Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Ferda Gönen
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7375 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 11:02:07 .
Düzenleme
:
2018-11-12 13:02:22 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2006
Doktora Tezi

1. Atıksulardaki tekstil boyarmaddeleri ve metal iyonlarının tekli ve ikili karışımlarının serbest ve tutuklanmış mikroorganizma sistemleri ile biyogideriminin kesikli ve sürekli sistemlerde incelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr.Zümriye Aksu, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Endüstriyel atıksulardaki fenol ve ağır metal iyon karışımlarının granüler aktif karbon ve mikroorganizma sistemlerine adsorpsiyonunun dolgulu kolon reaktörde incelenmesi Danışman: Dr. Doç. Dr. Zümriye Aksu, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BEK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-01 - Devam ediyor
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ÜYESİ ÜYE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - Devam ediyor
MEVLANA BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - Devam ediyor
STAJ KOMİSYON ÜYESİ ÜYE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - Devam ediyor
BEK BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - Devam ediyor
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) ÜYESİ ÜYE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - Devam ediyor
KİMYA MÜH. BÖL. ERASMUS KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATOR 2008-01-01 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 11000
2016
12. Gönen, F.; önalan, F. ADSORPTIVE REMOVAL BEHAVIOUR OF PROCION MX-R DYE FROM SRDW BY CHITOSAN. APPLİED ECOLOGY AND ENVİRONMENTAL RESEARCH, 2016, 14, 77-98. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1401_077098

Publications_010.pdf

11. Gönen, F.; Köylü, E. Environmental Application of Telon Blue AGLF Adsorption on Sunflower Pulp: A Response Surface Methodology Approach and Kinetic Study. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2016, 2016, 1-10. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2016/9621523

2009
10. Gonen, F.; Aksu, Z. Predictive expressions of growth and Remazol Turquoise Blue-G reactive dye bioaccumulation properties of Candida utilis. ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, 2009, 45, 15-21. 1000 + 25
https://dx.doi.org/10.1016/j.enzmictec.2009.03.006


Alıntılanma Sayısı: 5
9. Gonen, F.; Aksu, Z. Single and binary dye and heavy metal bioaccumulation properties of Candida tropicalis: Use of response surface methodology (RSM) for the estimation of removal yields. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2009, 172, 1512-1519. 1000 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.08.021


Alıntılanma Sayısı: 7
2008
8. Goenen, F.; Aksu, Z. Use of response surface methodology (RSM) in the evaluation of growth and copper(II) bioaccumulation properties of Candida utilis in molasses medium. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2008, 154, 731-738. 0 + 195
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.10.086


Alıntılanma Sayısı: 39
2007
7. Gonen, F.; Aksu, Z. Copper(II) bioaccumulation properties of the yeast C-tropicalis: Effect of copper(II) on growth kinetics. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2007, 131, S165-S166. 1000 + 20
https://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2007.07.892


Alıntılanma Sayısı: 4
6. Aksu, Z.; Cagatay, S.; Gonen, F. Continuous fixed bed biosorption of reactive dyes by dried Rhizopus arrhizus: Determination of column capacity. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2007, 143, 362-371. 1000 + 230
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.09.039


Alıntılanma Sayısı: 46
5. Gonen, F.; Aksu, Z. Application of bioaccumulation for the binary removal of reactive dye and heavy metal ion by growing Candida tropicalis yeast. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2007, 131, S166-S166. 1000 + 5
https://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2007.07.893


Alıntılanma Sayısı: 1
2006
4. Aksu, Z.; Gonen, F. Binary biosorption of phenol and chromium(VI) onto immobilized activated sludge in a packed bed: Prediction of kinetic parameters and breakthrough curves. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 2006, 49, 205-216. 1000 + 235
https://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2005.09.014


Alıntılanma Sayısı: 47
2004
3. Aksu, Z.; Gonen, F. Biosorption of phenol by immobilized activated sludge in a continuous packed bed: prediction of breakthrough curves. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2004, 39, 599-613. 1000 + 1640
https://dx.doi.org/10.1016/S0032-9592(03)00132-8


Alıntılanma Sayısı: 328
2003
2. Gonen, F.; Aksu, Z. A comparative adsorption/biosorption of phenol to granular activated carbon and immobilized activated sludge in a continuous packed bed reactor. CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, 2003, 190, 763-778. 1000 + 35
https://dx.doi.org/10.1080/00986440390207387


Alıntılanma Sayısı: 7
2002
1. Aksu, Z.; Gonen, F.; Demircan, Z. Biosorption of chromium(VI) ions by Mowital (R) B30H resin immobilized activated sludge in a packed bed: comparison with granular activated carbon. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2002, 38, 175-186. 1000 + 510
https://dx.doi.org/10.1016/S0032-9592(02)00053-5


Alıntılanma Sayısı: 102
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2012
1. Gönen, F. Adsorption study on orange peel: Removal of Ni(II) ions from aqueous solution. AFRİCAN JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2012, 11, 1-2. 200 + 29
http://http://dx.doi.org/10.5897/AJB11.1753

Publications_009.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Biçer, G.; Gönen, F. NiO bazlı Nanomateryallerle Telon Blue AGLF Adsorpsiyonu:Denge, Kinetik ve Temodinamik Yaklaşım. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2017, 4, 675-690. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.18596/jotcsa.291249

Publications_011.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 50

4. Magda, C., Detoxification of oxygenates by bacterial biocatalyst. Biotec2010 Congress on Biotechnology, 2010-09-29, 2010-10-01, Pamplona, İspanya, 2008. 0

3. Mateo, E., Bioindicators as a Measure of the Bioremediation Capability of MTBE Contaminated Soils. Biotec2008 Congress on Biotechnology, 2008-09-17, 2008-09-19, Granada, İspanya, 2008. 0

2. Ferda, G., Copper(II) bioaccumulation properties of the yeast C. tropicalis: Effect of copper(II) on growth kinetics”, 13 th European Congress on Botechnology. 13 th European Congress on Botechnology, 2007-10-16, 2007-10-21, Barcelona, İspanya, 2007. 0

1. Gönen, F., Application of bioaccumulation for the binary removal of reactive dye and heavy metal ion by growing Candida tropicalis yeast. 13 th European Congress on Botechnology, 2007-09-16, 2007-09-19, Barcelona, İspanya, 2007. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

3. Biçer, G., NİO BAZLI NANOMALZEMELER İLE TELON BLUE AGLF ADSORPSİYONU: DENGE KİNETİK VE TERMODİNAMİK ANALİZ YAKLAŞIMI. 12. Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 0

2. Gönen, F., Boyarmadde İçeren Melaslı Besin Ortamında Candida utilis'in Üreme Kinetiğinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile İncelenmesi. Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2010-06-22, 2010-06-25, Ankara, Türkiye, 2010. 100

1. Gönen, F., Melas sakkorozu içeren besin ortamında C. utilis Mayasına Bakır(II) Biyobirikiminin RSM ile İstatiksel Analizi. Dokuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2010-06-22, 2010-06-25, Ankara, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

2. Şahin, V., PARAMANYETİK ÖZELLİKLİ NANOPARÇACIKLARA TELON BLUE AGLF BOYARMADDESİ ADSORPSİYONUNDA OPTİMUM KOŞULLARIN BELİRLENMESİ. 12.Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 0

1. Önalan, F., Telon Blue AGLF Tekstil Boyarmaddesinin Kitosana Adsorpsiyonunun İncelenmesi. 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-06, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. Gönen, F., Manyetik ve Antimikrobiyal Özellikli Çinko-Demir (ZnF) Bazlı Nanoparçacıklar ile Reactive Black 5 İçeren Sulu Çözeltilerden Renk Gideriminin İncelenmesi. 4. Ulusal Su Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-26, Afyonkarahisar, Türkiye, 2017. 50

4. Gönen, F., Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimine Mühendisçe Bakış Açısı :Türkiye’de Su Mühendisliği Eğitimi ve Önemi. 4. Ulusal Su Kongresi, 2017-10-26, 22017-10-29, Afyonkarahisar, Türkiye, 2017. 50

3. Gönen, F., ZnO Bazlı Nanomalzemeyle Telon Blue AGLF Adsorpsiyonu: Denge, Kinetik, Termodinamik ve Cevap Yüzey Analiz Yaklaşımı. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Türkiye, 2017. 50

2. Gönen, F., Ca-aljinatta Tutuklanmış C. Tropicalis Mayası ile Boyarmadde Gideriminin İncelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-10-21, Erzurum, Türkiye, 2011. 50

1. Gönen, F., Ağır Metal ve Tekstil Boyarmaddesi Kirleticilerinin Tekli ve İkili Karışımlarının C. tropicalis Mayasına Biyobirikiminin Kesikli Sistemde İncelenmesi. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 2005-08-31, 2005-09-02, Eskişehir, Türkiye, 2005. 50

Ulusal - Özet - Poster 75

7. Trak, G., Yengeç Kabuğu ile Boyarmadde Adsorpsiyonunda Denge, Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2013-10-12, 2013-10-14, Ankara, Türkiye, 2013. 0

6. Gül, E., Odun Talaşı Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Boyarmadde Gideriminde Ortam Parametrelerinin Etkilerinin İncelenmesi”, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi,. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2013-09-12, 2013-09-14, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

5. Takadaş, F., Üzüm Çekirdeği Kullanılarak Sulu Çözeltiden Acid Blue 29 Boyarmaddesinin Gideriminin İncelenmesi”. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-03, 2012-10-06, Erzurum, Türkiye, 2011. 0

4. Kültüroğlu, B., Sulu Çözeltilerden Procion Blue MX-R Boyarmaddesinin Adsorpsiyon Yöntemiyle Giderilmesi: Pirinadan Elde Edilen Aktif Karbonun Renk Giderilmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2012-10-03, 2012-10-06, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

3. Gönen, F., İnhibitör İçeren ve İçermeyen Melaslı Besin Ortamlarında C. Membranafaciens Mayasının Üreme Kinetiğinin Modellenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-07-02, Erzurum, Türkiye, 2011. 25

2. Gönen, F., Candida türü Maya Hücrelerinin Boyarmadde Biyobirikim Özeliklerinin Kesikli Sistemde Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2008-08-26, 2008-08-29, Malatya, Türkiye, 2008. 25

1. Gönen, F., Fenol-Krom(VI) İkili Karışımlarının Tutuklanmış Aktif Çamura Biyosorpsiyonunun Dolgulu Kolonda İncelenmesi. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 2003-08-25, 2003-08-29, Çanakkale, Türkiye, 2003. 25

Ulusal - Yürütücü 400

4. Basic Blue 41 (BB 41) boyarmaddesi içeren tekstil terbiye işlemleri atıksularından MgO bazlı nanomalzemeler ile renk giderimi üzerine tuz derişiminin etkisi, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2959, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Manyetik Nanoparçacıklar ile Boyarmadde İçeren Sentetik Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1421, 6739 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Manyetik ve Antimikrobiyal Özellikli Çinko-Demir (ZnF) Bazlı Nanoparçacıklar ile Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi:Renk Giderim Mekanizmasının Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2266, 3200 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Endüstriyel Atık Madde Kullanılarak Mikrobiyal Pigment Üretiminin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-MÜH F KM (FG) 2009-2, 0 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Atıksulardaki Tekstil Boyarmaddeleri ve Metal İyonlarının Tekli ve İkili Karışımlarının C. tropicalis Mayasıyla Biyogideriminin İncelenmesi, BAP, Proje No: 0202602015 , 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

2. Atık Sulardaki İkili Ağır Metal ve Ağır Metal Siyanür Kompleks İyon Karışımlarının Adsorpsiyon/Biyosorpsiyonunun Karşılaştırımalı Olarak İncelenmesi, BAP, Proje No: 99.02.602.001 , 0 TL, Araştırmacı, 2000,Tamamlandı. 50

1. Atık Sulardaki ikili Ağır Metal ve Fenol-Ağır Metal İyon Karışımlarının Adsorpsiyon/Biyosorpsiyonunun Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK-YDABÇAG-198Y097, 0 TL, Araştırmacı, 2000,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

3. Manyetik ve Antimikrobiyal Özellikli Çinko-Demir (ZnF) Bazlı Nanoparçacıklar ile Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi:Renk Giderim Mekanizmasının Araştırılması, Seçiniz..., Proje No: -, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

2. Kesikli Sistemlerde Çeşitli Tekstil Boyarmaddelerinin Kitosana Adsorpsiyonunun Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KM (FÖ) 2012-1 YL , 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2012,Tamamlandı. 0

1. Supranol Yellow 4GL Boyarmaddesi ve Nikel(II) İyonlarının Portakal Kabuğuna Adsorpsiyonunun Kesikli ve Sürekli Sistemlerde İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KM(DSS) 2008-9YL, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2010,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

6. Gökhan Tekinerdoğan, Manyetik ve Antimikrobiyal Özellikli Çinko-Demir (ZnF) Bazlı Nanoparçacıklar ile Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi:Renk Giderim Mekanizmasının Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Esra Köylü, Organik Kökenli atıklar ile boyarmadde adsorpsiyonunda denge, kinetik ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 0

4. Gizem Biçer, NiO ve ZnO Bazlı Nanomalzemeler ile Boyarmadde Adsorpsiyonu: Cevap Yüzey Yöntemi, Denge, Kinetik ve Termodinamik Analiz Yaklaşımı., Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Gizem Trak, Manyetik Özellikli Nanoparçacıklar ile Boyarmadde İçeren Sentetik Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Fulya Önalan, Çeşitli tekstil boyarmaddelerinin kitosan üzerine adsorpsiyonunun kesikli sistemde karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Duygu Selen Serin, Supranol Yellow 4GL Boyarmaddesi ve Nikel (II) İyonlarının Portakal Kabuğuna Adsorpsiyonunun Kesikli ve Sürekli Sistemlerde İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 84
1. ADANCE JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCE , [ 2013 : 1 ] . 4
2. AFRICAN JOURNAL OF ENIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2015 : 1 ] . 4
3. AMERICAN CHEMICAL SCIENCE JOURNAL , [ 2015 : 6 ] . 24
4. AMERICAN CHEMICAL SCIENCE JOURNAL , [ 2015 : 1 ] . 4
5. AMERICAN CHEMICAL SCIENCE JURNAL , [ 2014 : 1 ] . 4
6. BRITISH JOURNAL OF ADDLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2015 : 1 ] . 4
7. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS , [ 2014 : 1 ] . 4
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY RESEARCH AND REIEW , [ 2013 : 1 ] . 4
9. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY RESEARCH AND REIEW , [ 2013 : 1 ] . 4
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY RESEARCH AND REIEW , [ 2013 : 1 ] . 4
11. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES , [ 2013 : 1 ] . 4
12. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY , [ 2015 : 1 ] . 4
13. JOURNAL OF BASIC AND APPLIED RESEARCH INTERNATINAL , [ 2015 : 1 ] . 4
14. JOURNAL OF GLOBAL ECOLOGY AND ENVIRONMENT , [ 2015 : 1 ] . 4
15. JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARH AND REPORTS , [ 2013 : 1 ] . 4
16. PHYSICAL REIEW AND RESEARCH INTERNATIONAL , [ 2013 : 1 ] . 4
Uluslararası
1. Universitat Rovira i Virgili , 2015-10-22 - 2015-10-22, Tarragona, İspanya.
Ulusal 1000
1. TUBİTAK, 2001-10-01, Ankara, Türkiye. 1000
2. TUBİTAK, 2007-03-03, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM309 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM401 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Güz KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Güz KMÜ 511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM402 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Bahar KM410 Bitirme Projesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Bahar KM328 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Bahar KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Güz KM401 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ 511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 3-0-3
Güz KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM402 Kimya Müh. Lab II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KM410 Bitirme Projesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KM328 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Bahar KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Güz KMÜ 511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM328 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM410 Bitirme Projesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim ... 4-0-0
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM328 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM-315 Taşınım Olaylarına Giriş Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM338 Ensüstriyel Sistemlere Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM337 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM433 Biyoteknolojiye Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM338 Ensüstriyel Sistemlere Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM433 Biyoteknolojiye Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM337 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Güz KM337 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 1-0-1