Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Zehra Feza Otağ
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
22353
Oluşturma
:
2015-10-16 08:01:47
Düzenleme
:
2017-09-07 23:27:26
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1983
TIPTA UZMANLIK MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990
DOÇENTLİK MİKROBİYOLOJİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2008
PROFESÖR TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
MEZUN FOTOĞRAF VE KAMERAMANLIK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM SİSTEMİFAKÜLTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Kadınlarda vaginal Listeria taşıyıcılığı Danışman: Dr. Ergene, Prof. Dr. Büget, İstanbul Üniversitesi, Diğer, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PROF. DR. TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BİRİM SORUMLUSU 2015-07-13 - Devam ediyor
MİKROBİYOLOJİ UZMANI, HEKİM KAN MERKEZİ MÜDÜRÜ 2000-09-14 - 2003-09-15
MİKROBİYOLOJİ UZMANI, HEKİM KAN MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI 1993-10-01 - 1998-10-20
Ulusal - Kitap Editörlüğü 25
1. Akça, T.; Ayrık, C.; Apa, D.; ögenler, O.; Doruk, E.; Ersöz, G.; Otağ, F.; Yılmaz, D.; Günay, E.; Polat, G. Temel asistan eğitimi başvuru kitabı, ISBN: 9789756900314, Can Matbacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 180 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2011. 25
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 950

5. Efdal Oktay, Kateterize hastalardan izole edilen Candida suşlarının olası mini epidemiler açısından araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Didem Yüksek, Yeni bazı benzimidazol ve indol türevi bileşiklerin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

3. Mustafa Sumak , Fungemi etkeni Candida albicans ve non-albicans ayrımında kullanılan germ tüp deney süresinin azaltılmasında yöntemlerin karşılaştırmalı olarak araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. sebahat şen taş, İnvaziv Candida İnfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanısı , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Taner Coşkun, Ev ortam havasındaki küfler ve ev karakteristiklerinin çocuklarda allerjik astımla ilişkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Umut Çağdaş Dağdartan, Mide, duodenum biyopsi örneklerinden Helicobacter pylori'nin izolasyonu ve antimikrobik direncinin araştırılması, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Yönetilen Doktora Tezleri 300

1. Şahin Direkel, Klinik Örneklerden İzole Edilen Küf Mantarlarının Klasik Ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 300

Ulusal
1. MERKAM - Kadın, Gurup Sergiler, Mersin Üniversitesi, MERKAM, 2011-05-20-2011-05-27, 7 gün, Mersin, Türkiye
2. Fotoğraf Sergisi- Soyut eserler, Karma Sergiler, MTSO, MTSO /Feza Otağ/Doğacan Onaran/ Canan Yaşar, 2010-12-25-2010-12-30, 5 gün, Mersin, Türkiye
4. ESCMID , Üye No: ., Türkiye, 2014-01-05-Devam ediyor.
2. KLİMUD , Üye No: 111, Türkiye, 2013-10-16-Devam ediyor.
5. Tıbbi Mikoloji Derneği , Üye No: ., Türkiye, 2012-01-30-Devam ediyor.
3. KMTD , Üye No: ., Türkiye, 1996-07-20-Devam ediyor.
6. KLİMİK (Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği) , Üye No: ., Türkiye, 1992-01-19-Devam ediyor.
1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti , Üye No: 1666, Türkiye, 1987-10-16-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 547 Mikolojik Tanı Yöntemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 0-4-2
Bahar MİK 543 Mikolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 1-0-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MİK 622 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora... 1-2-2
Güz MİK 540 Tıbbi Mikoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 2-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Güz MİK 626 ANTİMİKROBİYALLER, ETKİ VE DİR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 638 MİKOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Bahar MİK 626 ANTİMİKROBİYALLER, ETKİ VE DİR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Güz MİK 626 ANTİMİKROBİYALLER, ETKİ VE DİR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 540 TIBBİ MİKOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-1-2
Güz MİK 626 ANTİMİKROBİYALLER, ETKİ VE DİR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 626 ANTİMİKROBİYALLER, ETKİ VE DİR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 540 TIBBİ MİKOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-1-2
Güz MİK 528 TEMEL MİKOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-0-1
Güz MİK 533 TIBBİ MİKOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2