merkezindeki Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Eğitim Gereksinimlerinin Karşılanması, UNİCEF Mersin Şubesi, Proje No: 2696761, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. ARCHIVES OF WOMEN'S MENTAL HEALTH , [ 2017 : 1 ] . 5
Uluslararası
1. 2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, Karma Sergiler, CNR EXPO MERSİN, European Commision, TUBİTAK, Mersin Üniversitesi, Mersin Kent konseyi,Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Toroslar Belediyesi , 2017-06-07-2017-06-08, 48 saat, MERSİN, Türkiye
2. 2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, SERGİLER/Karma sergiler /, CNR EXPO MERSİN, European Commision, TUBİTAK, Mersin Üniversitesi, Mersin Kent konseyi,Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Toroslar Belediyesi, ODTÜ, TRT, MESİAD vb., 2017-06-07-2017-06-08, , MERSİN, Türkiye
3. 3. ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, CNR EXPO FUAR ALANI MERSİN, European Commision, TUBİTAK, Mersin Üniversitesi, Mersin Kent konseyi,Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Toroslar Belediyesi, ODTÜ, TRT, MESİAD vb., 2018-09-29-2018-09-30, , MERSİN, Türkiye