Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Ferbal Özkan Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
12032 .
Oluşturma
:
2015-05-29 10:43:05 .
Düzenleme
:
2018-06-25 11:21:49 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
9
ARTICLES WITH
CITATION DATA
9
SUM OF THE
TIMES CITED
60
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
6.67
Researcher ID
Scholar ID
h-index
4
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOÇENTLİK BİYOLOJİ ÜAK 2012
Doktora Tezi

1. Malathion ve dieldrinin Tilapia zilli gervais, 1848 dokularında bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri Danışman: Dr. Prof. Dr. İskender Emre, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Oral yolla alınan organofosfatlı insektisit malathion'un pimpla turionellae L. dişilerinin yaşam süresi, yumurta verimi ve açılımına etkisi Danışman: Dr. Doç. Dr. İskender Emre, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1996-01-12 - 2000-03-23
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-03-23 - 2003-02-17
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003-02-17 - 2013-07-05
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-07-05 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2016-08-03 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2016-08-03 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-07-20 - Devam ediyor
DEKAN SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2017-06-16 - 2017-06-16
DEKAN SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2017-06-16 - 2017-06-16
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-03-13 - 2018-02-27
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2013-01-24 - 2016-01-24
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2013-01-22 - 2016-01-22
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 9850
2017
12. özkan, F.; özlüer, A.; Gündüz, S.; Berköz, M.; Yalın, S.; Yıldırım, M. Effects of Fenbutatin Oxide on Antioxidant System of Different Tissues in Cyprinus carpio (L., 1758). FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2017, 26, 6141-6148. 850 + 0
2016
11. özlüer hunt, A.; özkan, F.; Berköz, M.; Engin, K.; Gündüz, S.; Yalın, S. Effects of Dietary Nucleotide Yeast on Immune Responses and Antioxidant Enzyme Activities of Rainbow Trout Juveniles (Oncorhynchus mykiss). THE ISRAELİ JOURNAL OF AQUACULTURE - BAMİDGEH, 2016, 68, 1-12. 750 + 0
Publications_018.pdf

2015
10. Ozkan, F.; Ozluer-hunt, A.; Gunduz, S.; Berkoz, M.; Yalin, S.; Sahin, N. EFFECTS OF METHIDATHION ON ANTIOXIDANT SYSTEM AND EXPRESSION OF HEAT SHOCK PROTEIN 70 (HSP70) GENE IN THE LIVER OF Oreochromis niloticus L. 1758. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2015, 24, 2650-2658. 850 + 0
Publications_017.pdf

2014
9. Ozkan, F.; Ozluer-hunt, A.; Gunduz, S.; Berkoz, M.; Yalin, S. Effects of dietary selenium of organic form against lead toxicity on the antioxidant system in Cyprinus carpio. FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 2014, 40, 355-363. 900 + 37
https://dx.doi.org/10.1007/s10695-013-9848-9

Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
8. Ozluer hunt, A.; Ozkan yilmaz, F.; Engin, K.; Berkoz, M.; Gunduz, S.; Yalin, S.; Sahin, N. The Effects of Fish Meal Replacement by Yeast Based Nucleotides on Growth, Body Composition and Digestive Enzyme Activity in Rainbow Trout Juveniles (Onchorchyncus mykiss). ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, 2014, 66, 7-16. 700 + 3
Publications_014.pdf

2012
7. Ozkan, F.; Gunduz, S.; Berkoz, M.; Hunt, A.; Yalin, S. The protective role of ascorbic acid (vitamin C) against chlorpyrifos-induced oxidative stress in Oreochromis niloticus. FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 2012, 38, 635-643. 900 + 71
https://dx.doi.org/10.1007/s10695-011-9544-6

Publications_012.pdf


Alıntılanma Sayısı: 13
2011
6. Ozluer-hunt, A.; Berkoz, M.; Ozkan, F.; Yalin, S.; Ercen, Z.; Erdogan, E.; Gunduz, S. Effect of Mannan Oligosaccharide on Growth, Body Composition, and Antioxidant Enzyme Activity of Tilapia (Oreochromis niloticus). ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, 2011, 63, 0-0. 600 + 6
Publications_009.pdf

5. Hunt, A.; Ozkan, F.; Engin, K.; Tekelioglu, N. The effects of freshwater rearing on the whole body and muscle tissue fatty acid profile of the European sea bass (Dicentrarchus labrax). AQUACULTURE INTERNATIONAL, 2011, 19, 51-61. 850 + 51
https://dx.doi.org/10.1007/s10499-010-9340-9

Publications_011.pdf


Alıntılanma Sayısı: 9
4. Ozkan, F.; Gunduz, S.; Berkoz, M.; Hunt, A.; Yalin, S. EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF VITAMIN C ON LEVEL OF PROTEIN CARBONYL IN LIVER AND NUCLEAR ABNORMALITIES IN PERIPHERAL ERYTHROCYTES OF Oreochromis niloticus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2011, 20, 1520-1524. 900 + 5
Publications_010.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
3. Hunt, A.; Berkoz, M.; Ozkan, F.; Yalin, S.; Ercen, Z.; Erdogan, E.; Gunduz, S. Effects of Organic Selenium on Growth, Muscle Composition, and Antioxidant System in Rainbow Trout. ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, 2011, 63, 1-10. 600 + 5
Publications_008.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2. Ozkan, F.; Gunduz, S.; Berkoz, M.; Hunt, A. Induction of micronuclei and other nuclear abnormalities in peripheral erythrocytes of Nile tilapia, Oreochromis niloticus, following exposure to sublethal cadmium doses. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2011, 35, 585-592. 950 + 94
https://dx.doi.org/10.3906/zoo-0907-77

Publications_007.pdf


Alıntılanma Sayısı: 14
2008
1. Engin, K.; Ozkan, F. Apparent nutrient digestibility of balanced diets with soy bean extract or meat and bone meal in the Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) infected with Vibrio anguillarum. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2008, 32, 173-181. 1000 + 6
Publications_006.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1550
2017
8. özlüer, A.; özkan, F.; , .; Berköz, M. Organik ve İnorganik Selenyum Katkılı Yemlerle Beslenen Oreochromis niloticus ’da Antioksidan ve İmmün Sistem Parametrelerinin Araştırılması. TÜRK TARIM – GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2017, 5, 1454-1460. 200 + 0
http://agrifoodscience.com

Publications_021.pdf

7. özkan, F.; özlüer, A. Organik Asitler ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanımı. TURKİSH JOURNAL OF AGRİCULTURE - FOOD SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2017, 5, 935-943. 200 + 0
http://agrifoodscience.com

Publications_023.pdf

2015
6. özlüer, A.; özkan, F.; Berköz, M. Mannan Oligosakkarit (MOS) İlaveli Yemlerle Beslenen Cyprinus carpio’larda Büyüme, Kas Kompozisyonu ve Lizozim Aktivitesinin Araştırılması. YUNUS ARASTİRMA BULTENİ, 2015, 16, 27-35. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.v16i21959.235757

Publications_024.pdf

5. özkan, F.; özlüer hunt, A.; Berköz, M. Mannan oligosakkarit (MOS) İlaveli Yemlerle Beslenen Oreochromis niloticus’un Karaciğer Paraoksonaz Enzim Aktivitesi ve Malondialdehit Düzeyinin Araştırılması. TURKİSH JOURNAL OF AGRİCULTURE - FOOD SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2015, 3, 639-643. 200 + 0
http://www.agrifoodscience.com

Publications_019.pdf

4. özlüer hunt, A.; özkan, F.; çetinkaya, M. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Prebiyotikler ve Önemi. TURKİSH JOURNAL OF AGRİCULTURE - FOOD SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2015, 3, 841-848. 200 + 0
http://www.agrifoodscience.com

Publications_005.pdf

3. özkan, F.; Engin, K.; özlüer hunt, A. The Effects of Balanced Diets with Soy Bean Extract or Meat and Bone meal on Muscle and Liver Tissue Protein and Glycogen Levels of the Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Infected with Vibrio anguillarum. JOURNAL OF APPLİED BİOLOGİCAL SCİENCES, 2015, 9, 37-42. 200 + 0
http://www.nobel.gen.tr

Publications_020.pdf

2006
2. Dönmez, A.; Kalay, M.; özkan, F.; Koyuncu, C. FMC ve Malaşit Yeşili Sağaltım Dozlarının Oreochromis niloticus L., 1758’un Bazı Kan Parametrelerinde Meydana Getirdiği Değişimler. EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, 2006, 23, 61-64. 150 + 4
http://egejfas.org/

Publications_004.pdf

1997
1. özkan, F.; Emre, . Oral Yolla Alınan Organofosfatlı İnsektisit Malathion’un Pimpla turionellae L. Dişilerinin Yaşam Süresi, Yumurta Verimi ve Açılımına Etkisi. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY , 1997, 21, 309-314. 200 + 3
http://http://journals.tubitak.gov.tr/zoolog

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2012
1. Gündüz, S.; özkan yılmaz, F.; Baştürk, . Chlorpyrifosun Cyprinus carpio (L., 1758) Üzerine Akut Toksisitesi. YUNUS ARAŞTIRMA BÜLTENİ, 2012, 1, 8-12. 200 + 0
Publications_015.pdf

Ulusal - Diğer 200
2003
2. özkan, F.; Emre, . Malathion ve Dieldrin’in Tilapia zilli Gervais, 1848 Kas ve Karaciğer Dokularında Glikojen Düzeyi Üzerine Etkileri. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2003, 15, 117-121. 100 + 0
Publications_003.pdf

2002
1. özkan, F.; Emre, . Malathion ve Dieldrin’in Tilapia zilli Gervais, 1848 Dokularında Total Protein Düzeyi Üzerine Etkileri. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2002, 14, 251-258. 100 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 130

2. Engin, K.; Yılmaz, H.; Eroldoğan, O.; Özlüer, A.; Özkan, F., The Effects of Dietary Fish Oil Replacement by Plant Oils on the Growth, Whole Body and Tissue Fatty Acid and Nutrient Composition and Digestive Enzyme Activities in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.). World Aquaculture Society Meetings, 2017-06-26, 2017-06-30, Cape Town, Güney Afrika, 2017. 30

1. Erçen, Z.; Özlüer Hunt, A.; Özkan, F., Comparison of amino acid and fatty acid composition between normally pigmented and albino rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 2013-03-24, 2013-03-27, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2013. 100

Uluslararası - Özet - Poster 65

2. Berköz, M.; Gündüz, S.; Özkan Yılmaz, F.; Yalın, S.; Özlüer Hunt, A., Influence of Sublethal Chlorpyrifos Exposure on Oxidative Stress and Acetylcholinesterase Activity in Carp (Cyprinus carpio). 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 32

1. Engin, K.; Özlüer Hunt, A.; Özkan, F.; Uysal, A.; Berköz, M., The Effects of Dietary Fish Oil Replacement by Plant Oils on the Oxidative Stress Response and Several Immune System Parameters in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.). XVI. International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, Cairns, 2014-05-25, 2014-05-30, Cairns , Avustralya, 2014. 32

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 510

6. Erçen, Z.; Tekelioğlu, N.; Özlüer Hunt, A.; Ünaldı, E.; Özkan, F., ALBiNO VE NORMAL PİGMENTLİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792) `NIN BÜYÜME PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Ulusal Su Günleri, 2007-05-16, 2007-05-18, Antalya, Türkiye, 2007. 50
Scientific_Meetings_009.pdf

5. Özkan, F.; Özlüer Hunt, A., BALIKLARDA BESİN ALIMININ NÖROPEPTİTLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ. Ulusal Su Günleri, 2007-05-16, 2007-05-18, Antalya, Türkiye, 2007. 100
Scientific_Meetings_012.pdf

4. Özküer Hunt, A.; Özkan, F.; Altun, T., BALIK YEMLERİNDE BESLENMEYİ SINIRLANDIRICI MADDELER VE ETKILERI. Ulusal Su Günleri, 2007-05-16, 2007-05-18, Antalya, Türkiye, 2007. 100
Scientific_Meetings_011.pdf

3. Özlüer Hunt, A.; Özkan, F.; Altun, T., BALIKLARIN ÜREME PERFORMASI ÜZERİNE ANAÇ BESİNLERİNİN ETKİSİ. Ulusal Su Günleri, 2004-10-06, 2004-10-08, İzmir, Türkiye, 2004. 100
Scientific_Meetings_013.pdf

2. Engin, K.; Baştürk, Ö.; Özkan, F.; Özlüer, A., Göksu Deltası Avrupa Yılan Balığı (Anguilla anguilla L.) Juvenillerinin Kültür Koşullarında Büyüme ve Yem Değerlendirme Performansı. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyomu, 2003-09-02, 2003-09-05, Elazığ, Türkiye, 2003. 75
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Özkan, F.; Göçer, M.; Karayakar, F.; Koyuncu, E.; Dönmez, E., Mersin Yöresinde Ekonomik Değere Sahip Çipura (Sparus aurata L. 17589, Barbun (Mullus barbatus L. 1758) ve Kefal (Mugil cephalus L. 1758) Türlerinde Bakır, Çinko ve Kadmiyum Birikimi. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyomu, 1997-09-17, 1997-09-19, Eğirdir/İsparta, Türkiye, 1997. 85
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 182

4. Özlüer Hunt, A.; Gündüz, S.; Özkan Yılmaz, F.; Berköz, M.; Çeliktaş, Ç., Mannan Oligosakkarit (Mos) İlaveli Yemlerle beslenen Sazan (Cyprinus carpio)’larda Büyüme, Besin Madde Bileşenleri ve İmmün Sistem Üzerine Etkilerin Araştırılması. FABA Sempozyumu (Fisheries and Aquatic Science), 2011-09-07, 2011-09-09, Samsun, Türkiye, 2011. 32
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Gündüz, S.; Özkan, F.; Baştürk, Ö., Chlorpyrifos'un Cyprinus carpio (L. 1758) Üzerine Akut Toksisitesi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2009-07-01, 2009-07-04, Rize, Türkiye, 2009. 50
Scientific_Meetings_007.pdf

2. Özkan, F.; Emre, İ., Dieldrin’in Tilapia zilli Gervais Dokularında Sodyum (Na) ve Potasyum (K) İyon Derişimleri Üzerine Etkileri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004-06-21, 2004-06-24, Adana, Türkiye, 2004. 50
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Özkan, F.; Emre, İ., Malathion’un Tilapia zilli Gervais Dokularında Sodyum (Na) ve Potasyum (K) İyon Derişimleri Üzerine Etkileri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004-06-21, 2004-06-24, Adana, Türkiye, 2004. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Özet - Poster 67

3. Boyar, M.; Özkan, F., Göksu Nehri (Mersin-Türkiye)’nin Bazı Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2017-09-12, 2017-09-15, Sinop, Türkiye, 2017. 25

2. Özkan, F.; Gündüz, S.; Özlüer Hunt, A.; Duru, M., Cyprinus Carpio’da Kurşunun Subletal Derişiminin Serum Protein Ve Glukoz Düzeyi Üzerine Etkisi Ve Yeme Eklenen Organik Selenyumun Koruyuculuk Özelliğinin Araştırılması. Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, 2010-10-22, 2010-10-22, Mersin, Türkiye, 2010. 23
Scientific_Meetings_008.pdf

1. Toku, T.; Gündüz, S.; Özkan, F.; Özlüer Hunt, A., Mersin Bölgesinden Yakalanan Bazı Balık Türlerinin Fileto Besin Bileşenlerinin Karşılaştırılması. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Türkiye, 2007. 18
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Yürütücü 400

4. İskenderun Körfezi’nden Avlanıp Tüketime Sunulan Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2908, 10770 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Cyprinus carpio’da İmidacloprid’in Oluşturacağı Oksidatif Strese Karşı Ferulik Asit’in Koruyuculuk Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2522, 9824 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Göksu Nehri (Mersin-Türkiye)’nin Bazı Su Kalite Parametrelerindeki Mevsimsel Değişimler, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2211, 9435 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Methidation’un Subletal Derişimlerinin Oreochromis niloticus (L., 1758)’nun Karaciğer Dokusu Isı Şok Proteini 70 (HSP70) Gen Ekspresyonuna ve Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SÜF TB (FÖ) 2009-7, 0 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100
Projects_005.pdf

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Belirli Oranlarda Nükleotid Katkılı Yemlerle Beslenen Alabalıklarda (Onchorynchus mykiss Walbaum, 1792) Büyüme, Sindirim Enzimleri ve İmmun Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) 2009-6, 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50
Projects_004.pdf

3. Yumuşak Kabuklu Kerevit Üretimi Üzerine Göz Sapı Kesimi ve Farklı Ortam Tuzluluklarının Etkileri ile Elde Edilen Ürünün Kimyasal Kompozisyon, Pigment Seviyesi ve Organoleptik Özellikler Yönünden İncelenmesi , BAP, Proje No: BAP -SÜF YB (BS) 2006-1, 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50
Projects_003.pdf

2. Streptecoccus iniaea ile Enfekte Edilmiş Nil Tilapyalarında (Oreochromis niloticus L.) Soya Fasulyesi Küspesi ve Et Unu ile Hazırlanmış Dengeli Yemlerin Besin Maddeleri Sindirilebilirliği ve Kas Karaciğer Dokularındaki Protein Miktarı Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP SÜF. SÜ. (GE) 2002 , 0 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

1. Göksu Deltası Avrupa Yılan Balığı (Anguilla anguilla L.) Juvenillerinin Kültür Koşullarında Büyüme ve Yem Değerlendirme Performansı, BAP, Proje No: SÜF YB (ÖB) 2002-3 , 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Zülfiye Su, Oreochromis niloticus’da Kurşunun Neden Olduğu Oksidatif Strese Karşı Humik Maddelerin Koruyucu Etkisinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Önder Şahin, Cyprinus carpio’da İmidacloprid’in Oluşturacağı Oksidatif Strese Karşı Ferulik Asit’in Koruyuculuk Etkisinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Hasan Hakan Dinçer, Oreochromis niloticus’da kadmiyumun bazı hematolojik parametreler üzerine etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Mehmet Boyar, Göksu Nehri (Mersin-Türkiye)’nin Bazı Su Kalite Parametrelerindeki Mevsimsel Değişimler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 29
1. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2017 : 1 ] . 4
2. TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES , [ 2011 : 1 ] [ 2010 : 1 ] [ 2009 : 2 ] [ 2008 : 1 ] . 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ 560 Pestisitlerin Sucul Canlılara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 599 Balıklarda İmmunostimulantları Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUF445 Balık Islahı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Güz SUÜ 564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 560 Pestisitlerin Sucul Canlılara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 599 Balıklarda İmmunostimulantları Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 599 Balıklarda İmmunostimulantları Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 560 Pestisitlerin Sucul Canlılara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF445 Balık Islahı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 560 Pestisitlerin Sucul Canlılara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 599 Balıklarda İmmunostimulantları Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 599 Balıklarda İmmunostimulantları Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Güz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF445 Balık Islahı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Güz SUÜ-594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-599 Balıklarda İmmunostimulantları Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-560 Pestisitlerin Sucul Canlılara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ-564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-560 Pestisitlerin Sucul Canlılara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Bahar OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Güz SUF445 Balık Islahı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Güz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ-560 Pestisitlerin Sucul Canlılara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-599 Balıklarda İmmunostimulantları Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ-560 Pestisitlerin Sucul Canlılara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Bahar SUÜ-564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Güz SUF445 Balık Islahı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Güz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-0-1
Güz SUÜ-594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-560 Pestisitlerin Sucul Canlılara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Denizlerin İlgi Çekici Canlıla Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF445 Balık Islahı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Güz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SÜF-221 Balık Fizyolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-0-2
Yaz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ-564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Güz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF445 Balık Islahı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ-564 Balıklarda Stres Fizyolojisi v Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Yaz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Yaz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF445 Balık Islahı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF211 Genetik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Yaz SUF221 Balık Fizyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2