Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Feride Ercan Yalman
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1716 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2016-09-09 14:34:26 .
Düzenleme
:
2018-01-04 15:02:07 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ÖZEL YILDIRIM BAYEZİT ANADOLU LİSESİ 1999
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ABANT IZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ABANT IZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA FENEĞİTİMİ ABANT IZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. FEN ALANINDA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TANILANMASINA YÖNELİK BİR MODEL GELİŞTİRME ÖNERİSİ Danışman: Dr. Prof. Dr. Salih Çepni, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. 2004 Fen ve Teknoloji Dersi 4.ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Görüşler Danışman: Dr. Prof. Dr. Salih Ateş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-09-05 - 2015-12-05
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2011
1. Ercan, F. IDENTIFICATION OF TEACHER CANDIDATES’ SKILLS IN DESIGNING EXPERIMENTS WITH VARIOUS ASSESSMENT TOOLS. WESTERN ANATOLİA JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2011, Special Issue, 231-238. 0 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 150
2016
1. Oğurlu, .; Kaya, F.; Ercan yalman, F.; Ayvaz, . ÜSTÜN YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE KÜRESEL VATANDAŞLIK EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 253-271. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.17860/efd.98468

Ulusal - Diğer 0
2010
1. Ercan, F. Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2010, 7, 136-154. 0 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

1. TAŞDERE, A.; YALMAN, F., An Alternative Method in Identifying Misconceptions: Structured Communication Grid. 3rd World Conference on Educational Sciences, 2011-02-04, 2011-02-07, İSTANBUL, Türkiye, 2011. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

2. CENK, A.; TEMEL, A.; YALMAN, F., İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre Eğitiminde İkilem Kartları ve Eğitsel Oyunlar Kullanılarak Kavramsal Değişimlerinin Belirlenmesi. 1.ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 2017-09-11, 2017-09-14, UŞAK, Türkiye, 2017. 0
http://www.ertecongress.org/tr_TR/

1. Kılıç, M.; Yalman, F.; Taşdere, A., Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konuları Algılama Biçimlerinin İncelenmesi. 26. UluslararasıEğitimBilimleriKongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0
http://ices-uebk.org

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. ERCAN, F., İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. ğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi, 2005-11-14, 2005-11-16, KAYSERİ, Türkiye, 2005. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 142

3. ERCAN YALMAN, F.; ÇEPNİ, S., ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN ALANINDA YETENEKLERİNİ BELİRLEME TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ. XII.ULUSAL FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 50

2. KAVACIK, İ.; ERCAN YALMAN, F.; ÇİMEN, R.; ÖZDEMİR, H., FEN EĞİTİMİ ALANINDA KAVRAM YANILGILARI İLE İLGİLİ 2000-2016 YILLARI ARASINDA YAPILAN ULUSAL ÇALIŞMALARIN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI. XII.ULUSAL FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 42

1. ERCAN YALMAN, F.; ÇEPNİ, S., ÜSTÜN YETENEKLİLİK VE BİLİMSEL YARATICILIK. XI.ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. TURKISH SCIENCE EDUCATION , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 4
2. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN422 Fen Eğitiminde Özel Konular Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN422 Fen Eğitiminde Özel Konular Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN422 Fen Eğitiminde Özel Konular Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-0-1
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Güz FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5