Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Figen Kılıç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2030 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Oluşturma
:
2015-05-28 10:53:02 .
Düzenleme
:
2018-12-27 14:45:00 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA EĞİTİM BLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Mikro düzeyde İçerik Düzenleme Stratejilerinin Kavramların, Genellemelerin Öğrenilmesine ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Mahinur Karataş COŞKUN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim Okullarına Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmakta Olan Adayların Öğretmenlik Meslek Bilgisi Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Ayşen Namlu, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ GÖR. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1995-05-08 - 1996-08-05
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-11-10 - 2001-03-08
ARŞ GÖR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001-03-08 - 2007-02-28
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-09-17 - Devam ediyor
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-10-21 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-01-02 - 2013-01-07
YRD. DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANI OKUL ÖNCESİ ANABİLİM DALI 2007-01-08 - 2012-01-02
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. Kılıç, F.; Yavuz konokman, G.; Yelken, T. Yaratıcı Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 26, 1359-1370. 0 + 0
10.24106/kefdergi.368886

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
1. özer, .; Kılıç, F. The Effect of Mobile-Assisted Language Learning Environment on EFL Students’ Academic Achievement, Cognitive Load and Acceptance of Mobile Learning Tools. EURASİA JOURNAL OF MATHEMATİCS SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2018, 7, 2915-2928. 1000 + 0
https://doi.org/10.29333/ejmste/90992

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1600
2017
8. özer, .; Kılıç, F. Mobil Öğrenme Araçlarını Kabul Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2017, 12, 577-588. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=Volume%2012%20Issue%2025

Publications_015.pdf

2015
7. Ozer, O.; Kilic, F. Teachers and Foreign Language Learners' Perspectives on the Use of ICT. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH İN BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCES, 2015, 5, 35-47. 200 + 5
http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v5-i9/1795

Publications_012.pdf

2014
6. Kılıc, F. Awareness And Cognitive Load Levels Of Teacher Candidates Towards Student Products Made By Digital Storytelling. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON, 2014, 15, 94-107. 200 + 9
http://dx.doi.org/10.17718/tojde.90227

Publications_007.pdf

5. Kılıç, F. CONTENT ARRANGEMENT STRATEGIES USED BY THE ACADEMIC STAFF. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2014, 6, 443-449. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-1/B.60

Publications_009.pdf

2013
4. Tırnovalı, A.; Kılıç, F. SUPPORT AND SOCIAL ACTIVITIES IN INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON-, 2013, 14, 261-285. 200 + 1
http://http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster.php?id=912

Publications_010.pdf

3. Kılıç, F. Pre-school Teachers’ Perceptions Regarding The Concept of Creativity: A Metaphorical Study. INTERNATİONAL J. SOC. SCİ. & EDUCATİON, 2013, 4, 122-134. 200 + 0
http://http://www.ijsse.com/sites/default/files/issues/2013/v4i1/paper/Paper-10.pdf

Publications_011.pdf

2012
2. Yanpar yelken, T.; Kılıç, F.; özdemir, C. THE STRATEGIC PLANNING SWOT ANALYSIS OUTCOMES ANDSUGGESTIONS ACCORDING TO THE STUDENTS AND THELECTURERS WITHIN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON, 2012, 13, 267-276. 200 + 0
http://tojde.anadolu.edu.tr/volume-13-issue-2-year-2012.html

Publications_014.pdf

2009
1. Kılıç, F. KAVRAM ANALİZİ YÖNTEMİNİN KÜLTÜR KAVRAMININ ÖĞRENİLMESİNE ETKİSİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1382-1391. 200 + 1
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/article/view/5000063542

Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2016
2. Kılıç, F. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşlerine Göre İçerik Düzenleme Stratejilerinin Belirlenmesi. AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2016, 2, 139-157. 100 + 0
hthttp://auad.anadolu.edu.tr/dizin.htmltp://

Publications_013.pdf

2014
1. Yalçın incik, E.; Kılıç, F. Attitudes Regarding the Teaching Profession, Professional Efficacy Beliefs and Vocational Self-esteem of Teacher Candidates Enrolled at Education Faculties and Pedagogic Formation Programmes. INTERNATİONAL J. SOC. SCİ. & EDUCATİON, 2014, 4, 380-391. 100 + 4
http://http://ijsse.com/sites/default/files/issues/2013/v4i2/Paper-8.pdf

Publications_008.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 0
1. Kılıç, F. AWARENESS AND COGNITIVE LOAD LEVELS OF TEACHERCANDIDATES TOWARDS STUDENT PRODUCTS MADE BY DIGITAL STORYTELLING. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON-TOJDE, 2014, 3, 94-107. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1130
2013
6. Yıldız, M.; Kılıç, F. Göçle Gelen Okul Öncesi Çocukların İlkokuma Yazma Becerilerine İlişkin 1. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 212-224. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160867

Publications_002.pdf

5. Kılıç, F.; Alkan dilbaz, G. Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2013, 6, 225-238. 200 + 2
http://https://www.jasstudies.com/Makaleler/148736390_35K%c4%b1l%c4%b1%c3%a7Figen-vd-715-738.pdf

Publications_001.pdf

2012
4. Kılıç, F.; Demir, . Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğretim Ortamlarının Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2012, 11, 578-595. 200 + 3
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/issue/view/5000004113

2010
3. Tanrıseven, I.; Yanpar yelken, T.; üredi, L.; Kılıç, F. İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerine Göre Yapılandırmacı Program ve Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 130 + 4
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001419

Publications_004.pdf

2008
2. Kılıç, F. Kavramların Öğretiminde Kavram Analizi Yönteminin Akademik Başarıya Ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 2, 223-230. 200 + 11
web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt18/sayi2/223-238.pdfttp://

2007
1. Kılıç, F. Kavramların Öğretiminde Kavramın İçerik Öğelerinin Açıklanmasının Akademik Başarıya Etkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 145-161. 200 + 6
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002926/5000003428http://

Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 200
2012
2. Yanpar yelken, T.; üredi, L.; Kılıç, F. Stratejik Plan Uygulamalarına İlişkin ilk ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 195, 67-90. 100 + 0
http://http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/195.pdf

2010
1. Yanpar yelken, T.; Kılıç, F.; üredi, L. STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 1, 39-50. 100 + 2
http://www.ijoess.com/Makaleler/921950830_STRATEJ%c4%b0K%20PLANLAMA%20UYGULAMA.pdf

Publications_003.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 812
1. Kılıç, F. Project Management Approaches for Online Learning Design, ISBN: 978-1-4666-2831-1, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 250
http://www.igi-global.com/book/project-management-approaches-online-learning/69855
2. Kılıç, F.; Yokuş, G.; Ayçiçek, B.; Boran, M. Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in E-Learning, ISBN: 9781466688445, IGI Global , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 23 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 63
http://www.igi-global.com/chapter/the-role-of-life-wide-learning-on-design-of-curriculum/139506
3. Kılıç, F. Emerging Priorities and Trends in Distance Education: Communication, Pedagogy, and Technology, ISBN: 978-1-4666-5163-0, IGI Global Book Series, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 250
https://www.igi-global.com/chapter/the-future-of-curriculum-development-in-distance-education/103606
4. Kılıç, F. Handbook of Research on Transformative Online Education and Liberation: Models for Social Equality, ISBN: 978-1-60960-047-1, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 14 Sayfa, İngilizce, New york, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 250
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=6WMi-MDEf2YC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Handbook+of+Research+on+Transformative+Online+Education+and+Liberation:+Models+for+Social+Equality&ots=eM2-K3-o4T&sig=o4UuR1ERRugkfSizeA8Keh12ink#v=onepage&q&f=false
1. Kılıç, F. Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-II, ISBN: 978-975-06-1108-7, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 450, 11 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2011. 250
http://docplayer.biz.tr/641465-Turkgye-de-e-ogrenme-geligmeler-ve-uygulamalar-ii.html
2. Kılıç, F. Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-III, ISBN: 978-975-06-1108-7, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 450, 10 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2012. 250
3. Kılıç, F. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1300, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 370

2. Yelken, T.; Kılıç, F.; Tanrıseven, I.; Üredi, L., İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerini Algılamaları. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 170
https://bys.trakya.edu.tr/file/download/51787916/

1. Kılıç, F.; Kurubacak, G., Risk Altındaki Çocukların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Açıklayıcı Metin Yapıları. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 2007-10-22, 2007-10-24, İstanbul, Türkiye, 2007. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 505

6. Doğrul, H.; Yelken, T.; Kılıç, F., Okul Öncesi Eğitimi Bünyesindeki farklı Kurumlarda Yer Alan Anasınıflarında Aile Katılımı Çalışmalarının Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

5. Doğrul, H.; Yanpar Yelken, T.; Kılıç, F., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

4. Yokuş, G.; Yavuz Konakman, G.; Yanpar Yelken, T.; Kılıç, F., The Analysis of Research Resistance Behaviors of Education Faculty Undergraduate Students and Postgraduate Students. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 65
Scientific_Meetings_003.pdf

3. Uygur, M.; Pan, V.; Sarıbaş Akyıldız, İ.; Kılıç, F., Reflections of Semantic Web Applications on Education. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 65
http://www.icci-epok.org/ozetkitapcik.pdf

2. Yavuz Konokman, G.; Yokuş, G.; Kılıç, F.; Yanpar Yelken, T., The Effect of Prospective Teachers’ Innovativeness Level on Their Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 75
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Kılıç, F., Üniversite Öğretim Elemanlarının Kullandıkları İçerik Öğelerini Düzenleme Biçimlerinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 185

2. Yelken, T.; Kılıç, F.; Üredi, L.; Akay, C., Mersin İli İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Stratejik Planlama GZFT (Swot) Sonuçları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 85

1. Kılıç, F., Orta ve Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşlarının Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Yalçın İncik, E.; Kılıç, F., Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Mesleki Yeterlik İnançları Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Mersin Üniversitesi Örneği). II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, Bolu, Türkiye, 2012. 50
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Kılıç, F.; Demir, Ö., Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğrenme Öğretme Ortamları Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri. 1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi , 2010-05-13, 2010-05-15, Balıkesir, Türkiye, 2010. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. Toplum Temelli Çocuk ve Aile Eğitiminin Desteklenmesi Projesi, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi AB Hibe Programı, SANTEZ, Proje No: TR0801.06-03/971 , 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0
http://www.izka.org.tr/files/2013MaliDestek/meb_toplum_temelli_uygulamalar.pdf

1. Çocuklarımız İçin Elele Projesi, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi AB Hibe Programı, SANTEZ, Proje No: TR0801.06-03/252 , 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0
http://www.toroslar-bld.gov.tr/elele/haberler_index_tr.php?id=11070

Ulusal - Araştırmacı 50

1. 1999-2000 yılı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-EF (ÖÇ) 2001-1, 0 TL, Araştırmacı, 2002,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Çukurova Kalkınma Ajansı Mobil Bilgi Projesi,, , Proje No: TR6211-02/027, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Hikmet Doğrul, Okul Öncesi Eğitime Yönelik Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Mehmet Yıldız, Göç Eden Ailelerin Çocuklarının Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayanlarının İlkokuma Yazma Becerilerinin Gelişimine Yönelik İlköğretim I. Sınıf Öğretmen Görüşleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Sedef Özet, Okul öncesi öğretmenlerin bütünleştirilmiş etkinlikler hakkında görüşlerinin ve çoklu zeka kuramına ilişkin tutumlarının incelenmesi., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

1. Yelda Karahan ÜZÜLMEZ, ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ VE İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 1600

4. Yelda Karahan Üzülmez, Tasarım Düşünme Temelli Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul İngilizce Dersinde Akademik Başarıya İşbirlikli öğrenmeye ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

3. Aslı Tırnovalı, Uzaktan Eğitimde İnternet Tabanlı Eğitim Programlarının Temel Boyutlarına İlişkin Görüş ve Öneriler., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

2. Mesut YILDIRIM, Çocukta Davranış Problemlerine Yönelik Modüler Aile Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 400

1. Ömer ÖZER, MOBİL DESTEKLİ ÖĞRENME ÇEVRESİNİN YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARI KABUL DÜZEYLERİNE VE BİLİŞSEL YÜKE ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 400

Uluslararası 250
1. PROJECT MANAGEMENT APPROACHES FOR ONLINE LEARNING DESIGN , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 978-1-4666-2831-1, E-ISSN : 978-1-4666-2831-1, 2013-01-01 - 2013-10-31. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. EğITIMDE NITEL ARAşTıRMALAR DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 0
2. JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION , [ 2018 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
5. PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
1. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği , Üye No: 127, Türkiye, 2010-09-05-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 501 Öğrenme - Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 501 Öğrenme - Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 501 Öğrenme - Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 501 Öğrenme-Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EPÖ 606 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 455 Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Bahar EPÖ 501 Öğrenme-Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 501 Öğrenme-Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 621 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OAÖ-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-2-4
Bahar GSE 528 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Ya Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 455 Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar EPÖ 606 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 606 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz EPÖ 455 Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Bahar EPÖ 512 Yetişkinler Eğitiminde Didakti Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz EPÖ 621 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OSA 523 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Güz OSA 523 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Güz FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP402 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OSD Kavram Kazanımı ve Öğretimi Rektörlük 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2