Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Fikret Zorlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7720 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-20 15:03:04 .
Düzenleme
:
2018-11-26 11:00:34 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS KENTSEL TASARIM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2006
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-25 - 2018-03-23
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-25 - 2018-03-23
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-25 - 2018-03-23
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-08-15 - 2017-08-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-08-15 - 2017-08-15
SENATO ÜYESİ 2014-07-02 - 2017-07-02
MERKEZ MÜDÜRÜ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-06-21 - 2016-06-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-06-21 - 2016-06-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-11-20 - 2015-11-20
BÖLÜM BAŞKANI MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-11-20 - 2015-11-20
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2018
1. özen, M.; Zorlu, F. Türkiye’de Devlet Karayollarında Kaza Oranlarının ve Kaza Örüntüsünün Analizi. TEKNİK DERGİ, 2018, 29, 8589-8604. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.18400/tekderg.308318

Publications_002.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2015
4. Zorlu, F. Arı Kovanının Ruhu Filminin İkonolojisi. SİNEMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 6, 29-56. 200 + 0
http://www.sinecine.org/2015/the-iconology-of-the-spirit-of-the-beehive/

2012
3. Beyhan, B. Avrupa Bütünleşmesi: Ticari Başarım Açısından Bir İrdeleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 27, 87-100. 0 + 0
dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/89/73

2008
2. Zorlu, F. Planlamada Belirsizlik Sorunu: Ulaşım Planlamasında Yolculuk Talebi. MEGARON, YTÜ MİM.FAK.E-DERGİSİ, 2008, 3, 16-32. 200 + 0
http://www.megaronjournal.com/tr/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=tur&un=MEGARON-86580&look4=

Publications_001.pdf

1. Zorlu, F. KENTSEL DOKU-ULAŞIM SİSTEMİ İLİŞKİLERİ. JOURNAL OF FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2008, 25:1, 81-104. 200 + 0
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2008/cilt25/sayi_1/81-104.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2014
2. Zorlu, F. Dijital Anatomi Dersi: Bir Resme Yönelik İkonolojik Çözümleme . HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT YAZILARI DERGİSİ, 2014, 31, 143-156. 200 + 0
http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/134424232015__22106570011.pdf

2010
1. Beyhan, B. Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli Bir Değerlendirme” . HARİTA DERGİSİ, 2010, 143, 45-61. 0 + 0
http://http://www.hgk.msb.gov.tr/images/dergi/makaleler/143_6.pdf

Publications_002.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 232
1. Yücel, M.; Söğüt, Z.; Say, N.; çolakkadıoğlu, D.; Zorlu, F.; Bayat, B. Çevre ve Ulaşım İlişkileri, ISBN: 978-605-4989-56-0, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 156 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 42
2. Bilsel, F.; Bouche, P.; Seccı, C.; Demir mıshchenko, E.; Zorlu, F.; Belge, S.; Labarbey, C. Rediscovering Mersin City Center: Walking As An Urban Design Strategy, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 8 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 71
3. Zorlu, F.; Demir mıshchenko, E.; Bilsel, F. Urban Expansion in Mersin and the Emergence of New Centers, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 8 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 83
Ulusal - Kitap Editörlüğü 232
1. Bilsel, F.; Bouche, P.; Seccı, C.; Demir mıshchenko, E.; Zorlu, F.; Belge, S.; Lebarbey, C. Mersin: Towards A Walkable City Center, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 134 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 36
Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. Zorlu, F., TÜRKİYE'NİN DIŞA AÇIK EKONOMİSİNİN BÖLGESEL ETKİLERİ. International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’18-Spring) , 2018-04-28, 2018-04-29, İstanbul, Türkiye, 2018. 100
http://www.icomep.com/uploads/icomep18spring/ICOMEP'18-SpringAbstractBook.pdf

2. Zorlu, F., Impacts of International Trade and Logistics Industry on Urban Land Use in Mersin. 54st European Congress of the Regional Science Association, 2014-08-26, 2014-08-29, St. Petersburg, Rusya, 2014. 100
http://ersa.org/events/54th-ersa-congress/

1. Zorlu, F., The Role of Logistics Infrastructure and Facilities in Regional Development. 51st European Congress of the Regional Science Association International, 2011-08-30, 2011-09-02, Barselona, İspanya, 2011. 100
http://ersa.org/events/51st-ersa-congress/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Zorlu, F., Ayrışan Kentin Biçimlenişine Yönelik Bir Kentsel Planlama Çerçevesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Türkiye, 2016. 100
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

1. Zorlu, F., Türkiye’de Kentsel Planlama Alanında Hak, Kamu Yararı ve Adalet İdelerinin Hukuk Felsefesi Açısından İncelenmesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Türkiye, 2016. 100
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Zorlu, F., TÜRKİYE’DE METROPOLİTEN KENTLERDE NÜFUSUN YER DEĞİŞTİRME DİNAMİKLERİ. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 42. KOLOKYUMU, 2018-11-07, 2018-11-09, İzmir, Türkiye, 2018. 50
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/bc2da63cd0278dd_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. Zorlu, F., Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, Kapanış Paneli:Kentsel Planlamada İnterdisipliner Çalışma. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Türkiye, 2016. 0
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

Ulusal - Yürütücü 100

2. Kuşadası Kent Merkezinde Trafik Düzenlemesi: Tek Yön Uygulaması, Sirkülasyon ve Yol Tasarımı Düzenlemelerine Yönelik Etüt ve Proje Çalışması, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Proje No: 2016/5-1, 48000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 0

1. Adana’da Kent İçinden Geçen Otoyolun Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi ve Azaltıcı Önlemlerin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK 113O505, 216606 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Burla Çerçioğlu, Yaygın basında kent: 2000 yılı sonrasında kentsel mekanın sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

3. Sade Gültekin, Sağlık sistemindeki dönüşümlerin hastane mekânsallığına yansımaları: Mersin örneği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Ali Gürgenç, E-Ticaretin Kent Mekanına Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Eren Birkesen, Kamu Politikalarında Bisiklet Ulaşımı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 21
1. METU JFA JOURNAL OF FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2015 : 2 ] . 8
2. METU JOURNAL OF FACCULTY OF ARCHITECTURE , [ 2016 : 1 ] . 5
3. PLANLAMA (TMMOB ŞEHIR PLANCıLARı ODASı YAYıNı) , [ 2016 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2016 : 2 ] . 0
Ulusal 25
1. 2. Mansiyon Seyhan Belediyesi (Adana Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması), 2016-10-10, Adana, Türkiye. 25
2. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması-Satınalma Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018-07-13, Mersin, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar CRP478 Urban Project Management Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP371 Computer Aıded Desıgn For Plan Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-2-3
Güz CRP301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz CRP 433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Güz MKK 601 Medya Kültür ve Kent Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar CRP478 Urban Project Management Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MKK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP 433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz CRP371 Computer Aıded Desıgn For Plan Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-2-3
Güz CRP433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MKK 601 Medya Kültür ve Kent Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 3-0-3
Güz ŞBP 521 Güncel Kent ve Mimarlık Kuraml Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP478 Urban Project Management Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar MKK 602 Medya Kültür ve Kent Çözümleme Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 3-0-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Bahar MKK 602 Medya Kültür ve Kent Çözümleme Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP 433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP371 Computer Aıded Desıgn For Plan Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-2-3
Güz CRP433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Güz MKK 601 Medya Kültür ve Kent Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP478 Urban Project Management Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 521 Güncel Kent ve Mimarlık Kuraml Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Bahar MKK 602 Medya Kültür ve Kent Çözümleme Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP371 Computer Aıded Desıgn For Plan Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-2-3
Güz MİM499 Çağdaş Mimarlık Kuramları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz CRP 433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz ELOJ 581 Ulaştırma ve Taşımacılık Siste Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz ŞBP-521 Güncel Kent ve Mimarlık Kuraml Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar HYK432 Mimarlık Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK302 Mimarlık Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar CRP-276 Urban Transportation Planning Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Bahar ELOJ552 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz MİM499 Çağdaş Mimarlık Kuramları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ELOJ 581 Ulaştırma ve Taşımacılık Siste Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz ŞBP-521 Güncel Kent ve Mimarlık Kuraml Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ELOJ552 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz HYK431 Mimarlık Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz MİM499 Çağdaş Mimarlık Kuramları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ELOJ 581 Ulaştırma ve Taşımacılık Siste Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-507 Kentsel Proje Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Bahar ELOJ552 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz MİM499 Çağdaş Mimarlık Kuramları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz HYK431 Mimarlık Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz ŞBP-507 Kentsel Proje Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ELOJ 581 Ulaştırma ve Taşımacılık Siste Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH292 Concepts and Termınology In Ar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar ŞBP-507 Kentsel Proje Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz MİM489 Mimarlık Teorisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ŞBP-507 Kentsel Proje Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM388 Ulaşım Mimarlığı Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Güz MİM489 Mimarlık Teorisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3