Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Fevziye Toros
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90--
URL
:
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-09-17 05:19:22
Düzenleme
:
2017-04-20 09:25:51
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1993
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOÇENTLİK PSİKİYATRİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2005
PROFESÖR ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ MERSİN TIP FAKÜLTESİ 2012
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Gilles de la Tourette Sendromu Olan Çocuk ve Gençlerin Biyopsikososyal Özellikleri Danışman: Dr. AYŞE AVCI, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2750
2016
7. Güneş, S.; Ekinci, .; Direk, M.; Yıldırım, V.; Okuyaz, .; Toros, F. Risperidone Induced Pisa Syndrome in a Male Adolescent.. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2016, 14, 104-106. 200 + 0
6. Kütük, .; Güler, G.; Toros, F. Persistent hiccups due to aripiprazole in an adolescent with obsessive compulsive disorder responding to dose reduction and rechallenge.. OXFORD MEDİCAL CASE REPORTS, 2016, 2016, 66-67. 500 + 0
5. Güler, G.; Kütük, .; Toros, F. Tibia stress fracture secondary to obsessive compulsive disorder.. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF PSYCHİATRY İN MEDİCİNE, 2016, 51, 258-261. 500 + 0
2015
4. Güler, G.; Yıldırım, V.; Kütük, .; Toros, F. Dystonia in an adolescent on risperidone following the discontinuation of methylphenidate: a case report.. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2015, 30, 115-117. 325 + 0
2014
3. özke, A.; öksüz, N.; Ayta, S.; Uludüz, D.; Yıldırım, V.; Toros, F. Atopic disorders are more common in childhood migraine and correlated headache phenotype.. PEDİATRİCS INTERNATİONAL, 2014, 56, 868-872. 400 + 0
2013
2. Ekinci, .; çelik, T.; ünal, .; Oktay, G.; Toros, F. Nocturnal enuresis in sickle cell disease and thalassemia major: associated factors in a clinical sample.. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY, 2013, 98, 430-436. 500 + 0
2011
1. Arslanköylü, A.; Kütük, M.; Okuyaz, .; Toros, F. Neuroleptic malignant syndrome due to risperidone misdiagnosed as status epilepticus.. PEDİATRİC REPORTS, 2011, 30, 19-19. 325 + 0
Ulusal - Yürütücü 100

1. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Olgularda Dinamik Tiyol/Disülfit Dengesi ve Oksidatif Parametreler, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2198, 16989 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

Yönetilen Lisans Tezleri 0

4. BANU SOLAK, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuı olan çocukların annelerinin depresyon düzeyi ve evlilik uyum düzeyi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. GÖRKEM ERTUĞRUL, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin algıladıkları ebeveyn tutumu ve ebeveynlerinin evlilik uyumları arasındaki ilişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. BAHAR TEĞİN, Yüksek ve düşük düzeyde anksiyetesi olan çocuklarda depresyon ve göçün etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. ERSİN BAYRAMKAYA, Ergenlerde sosyal fobi, depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişki ve sosyal fobiyi etkileyen risk faktörleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 1600

4. CANAN KUYGUN KARCI, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanıusı alan ergenlerde tedavi öncesi ve sonrasında depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesinin değerlendirilmnesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

3. VELİ YILDIRIM, Depresif bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin sosyodemografik değişkjenleri ve risk etmenleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

2. ÖZGE METİN, Çocuk Psikiyatri polikliniğinde değerlendirilen cinsel istismar olgularının biyopsikososyal özellikleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. YUNUS KILLI, Obsesif kompulsif bozukluğu lan çocuk ve ergenlerde tedavinin internet kullanımı üzerine etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal 125
1. ADLİ TIP BÜLTENİ , EDİTORİAL BOARD MEMBER, E-ISSN : ISSN:1300-865X, 2015-01-01 - Devam ediyor. 125