Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Fevziye Toros
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-09-17 05:19:22 .
Düzenleme
:
2018-01-03 11:47:31 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1993
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOÇENTLİK PSİKİYATRİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2005
PROFESÖR ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ MERSİN TIP FAKÜLTESİ 2012
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Gilles de la Tourette Sendromu Olan Çocuk ve Gençlerin Biyopsikososyal Özellikleri Danışman: Dr. AYŞE AVCI, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8050
2017
17. Kutuk, M.; Guler, G.; Tufan, A.; Toros, F.; Kaytanli, U. Achalasia as a complication of bulimia nervosa: A case report. AOSIS, 2017, 23, 3-3. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.4102/sajpsychiatry.v23i0.996

16. Karpuz, D.; Hallioglu, O.; Toros, F.; Tasdelen, B. The effect of metilpheniydate, risperidone and combination therapy on ECG in children with attention-deficit hyperactivity disorder. ELSEVİER BV, 2017, 50, 410-415. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2017.02.012

15. Gunes, S.; Yildirim, V.; Ekinci, O.; Toros, F. Sleepwalking after father-daughter incest: a forensic case. SCOPEMED INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL MANAGEMENT AND INDEXİNG SYSTEM, 2017, 1-1. 325 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/apd.229514

14. Güneş, S.; Ekinci, .; Ekinci, N.; Toros, F. Coexistence of 9p Deletion Syndrome and Autism Spectrum Disorder. SPRİNGER NATURE, 2017, 47, 520-521. 325 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-016-2943-x

2016
13. Güneş, S.; Ekinci, .; Direk, M.; Yıldırım, V.; Okuyaz, .; Toros, F. Risperidone Induced Pisa Syndrome in a Male Adolescent.. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2016, 14, 104-106. 200 + 0
12. Kütük, .; Güler, G.; Toros, F. Persistent hiccups due to aripiprazole in an adolescent with obsessive compulsive disorder responding to dose reduction and rechallenge.. OXFORD MEDİCAL CASE REPORTS, 2016, 2016, 66-67. 500 + 0
11. Güler, G.; Kütük, .; Toros, F. Tibia stress fracture secondary to obsessive compulsive disorder.. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF PSYCHİATRY İN MEDİCİNE, 2016, 51, 258-261. 500 + 0
2015
10. Güler, G.; Yıldırım, V.; Kütük, .; Toros, F. Dystonia in an adolescent on risperidone following the discontinuation of methylphenidate: a case report.. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2015, 30, 115-117. 325 + 0
2014
9. özke, A.; öksüz, N.; Ayta, S.; Uludüz, D.; Yıldırım, V.; Toros, F. Atopic disorders are more common in childhood migraine and correlated headache phenotype.. PEDİATRİCS INTERNATİONAL, 2014, 56, 868-872. 400 + 0
2013
8. Ekinci, .; çelik, T.; ünal, .; Oktay, G.; Toros, F. Nocturnal enuresis in sickle cell disease and thalassemia major: associated factors in a clinical sample.. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY, 2013, 98, 430-436. 500 + 0
2011
7. Yolga tahiroğlu, A.; çelik, G.; Fettahoğlu, .; Yıldırım, V.; Toros, F.; Avcı, A.; özatalay, E.; Uzel, M. Psikiyatrik Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı. AVES PUBLİSHİNG CO., 2011, 48, 1-1. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/npa.5452

6. ünal, S.; Toros, F.; Kütük, M.; Uyanıker, M. Evaluation of the Psychological Problems in Children with Sickle Cell Anemia and Their Families. INFORMA UK LİMİTED, 2011, 28, 321-328. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/08880018.2010.540735

5. Arslanköylü, A.; Kütük, M.; Okuyaz, .; Toros, F. Neuroleptic malignant syndrome due to risperidone misdiagnosed as status epilepticus.. PEDİATRİC REPORTS, 2011, 30, 19-19. 325 + 0
2006
4. Ozge, C. Which sociodemographic factors are important on smoking behaviour of high school students? The contribution of classification and regression tree methodology in a broad epidemiological survey. BMJ, 2006, 82, 532-541. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1136/pgmj.2005.040360

2005
3. çamdeviren, H.; Mendeş, M.; özkan, M.; Toros, F.; şaşmaz, T.; öner, S. Determination of Depression Risk Factors in Children andAdolescents by Regression Tree Methodology. ACTA MEDICA OKAYAMA, 2005, 59, 19-26. 550 + 0
2004
2. Toros, F.; Bilgin, N.; Bugdayci, R.; Sasmaz, T.; Kurt, O.; Camdeviren, H. Prevalence of depression as measured by the CBDI in a predominantly adolescent school population in Turkey. ELSEVİER BV, 2004, 19, 264-271. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2004.04.020

1. ünal, M.; Tataroğlu, C.; Toros, F.; Kanık, A.; Pata, C. Brainstem evaluation in children with primary nocturnal enuresis. ACTA MEDICA OKAYAMA, 2004, 58, 1-6. 700 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Toros, F.; Taşdelen, B. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidat tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 42, 271-271. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cutf.322894

Ulusal - Yürütücü 200

2. Obsesif ve Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda İnflamatuar Parametrelerin Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2876, 15337 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Olgularda Dinamik Tiyol/Disülfit Dengesi ve Oksidatif Parametreler, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2198, 16989 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Yönetilen Lisans Tezleri 0

4. BANU SOLAK, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuı olan çocukların annelerinin depresyon düzeyi ve evlilik uyum düzeyi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. GÖRKEM ERTUĞRUL, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin algıladıkları ebeveyn tutumu ve ebeveynlerinin evlilik uyumları arasındaki ilişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. BAHAR TEĞİN, Yüksek ve düşük düzeyde anksiyetesi olan çocuklarda depresyon ve göçün etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. ERSİN BAYRAMKAYA, Ergenlerde sosyal fobi, depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişki ve sosyal fobiyi etkileyen risk faktörleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 1600

4. CANAN KUYGUN KARCI, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanıusı alan ergenlerde tedavi öncesi ve sonrasında depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesinin değerlendirilmnesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

3. VELİ YILDIRIM, Depresif bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin sosyodemografik değişkjenleri ve risk etmenleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

2. ÖZGE METİN, Çocuk Psikiyatri polikliniğinde değerlendirilen cinsel istismar olgularının biyopsikososyal özellikleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. YUNUS KILLI, Obsesif kompulsif bozukluğu lan çocuk ve ergenlerde tedavinin internet kullanımı üzerine etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal 1125
1. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ÖZEL DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 2149-7915, E-ISSN : 2149-7915, 2017-10-13 - 2017-10-13. 1000
2. ADLİ TIP BÜLTENİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : ISSN:1300-865X, 2015-01-01 - Devam ediyor. 125
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ 614 Klinik Psikolojide Uygulamalar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4