Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Fatih Günay
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir-Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
13992 .
Faks
:
+90-324-3610751 .
Oluşturma
:
2015-09-02 12:26:26 .
Düzenleme
:
2018-10-16 10:51:51 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. Afyonkarahisar’ın Rekreasyon Alanları ve Faaliyetlerinin Turizm Talebi ve Konaklama Süresine Etkisi Danışman: Dr. Mustafa Sandıkcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye, 2012.

https://tez.yok.gov.tr/">https://tez.yok.gov.tr/

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2009-10-12 - 2014-01-23
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-23 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2510
2018
15. Günay, F.; Karadeniz, E.; Dalak, S. TÜRKİYE’DE EN YÜKSEK NET SATIŞ GELİRİNE SAHİP 20 ŞİRKETİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. OMER HALİSDEMİR UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 2018, 11, 51-73. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.356773

Publications_008.pdf

14. Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M.; Karadeniz, E. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2018, 6, 1-14. 170 + 0
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/135

Publications_010.pdf

13. Karadeniz, E.; Günay, F.; Dalak, S.; Beyazgül, M. HALKA AÇIK RESTORAN İŞLETMELERİNDE NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN FİRMA YAŞAM DÖNGÜSÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 27, 139-156. 170 + 0
http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/36563/415461

Publications_009.pdf

2017
12. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Dalak, S.; Günay, F. Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansının Dikey Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. SOSYOEKONOMİ, 2017, 25, 105-119. 130 + 0
http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/28585/292117

Publications_007.pdf

11. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2017, 14, 157-170. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.335106

10. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründe Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İmalat Alt Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ, 2017, 10, 161-184. 150 + 0
http://dergipark.gov.tr/muvu/issue/30442/328725

2016
9. Karadeniz, E.; Kaplan, F.; Günay, F. Sermaye Yapısı Kararlarının Kârlılığa Etkisi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma . SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2016, 13, 38-55. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000209484/5000177226

8. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Dalak, S. Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 1117-1134. 150 + 0
Publications_004.pdf

7. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F. UEFA Finansal Fair Play Kuralları Bağlamında Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Performanslarının Analizi. TİSK AKADEMİ DERGİSİ, 2016, 11, 250-268. 200 + 0
http://http://tisk.org.tr/tr/e-dergiler/akademi/eylul_2016/#p=38

6. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründeki KOBİ'lerin Fon Kaynak ve Kullanım Politikalarının Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma . BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2016, 7, 483-498. 150 + 0
http://dergipark.gov.tr/bartiniibf/issue/25615/271055

Publications_006.pdf

5. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performansının Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği ile İncelenmesi. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2016, 18, 631-657. 130 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=57931842-114c-4cd0-854c-8358193bf6b9%40sessionmgr4006&vid=1&hid=4213

4. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2016, 16, 49-68. 130 + 0
Publications_005.pdf

2014
3. Ecer, F.; Günay, F. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 25, 35-48. 200 + 0
http://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt25_Sayi1_Yil2014_1403643353.pdf

Publications_002.pdf

2. Sandıkçı, M.; Günay, F. Afyonkarahisar’ın Rekreasyon Alan Ve Faaliyetlerinin Konaklama Süresi Üzerindeki Etkisi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 16, 43-64. 200 + 0
http://www.sbd.aku.edu.tr/arsiv/c16s1/c16s1b3mustafasandikcivd.pdf

Publications_003.pdf

2010
1. Emir, O.; Pelit, E.; Günay, F. Üniversite Mezunu Çalışanların Bakış Açısıyla Otel İşletmelerinin Sorunları: Antalya'daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. İŞ-GÜÇ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, 2010, 12, 7-31. 200 + 0
10.4026/1303-2860.2010.0155.x

Publications_001.pdf

Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 250
1. Günay, F.; Sandıkçı, M. Rekreasyon Alanları ve Faaliyetlerinin Turizm Talebine Etkisi, ISBN: 978-3-330-32433-6, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 200 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2017. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2010

13. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; KOŞAN, L., Halka Açık Konaklama İşletmelerinde Maliyet Yapışkanlığının Analizi. 2. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
https://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=1

12. İSKENDEROĞLU, Ö.; GÜNAY, F.; KARADENİZ, E., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Konaklama İşletmelerinde Kârlılığın Kalıcılığının Analizi. 2. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
https://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=1

11. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Dalak, S., Satış ve Genel Yönetim Giderleri ile Firma Değeri Arasındaki İlişkinin Analizi: Avrupa Borsalarında İşlem Gören Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2018-04-20, 2018-04-21, İskenderun/Hatay, Türkiye, 2018. 150
http://doguakdenizturizmsempozyumu.com/

10. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Günay, F.; Dalak, S., Turizm Sektöründe Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimlerinin Kullanım Durumunun Değerlendirilmesi. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2018-04-20, 2018-04-21, İskenderun/Hatay, Türkiye, 2018. 150
http://doguakdenizturizmsempozyumu.com/

9. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F., Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinde Finansal Performansın Ekonomik Katma Değer Yöntemiyle Hesaplanması . VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2018-04-20, 2018-04-21, İskenderun/Hatay, Türkiye, 2018. 130
http://doguakdenizturizmsempozyumu.com/

8. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Dalak, S.; Günay, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Kârlılığının DuPont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi: 2012-2016 Dönemi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 130
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

7. Karadeniz, E.; Günay, F.; Beyazgül, M.; Dalak, S., Faaliyet Raporlarında Finansal Oranlara Yer Verme Düzeyi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 170
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

6. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Dalak, S.; Günay, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 130
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

5. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M., Yatırılan Sermaye Getirisinin Hesaplanma Süreci: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 150
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

4. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hava Yolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 150
Scientific_Meetings_001.pdf

3. Karadeniz, E.; Günay, F.; Dalak, S.; Beyazgül, M., Halka Açık Restoran İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 170
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Günay, F.; Dalak, S., Yiyecek ve İçecek Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 150
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F., Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, Antalya, Türkiye, 2016. 130
http://intctmr.org/INTCTMR/index.html

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Günay, F.; Enes, K., SPOR TURİZMİNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME. 3. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2014-04-18, 2014-04-18, Mersin, Türkiye, 2014. 100

1. Sandıkçı, M.; Günay, F., Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Turizm Talebine Etkisi: Afyonkarahisar Örneği. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 2012-12-06, 2012-12-09, Antalya, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. YÖNETİMSEL AŞIRI GÜVENİN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE HARCAMALARINA ETKİSİNİN ANALİZİ: HALKA AÇIK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2655, 20000 TL, Araştırmacı, 2020, Devam ediyor... 50

Ulusal 0
1. MÜGEV, 2017-06-16, MERSİN, Türkiye. 0