Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Fatih Günay
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir-Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
13992
Faks
:
+90-324-3610751
Oluşturma
:
2015-09-02 12:26:26
Düzenleme
:
2017-10-13 11:38:19
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. Afyonkarahisar’ın Rekreasyon Alanları ve Faaliyetlerinin Turizm Talebi ve Konaklama Süresine Etkisi Danışman: Dr. Mustafa Sandıkcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2009-10-12 - 2014-01-23
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-23 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1970
2017
12. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Dalak, S.; Günay, F. Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansının Dikey Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. SOSYOEKONOMİ, 2017, 25, 105-119. 130 + 0
http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/28585/292117

Publications_007.pdf

11. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2017, 14, 157-170. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.335106

10. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründe Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İmalat Alt Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ, 2017, 10, 161-184. 150 + 0
http://dergipark.gov.tr/muvu/issue/30442/328725

2016
9. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Dalak, S. Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 1117-1134. 150 + 0
Publications_004.pdf

8. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründeki KOBİ'lerin Fon Kaynak ve Kullanım Politikalarının Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma . BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2016, 7, 483-498. 150 + 0
http://dergipark.gov.tr/bartiniibf/issue/25615/271055

Publications_006.pdf

7. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2016, 16, 49-68. 130 + 0
Publications_005.pdf

6. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performansının Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği ile İncelenmesi. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2016, 18, 631-657. 130 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=57931842-114c-4cd0-854c-8358193bf6b9%40sessionmgr4006&vid=1&hid=4213

5. Karadeniz, E.; Kaplan, F.; Günay, F. Sermaye Yapısı Kararlarının Kârlılığa Etkisi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma . SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2016, 13, 38-55. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000209484/5000177226

4. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F. UEFA Finansal Fair Play Kuralları Bağlamında Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Performanslarının Analizi. TİSK AKADEMİ DERGİSİ, 2016, 11, 250-268. 200 + 0
http://http://tisk.org.tr/tr/e-dergiler/akademi/eylul_2016/#p=38

2014
3. Sandıkçı, M.; Günay, F. Afyonkarahisar’ın Rekreasyon Alan Ve Faaliyetlerinin Konaklama Süresi Üzerindeki Etkisi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 16, 43-64. 200 + 0
http://www.sbd.aku.edu.tr/arsiv/c16s1/c16s1b3mustafasandikcivd.pdf

Publications_003.pdf

2. Ecer, F.; Günay, F. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 25, 35-48. 200 + 0
http://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt25_Sayi1_Yil2014_1403643353.pdf

Publications_002.pdf

2010
1. Emir, O.; Pelit, E.; Günay, F. Üniversite Mezunu Çalışanların Bakış Açısıyla Otel İşletmelerinin Sorunları: Antalya'daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. İŞ-GÜÇ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, 2010, 12, 7-31. 200 + 0
10.4026/1303-2860.2010.0155.x

Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 250
1. Günay, F.; Sandıkçı, M. Rekreasyon Alanları ve Faaliyetlerinin Turizm Talebine Etkisi, ISBN: 978-3-330-32433-6, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 200 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2017. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1180

8. Karadeniz, E.; Günay, F.; Beyazgül, M.; Dalak, S., Faaliyet Raporlarında Finansal Oranlara Yer Verme Düzeyi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 170
http://www.futourismcongress.com/tr/

7. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M., Yatırılan Sermaye Getirisinin Hesaplanma Süreci: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 150
http://www.futourismcongress.com/tr/

6. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Dalak, S.; Günay, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 130
http://www.futourismcongress.com/tr/

5. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Dalak, S.; Günay, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Kârlılığının DuPont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi: 2012-2016 Dönemi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 130
http://www.futourismcongress.com/tr/

4. Karadeniz, E.; Günay, F.; Dalak, S.; Beyazgül, M., Halka Açık Restoran İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 170
Scientific_Meetings_003.pdf

3. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Günay, F.; Dalak, S., Yiyecek ve İçecek Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 150
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hava Yolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 150
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F., Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, Antalya, Türkiye, 2016. 130
http://intctmr.org/INTCTMR/index.html

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Günay, F.; Enes, K., SPOR TURİZMİNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME. 3. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2014-04-18, 2014-04-18, Mersin, Türkiye, 2014. 100

1. Sandıkçı, M.; Günay, F., Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Turizm Talebine Etkisi: Afyonkarahisar Örneği. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 2012-12-06, 2012-12-09, Antalya, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. YÖNETİMSEL AŞIRI GÜVENİN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE HARCAMALARINA ETKİSİNİN ANALİZİ: HALKA AÇIK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2655, 20000 TL, Araştırmacı, 2020, Devam ediyor... 50

Ulusal 0
1. MÜGEV, 2017-06-16, MERSİN, Türkiye. 0